Welcome to Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г.Заболотного!

 Меню
Loading Flash Menu

 Контакти

Адреса: 03047 м. Київ, просп. Перемоги, 50
Ми на мапі

E-mail: dnabb2004@ukr.net

Телефон: (044) 456 01 72


 Повідомити про корупційне правопорушення

Повідомити про корупційне правопорушення


Сайт Мінрегіону

  НАШІ ВИДАННЯ

Бібліографічні покажчики

Бюлетень "Будівництво, архітектура та житлово-комунальне господарство"

Бюлетень "Нові надходження до фондів ДНАББ ім. В.Г. Заболотного

Інформаційно-аналітичний огляд діяльності бібліотеки

Бібліотечні рубрики


 Приєднуйтесь до нас:
Приєднуйтесь до нас

Задати питання бібліотекарюКатерина Тютюма 
[2019-06-12]
kateryna.tiutiuma@gmail.com

Доброго дня. Допоможіть мені, будь ласка, розібратися, які нормативно-правові акти регулювали будівництво жилих будинків з 1957 року і по 2002 рік. Як отримати електронні версії цих документів?

Відповідь: Доброго дня, пані Катерино!
Нижче наводимо список нормативних документів із житлового будівництва, які були чинними у зазначений період. У бібліотеці є платна послуга зі сканування документів. Ви можете замовити її і ми надішлемо на електронну пошту відскановані матеріали.

1. Временные указания по разработке типовых проектов жилых зданий, унифицированных для строительства в обычных и особых условиях. РСН 235-71 / Гос. ком. СМ УССР по делам стр-ва (Госстрой УССР) ; ред.: О. Б. Петров [и др.]. – Введ. с 01.04.1972 г. – Донецк ; Киев : [б. и.], 1971–1972. – 72, [1] с.
2. Временные указания по технологии, организации и механизации возведения жилых зданий повышенной этажности в скользящей опалубке. (РСН 247-72) / Гос. ком. СМ УССР по делам стр-ва. – Введ. с 30.03.1973 г. – Киев : [б. и.], 1973. – 124 с. : рис., 1 вкл. л. – Библиогр.: с. 121-122.
3. ДБН 363-92 : Державні будівельні норми : Житлові будинки для осіб похилого віку сільської місцевості України. – Офіц. вид. – Введ. в дію 01.03.1992 р. – Київ : УкрНДІпроцивільсільбуд України, 1992. – 24 с.
4. ДБН 79-92. Житлові будинки для індивідуальних забудовників України / М-во інвестицій і будівництва України, УкрНДІПроцивільсільбуд. – На заміну РСН 79-86 ; введ. з 01.04.1992. – Київ : [б. в.], 1992. – 15 с.
5. Жилые дома для индивидуальных застройщиков Украинской ССР: РСН 79-86 / УкрНИИПграждансельстрой ; Исполн.: Ю. А. Косенко, Ю. В. Самойлович, К. Д. Чхартишвили и др. – Изд. офиц. – Взамен РСН 79-73 ; введ. с 01.01.1987. – Киев : [б. и.], 1987. – 40 с. : табл. – (Республиканские строительные нормы).
6. СНиП 2.08.01-85. Жилые здания : [Утв. Гос. ком. СССР по делам стр-ва 16.12.85]. – Изд. офиц. – Взамен СНиП II-Л.1-71 ; введ. с 01.07.1986. – М. : Госстрой СССР, 1986. – 13 с. : табл.
7. СНиП 2.08.01-89*. Жилые здания / Гос. строит. ком. СССР. – Взамен СНиП 2.08.01-85 ; введ. с 01.01.1990. – М. : Минстрой России, 1996. – 18 с. : табл.
8. СТ СЭВ 3976-83. Здания жилые и общественные. Основные положения проектирования / Совет Эконом. взаимопомощи. – Введ. с 01.01.1986. – М. : Изд-во стандартов, 1984. – 5 с. – (Группа Ж42).
9. Строительные нормы и правила : СНиП III-К.1-62. Ч. III, разд. К. Гл. 1. Жилые и общественные комплексы, здания и сооружения. Правила организации строительства и приемки в эксплуатацию / Гос. ком. по делам стр-ва СССР. – Введ. с 01.01.1964. – М. : Госстройиздат, 1963. – 11 с. : табл.
10. Строительные нормы и правила : СНиП II-В.10. Ч. II, разд. В. Гл. 10. Жилые здания / Совет министров СССР, Гос. ком. по делам стр-ва. – 2-е изд., испр. – Введ. с 01.03.1958. – М. : Госстройиздат, 1958. – 27 с., [1] л. : карты, табл.
11. Строительные нормы и правила : СНиП II-Л.1-71*. Ч. II, разд. Л. Гл. 1. Жилые здания. Нормы проектирования / Совет министров СССР, Гос. ком. по делам стр-ва. – Взамен гл. СНиП II-Л.1-62 ; введ. с 01.04.1971. – М. : Стройиздат, 1978. – 32 с. : ил., табл.
12. Строительные нормы и правила : СНиП II-Л.1-71. Ч. II, разд. Л. Гл. 1. Жилые здания. Нормы проектирования / Совет министров СССР, Гос. ком. по делам стр-ва. – Взамен гл. СНиП II-Л.1-62 ; введ. с 01.04.1971. – М. : Стройиздат, 1971. – 32 с. : ил., табл.
13. Строительные нормы и правила : СНиП ІІ-Л.1-62. Ч. II, разд. Л. Гл. 1. Жилые здания. Нормы проектирования / Гос. ком. по делам стр-ва СССР. – Взамен § 1-4 гл. ІІ-В.10 СНиП изд. 1958 г. ; введ. с 01.04.1964. – М. : Стройиздат, 1964. – 16 с. : табл.

Садовська Альона 
[2019-04-17]
a_sadovskaya@ukr.net

Доброго дня! Мені потрібно знайти максимум інформації про будівлю на вул. Сурикова, 3 в Солом\"янському районі м. Києва (будівництво, архітектор, організації, що в ній розташовувалися, можливо фото).
Заздалегідь дякую за допомогу!

Відповідь: Шановна п. Альоно!
Стислу згадку про будівлю на вул. Сурикова, 3 знайдено у виданні:

Шкуро М. Наш Солом'янський район / М. Шкуро. - Київ : Варто, 2018. - 168 с. : іл. (Шифр 72.03/Ш 679-738859606) (див. с. 50.).

Скоріков Олександр 
[2019-04-01]
aleksandr@skorikov.com.ua

Интересует наличие в Вашей библиотеке литературы , связанной с периодом правления гетмана Мазепы (архитектура, история, переписка)

Відповідь: Доброго дня, п. Олександре!
У фонді бібліотеки за Вашим запитом виявлено такі видання:

1. В.Г. К родословной гетмана Ивана Мазепы / В.Г. // Киевская старина. – 1886. – Т. 16, Дек. – С. 757–762.
2. Вечерський В. Іван Мазепа / В. Вечерський // Народне мистецтво. – 2010. – № 1/2. – С. 4–7 : кольор.іл.
3. Гетьман Іван Мазепа. Погляд крізь століття: Каталог виставки, 21.VI – 24.VIII. 2003 р., м. Львів, Львівська Галерея Мистецтв : каталог / уклад. В. В. Недяк. – Київ: Емма, 2003. – 63 с. : іл. (Шифр 7/Г 449).
4. Горбачов, Д. Як Петро з Мазепою Печерську фортецю будували / Д. Горбачов // ART Ukraine. – 2010. – № 4. – С. 16–21 : кольор. іл.
5. Дом Ивана Мазепы // Киевская старина. – 1899. – Т. 66, Сент. – С. 115.
6. К портрету гетмана И. С. Мазепы // Киевская старина. – 1887. – Т. 17, Янв. – С. 188–191.
7. Каманин И. Мазепа и его "прекрасная Елена" / И. Каманин // Киевская старина . – 1886. – Т. 16, Нояб. – С. 522–535.
8. Костомаров Н. И. Мазепа и мазепинцы : ист. моногр. / Н. И. Костомаров. – 2-е изд. – СПб. : [б. и.], 1885 (Тип. М. М. Стасюлевича). – XIV, 752 с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – Имен. указ.: с. 721–743. (Шифр 9У:92 Маз-Кос)
9. Ленченко В. Палац гетьмана Мазепи в Батурині / В. Ленченко // Пам'ятки України: історія та культура. – 2003. – № 3. – С. 18–31.
10. Линюк Л. Пам’ятник Івану Степановичу Мазепі в Чернігові / Л. Линюк // Народне мистецтво. – 2010. – № 1/2. – С. 80 : кольор.іл.
11. Люта, Тетяна. Могилянський "Theatrum Gloriae" Івана Мазепи / Т. Люта // Пам'ятки України : історія та культура. – 2013. – № 1. – С. 54–63.
12. Мазепа І. Листи та вірші. Мазепа – будівничий / І. Мазепа, А. Макаров. – Київ, 1991. – 72 с. : іл. (Шифр 947/М 135)
13. Малаков Д. Символіка київських фасадів / Д. Малаков // Купола. – 2005. – № 2. – С. 23–27 : іл.
14. Маланюк Є. Illustrissimus dominus Mazepa (ясновельможний пан Мазепа) – тло і постать / Є. Маланюк. Гетьман Іван Мазепа як культурний діяч / М. Андрусяк. – Київ: АТ "Обереги", 1991. – 46 с. – Бібліогр.: с. 41–44. (Шифр 947/М 180)
15. Мицик Ю. Іван Мазепа / Ю. Мицик . – Київ: Вид. Наталія Брехуненко, 2007. – 70 с. : іл. – (Великі українці). (Шифр 947/М 702)
16. Могилянські читання : матеріали щорічної наук. конференції [1999]: [Гетьман І. Мазепа і Києво-Печерська лавра] / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. В.М. Колпакова. – Київ: Полі-графіка, 2000. – 185 с. : іл. (Шифр 947/М 742)
17. Музей гетманства, Киев // Антиквар. – 2013. – № 5. – С. 68–69.
18. Оглоблин О. Гетьман Іван Мазепа та його доба : зб. пр. / О. Оглоблин ; ред. Л. Винар. – 2-е вид., доп. – Нью-Йорк; Київ ; Львів; Париж ; Торонто, 2001. – 461 с. : іл. – Бібліогр.: с. 426–443. (Шифр 947/О-375).
19. Павленко С. Іван Мазепа – будівничий Києва: [Роль гетьмана у відбудові та реставрації церков, соборів, монастирів] / С. Павленко // Столиця. – 2004. – 26 берез. – 1 квіт. (№ 13). – С. 24.
20. Павленко С. О. Іван Мазепа / С. О. Павленко. – Київ: Вид. дім "Альтернативи", 2003. – 415 с. : іл. – (Особистість і доба). (Шифр 947/П 120).
21. Павленко С. О. Іван Мазепа як будівничий української культури / С. О. Павленко. – Київ: Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2005. – 302 с. (Шифр 947/П 120).
22. Пять документов рода Савичей // Киевская старина. – 1887. – Т. 19, Сент. – С. 153–158.
23. Радишевський Р. П. Іван Мазепа в сарматсько-роксоланському вимірі високого бароко : монографія / Р. П. Радишевський, В. Свербигуз ; Міжнар. школа україністики. – Київ: ВД Просвіта, 2006. – 551 с. : кольор.іл. – Бібліогр.: с. 519–551. (Шифр 947/Р 154).
24. Савчук, Юрій. Студії над прапором Івана Мазепи / Ю. Савчук // Пам'ятки України : історія та культура. – 2008. – № 3. – С. 84–105.
25. Степовик Д. Благородство і благочестивість герба Івана Мазепи / Д. Степовик // Народне мистецтво. – 2010. – № 1/2. – С. 8–10 : кольор.іл.
26. Сушинський Б. І. Гетьман Мазепа: повернення до Батурина : роман-есе / Б. І. Сушинський. – Київ: Центр стратег. дослідж. розв. козацтва ; Коломия : Вік, 2001. – 396 с. : іл. – Бібліогр.: с. 386–392. (Шифр 947/С 917).
27. Сюндюков І. Полтава, Мазепа і козацьке бароко / І. Сюндюков // День. – 2007. – № 121. – С. 1, 4 : рис.
28. Таирова-Яковлева Т. Г. Мазепа / Т. Г. Таирова-Яковлева. – М. : Молодая гвардия, 2007. – 271 с. : ил. – (Жизнь замечательных людей). – Библиогр.: с. 268–270. (Шифр 947/Т 145)
29. Татаренко С.А. Українське бароко / С. А. Татаренко // Архітектура Радянської України. – 1940. – № 8. – С. 27–33 : фото.

Old_Chroft 
[2007-01-01]
Желаю процветания Вашему сайту, по[1]


 Віртуальна довідка

 


 Пошуквислів
будь-яке слово

Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г. Заболотного
знаходиться за адресою: м. Київ, просп. Перемоги 50 (м. "Шулявська").
Тел.: (044) 456-01-72

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Відкриття сторінки: 0.03 секунди
Державна наукова ахітектурно-будівельна бібліотека ім. В.Г. Заболотного.
НазваУточнювання
PHP-Nuke Platform by u$peh -- osocze bogatoplytkowe opinie, artykuly i wywiady z | aeg сайт, mig mag //