Welcome to Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г.Заболотного!

     
 Контакти

Адреса: 03047 м. Київ, просп. Перемоги, 50
Ми на мапі

E-mail: dnabb2004@ukr.net

Телефон: (093) 304 85 32

(044) 456 01 72

(044) 456 31 98 (обслуговування)


 Повідомити про корупційне правопорушення

Повідомити про корупційне правопорушення


  НАШІ ВИДАННЯ

Бібліографічні покажчики

Бюлетень "Будівництво, архітектура та житлово-комунальне господарство"

Бюлетень "Нові надходження до фондів ДНАББ ім. В.Г. Заболотного

Інформаційно-аналітичний огляд діяльності бібліотеки

Бібліотечні рубрики


 Приєднуйтесь до нас:
Приєднуйтесь до нас


Історія малих міст України

Соціально-бібліотечний проект «Історія малих міст України» у засобах масової інформації


Висвітлення інформація про соціально-бібліотечний проект «Історія малих міст України» у засобах масової інформації


1. Бар - ключ до Східного Поділля : іст.-краєзнав. нарис / Барська міська рада. - Бар : Квідзин, [2009]. - 71 c. : іл. - Текст: укр., пол. та англ. мовами.

На с. 57 у підрозділі «Найважливіші події в історії Бара та його околиць» розділу «Слід в історії міста» - інформація про засідання бібліотечного клубу «Національні святині» на тему «Історія малих міст України: місто Бар Вінницької області», що відбулося в ДНАББ ім. В. Г. Заболотного (2008).

 

2. Брухлій Н. Корець - одне з історичних міст України / Н. Брухлій // Офіційний сайт Рівненської обласної організації Партії регіонів. - 2012. - Режим доступу: http://www.partyofregions.rv.ua/news/show/148. - Назва з екрана.

Про проведення в ДНАББ ім. В. Г. Заболотного засідання в рамках соціально-бібліотечного проекту «Історія малих міст України», присвяченого місту Корцю Рівненської області.

 

3. Войцехівська Г. Архітектурно-будівельне краєзнавство на прикладі реалізації соціально-бібліотечного проекту «Історія малих міст України» / Галина Войцехівська, Олена Жидецька // Краєзнавство. - 2013. - № 2. - С. 27-29 ; Нац. спілка краєзнавців України. - 2013. - Режим доступу: http://histans.com/JournALL/kraj/kraj_2013_2/5.pdf. - Назва з екрана.

Про реалізацію соціально-бібліотечного проекту «Історія малих міст України», що діє в бібліотеці в рамках бібліотечного клубу «Національні святині» протягом 2008-2013 рр., та проведені фахівцями бібліотеки дослідження в межах проекту.

 

4. Войцехівська Г. А. Бібліографічне дослідження історії міста Бар Вінницької області / Г. А. Войцехівська, І. В. Войцехівська // Наукові записки. - Вінниця : [б. в.], 2011. - Вип. 19. - С. 312-316. - Бібліогр.: с. 315-316.

Досліджено історію міста Бара Вінницької області на базі бібліотечного фонду ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

 

5. Войцехівська Г. Бібліотечний проект «Історія малих міст України»: суспільне значення / Г. Войцехівська, І. Войцехівська // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / НАН України, НБУВ ; голова редкол. О. С. Онищенко. - К., 2011. - Вип. 31. - С. 27-33. - Бібліогр. в кінці ст.

Про реалізацію соціально-бібліотечного проекту «Історія малих міст України», започаткованого ДНАББ ім. В. Г. Заболотного у 2008 р., та його значення для суспільства.

 

6. Войцеховская Г. Волноваха - знаковый город Донецкого края / Галина Войцеховская // Строительство & реконструкция. - 2011. - № 5. - С. 46-47 : фот.

Про засідання бібліотечного клубу «Національні святині», присвячене місту Волновасі Донецької області, що відбулося 15 березня 2011 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного в рамках соціально-бібліотечного проекту «Історія малих міст України».

 

7. Войцеховская Г. Гетманская столица [г. Глухов Сумской области] / Галина Войцеховская // Строительство & реконструкция. - 2009. - № 9. - С. 39 : ил.

Про засідання бібліотечного клубу «Національні святині», присвячене місту Глухову Сумської області, що відбулося у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного в рамках соціально-бібліотечного проекту «Історія малих міст України».

 

8. Войцехівська Г. До питання вивчення та популяризації історії малих міст України / Галина Войцехівська // Культурологічна думка : щорічник наук. пр. / Нац. акад. мистецтв України, Ін-т культурології. - К. : Ін-т культурології, 2011. - № 3. - С. 177-179. - Бібліогр.: с. 179.

Про соціально-бібліотечний проект «Історія малих міст України», що реалізується в рамках бібліотечного клубу «Національні святині» ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

 

9. Войцехівська Г. А. Історія малих міст України: місто Бар Вінницької області / Г. А. Войцехівська, О. П. Пацеля // Наукові записки / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. - Вінниця : [б. в.], 2011. - Вип. 19. - С. 85-89. - Бібліогр.: с. 89.

Про засідання бібліотечного клубу «Національні святині» ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, присвяченого місту Бару Вінницької області, та розвиток соціально-бібліотечного проекту «Історія малих міст України».

 

10. Войцехівська Г. Історія малих міст України: місто Збараж Тернопільської області / Галина Войцехівська // Інформаційний бюлетень / Мінрегіонбуд України. - 2009. - № 12. - С. 45-48.

Про засідання бібліотечного клубу «Національні святині», що відбулося 9 жовтня 2009 р. в ДНАББ ім. В. Г. Заболотного в рамках соціально-бібліотечного проекту «Історія малих міст України».

 

11. Войцехівська Г. Історія малих міст України: місто Корсунь-Шевченківський Черкаської області / Галина Войцехівська // Інформаційний бюлетень / Мінрегіонбуд України. - 2010. - № 3. - С. 50-52.

Про засідання бібліотечного клубу «Національні святині», що відбулося 10 грудня 2009 р. в ДНАББ ім. В. Г. Заболотного в рамках соціально-бібліотечного проекту «Історія малих міст України».

 

12. Войцехівська Г. Історія малих міст України: місто Хотин Чернівецької області / Галина Войцехівська // Інформаційний бюлетень / Мінрегіонбуд України. - 2009. - № 9. - С. 37-38.

Про засідання бібліотечного клубу «Національні святині», що відбулося 15 травня 2009 р. в ДНАББ ім. В. Г. Заболотного в рамках соціально-бібліотечного проекту «Історія малих міст України».

 

13. Войцехівська Г. А. Малі міста України: дослідження галузевої бібліотеки / Г. А. Войцехівська // Будівництво України. - 2009. - № 9-10. - С. 48-51 : фот.

Про бібліотечний проект «Історія малих міст України», що реалізується у форматі бібліотечного клубу «Національні святині» в ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

 

14. Войцехівська Г. А. Міжрегіональне співробітництво в роботі галузевих бібліотек (на прикладі реалізації проекту «Історія малих міст України» Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В. Г. Заболотного) / Г. А. Войцехівська, Д. О. Мироненко // Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка. - Режим доступу: http://korolenko.kharkov.com/korolenko_2012/korol2012.pdf. - Назва з екрана.

Викладено текст доповіді працівників ДНАББ ім. В. Г. Заболотного на пленарному засіданні в ХДНБ ім. В. Г. Короленка в жовтні 2012 р.

 

15. Войцехівська Г. Місто Глухів Сумської області / Галина Войцехівська // Інформаційний бюлетень / Мінрегіонбуд України. - 2009. - № 9. - С. 38-40.

Про засідання бібліотечного клубу «Національні святині», що відбулося 25 червня 2009 р. в ДНАББ ім. В. Г. Заболотного в рамках соціально-бібліотечного проекту «Історія малих міст України».

 

16. Войцеховская Г. Старинный Збараж / Галина Войцеховская // Строительство & реконструкция. - 2009. - № 12. - С. 42-43 : ил.

Про засідання бібліотечного клубу «Національні святині», присвячене місту Збаражу Тернопільської області, що відбулося у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного в рамках соціально-бібліотечного проекту «Історія малих міст України» (жовтень 2009 р.).

 

17. Войцехівська Г. А. У Державній науковій архітектурно-будівельній бібліотеці ім. В. Г. Заболотного: новий бібліотечний проект / Г. А. Войцехівська // Будівництво України. - 2008. - № 7. - С. 44-47.

Про засідання бібліотечного клубу «Національні святині», присвячене історії міста Бара Вінницької області.

 

18. Войцеховская Г. Украинский Бар: новый библиотечный проект / Г. А. Войцехівська // Строительство & реконструкция. - 2008. - № 9. - С. 60-61 : ил.

Про новий проект бібліотечного клубу «Національні святині» - «Історія малих міст України». Перше засідання присвячене місту Бару Вінницької області.

 

19. Войцеховская Г. Чудесный город Украины [г. Хотин Черновицкой области] / Галина Войцеховская // Строительство & реконструкция. - 2009. - № 8. - С. 38 : ил.

Про засідання бібліотечного клубу «Національні святині», присвячене місту Хотину Чернівецької області, що відбулося в ДНАББ ім. В. Г. Заболотного в рамках соціально-бібліотечного проекту «Історія малих міст України».

 

20. Волноваха попала в историю // і24.com.ua. - 2013. - 26 сент. - Режим доступа: http://i24.com.ua/news/socium/volnovaha-popala-v-istoriyu. - Загл. с экрана.

Про соціально-бібліотечний проект ДНАББ ім. В. Г. Заболотного «Історія малих міст України» в рамках бібліотечного клубу «Національні святині», що діє протягом 2008-2013 рр., та дослідження міста Волновахи Донецької області.

 

21. Гідно представили рідне місто! // Сайт Полонської районної державної адміністрації. - 2012. - 28 листоп. - Режим доступу: http://poladm.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=892:2012-11-08-09-16-59&catid=1:golovn-novini&Itemid=2. - Назва з екрана.

Про представлення найдревнішого міста на Хмельниччині - Полонного - на засіданні бібліотечного клубу «Національні святині» в ДНАББ ім. В. Г. Заболотного в рамках соціально-бібліотечного проекту «Історія малих міст України».

 

22. Гончаров О. Презентація Новомиргорода в Києві / Олександр Гончаров, Олена Жидецька ; Нац. спілка краєзнавців. - 2012. - Режим доступу: http://nsku.org.ua/?news=4936. - Назва з екрана.

Про реалізацію працівниками ДНАББ ім. В. Г. Заболотного соціально-бібліотечного проекту «Історія малих міст України» та проведення засідання, присвяченого місту Новомиргороду Кіровоградської області.

 

23. До історії малих міст України // Інформаційний бюлетень / Мінрегіонбуд України. - 2008. - № 8. - С. 47-48.

Про засідання бібліотечного клубу «Національні святині», присвячене місту Бару Вінницької області.

 

24. Жидецька О. Архітектурне обличчя міста Олександрівська Луганської області / Олена Жидецька // Краєзнавство. - 2013. - № 4. - С. 255-258.

Про проведення в ДНАББ ім. В. Г. Заболотного засідання в рамках соціально-бібліотечного проекту «Історія малих міст України», присвяченого місту Олександрівську Луганської області.

 

25. Жидецька О. Ентузіаст музейної справи / Олена Жидецька // Музеї України. - 18 черв. - 2013. - Режим доступу: http://www.museum-ukraine.org.ua/index.php?go=News&in=view&id=8782 ; Нова Січ-Новини. - 2013. - 20 черв. - Режим доступу: http://www.novasich.org.ua/index.php?go=News&file=print&id=8372. - Назва з екрана. - Назва з екрана.

Про діяльність директора Любомльського краєзнавчого музею О. Д. Остапюка (у рамках двадцять четвертого засідання клубу «Національні святині», що проходило в ДНАББ ім. В. Г. Заболотного).

 

26. Жидецька О. Загадка виникнення міста Олександрівська / Олена Жидецька // Інформаційний бюлетень / Мінрегіон. - 2013. - № 7. - С. 43-44.

Про проведення в ДНАББ ім. В. Г. Заболотного засідання в рамках соціально-бібліотечного проекту «Історія малих міст України», присвяченого місту Олександрівську Луганської області.

 

27. Жидецька О. Історія малих міст України: місто Василівка Запорізької області / Олена Жидецька // Краєзнавство. - 2012. - № 2. - С. 169-170.

Про засідання бібліотечного клубу «Національні святині» ДНАББ ім. В. Г. Заболотного в рамках соціально-бібліотечного проекту «Історія малих міст України», присвячене місту Василівці Запорізької області.

 

28. Жидецька О. Історія малих міст України: місто Верхньодніпровськ Дніпропетровської області / Олена Жидецька // Інформаційний бюлетень / Мінрегіон України. - 2012. - № 8. - С. 35-37 ; Краєзнавство. - 2012. - № 1. - С. 175-177.

Про засідання бібліотечного клубу «Національні святині» ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, присвячене місту Верхньодніпровську Дніпропетровської області, що відбулося в рамках соціально-бібліотечного проекту «Історія малих міст України».

 

29. Жидецька О. Історія малих міст України: місто Кодима Одеської області / Олена Жидецька // Інформаційний бюлетень / Мінрегіон України. - 2012. - № 7. - С. 30-32.

Про засідання бібліотечного клубу «Національні святині» ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, присвячене місту Кодимі Одеської області, що відбулося 6 червня 2012 р. в рамках соціально-бібліотечного проекту «Історія малих міст України».

 

30. Жидецька О. Кодимський районний історико-краєзнавчий музей (Одеська область) / Олена Жидецька // Музеї України. - 2012. - 15 черв. - Режим доступу: http://www.museum-ukraine.org.ua/index.php?go=News&in=view&id=7142. - Назва з екрана.

Про історію будівлі Кодимського районного історико-краєзнавчого музею, що на Одещині.

 

31. Жидецька О. Місто Новомиргород Кіровоградської області / Олена Жидецька // Інформаційний бюлетень / Мінрегіон України. - 2012. - № 6. - С. 38-39.

Про засідання бібліотечного клубу «Національні святині» ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, присвячене місту Новомиргороду Кіровоградської області.

 

32. Жидецька О. В. Палацовий комплекс Попових у м. Василівці Запорізької області: сучасне і майбутнє / О. В. Жидецька // Будівництво України. - 2012. - № 4. - С. 47-48.

Про те, що на засіданні бібліотечного клубу «Національні святині» ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, присвяченого місту Василівці Запорізької області, йшлося про забуту перлину на архітектурній мапі України та Європи - садибу Попових - та її місце серед культурної спадщини регіону.

 

33. Жидецька О. Цінні знахідки краєзнавців Полонного Хмельницької області / Олена Жидецька // Краєзнавство. - 2012. - № 4. - С. 208-209.

Про археологічне минуле міста Полонного Хмельницької області та останні дослідження нещодавно виявлених підземного ходу та залишків підземної споруди, проведені чернівецькими археологами-спелеологами.

 

34. Засідання бібліотечного клубу // Офіційний сайт Полонської міської ради. - 2012. - Режим доступу: http://polonne.net.ua/index.php?limitstart=5. - Назва з екрана.

Про засідання бібліотечного клубу «Національні святині» ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, присвячене місту Полонному Хмельницької області, що відбулося в рамках соціально-бібліотечного проекту «Історія малих міст України».

 

35. История Святогорска // DOMOBAZAinfo. - 2011. - 13 авг. - Режим доступа: http://domobaza.info/novosti-ukraini/istoriya-svyatogorska.html. - Загл. с экрана.

Про реалізацію ДНАББ ім. В. Г. Заболотного соціально-бібліотечного проекту «Історія малих міст України» та дослідження в його рамках міста Святогорська Донецької області.

 

36. Итоги конкурса на лучший проект «Развитие межкультурных и профессиональных связей библиотек стран СНГ» // Библиотечная ассамблея Евразии. - 2011. - Режим доступа: http://bae.rsl.ru/news/itogi_konkursa_na_luchshiy_proekt. - Загл. с экрана.

Про підсумки конкурсу на кращий проект «Розвиток міжкультурних і професійних зв'язків бібліотек країн СНД», оголошеного наприкінці 2010 р. Бібліотечною асамблеєю Євразії. Переможцем конкурсу в Україні визнано проект «Історія малих міст України» (ДНАББ ім. В. Г. Заболотного).

 

37. Історія малих міст України: місто Василівка Запорізької області // Офіційний сайт міської ради, міського голови, виконавчого комітету. - 2012. - Режим доступу: http://vasilevka.org/?p=3160. - Назва з екрана.

Про дев'ятнадцяте засідання в рамках соціально-бібліотечного проекту «Історія малих міст України», що проходило в читальній залі ДНАББ ім. В. Г. Заболотного у форматі бібліотечного клубу «Національні святині», присвячене місту Василівці Запорізької області.

 

38. Історія малих міст України: місто Цюрупинськ Херсонської області // Офіційний веб-сайт Херсонської області. - 2011. - Режим доступу: http://oda.kherson.ua/uk/frontend/news/view/7239/ ; Управління культури і туризму Херсонської облдержадміністрації. - 2011. - 30 черв. - Режим доступу: http://uct.artkavun.kherson.ua/home.htm?n=247&ps=0. - Назва з екрана.

Про реалізацію соціально-бібліотечного проекту «Історія малих міст України» ДНАББ ім. В. Г. Заболотного та проведення в його рамках чергового засідання клубу «Національні святині», присвяченого місту Цюрупинську Херсонської області.

 

39. Каюмов М. Що «нарили» у Барі столичні археологи / М. Каюмов // Місто. - 2008. - № 27.

Про археологічні розкопки руїн Барської фортеці в інтерв'ю з Л. І. Виногродською, кандидатом історичних наук, науковим співробітником Інституту археології НАН України, яка дала високу оцінку засіданню бібліотечного клубу «Національні святині» ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, присвяченому місту Бару Вінницької області.

 

40. Кондель-Пермінова Н. М. До питання опрацювання теми «Барська земля Поділля: європейська спадщина та перспективи сталого розвитку» / Н. М. Кондель-Пермінова // Наукові  записки / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. - Вінниця, 2011. - Вип. 19. - С. 128-138. - Бібліогр.: с. 137.

На с. 137 - коротко про засідання бібліотечного клубу «Національні святині» ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, присвяченого місту Бару Вінницької області.

 

41. Костик М. Галич як національна святиня / Марія Костик // Музейний простір України. - 2010. - 16 берез. - Режим доступу: http://prostir.museum/publications/ua?id=816 ; Давній Галич. - 2010. - Режим доступу: http://davniyhalych.com.ua/novini/item/26-nacionalna svytina?tmpl=component&print=1. - Назва з екрана.

Про соціально-бібліотечний проект ДНАББ ім. В. Г. Заболотного «Історія малих міст України» та проведення в його рамках чергового засідання клубу «Національні святині», присвяченого місту Галичу Івано-Франківської області.

 

42. Кримовська Ю. День міста Гадяча в Києві / Ю. Кримовська // Ехо з регіону. Полтавщина. - 2010. - Режим доступу: http://exo.in.ua/?page=new&id=13971. - Назва з екрана.

Про те, що 16 листопада 2010 р. в ДНАББ ім. В. Г. Заболотного «на високому представницькому рівні» відбулося засідання бібліотечного клубу «Національні святині», присвячене місту Гадячу Полтавської області.

 

43. Ладушкина В. Васильевка вернет рыцарей. Настоящих! / Вероника Ладушкина // Сила слова. - 2012. - 3-10 апр. (№ 4). - С. 12-13 : ил.

Про засідання бібліотечного клубу «Національні святині», присвячене місту Василівці Запорізької області, що відбулося 26 квітня 2012 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного в рамках соціально-бібліотечного проекту «Історія малих міст України».

 

44. Любомль презентував Волинь в «Історії малих міст України» // Волинь Post. - 2013. - 29 трав. - Режим доступу: http://www.volynpost.com/news/15374-lyuboml-prezentuvav-volyn-v-istorii-malyh-mist-ukrainy. - Назва з екрана.

Про соціально-бібліотечний проект ДНАББ ім. В. Г. Заболотного «Історія малих міст України» та проведення в його рамках чергового засідання клубу «Національні святині», присвяченого місту Любомлю Волинської області.

 

45. Меснянкін Є. Місто Бар - у клубі національних святинь України / Є. Меснянкін // Барчани. - 2008. - 13 черв. - С. 12-13 : фот.

Про засідання бібліотечного клубу «Національні святині» на тему «Історія малих міст України: місто Бар Вінницької області».

 

46. Мироненко Д. Бершадь - місто-фортеця / Дмитро Мироненко // Будівництво України. - 2014. - № 4. - С. 40-41.

Інформація про місто Бершадь Вінницької області, що досліджене працівниками ДНАББ ім. В. Г. Заболотного в рамках соціально-бібліотечного проекту «Історія малих міст України».

 

47. Мироненко Д. О. Бібліографічне дослідження історії міста Волновахи Донецької області : (за матеріалами фонду ДНАББ ім. В. Г. Заболотного) / Д. О. Мироненко // Будівництво України. - 2011. - № 4. - С. 45-47 : іл.

Про дослідження документальних джерел з історії міста Волновахи Донецької області в рамках бібліотечного проекту «Історія малих міст України».

 

48. Мироненко Д. Бібліотечний проект «Історія малих міст України / Дмитро Мироненко // Краєзнавство. - 2012. - № 2. - С. 65-68 ; Краєзнавство. - 2012. - № 2. - Режим доступу: http://histans.com/JournALL/kraj/kraj_2012_2/9.pdf. - Назва з екрана.

Вміщено інформацію про соціально-бібліотечний проект «Історія малих міст України» у рамках бібліотечного клубу «Національні святині», ініційований фахівцями ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

 

49. Мироненко Д. Закарпатский город Свалява / Дмитро Мироненко // Строительство & реконструкция. - 2011. - № 7. - С. 26-27 : фот. ; UA-Reporter.com. - 2011. - 16 серп. - Режим доступу: http://ua-reporter.com.ua/turizm/zakarpatskij-gorod-svaljava__19645. - Загл. с экрана.

Про засідання бібліотечного клубу «Національні святині», присвячене місту Сваляві Закарпатської області, що відбулося 17 квітня 2011 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного в рамках соціально-бібліотечного проекту «Історія малих міст України».

 

50. Мироненко Д. Знай свій рідний край / Дмитро Мироненко // Міське господарство України. - 2013. - № 1. - С. 40-42 : іл.

Про Берестечко - одне з малих міст Волинської області, що досліджене працівниками ДНАББ ім. В. Г. Заболотного в рамках соціально-бібліотечного проекту «Історія малих міст України».

 

51. Мироненко Д. Історія малих міст України: дослідження малих міст в рамках бібліотечного проекту / Дмитро Мироненко // Міське господарство України. - 2012. - № 2. - С. 44.

Про реалізацію соціально-бібліотечного проекту «Історія малих міст України» ДНАББ ім. В. Г. Заболотного протягом 2008-2011 рр. та його міжнародне визнання.

 

52. Мироненко Д. Історія малих міст України: місто Корець Рівненської області / Дмитро Мироненко // Інформаційний бюлетень / Мінрегіон України. - 2012. - № 6. - С. 34-38.

Про засідання бібліотечного клубу «Національні святині» ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, присвячене місту Корцю Рівненської області, проведене в рамках соціально-бібліотечного проекту «Історія малих міст України».

 

53. Мироненко Д. Княжий город Староконстантинов / Дмитро Мироненко // Строительство & реконструкция. - 2011. - № 10. - С. 18-19 : ил.

Про Старокостянтинів - одне з малих міст Хмельниччини, якому в 2011 р. виповнилося 450 років. Історію міста досліджено працівниками ДНАББ ім. В. Г. Заболотного в рамках соціально-бібліотечного проекту «Історія малих міст України».

 

54. Мироненко Д. Місто Гнівань Вінницької області: штрихи історії / Дмитро Мироненко // Інформаційний бюлетень / Мінрегіон України. - 2013. - № 11. - С. 44.

Інформація про місто Гнівань Вінницької області, історію якого досліджено працівниками ДНАББ ім. В. Г. Заболотного в рамках соціально-бібліотечного проекту «Історія малих міст України».

 

55. Мироненко Д. Місто Долина - промислове місто Івано-Франківщини / Дмитро Мироненко // Інформаційний бюлетень / Мінрегіон України. - 2014. - № 12. - С. 37-38.

Інформація про місто Долина Івано-Франківської області, історію якого досліджено працівниками ДНАББ ім. В. Г. Заболотного в рамках соціально-бібліотечного проекту «Історія малих міст України».

 

56. Мироненко Д. Місто на «Въстри» / Дмитро Мироненко // Міське господарство України. - 2014. - № 2. - С. 46-47.

Інформація про місто Остер Чернігівської області, що досліджене працівниками ДНАББ ім. В. Г. Заболотного в рамках бібліотечного проекту «Історія малих міст України».

 

57. Мироненко Д. Місто Підгайці Тернопільської області / Дмитро Мироненко // Міське господарство України. - 2013. - № 3. - С. 43-44 : іл.

Вміщено коротку історичну інформацію про місто Підгайці Тернопільської області, історію якого досліджено працівниками ДНАББ ім. В. Г. Заболотного в рамках соціально-бібліотечного проекту «Історія малих міст України».

 

58. Мироненко Д. Місто Свалява Закарпатської області / Дмитро Мироненко // Інформаційний бюлетень / Мінрегіонбуд України. - 2011. - № 7. - C. 39-42. - Бібліогр. в кінці ст.

Про чотирнадцяте засідання бібліотечного клубу «Національні святині», що відбулося 17 травня 2011 р. в читальній залі ДНАББ ім. В. Г. Заболотного в рамках соціально-бібліотечного проекту «Історія малих міст України» і присвячене місту Сваляві Закарпатської області.

 

59. Мироненко Д. Місто Снятин Івано-Франківської області / Дмитро Мироненко // Міське господарство України. - 2013. - № 4. - С. 46-47 : іл.

Вміщено коротку історичну інформацію про місто Снятин Івано-Франківської області, історію якого досліджено працівниками ДНАББ ім. В. Г. Заболотного в рамках соціально-бібліотечного проекту «Історія малих міст України».

 

60. Мироненко Д. Місто Сторожинець Чернівецької області / Дмитро Мироненко // Інформаційний бюлетень / Мінрегіон України. - 2013. - № 12. - С. 35-36.

Інформація про місто Сторожинець Чернівецької області, історію якого досліджено працівниками ДНАББ ім. В. Г. Заболотного в рамках соціально-бібліотечного проекту «Історія малих міст України».

 

61. Мироненко Д. Місто Тисмениця Івано-Франківської області / Дмитро Мироненко // Інформаційний бюлетень / Мінрегіон України. - 2013. - № 10. - С. 32-33.

Інформація про місто Тисменицю Івано-Франківської області, історію якого досліджено працівниками ДНАББ ім. В. Г. Заболотного в рамках соціально-бібліотечного проекту «Історія малих міст України».

 

62. Мироненко Д. Перлина Донбасу - Святогірськ / Дмитро Мироненко // Міське господарство України. - 2010. - № 4. - С. 44-47 : фот.

Про давнє місто-курорт Святогірськ Донецької області, історію якого досліджено працівниками ДНАББ ім. В. Г. Заболотного в рамках соціально-бібліотечного проекту «Історія малих міст України».

 

63. Мироненко Д. Пропагуємо культурні цінності / Дмитро Мироненко // Міське господарство України. - 2013. - № 2. - С. 42-47 : іл.

Про історію, культурну й архітектурну спадщину міст Олександрівська Луганської області та Любомля Волинської області, досліджених працівниками ДНАББ ім. В. Г. Заболотного в рамках соціально-бібліотечного проекту «Історія малих міст України».

 

64. Мироненко Д. Пропагуємо культурні цінності / Дмитро Мироненко // Міське господарство України. - 2014. - № 1. - С. 47.

Інформація про місто Сторожинець Чернівецької області, що досліджене працівниками ДНАББ ім. В. Г. Заболотного в рамках бібліотечного проекту «Історія малих міст України».

 

65. Мироненко Д. Роль магдебурзького права в розвитку Переяслава / Дмитро Мироненко // Інформаційний бюлетень / Мінрегіон України. - 2012. - № 8. - С. 40-44.

Про дослідження регіональних особливостей магдебурзького права на території Лівобережної України, зокрема міста Переяслава, у рамках науково-дослідної роботи ДНАББ ім. В. Г. Заболотного щодо вивчення історії малих України, що здійснюється з метою укладання бібліографічних покажчиків про малі міста всіх областей України.

 

66. Місінкевич Л. М. «Подільські оденьки» та їх місце у відродженні та збереженні народних звичаїв, традицій і обрядів. З досвіду роботи Барської районної бібліотеки / Л. М. Місінкевич. - Режим доступу: http://library.vspu.edu.ua/repozitarij/repozit/texti/kraeznavchi/vinnicke_konferencija/k66.htm. - Назва з екрана.

Про краєзнавчу роботу, що проводить Барська районна бібліотека (Вінницька область). Зазначено, що ця бібліотека брала участь у підготовці першого засідання клубу «Національні святині» на тему «Історія малих міст України: місто Бар Вінницької області», що відбулося в ДНАББ ім. В. Г. Заболотного в 2008 р.

 

67. Місто Cтарий Крим Автономної Республіки Крим // Інформаційний бюлетень / Мінрегіон України. - 2013. - № 4. - С. 38-40.

Інформація про м. Старий Крим Автономної Республіки Крим, історію якого досліджено працівниками ДНАББ ім. В. Г. Заболотного в рамках соціально-бібліотечного проекту «Історія малих міст України».

 

68. Місто Тлумач Івано-Франківської області // Інформаційний бюлетень / Мінрегіон України. - 2013. - № 7. - С. 39-40.

Інформація про м. Тлумач Івано-Франківської області, історію якого досліджено працівниками ДНАББ ім. В. Г. Заболотного в рамках соціально-бібліотечного проекту «Історія малих міст України».

 

69.  Пацеля О. П. Галузеве краєзнавство - основа краєзнавчої діяльності бібліотеки : (з досвіду роботи ДНАББ ім. В. Г. Заболотного) / О. П. Пацеля // Державна історична бібліотека України: історія, сучасність, майбутнє : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., приуроч. до 70-річчя заснування Держ. іст. б-ки України, м. Київ, 24-25 верес. 2009 р. / Мінкультури і туризму України, КНУКіМ, Укр. центр культ. дослідж.. - К. : Арістей, 2009. - С. 142-143.

Про діяльність бібліотечного клубу «Національні святині» та новий бібліотечний проект «Історія малих міст України».

 

70. Пацеля О. Малим містам - велике майбутнє / Ольга Пацеля // Урядовий кур'єр. - 2009. - 17 жовт. (№ 192). - С. 9. - (Про Україну з любов'ю).

Про соціально-бібліотечний проект «Історія малих міст України», що розроблений працівниками ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

 

71. Підставка Р. Репрезентація Збаража в Києві / Р. Підставка // Вільне життя плюс (Збараж). - 2009. - 16 жовт. (№ 84) : фот.

Про засідання бібліотечного клубу «Національні святині» в рамках бібліотечного проекту «Історія малих міст України», присвячене місту Збаражу Тернопільської області, що відбулося в ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

 

72. Події / Держ. наук. с.-г. б-ка Нац. акад. аграр. наук України. - Режим доступу: http://www/dnsgb.kiev.ua/2012-06-06_podii.html. - Назва з екрана.

Про проведення 6 червня 2012 р. в ДНАББ ім. В. Г. Заболотного засідання бібліотечного клубу «Національні святині» в рамках соціально-бібліотечного проекту «Історія малих міст України» та участь у ньому представників Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки.

 

73. Презентація Верхньодніпровська у Києві // Офіційний сайт Дніпропетровської обласної ради. - 2012. - 19 берез. - Режим доступу: http://oblrada.dp.ua/press/news/facesandevents/2012-03/2016. - Назва з екрана.

Про проведення в ДНАББ ім. В. Г. Заболотного засідання в рамках соціально-бібліотечного проекту «Історія малих міст України», присвяченого місту Верхньодніпровську Дніпропетровської області.

 

74. Принь О. В. Пам'ятка архітектури «Олександрівська садиба» (1772): облік, використання, доля / О. В. Принь // Будівництво України. - 2013. - № 5. - С. 37-40 : іл.

Про історію пам'ятки «Олександрівська садиба» та участь автора статті в заході, присвяченому дослідженню історії міста Олександрівська Луганської області, в ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

 

75. П'яскіна В. Історико-культурна спадщина Любомля / Віра П'яскіна // Інформаційний бюлетень / Мінрегіон України. - 2013. - № 7. - С. 40-43.

Про проведення в ДНАББ ім. В. Г. Заболотного засідання в рамках соціально-бібліотечного проекту «Історія малих міст України», присвяченого місту Любомлю Волинської області.

 

76. Сторожук А. І. Подільський Бар та його околиці: історія та сучасність. (Події. Особистості. Факти) : навч. посіб. / А. І. Сторожук. - К., 2010. - 281 c. : іл. - Рез.: укр., рос. та англ. мовами.

На с. 255, 256 у розділі «Хронологічні дані найважливіших подій в історії міста Бара та його околиць» - інформація про засідання бібліотечного клубу «Національні святині» на тему «Історія малих міст України: місто Бар Вінницької області» (10 червня 2008 р.) та круглий стіл, присвячений місту Бару, що відбувся в ДНАББ ім. В. Г. Заболотного 2 липня 2009 р. (помилково зазначено - червень, засідання бібліотечного клубу «Національні святині»).

 

77. Тарновская Т. О нашем городе узнал Киев / Т. Тарновская // Наше слово (Волноваха). - 2011. - 13 апр. (№ 29). - С. 2 : ил.

Про засідання бібліотечного клубу «Національні святині», присвячене місту Волновасі Донецької області, що відбулося 15 березня 2011 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного в рамках соціально-бібліотечного проекту «Історія малих міст України».

 

78. Ходус Е. Сохраним историческое наследие во имя будущего! / Елена Ходус // Официальный сайт Александровского городского головы и городского совета. - 2013. - 25 апр. - Режим доступа: http://aleksandrovsk.lg.ua/news.php?id=607. - Загл. с экрана.

Про реалізацію проекту «Історія малих міст України» в ДНАББ ім. В. Г. Заболотного та засідання, присвячене місту Олександрівську Луганської області.

 

79. Хроніка культурного життя : огляд. довідка за матеріалами преси за листоп. 2010 р. // Полтавська обласна універсальна наукова бібліотека імені І. П. Котляревського. - Режим доступу: http://library.pl.ua/news/kulturne_zhittja_poltavshini/hronika/listopad_10/. - Назва з екрана.

Зазначено, що делегація з Гадяча у складі представників влади і творчої інтелігенції міста взяла участь у засіданні клубу «Національні святині» в рамках соціально-бібліотечного проекту «Історія малих міст України», організованому ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

 

80. Щербина Н. Велика історія малого міста Корсунь-Шевченківський / Наталія Щербина // Будівництво України. - 2010. - № 3. - С. 47-48 : іл.

Про засідання бібліотечного клубу «Національні святині», присвячене місту Корсунь-Шевченківському Черкаської області, що відбулося 10 грудня 2009 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного в рамках соціально-бібліотечного проекту «Історія малих міст України».

 

81. Щербина Н. Гадяч - співочий козацький край / Наталія Щербина // Інформаційний бюлетень / Мінрегіонбуд України. - 2011. - № 3. - С. 42-44.

Про засідання бібліотечного клубу «Національні святині», присвячене місту Гадячу Полтавської області, що відбулося 16 листопада 2010 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного в рамках соціально-бібліотечного проекту «Історія малих міст України».

 

82. Щербина Н. Город казацкой Сечи / Наталья Щербина // Строительство & реконструкция. - 2011. - № 8. - С. 24-25 : фот.

Про засідання бібліотечного клубу «Національні святині», присвячене місту Цюрупинську Херсонської області, що відбулося 23 червня 2011 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного в рамках соціально-бібліотечного проекту «Історія малих міст України».

 

83. Щербина Н. Город-крепость Судак / Наталья Щербина // Строительство & реконструкция. - 2010. - № 6. - С. 38-39 : ил.

Про засідання бібліотечного клубу «Національні святині», присвячене місту Судаку Автономної Республіки Крим, що відбулося 22 квітня 2010 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного в рамках соціально-бібліотечного проекту «Історія малих міст України».

 

84. Щербина Н. Древний город на Днестре [г. Галич Ивано-Франковской области] / Наталья Щербина // Строительство & реконструкция. - 2010. - № 5. - С. 10-11 : фот.

Про засідання бібліотечного клубу «Національні святині», присвячене місту Галичу Івано-Франківської області, що відбулося 11 березня 2010 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного в рамках соціально-бібліотечного проекту «Історія малих міст України».

 

85. Щербина Н. Древний город Очаков / Наталья Щербина // Строительство. Реконструкция : интернет-журн. - 2011. - 12 июля. - № 4. - Режим доступа: http://stroy-ua.net/arkhytektura-y-hradostroytelstvo/drevnyy-horod-ochakov.html. - Загл. с экрана.

Про те, що ДНАББ ім. В. Г. Заболотного протягом останніх років реалізує проект «Історія малих міст України» у форматі бібліотечного клубу «Національні святині». Проект став частиною наукової роботи, що втілюється бібліотечними методами на основі фонду бібліотеки. Одинадцяте засідання в рамках проекту присвячене місту Очакову Миколаївської області.

 

86. Щербина Н. Древний город Очаков / Наталья Щербина // Строительство & реконструкция. - 2011. - № 4. - С. 46-47 : фот.

Про засідання бібліотечного клубу «Національні святині», присвячене місту Очакову Миколаївської області, що відбулося 14 грудня 2010 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного в рамках соціально-бібліотечного проекту «Історія малих міст України».

 

87. Щербина Н. Жовква - город в стиле Ренессанс / Наталья Щербина // Строительство & реконструкция. - 2010. - № 11. - С. 38-39 : ил.

Про засідання бібліотечного клубу «Національні святині», присвячене місту Жовкві Львівської області, що відбулося 9 вересня 2010 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного в рамках соціально-бібліотечного проекту «Історія малих міст України».

 

88. Щербина Н. Засідання бібліотечного клубу «Національні святині». Тема: «Історія малих міст України: місто Очаків Миколаївської області» / Наталія Щербина // Інформаційний бюлетень / Мінрегіонбуд України. - 2011. - № 4. - С. 25-28.

Про засідання, що відбулося 14 грудня 2010 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

 

89. Щербина Н. Земля талантливых людей [город Гадяч Полтавской области] / Наталья Щербина // Строительство & реконструкция. - 2011. - № 3. - С. 38-39 : фот.

Про засідання бібліотечного клубу «Національні святині», присвячене місту Гадячу Полтавської області, що відбулося 16 листопада 2010 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного в рамках соціально-бібліотечного проекту «Історія малих міст України».

 

90. Щербина Н. Змиев - казацкий город Слобожанщины / Наталья Щербина // Строительство & реконструкция. - 2010. - № 7. - С. 38-39 : фот.

Про засідання бібліотечного клубу «Національні святині», присвячене місту Змієву Харківської області, що відбулося 18 квітня 2010 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного в рамках соціально-бібліотечного проекту «Історія малих міст України». Згадуються працівники бібліотеки, які причетні до проведення засідання - Галина Войцехівська С. Кайнова, Наталія Щербина.

 

91. Щербина Н. Зміїв - місто козацького краю / Наталія Щербина // Інформаційний бюлетень / Мінрегіонбуд України. - 2010. - № 8. - С. 40-42.

Про засідання бібліотечного клубу «Національні святині», присвячене місту Змієву Харківської області, що відбулося 18 травня 2010 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного в рамках соціально-бібліотечного проекту «Історія малих міст України».

 

92. Щербина Н. Історико-архітектурна спадщина Галицької землі / Наталія Щербина // Інформаційний бюлетень / Мінрегіонбуд України. - 2010. - № 6. - С. 45-48.

Про засідання бібліотечного клубу «Національні святині», присвячене місту Галичу Івано-Франківської області, що відбулося 11 березня 2010 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного в рамках соціально-бібліотечного проекту «Історія малих міст України».

 

93. Щербина Н. Історико-архітектурний ансамбль міста Жовква / Наталія Щербина // Інформаційний бюлетень / Мінрегіонбуд України. - 2010. - № 12. - С. 34-36.

Про засідання бібліотечного клубу «Національні святині», присвячене місту Жовкві Львівської області, що відбулося 9 вересня 2010 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного в рамках соціально-бібліотечного проекту «Історія малих міст України».

 

94. Щербина Н. Місто нащадків вільного козацького роду [місто Гадяч Полтавської області] / Наталія Щербина // Міське господарство України. - 2011. - № 1. - С. 43-45 : фот.

Про м. Гадяч Полтавської області, що досліджувалося в рамках соціально-бібліотечного проекту «Історія малих міст України» в ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

 

95. Щербина Н. Найстародавніше місто Європи - Судак / Наталія Щербина // Інформаційний бюлетень / Мінрегіонбуд України. - 2010. - № 7. - С. 46-48.

Про засідання бібліотечного клубу «Національні святині», присвячене місту Судаку Автономної Республіки Крим, що відбулося 22 квітня 2010 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного в рамках соціально-бібліотечного проекту «Історія малих міст України».

 

96. Щербина Н. Овруч - древний город / Наталья Щербина // Строительство & реконструкция. - 2011. - № 6. - С. 46-47 : фот.

Про засідання бібліотечного клубу «Національні святині», присвячене місту Овручу Житомирської області, що відбулося 14 квітня 2011 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного в рамках соціально-бібліотечного проекту «Історія малих міст України».

 

97. Щербина Н. Святогірськ - найдавніше історичне місце Донбасу / Наталія Щербина // Інформаційний бюлетень / Мінрегіонбуд України. - 2010. - № 12. - С. 37-40. - Бібліогр. в кінці ст.

Про одне з малих міст Донецької області, історія якого досліджувалася працівниками ДНАББ ім. В. Г. Заболотного в рамках соціально-бібліотечного проекту «Історія малих міст України».

 

98. Щербина Н. Святогорск - жемчужина Донецкой области / Наталья Щербина // Строительство & реконструкция. - 2010. - № 10. - С. 38-39 : ил.

Про місто Святогірськ, історія якого досліджувалася в ДНАББ ім. В. Г. Заболотного в рамках бібліотечного проекту «Історія малих міст України».

 

99. Щербина Н. «Седой Корсунь и ласковая Рось» / Наталья Щербина // Строительство & реконструкция. - 2010. - № 3. - С. 38-39 : ил.

Про засідання бібліотечного клубу «Національні святині», присвячене місту Корсунь-Шевченківському Черкаської області, що відбулося 10 грудня 2009 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного в рамках соціально-бібліотечного проекту «Історія малих міст України».

 

100. Щербина Н. Цюрупинськ - місто Олешківської Січі / Наталія Щербина // Інформаційний бюлетень / Мінрегіонбуд України. - 2011. - № 9. - C. 41-44.

Про засідання бібліотечного клубу «Національні святині», присвячене місту Цюрупинську Херсонської області, що відбулося 23 червня 2011 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного в рамках соціально-бібліотечного проекту «Історія малих міст України».

 (3208 прочитано)

[ Повернутися назад ]

 Віртуальна довідка

 


 Пошуквислів
будь-яке слово

Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г. Заболотного
знаходиться за адресою: м. Київ, просп. Перемоги 50 (м. "Шулявська").
Тел.: (044) 456-01-72

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Відкриття сторінки: 0.13 секунди
Державна наукова ахітектурно-будівельна бібліотека ім. В.Г. Заболотного.
НазваУточнювання
PHP-Nuke Platform by u$peh --
Warning: include_once(/sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/putslinkshere/mainlink.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 4

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '/sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/putslinkshere/mainlink.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php52/share/pear') in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 4

Fatal error: Class 'MLClient' not found in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 7