Welcome to Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г.Заболотного!

 Меню
Loading Flash Menu

 Контакти

Адреса: 03047 м. Київ, просп. Перемоги, 50
Ми на мапі

E-mail: dnabb2004@ukr.net

Телефон: (044) 456 01 72


 Повідомити про корупційне правопорушення

Повідомити про корупційне правопорушення


  НАШІ ВИДАННЯ

Бібліографічні покажчики

Бюлетень "Будівництво, архітектура та житлово-комунальне господарство"

Бюлетень "Нові надходження до фондів ДНАББ ім. В.Г. Заболотного

Інформаційно-аналітичний огляд діяльності бібліотеки

Бібліотечні рубрики


 Приєднуйтесь до нас:
Приєднуйтесь до нас

Задати питання бібліотекарюАнтоненко Надія 
[2019-12-02]
antonenkonadiia@gmail.com

Добрий день, я шукаю біографічні дані та інформацію про творчість петербуржського архітектора Серафімова Сергія Савича (1878-1939) (окрім будинку Держпрому в Харкові). Які джерела я могла би подивитися?

Відповідь: Доброго дня, шановна п. Надія.
На Ваш запит у фонді бібліотеки знайдено наступну інформацію:
1. Архитекторы-строители Петербурга-Петрограда начала ХХ века : кат. выставки / В. Г. Исаченко [и др.] ; Всерос. о-во охраны памятников истории и культуры, Ленинград. гор. отд-ние. – Л., 1982. – 170 с. – Указ.: с. 148–169.
На с. 119 – стислі відомості про Серафімова С. С. та його проекти, виконані для будівництва у м. Петербурзі (житловий будинок 1912 р., будівля Головного казначейства, 1913-1915 рр.).

2. Горвиц Г. Становление архитектуры советского Харькова / Г. Горвиц // Архитектура СССР. – 1974. – № 5. – С. 42–48 : ил.
На с. 42, 46 – відомості про будівлі С. Серафімова – Будинок держпрому, Будинок проектних організацій.

3. Ежегодник Общества архитекторов-художников. Вып. 12 : 1927 / О-во архитекторов-художников ; редкол.: А. Е. Белогруд [и др.]. – Л., 1928. – 211 с. : ил.
На с. 109–122 – ілюстрації до конкурсних проектів Будинку Держпрому та Будинку уряду УРСР в м. Харкові худ.-арх. С. С. Серафімова.

4. Ежегодник Общества архитекторов-художников. Вып. 13. – Л. : О-во архитекторов-художников, 1930. – 169 с. : ил.
На с. 92–97 – ілюстрації до проектів С. Серафімова (будівлі в Харкові, Москві, Різі).

5. Зодчие Петербурга начала ХХ века : кат. выст. / Союз архитекторов СССР, Ленинград. орг. ; сост. В. Г. Исаченко. – Л., 1979. – 38 с.
На с. 21, 31 – згадки будівель С. Серафімова (в співавт.), розташованих в м. Петербурзі (адреса, рік будови).

6. Лейбфрейд А. Ю. Архитекторы-евреи в Харькове : очерк / А.Ю. Лейбфрейд. – Х. : Каравелла, 2002. – 31 с. : ил. – (Библиотека ЕКЦ "Бейт Дан").
На с. 12 згадано конкурсні проекти Серафімова С. – Будинок держпрому та Будинок проектів (іл. на с. 27). На с. 22 вміщено портрет архітектора .

7. Моисеенко В. П. Сергей Саввич Серафимов / В. П. Моисеенко, М. И. Гончаренко // Строительство и архитектура. – 1979. – № 3. – С. 24–25 : ил., фото.
Про життя та творчість архітектора.

8. Николенко Т. Предвосхищение будущего. Дом Госпромышленности в Харькове / Т. Николенко, В. Горожанкин // Архитектура СССР. – 1984. – № 3. – С. 101–105 : ил.
Вміщено біографічну інформацію про архітектора-художника С. С. Серафімова (1878-1939). Історія проектування та спорудження будівлі Держпрому в Харкові (1926-1928).

9. Новий велетень-будинок у Харкові: Економіка // Нові шляхи : літ.-наук., мистец. і громад. журн. – 1930. – Т. 7, ч. 2. – С. 329–330.
Про початок будівництва у Харкові Будинку проектних організацій за проектом проф. Серафімова.

10. Проф. С. С. Серафимов [Некролог] / А. Гегелло [та ін.] // Архитектура СССР. – 1940. – № 1. – С. 74.
Вміщено некролог вченому.

11. Рубанчик С. С. С. С. Серафимов / С. С. Рубанчик // Архитектура СССР. – 1940. – № 8. – С. 61–65 : фото, планы.
Про життя та творчість архітектора С. С. Серафімова.

12. Серафимов С. С. [Творческий отчет] / С. С. Серафимов // Архитектура СССР : ежемесяч. теорет., науч.-практ. журн. – 1935. – № 5. – С. 13–16 : портр., ил.
Творчий звіт архітектора С. Серафімова про свою роботу над проектами будівель різного призначення (СРСР).

13. Субота В. Залізобетонний велетень: [Візитній картці Харкова – Держпрому виповнюється 75. Про Будинок Держпрому (1925 р.) – звед. у стилі конструктивізму архітекторами С. Серафімовим, М. Фельгер, С. Кравець] / В. Субота // Культура і життя. – 2003. – 29 жовт. (№34). – С. 4 : іл.

14. Черкасова Е. Проблемы сохранения архитектурного наследия харьковского конструктивизма / Е. Черкасова // Ватерпас. – 2002. – № 3(40). – С. 4–13.
На с. 4–5 – відомості про проект Будинку Держпрому та Будинку проектних організацій (співавтор – С. Серафімов).

15. Черкес Б. Архитектура Украины в паутине большевизма / Б. Черкес, Э. Гофер // Архитектура и престиж. – 1996. – № 2. – С. 7–9 : ил.
Розглянуто вплив сталінського режиму на архітектуру та будівництво України. На с. 7 – про забудову центральної площі у м. Харкові, співавтор будівель – С. Серафімов.

16. Шпара П. Е. Архитектурный триптих / П. Е. Шпара // Строительство и архитектура. – 1988. – № 7. – С. 26–28 : фото.
Про забудову площі Дзержинського в м. Харкові, співавтор проектів двох будинків – С. Серафімов.

Нелипа Галина 
[2019-11-25]
agnivpopova@ukr.net

Шановні колеги!
Прошу допомогти в пошуку видання:
Назва (із додержанням орфографії оригіналу): Будова соціялістичного Києва / передмова голови Міськради В. Биструкова.
Відповідальні редактори: О. С. Розенбліт, Я. Б. Ярошецький, І. Г. Дубов.
Вихідні дані: Київ : Видання Київської Міськради, 1932.
Обсяг видання: 168 с.
Лінійні розміри оправних кришок: 30Ч21,5 см.
Відповідно до вимог ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 назву видання відображено в каталозі (за умови його наявності) як «Будова соціалістичного Києва».
В електронному каталозі вашого закладу (у віддаленому доступі) мені не пощастило. Для складення висновку державної експертизи культурних цінностей мені вкрай необхідно точно довідатись про наявність чи відсутність зазначеного видання у вашій бібліотеці.
З повагою та надією на швидку відповідь на мою електронну адресу,
головний бібліотекар відділу рідкісних і цінних книг
Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого,
заступниця завідувачки відділу
Нелипа Галина Павлівна

Відповідь: Шановна Галино Павлівно.
Вказане Вами видання є у фонді бібліотеки, зберігається у відділі рідкісної книги та краєзнавства і відображене в електронному каталозі у базі даних "Фонд Рідкісної книги".
Будова соціалістичного Києва, 1917-1932 : альбом / Київміськрада ; відп. ред.: О. С. Розенбліт, Я. Б. Ярошецький, І. Г. Дубов ; фот. Ф. Р. Петрова. - Київ : [Б. в.], 1932. - 168 с. : іл. (Шифр 72сгУ Кие-Буд,)

Данило 
[2019-11-21]
danya.ples@gmail.com

Доброго дня, чи маєте креслення будинків (львів Проспек Свободи 22 і 24? )
Цікавить найбільше фасади
Дякую

Відповідь: Доброго дня, шановний п. Данило. На Ваш запит знайдено наступне джерело :
Архітектура Львова: час і стилі XIII - XXI ст. / Ін-т архітектури Нац. ун-ту "Львівська політехніка", Громад. орг. "Інститут Львова" ; упоряд. Ю. Бірюльов. – Львів : Центр Європи, 2008. – 720 с. : іл. - Бібліогр.: с. 698 - 714. (Шифр 72.03 А 878)
На с. 221–222 _ інформація про будинок на пр. Свободи, 24, вміщено кресленики фасаду, план 1-го поверху та об’ємно-просторову схему.

Богдан Богдан 
[2019-11-19]
Bogdan.Bogdan@bigmir.net

Прошу надати інформацію про наявність видань, у яких зібрані юридичні документи нормативно-правового характеру (постанови тощо), які видані до 1958 року органами влади СРСР та УРСР, і спрямовані на технічне регулювання будівельної галузі, а саме: сфери інвентаризації та паспортизації будівель і споруд цивільного (не промислового) призначення. Нижче наведено орієнтовний перелік можливих видавників таких документів.

Совет народных комиссаров СССР; Совет Министров СССР; Народный комиссариат по строительству СССР; Министерство строительства СССР (Минстрой); Министерство городского и сельского строительства СССР (Мингорсельстрой); Министерство городского строительства СССР; Министерство монтажных и специальных строительных работ СССР; Государственный комитет Совета министров СССР по делам строительства; Рада народних комісарів Української РСР; Рада Міністрів УРСР; Міністерство житлово-цивільного будівництва Української РСР; Міністерство будівництва Української РСР; Міністерство комунального господарства Української РСР.

Відповідь: Шановний п. Богдане!
На Ваш запит у бібліотеці наявні наступні джерела:

1.Законодательство о жилищно-коммунальном хозяйстве. Т. 1 / [сост.: С. Ю. Лисовой, В. Н. Литовкин, А. Г. Хазиков]. - М. : Юрид. лит., 1972. - 840 с. (Шифр 72ж Зак).
2. Законодательство о жилищно-коммунальном хозяйстве. Т. 2 / сост.: С. Ю. Лисовой, В. Н. Литовкин, А. Г. Хазиков. – М. : Юрид. лит., 1973. – 798 с. – Алф.-Предм. указ.: с. 745–771. (Шифр 72ж Зак).
3. Законодательство о капитальном строительстве : дополнения и изменения : в 4-х ч. / отв. ред. В. М. Серов. - М. : Юрид. лит., 1987. (Шифр 69 З-194).4. Законодательство о капитальном строительстве в СССР : [в 2 т.]. Т. I / сост.: И. М. Барсков, В. В. Успенский, М. Я. Черняк (отв. ред.). – М. : Госюриздат, 1961. – 704 с. (Шифр 69 З-194).
5. Законодательство о капитальном строительстве в СССР : [в 2 т.]. Т. II / сост.: И. М. Барсков, В. В. Успенский, М. Я. Черняк (отв. ред.). – М. : Госюриздат, 1961. – 622 с. (Шифр 69 З-194).
6. Законодательство о капитальном строительстве. Вып. 1–11 / отв. ред. В. Я. Исаев. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М. : Юрид. лит., 1977–. (Шифр 69 З-194).
7. Законодательство о капитальном строительстве. Вып. 1–8 / отв. ред. М. Я. Черняк. - М. : Юрид. лит., 1969–. (Шифр 69 З-194).
8. Постановления партии и правительства в области строительства и архитектуры : 1958-1961 гг. / Акад. стр-ва и архитектуры СССР, Центр. науч.-техн. б-ка по стр-ву и архитектуре. - М. : [б. и.], 1961. - 15 л. (Шифр 016:69 Пос).
9. Сборник руководящих материалов и консультаций по строительству. Вып. 11 / М-во капит. стр-ва, Гл. упр. - М. : [б. и.], 1958. (Шифр 69 С 232)
10. Сборник руководящих материалов по гражданскому строительству / Совет Министров СССР, Ком. по делам архитектуры, Гл. архитектур.-строит. контроль СССР, Гл. упр. - М. : Гос. архитектур. изд-во, 1947. - 227 с. (Шифр 69 С 232).

Також Ви можете переглянути періодичні видання:
1. Ведомости Верховного Совета СССР (1954–1958 рр.)
2. Відомості Верховної Ради Української Радянської Соціалістичної Республіки (1944–1958 рр.)
3. Жилищное строительство (1958 р.)
4. Збірник постанов і розпоряджень Ради Міністрів Союзу Радянських Соціалістичних Республік. (1948 р.).
5. Збірник постанов і розпоряджень Уряду Союзу Радянських Соціалістичних Республік (1944–1945 рр.)
6. Збірник постанов і розпоряджень Уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки (1947–1949, 1958 рр.)
7. Сборник руководящих материалов (1944–1947 рр.)
8. Сборник руководящих материалов и консультаций по строительству (1944–1952 рр.).
9. Сборник руководящих материалов по строительству (1952–1953 рр.)
10. Собрание постановлений и распоряжений Правительства Союза Советских Социалистических Республик (1944-1945 рр.).
11. Собрание постановлений и распоряжений Совета Министров Союза Советских Социалистических Республик (1947–1948 рр.)
12. Собрание постановлений Правительства Союза Советских Социалистических Республик (отдел первый) (1958 р.)

Плесницький Дмитро 
[2019-11-15]
dimaplesnytskiy@gmail.com

Доброго дня! я студент архітектурного факультету Львівської політехніки, роблю магістерський диплом за темою (Губернаторські вали- спортивно рекреаційна зона у Львові) Для роботи потрібно інформація про фортифікації Львова загалом за Вітвіцьким та інформація про бастіони Львова. Також якщо є (фасади та інша наявна документація по ділянці) про такі будівлі: Пожежна частина на вулиці Підвальній 6...Дворец римо-католических архиепископов..Монастырь и костёл кармелиток босых...Міський арсенал....Порохова вежа та перша львівська школа (Середня спеціалізована загальноосвітня школа 8 м. Львова)... Допоможіть будь ласка, з пошуком. Дякую!

Відповідь: Шановний п. Дмитре!
За Вашим запитом у бібліотеці виявлено значну кількість документів. Деякі з них представлено у запропонованому списку. Для пошуку решти документів необхідно зайти в електронний каталог за посиланням http://dnabb.org/modules.php?name=Pages&go=page&pid=8 і за потрібними ключовими словами проаналізувати фонд бібліотеки.

1. Архітектура Львова: Час і стилі XIII - XXI ст. / Ін-т архітектури Нац. ун-ту "Львівська політехніка", Громад. орг. "Інститут Львова" ; упоряд. Ю. Бірюльов. – Львів : Центр Європи, 2008. – 720 с. : іл. - Бібліогр.: с. 698 – 714. (Шифр 72.03 А 878)
2. Барановський, О. Львів: є ще порох в архітектів / О. Барановський // A+C: Art+Construction. – 2013. – № 1/2. – С. 24–25 : іл.
3. Голик, Р. Львів: міфи часу і простору / Р. Голик // Хроніка 2000. – 2012. – Вып. 3(93). – С. 340–409.
4. Казанцева, Т. Є. До питання розвитку архітектурного декору на фасадах львівських споруд / Т. Є. Казанцева // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : зб. наук. пр. № 674. Архітектура / Нац. ун-т "Львівська Політехніка" ; відп. ред. Б.С. Черкес. – Львів, 2010. – С .140–147. – Бібліогр. в кінці ст. : іл. (Шифр 06 В 535).
5. Качор, І. Львів крізь віки / І. Качор, Л. Качор ; Громадська організація "Інститут Львова". – Львів : Центр Європи, 2004. – 240 с. : іл. (Шифр 947 К 309).
6. Костьол и монастир босих кармелітів у м. Львові : план : креслення. – [Б. м. : б. в., 19--]. – 1 арк. ; 52х30 см. – (З колекції Вітвицького). (Шифр 72(084.94) Г 9342).
7. Костьол і монастир босих кармелітів у м. Львові : півн. фасад, східний фасад, розріз : креслення. – Львів : [б. в.], 1945. – 1 арк. – (З колекції Вітвицького). (Шифр 72(084.94) Г 9343/2).
8. Материалы обследования памятников архитектуры во Львовской области в 1953 г. : чертежи / Респ. спец. науч.-реставрац. произв. мастерские, науч.-исслед. и проект. сектор ; начальник сектора В. В. Пурм ; архитектор: Г. М. Пламеницкая, Е. Н. Волков, И. И. Макушенко. – [Б. м. : б. и.], 1953. – 19 л. : черт. (Шифр 72(084.94) Г 5662/1-17).
9. Мельник, Б. В. Вулицями старовинного Львова / Б. В. Мельник. – 2-е вид., зі змінами. – Львів : Світ, 2002. – 271 с. : іл. (Шифр 72.03 М 482).
10. Міський арсенал у м. Львові : план, фасад : креслення. – Львів : [б. в., 19--]. – 1 арк. – (З колекції Вітвицького). (Шифр 72(084.94) Г 9857).
11. Міський арсенал у м. Львові : розріз : креслення. – Львів : [б. в., 19--]. – 1 арк. – (З колекції Вітвицького). (Шифр 72(084.94) Г 9861).
12. Міський арсенал у м. Львові : фасад з боку вул. Підвальної, фасад з боку вул. Збройовної : креслення, синька. – Львів : [б. в., 19--]. – 1 арк. – (З колекції Вітвицького). (Шифр 72(084.94) Г 9853).
13. Міський арсенал у м. Львові : фасад з боку вул. Собеського : креслення. – Львів : [б. в., 19--]. – 1 арк. – (З колекції Вітвицького). (Шифр 72(084.94) Г 9854).
14. Монастир кармелітів в м. [Львові] : генплан : креслення. – [Б. м. : б. в., 19--]. – 1 л. – (З колекції Вітвицького). (Шифр 72(084.94) Г 8203)
15. Мых, Р. М. Львов : ист.-архитектур. очерк / Р. М. Мых, Т. А. Трегубова ; КиевНИИТИ. – Киев, 1986. – 173 л. – Библиогр.: с. 173. (Шифр 72 НТЗ-1470).
16. Порохова вежа // A+C: Art+Construction. - 2015. - № 1/2. - С. 50-52 : кольор. іл.
17. Порохова вежа у м. Львові : проект реконструкції : горизонт. план : креслення / projekt: J. Witwicki, Gцlis ; wykon.: Worobec, Chawliuk. – Львів : [s. n.], 1943. – 1 арк. – (З колекції Вітвицького). (Шифр 72(084.94) Г 9273).
18. Baszta Prochowa. [Projekt rekonstrukcji] = Опис стану і доповідна записка по реконструкції порохової вежі : рукопис / inz. J. Witwicki. – [Б. м. : [s. n.], 1941. – 9 арк. – (З колекції Вітвицького). Шифр 72(084.94) Г 8475).

Плесницький Данило 
[2019-11-15]
danya.ples@gmail.com

Доброго дня, я стедент НУ\"ЛП\"
Зараз працюю над науковою роботою \"Низький замок\" у м.Львові (зараз вернісаж). Чи можете допомогти з пошуком літераитури, дякую?

Відповідь: Шановний п. Даниле!
За Вашим запитом у бібліотеці виявлено значну кількість документів. Деякі з них представлено у запропонованому списку. Для пошуку решти документів необхідно зайти в електронний каталог за посиланням http://dnabb.org/modules.php?name=Pages&go=page&pid=8 і за потрібними ключовими словами проаналізувати фонд бібліотеки.

1. Артішевський, А. Деякі аспекти збереження і використання пам'яток старовини / А. Артішевський // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини : зб. наук. пр. з мистецтвознавства, архітектурознавства і культурології / Ін-т пробл. сучас. мистецтва Акад. мистецтв України. - К. : Фенікс, 2007. - Вип. 4. - С. 392-395. - Бібліогр. в кінці ст. (Шифр 72.02 С 916).
2. Голик, Р. Львів: міфи часу і простору / Р. Голик // Пам'ятки України : історія та культура. – 2012. – № 5. – С. 34–53 : кольор. іл.
3. Качор, І. Львів крізь віки / І. Качор, Л. Качор ; Громадська організація "Інститут Львова". – Львів : Центр Європи, 2004. – 240 с. : іл. (Шифр 947 К 309).
4. Мельник, Б. В. Вулицями старовинного Львова / Б. В. Мельник. - 2-е вид., зі змінами. - Львів : Світ, 2002. - 271 с. : іл. (Шифр 72.03 М 482)
5. Низький замок 1772 р. у м. Львів: башти укріплення : креслення. – [Б. м. : [s. n.], 1935. – 1 с. – (З колекції Вітвицького). (Шифр 72(084.94) Г 9652).
6. Низький замок 1772 р. у м. Львів: план даху : креслення. – [Б. м. : [s. n.], 1935. – 1 с. – (З колекції Вітвицького). (Шифр 72(084.94) Г 9643)..
7. Низький замок 1772 р. у м. Львів: розріз 1, ескіз фасадів : креслення. – [Б. м. : [s. n.], 1935. – 1 с. – (З колекції Вітвицького). (Шифр 72(084.94) Г 9651).
8. Низький замок 1772 р. у м. Львові : деталь вікна : ескіз. – [Б. м. : [s. n.], 19--]. – 1 с. – (З колекції Вітвицького). (Шифр 72(084.94) Г 9646).
9. Низький замок 1772 р. у м. Львові : ескізний план східців : креслення. – [Б. м. : [s. n.], 19--]. – 1 с. ; 33х13 см. – (З колекції Вітвицького). (Шифр 72(084.94) Г 9665).
10. Низький замок 1772 р. у м. Львові : кордегарда : план, фасад : креслення. – Львів : [s. n.], 19--]. – 1 с. – (З колекції Вітвицького). (Шифр 72(084.94) Г 9664).
11. Низький замок 1772 р. у м. Львові : план 1-го поверху : креслення. – [Б. м. : [s. n.], 19--]. – 1 с. – (З колекції Вітвицького). (Шифр 72(084.94) Г 9641).
12. Низький замок 1772 р. у м. Львові : план 2-го поверху : креслення. – [Б. м. : [s. n.], 19--]. – 1 с. – (З колекції Вітвицького). (Шифр 72(084.94) Г 9642).
13. Низький замок 1772 р. у м. Львові : фасад № 4 : креслення. – [Б. м. : [s. n.], 19--]. – 1 с. – (З колекції Вітвицького). (Шифр 72(084.94) Г 9650).
14. Низький замок 1772 р. у м. Львові. Будиночок "burgrabski" : фасад raphic] : креслення. –- Львів : [s. n.], 1935. – 1 с. – (З колекції Вітвицького). (Шифр 72(084.94) Г 9670).
15. Niski Zamek rzut poziomy. Lwow w 1772 r. Rekonstr. = Низький замок 1772 р. у м. Львові : план 1-го поверху, реконструкція : креслення. – Львів : [s. n.], 1926. – 1 арк. – (З колекції Вітвицького). (Шифр 72(084.94) Г 9628).

Трофімчук Маряна 
[2019-11-14]
marianatrofimchuk20@gmail.com

Доброго дня! я студентка архітектурного факультету Львівської політехніки, роблю магістерський диплом за темою \"Револорезація урбаністичного середовища Домініканської площі та адаптація археологічних решток втраченого кварталу\". Мене цікавить історія розібраного кварталу на вул. Зацерковна (нині Музейна площа у Львові), вздовж Домініканського монастиря та поряд королівського арсеналу. Необхідний план реконструкції Януша Вітвіцького, фасади цих будівель, при наявності додаткова інформащія щодо доного кварталу. А також креслення фасадів Домініканського монастиря. Чи не могли б Ви, будь ласка, допомогти з пошуком інформації та яка загальна вартість даних сканувань? Дякую)

Відповідь: Доброго дня, шановна Мар'яно!
За Вашим запитом у бібліотеці є чимала кількість документів. Як приклад - список документів, який Вам надсилається. Для пошуку решти документів потрібно зайти на сайт бібліотеки-(електронний каталог-перейти на електронний каталог-і за потрібними ключовими словами проаналізувати наш фонд.
Надалі, Ви маєте можливість отримати сканкопію потрібних документів. Для цього Вам потрібно надіслати список конкретних документів.
Вам буде надіслано лист, в якому ми вкажемо вартість цієї послуги з реквізитами бібліотеки для оплати. Відразу, після отримання оплати на рахунок бібліотеки, на Вашу електронну адресу будуть надіслані копії потрібних Вам документів.
Вартість цієї послуги вказано на сайті бібліотеки (Розділ Меню – Про бібліотеку - Послуги)
1. Benedyktynki łacinskie we Lwowie : креслення / wykon. J. Lobocki. – 1946. – 1 арк.

2. Kamienica ul. Grodzickich L. 2 (Rog Dominikanskiej) we Lwowse : креслення. – 1944. – 1 арк.

3. Kamienica ul. Grodzickich L. 2 (Rog Dominikanskiej) we lwowіe : креслення. – 1944. – 1 арк.

4. Kamiеnica ul. Grodzickich L. 2 (Rog Dominikanskiej) we Lwowie : креслення. – 1944. – 1 арк.

5. Kamiеnica ul. Grodzickich, 2 (rog Dominikanskiej) we Lwowіe : креслення. – 1944. – 1 арк.

6. Каплиця Домогаличів при Домініканському костьолі у м. Львові : план, фасади : креслення, калька / wykon. C. Muradovich ; kopiowal J. Hryniewiecki, 1942. - 1 арк.

7. Частина старого міста в районі Домініканського монастиря [Львів] : ситуац. план : креслення. – 1929. – 1 арк.
8. Dominikaner str. №3 [Lemberg] : erdgeschoss, I stock, II stock : креслення. –[19--]. – 1 арк.

9. Dominikaner str. №3 [Lwow w 1772 r.] : erdgeschoss, I stock, II stock : rреслення. – [19--]. – 1 арк.

10. Kamienica ul. Dominikańska, 7, Lwow w 1772 r.: przekroj, parter, dachy : креслення. – 1944. - 1 арк.

11. Kamienica ul. Grodzickich L. 2 (Rog Dominikanskiej) we Lwowse : креслення. – 1944. – 1 арк.

12. Kamienica ul. Grodzickich L. 2 (Rog Dominikanskiej) we lwowіe : креслення. – 1944. – 1 арк.

13. Kamiеnica ul. Grodzickich L. 2 (Rog Dominikanskiej) we Lwowie : креслення. – 1944. – 1 арк.

14. Kamiеnica ul. Grodzickich, 2 (rog Dominikanskiej) we Lwowіe : креслення. – 1944. – 1 арк.

15. Lwow. Kamienica ul. Dominikańska, 11 (rog Blacharskiej, 6): przekroj, parter, dachy : креслення / wykon. F. Christ. – 1944. – 1 арк.

16. Lwow. Kamienica ul. Dominikańska, 11 (rog Blacharskiej, 6): przekroj, parter, dachy : креслення / wykon. F. Christ. – 1944. – 1 арк.

17. Lwow. Kamienica ul. Dominikańska, 1: przekroj, rzut parteru i dachy : креслення / wykon. F. Danczak. – 1944. – 1 арк.

18. Lwow. Kamienica ul. Dominikańska, 1: przekroj, rzut parteru i dachy : креслення / wykon. F. Danczak. – 1944. – 1 арк.

19. Lwow. Kamienica ul. Dominikańska, 2 (Rynek, 2) - Bandinellich: fasady : креслення, / wykon. J. Karasinski. – 1943. – 1 арк.

20. Lwow. Kamienica ul. Dominikańska, 2 (Rynek, 2) - Bandinellich: przekrojе : креслення. – 1943. – 1 арк.

21. Lwow. Kamienica ul. Dominikańska, 2 (Rynek, 2) - Bandinellich: przekrojе : креслення. – [19--]. – 1 арк.

22. Lwow. Kamienica ul. Dominikańska, 2 (Rynek, 2) - Bandinellich: rzut parteru i dach : креслення. – [19--]. – 1 арк.

23. Lwow. Kamienica ul. Dominikańska, 3: przekroj, parter, dachy : креслення / wykon. F. Danczak. – 1944. – 1 арк.

24. Lwow. Kamienica ul. Dominikańska, 3: Przekroj, parter, dachy : креслення / wykon. F. Danczak, 1944. – 1 арк.

25. Lwow. Kamienica ul. Dominikańska, 4 (rog Blacharskiej): fasady : креслення. – 1943. – 1 арк.

26. Lwow. Kamienica ul. Dominikańska, 4 (rog Blacharskiej): fasady : креслення. – [19--]. – 1 арк.

27. Lwow. Kamienica ul. Dominikańska, 4 (rog Blacharskiej): parter i dachy : креслення . – 1942. – 1 арк.

28. Lwow. Kamienica ul. Dominikańska, 4 (rog Blacharskiej): przekroje : креслення. – 1943. – 1 арк.

29. Lwow. Kamienica ul. Dominikańska, 4 (rog Blacharskiej): Przekroje [Graphic] : креслення, масштаб 1:200, синька, 1943. - 1 арк.

30. Lwow. Kamienica ul. Dominikańska, 5: Przekroj, parter, dachy : креслення / wykon. A. Labinowicz. – 1944. – 1 арк.

31. Lwow. Kamienica ul. Dominikańska, 5: Przekroj, parter, dachy : креслення / wykon. A. Labinowicz. – 1944. – 1 арк.

32. Lwow. Kamienica ul. Dominikańska, 7: Przekroj, parter, dachy : креслення. – 1944. – 1 арк.

33. Lwow. Kamienica ul. Dominikańska, 9: Przekroj, parter, dachy : креслення / wykon. A. Hryniewiecki. – 1944. – 1 арк.

34. Lwow. Kamienica ul. Dominikańska, 9: przekroj, parter, dachy : креслення. – 1944. – 1 арк.

35. Plac Dominikański, 3 [Lwow w 1772 r.] : креслення / wykon. J. Witwicki. – 1943. – 1 арк.

36. Plac Dominikański, 3 [Lwow] : креслення / wykon. J. Witwicki. – 1943. – 1 арк.

37. Ul. Dominikańska №1, 3, 5, 7, 9, 11 [Lwow] : креслення. – [19--]. – 1 арк.

38. Ul. Dominikańska №4 [Lwow] : piwnice, parter : креслення. – [19--]. – 1 арк.
39. Blok Stauropigjalny [Lwow] : креслення. – 1944. - 1 арк.

40. Plan na rekonstrukcje dachu w realnosci : креслення. – [1943?]. – 1 арк.

41. Plan restauracji 3-pietrowej oficyna na Maly Ruskiey ulicy [Lwow] : креслення. – [19--]. – 1 арк.

42. Будинки 1905 року по вул. Зацерковній в м. [Львів] : півн. сторона : фасад: креслення. – 1943. – 1 арк.

43. Будинок [4-поверх.] №3 по вул. Зацерковній у м. Львові : плани, фасади, розріз: креслення. – 1943. – 1 арк.

44. Будинок [4-поверховий] №3 по вул. Зацерковній у м. Львові : плани, фасади, розріз : креслення, калька. – 1943. – 1 арк.

45. Житлові будинки кварталу вул. Арсенальська та Зацерковна в м. [Львів] : генплан 1-х поверхів : креслення. – 19--]. – 1 арк.

46. Житлові будинки кварталу вул. Арсенальська та Зацерковна в м. [Львів] : генплан 1-х поверхів : креслення. – 19--]. – 1 арк.

47. Житлові будинки кварталу вул. Арсенальська та Зацерковна у м. Львові : план 2-го поверху : креслення. – 1943. – 1 арк.

48. Житлові будинки кварталу вул. Арсенальська та Зацерковна у м. Львові : план 2-го поверху : креслення / wykon. J. Witwicki. – 1943. – 1 арк.

49. Житловий будинок [4-поверховий] №1 по вул. Зацерковній у м. Львові : плани, розріз, фасад бокової сторонни : креслення / wykon. Hwlski. – 1943. – 1 арк.

50. Житловий будинок [4-поверховий] №1 по вул. Зацерковній у м. Львові : плани, розріз, фасад бокової сторонни : креслення / wykon. Hwlski. – 1943. – 1 арк.
51. Arsenał Krolewski we Lwowe: fasada przednja : креслення / inz. J. Witwicki. –19--]. – 1 арк.
52. [Arsenał Krolewski we Lwowe] : kopia mapy balastralnej : креслення. – 19--]. – 1 арк.

Лазебна Софія 
[2019-11-06]
lazebnaya.sofiya@gmail.com

Доброго дня! Я магістрантка ІДГУ. Мене цікавить питання архітектури м. Болград у період 1812-1912 рр. Допоможіть будь ласка с пошуком літератури. Дещо знайшла у фонді рідкісної книги, чи можу я отримати доступ до тих документів онлайн? якщо так, то що для цього потрібно
З нетерпінням чекатиму відповіді :)

Відповідь: Доброго дня, шановна Софіє!
Фонд бібліотеки оцифрований частково.
Якщо потрібний Вам документ ще не оцифрований, Ви маєте можливість отримати його сканкопію. Вартість цієї послуги вказано на сайті бібліотеки (Розділ Меню – Про бібліотеку - Послуги) http://dnabb.org/modules.php?name=Pages&go=page&pid=6
Після надходження до бібліотеки Вашого замовлення, буде надіслано реквізити бібліотеки для оплати. Відразу, після отримання оплати на рахунок бібліотеки, на Вашу електронну адресу будуть надіслані копії потрібних Вам документів.

За Вашим запитом пропонуємо ознайомитися з виданнями:
1. Автомобільна прогулянка Україною : путівник / І. Лильо [та ін.]. – К. : Балтія-Друк, 2008. – 575 с. : іл.
На с. 539–540 – інформація про м. Болград Одеської обл. та його пам’ятки архітектури.
2. Болград // Географічна енциклопедія України. В 3 т. / редкол.: О. М. Маринич [та ін.]. – К. : УРЕ ім. М. П. Бажана, 1989. – Т. 1 : А–Ж. – С. 113.
Коротка енциклопедична інформація про м. Болград Одеської обл.
3. Болград // Географический энциклопедический словарь / гл. ред. А. Ф. Трёшников ; редкол.: Э. Б. Алаев [и др.]. – Изд. 2-е., доп. – М. : Сов. энцикл., 1989. – С. 75.
На с. 75 – коротка енциклопедична довідка про м. Болград Одеської обл.
4. Болград // Міста України : інформ.-стат. довід. / впорядкув. О. Панасенко. – К. : АВК-Росток, 2007. – С. 16.
Вміщено відомості енциклопедичного характеру про м. Болград Одеської обл., а саме: місце розташування, адміністративне підпорядкування й статус, географічні координати, відстані автомобільними дорогами, чисельність населення, історичні відомості, адреса та номери телефонів міськради, прізвище міського голови.
5. Болград // Український радянський енциклопедичний словник. У 3 т. / голов. редкол.: М. П. Бажан (голов. ред.) [та ін.]. – К. : Голов. ред. Укр. радян. енцикл. АН УРСР, 1966. – Т. 1 : А–Кабарга. – С. 212.
Коротка енциклопедична інформація про м. Болград Одеської обл.
6. Болград // Універсальний словник-енциклопедія: УСЕ / голова ред. ради М. Попович ; іл. Л. Продакшн. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : Всеувито, 2003. – С. 158. – Другое издательство : Новий друк.
Коротка енциклопедична інформація про м. Болград Одеської обл.
7. Болград [Одесская область]. Мавзолей Инзовой 1833 г. : памятник архитектуры УССР [конец XVIII – начало XIX вв.]. Вып. 1 : фото / фото В. П. Моисеенко. – [Б. м. : б. и., 19--]. – 1 л.
8. Болград, город // Памятники градостроительства и архитектуры УССР : (ил. справ.-кат.). В 4 т. / Госстрой УССР, Укрпроектреставрация, КиевНИИТИ. – К. : Будівельник, 1985. – Т. 3 : Львовская область. Николаевская область. Одесская область. Полтавская область. Ровенская область. – С. 271–272 : фото, план.
Систематизовані короткі дані про будівлі, що знаходяться під охороною держави: мавзолей Інзова (1833), Миколаївську церкву (1871), Преображенський собор (1833–1838) в м. Болграді Одеської обл.
9. Давидович С.
Воссоединенная Бессарабия / С. Давидович // Живописная Россия. Отечество наше в его земельном, историческом, племенном, экономическом и бытовом значении / под. общ. ред. П. П. Семенова. – СПб. ; М. : Изд. Товарищества М. О. Вольф, 1898. – Т. 5 : Малороссия и Новороссия, ч. 2. Бессарабская, Херсонская, Екатеринославская и Таврическая губернии. – С. 173–186 : ил.
На с. 174–175 – про заворушення у м. Болграді у 1860 р. Наведено репродукцію "Головна вулиця в Болграді".
На с. 182 – 185 – про м. Болград (нині – Одеської обл.), його пам'ятки та стан на той час.
10. Дихан М. Д.
Болград / М. Д. Дихан, Г. Т. Файн, М. Т. Чижевський // Історія міст і сіл Української РСР / голов. редкол. П. Т. Тронько [та ін.] ; редкол. т. Л. В. Гладка [та ін.]. – К. : Голов. ред. УРЕ АН УРСР, 1969. – В 26 т. : Одеська область. – С. 360–373 : іл.
Вміщено історичну інформацію про місто.
11. Дульский П.
Архитектурные памятники Молдавской ССР / П. Дульский // Архитектура СССР. – 1941. – № 4. – С. 65–67 : ил.
Коротко розглянуто пам'ятки архітектури Бесарабії.
12. Дыхан М. Д.
Болград / М. Д. Дыхан, Г. Т. Фаин, Н. Т. Чижевский // История городов и сел Украинской ССР / Ин-т истории АН УССР. – К. : Гл. ред. УСЭ, 1978. – В 26 т. : Одесская область. – С. 350–364 : ил. – Библиогр. в подстроч. примеч.
Вміщено історичну інформацію про місто.
13. Івченко А.С.
Україна. Фортеці, замки, палаци... : путівник / А. С. Івченко, О. Пархоменко. – К. : Картографія, 2010. – 598 с. : іл., мапи. – Бібліогр.: с. 596–598.
На с. 443–444 – інформація про м. Болград Одеської обл.
14. Кискин И.Х.
Белгород-Днестровский, Измаил и другие... / И. Х. Кискин // Строительство и архитектура. – 1990. – № 8. – С. 11–12 : рис., фото, планы.
На с. 11 – серед міст Бесарабії, в яких найбільш повно збереглися прийоми планування, середовище та типовий характер забудови минулих епох, зазначені, зокрема, міста Рені, Кілія, Болград, Вилково Одеської обл.
15. Колона у м. Київ. Мавзолей Інзова в Болграді. Тріумфальна арка в Новгород-Сіверському. Нагробок Рум`янцеву-Задунайському в Києві : план, фасад, деталі : креслення, картон. – [Б. м., 19--]. – 1 арк. ; 48х58 см.
16. Одесская область // Вся Украина : путеводитель / А. С. Ивченко. – К. : Картографія, 2005. – С. 538–557 : фот., карта, план.
На с. 548 (іл.) – мавзолей генерала І. Інзова (1825 р.) у м. Болграді Одеської обл.
На с. 549 (іл.) – монумент (1838 р.) у м. Болграді Одеської обл.
17. Одесская область // Города Украины : (экон.-геогр. справ.) / В. В. Ковтун, А. В. Степаненко. – К. : Выща шк., 1990. – С. 173–183 : карты.
На с. 178 – найважливіші відомості про економічний і соціальний розвиток м. Болграда Одеської обл.
18. Одеська область // 500 чарівних куточків України, які варто відвідати : путівник / уклад.: Т. І. Лагунова, Ю. Ю. Кашуба. – Х. : Кн. клуб "Клуб Сімейн. Дозвілля", 2007. – С. 235–244 : іл.
На с. 242–243 – інформація про м. Болград Одеської обл. та його пам'ятки архітектури.
19. Одеська область // Вся Україна : путівник / А. С. Івченко. – Вид. 3-тє, стер. – К. : Картографія, 2010. – С. 538–557 : іл.
На с. 548–549 – історична інформація про м. Болград Одеської обл. та його визначні пам'ятки.
20. Одеська область // Україна : путівник / підгот. і упоряд.: О. Зінкевич, В. Гула. – К. : Смолоскип, 1993. – С. 257–272 : іл. – Другое издательство : Балтимор : [б. в.].
На с. 269–270 – інформація про пам'ятки історії та архітектури м. Болграда Одеської обл.
21. Одеська область // Україна : путівник / упоряд.: В. Зінкевич, В. Гула. – 2-ге вид. – К. : Смолоскип, 1995. – С. 267–286 : іл.
На с. 283–284 – історична інформація про м. Болград Одеської обл. та його пам'ятки архітектури.
22. Пам'ятки архітектури та містобудування України : довід. Держ. реєстру нац. культ. надбання / авт. кол.: В. В. Вечерський [та ін.] ; за ред.: А. П. Мардера, В. В. Вечерського. – К. : Техніка, 2000. – ХV, 327, 319 с. : іл.
На с. 174 (іл.) – Спасо-Преображенський собор у м. Болграді Одеської обл. (загальний вигляд та план).
На с. 193 текстового блоку – інформація про Спасо-Преображенський собор в м. Болграді Одеської обл.
23. Памятники градостроительства и архитектуры УССР : (ил. справ.-кат.). В 4 т. Т. 3 : Львовская область. Николаевская область. Одесская область. Полтавская область. Ровенская область. / Госстрой УССР, Укрпроектреставрация, КиевНИИТИ ; редкол.: Н. Л. Жариков [и др.]. – К. : Будівельник, 1985. – 337 с. : ил. – Библиогр.: с. 335–337.
24. Преображенский собор [1833–1838 гг.] в г. Болград Одесской области : план : фото. – [Б. м. : б. и., 19--]. – 1 л.
25. Сімікін М. І.
Архітектурна спадщина Бесарабії і Буковини / М. І. Сімікін // Архітектура Радянської України. – 1940. – №8. – С. 10–13 : ил.
Про народні типи і форми в місцевому зодчестві та архітектурні пам'ятки краю. На с. 12 – згадка про собор в Болграді (1835–1838 рр.).
26. Собор в Болграді. Церква в Чорнобаї : плани, голов. та півд. фасади, деталь ордера, колона портика : креслення, картон. – [Б. м., 19--]. – 1 арк. ; 40х60 см.
27. Собор Святого Преображення Господнього [в м. Болграді Одеської обл.] // Найвидатніші храми України : путівник / А. С. Івченко. – Х. : Клуб сімейн. дозвілля, 2010. – С. 174–175 : кольор. іл.
28. Травушкин В.
Болград / В. Травушкин. – Одесса : Одес. кн. изд-во, 1963. – 103 с. : ил.
Вміщено інформацію про м. Болград Одеської обл. та пам’ятки його архітектури.
29. Тимофієнко В.І.
Центричні та базилікальні храми на Півдні України / В. І. Тимофієнко // Праці Центру пам'яткознавства / Центр пам’яткознавства НАН України і Укр. т-во охорони пам’яток історії та культури. – К. : Центр пам’яткознавства НАН України та УТОПІК, 2005. – Вип. 7. – С. 43–75 : іл. – Бібліогр. в кінці ст.
На с. 55 – про те, що характерним прикладом храму у вигляді витриманої у стилі ампіру циліндричної форми став мавзолей Інзова в м. Болграді Одеської обл.
30. Тищенко О.
Про роботи для України архетекторів А.І. Мельникова та І.Д. Черника / О. Тищенко // Архітектурна спадщина України / М-во України у справах буд-ва і архіт., Упр. охорони іст. середовища та реставрації пам`яток архіт., НДІ теорії та історії архіт. і містобудування. – К. : НДІТІАМ, 1994. – Вип. 1 : Маловивчені проблеми історії архітектури та містобудування. – С. 226–230 : іл. – Бібліогр. в кінці ст.
На с. 228 – про будівництво Преображенського собору в м. Болграді Одеської обл.
31. Узун М. І.
Болград / М. І. Узун // Енциклопедія Сучасної України / НАН України, Наук. т-во ім. Т.Г. Шевченка, Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України. – К. : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2004. – Т. 3 : Біо-Бя. – С. 227 : іл. – Бібліогр. в кінці ст.
Енциклопедична інформація про історію та розвиток м. Болграда Одеської обл.
32. Церковь ротонда (начало XIX в.) в г. Болград Одесской области : общ. вид : фото / фото архитектор Н. П. Новаковской. – [Б. м. : б. и.], 1953. – 1 л.

Островершенко Тетяна 
[2019-11-05]
ostrovershenko.t.m@gmail.com

Добрий день! Підкажіть, будь-ласка, літературу по будівництву казенних будівель в Росії та на Україні початку 19 ст. (присутні місця). Дякую.

Відповідь: Доброго дня, шановна Тетяно. На Ваш запит у бібліотеці знайдено наступні джерела
1. Ансамбль бывших присутственных мест 1803-1810 гг. в г. Тараща Киевской области : административное здание, здание тюрьмы, здание казначейства, здание полицейского участка : планы : чертеж, масштаб 1:100, ватман. – [Б. м. : б. и., 19--]. – 1 л. (Шифр 72(084.94) Г 13242).
2. Ансамбль сооружений присутственных мест, с. Тараща Киевской области : паспорт памятника архитектуры 1803-1810 гг. : текст, чертежи, фото, бумага, фотобумага / авт. проекта архитектор А. Д. Захаров. – [Б. м. : б. и.], 1985. – 4 с. + 6 л. 6 фот., 3 черт. (Шифр 72(084.94) Г 13070/1-3а).
3. Вінниченко, І. Архітектурні пам'ятки Києва, створені німцями : Каталог виставки / І. Вінниченко ; GOETHE-INSTITUT. – Київ : ВІК, 2004. – 23 с. : фото кольор. (Шифр 72.03 В 488),
4. Воронежская губерния. План здания уездных присутственных мест : фото. – [Б. м. : б. и., 19--]. – 1 л. (Шифр 72(084.12) Ф 5244).
5. Всероссийская промышленная и художественная выставка в Нижнем Новгороде 1893-1896. Проекты казенных зданий и частных павильонов / ред.: Н. Доброумов, Г. де Кельш. – СПб. : Изд. техн. автолитографий, 1897. – [1] л. : 71 л. табл. (Шифр 72кп5(021.2) Все).
6. Гирич, І. Б. Київ. Люди і будинки / І. Б. Гирич. – Київ : Либідь, 2016. – 431 с. : іл. (Шифр 72.03 Г 510)
На с. 28–29 – про будівництво Присутственних місць в м. Києві.
7. Десятник, Г. Андрій Меленський / Г. Десятник, Л. Федорова // Янус Нерухомість. – 1997. – № 16. – С. 13 : іл.
8. Житомир. Планы и фасад присутственных мест, начало XVIII в. (1792 г.) : из "Атласа Волынской губернии" : фото. – [Б. м. : б. и., 19--]. – 1 л. (Шифр 72(084.12) Ф 4229).
9. Здание губернских присутственных мест [Киев]. – [Б. и. : б. м., 19--]. – 1 фот. (Шифр725(084.12) З-460).
10. Здание присутственных мест в г. Екатеринослав (Днепропетровск) : фасад : фото, планшет. – [Б. м. : б. и., 19--]. – 1 л. (Шифр 72(084.12) Ф 1047).
11. Здание присутственных мест г. Елисаветград (Кировоград) Херсонской губернии : фасад : фото. - [Б. м. : б. и., 19--]. - 1 л. (Шифр 72(084.12) Ф 6450).
12. Кальницкий, М. Зодчество и зодчие / М. Кальницкий. – Киев : Варто, 2012. – 335 с. : ил. (Шифр 72.03 К 178).
На с. 89–91 про будівництво Присутніх місць у м. Києві.
13. Кальнницький М. Присутственні місця, 1854–1909 / М. Кальницький,В. Отченашко, Л. Федорова // Звід пам'яток історії та культури України : енцикл. вид. : у 28 т. Київ. Кн. 1. ч. 1. А-Л / голов. ред. В. Смолій ; відп. ред. тому П. Тронько ; упоряд.: В. Горбик, М. Кіпоренко, Л. Федорова. – Київ, 1999. – С. 283–284.
14. Киев. Присутственные места, 1854-1857 гг. : фото / архитекторы : М. С. Иконников, И. В. Штром, К. А. Скаржинский. – [Б. м. : б. и., 19--]. – 1 л. (Шифр 72(084.12)Ф 4192).
15. Киев. Присутственные места, 1854-1857 гг. начало XX в.: фото / архитекторы : М. С. Икопников, И. В. Штром, К. А. Скаржинский. – [Б. м. : б. и., 19--]. – 1 л. (Шифр 72(084.12) Ф 4205)
16. Кинарисова, А. Новые материалы о творчестве русских зодчих / А. Кинарисова // Архитектура СССР. – 1946. – № 12. – С. 37–41 : ил.
17. Комплекс присутственных мест в г. Чигирине [Черкасская область] : рабочий проект левого флигеля № 2, правого флигеля № 3, среднего флигеля № 4. Т. 2. Санитарно-технические и электротехнические чертежи / КиевНИИТАГ ; отв. исполн. А. Ю. Бирюкович. – Киев, 1993. – 28 л. (Шифр 72 НТЗ-1875).
18. Комплекс присутственных мест в г. Чигирине [Черкасской области] : рабочий проект орг. стр-ва / КиевВНИИТАГ ; отв. исполн. А. Бирюкович ; исполн. Г. Марутьян. – Киев, 1994. – 23 л. : карта. (Шифр 72 НТЗ-1870).
19. Комплекс присутственных мест в г. Чигирине [Черкасской область] : рабочий проект : пояснит. записка / КиевВНИИТАГ ; исполн.: С. К. Килессо [и др.]. – К., 1993. – 31 л. (Шифр 72 НТЗ-1871).
20. Комплекс присутственных мест в г. Чигирине [Черкасской области] : рабочий проект. Т. 3. Сводный сметный расчет стоимости строительства, пересчитаный в цены 1993 г. по индексам, кн. 1 / КиевВНИИТАГ ; гл. архитектор А. Ю. Бирюкович. – Киев, 1993. – 13 л. (Шифр 72 НТЗ-1872).
21. Комплекс присутственных мест в г. Чигирине [Черкасской области] : рабочий проект. Т. 3. Сводный сметный расчет, кн. 1 / КиевВНИИТАГ ; гл. архитектор А. Ю. Бирюкович. – К., 1993. – 6 л. (Шифр 72 НТЗ-1873).
22. Магістрат у м. Кременчуг, магістрат у м. Ніжин, присутственні міста у м. Харкові : голов., зах. фасади : плани 1-го та 2-го поверху : реконструкція : креслення, картон. – [Б. м. : б. в., 19--]. – 1 арк. (Шифр 72(084.94) Г 5506).
23. Малаков, Д. Київ - українська столиця / Д. Малаков, І. Гирич // Пам'ятки України : історія та культура. – 2012. – № 5. – С. 20–33 : кольор. іл.
24. Машков, И. Здание конца XVII века на Красной площади в Москве / И. Машков // Архитектура СССР. – 1940. – № 11. – С. 68–69 : фото, рис.
25. Онищенко, М. Ю. Будівництво казенних будівель у Росії і на Україні на початку ХІХ в. за типовими проектами Андреяна Захарова / М. Ю. Онищенко // Питання історії архітектури та будівельної техніки України / Акад. буд-ва і архіт. УРСР, Ін-т теорії та історії архіт. і буд. техніки ; редкол. Ю. П. Нельговський (відп. ред.) [та ін.]. – Київ, 1959. – С. 188–209 : іл., мапа. (Шифр72(09)У Пит).
26. План бывшего кафедрального монастыря, назначеного для помещения губернских присутственных мест [Чернигов]. – Киев : [б.и.], [197 ]. – 1 фот. (Шифр 725(084.12) П 372).
27. План верхнего этажа недостроенного корпуса для присутственных мест в городе Харькове. – Киев : [б.и.], [197-]. – 1 фот. (Шифр 725(084.12) П 372).
28. План нижнего этажа недостроенного каменного корпуса для присутственных мест в городе Харькове. – Киев : [б.и.], [197-]. – 1 фот. (Шифр 725(084.12) П 372).
29. Присутні місця в м. Тараща Київської області : ген. план ансамблю. – [Київ : б. в., 197-]. – 1 арк. (Шифр 725(084.94) П 771).
30. Присутні місця в м. Тараща Київської області. Загальний вигляд. – [Київ : б. в., 197-]. – 1 арк. (Шифр 725(084.94) П 771).
31. Присутственные места (1803-1810 гг.) в г. Тараща Киевской области : фасад, план. – [Киев : б. и., 197-]. – 1 фот. (Шифр 725(084.12) П 771)
32. Присутственные места (1803-1810 гг.) в г. Тараща Киевской области. Разрезы. – [Киев : б. и., 197-]. – 1 фот. (Шифр 725(084.12) П 771).
33. Присутственные места [г. Киев] : план 1-го этажа "А" : чертеж, бумага. – Киев : [б. и., 19--]. – 1 л. (Шифр 72(084.94) Г 12976).
34. Присутственные места // A+C: Art+Construction. – 2012. – № 3/4. – С. 55 : ил.
35. Присутственные места в г. Полтаве : фото. – [Б. м. : б. и., 19--]. – 1 л. (Шифр 72(084.12) Ф 4476).
36. Присутственные места, г. Васильков Киевской области ул. Декабристов №3 : паспорт памятника архитектуры 1810-1817 гг. : текст, чертежи, фото, бумага, фотобумага / КиевНИИТИ ; авт. проекта архитектор А. Д. Захаров. – [Б. м. : б. и., 19--]. – 4 с. + 1 л. 1 черт., 1 фот. (Шифр 72(084.94) Г 13056/1)
37. Проект здания присутственных мест в г. Днепропетровске : фото, планшет. – [Б. м. : б. и.], 1811. – 1 л. (Шифр 72(084.12) Ф 1050).
38. Симферополь [Крым] : план и фасад здания Архива присутственных мест, 1829 г. : фото. – [Б. м. : б. и., 19--]. – 1 л. (Шифр 72(084.12) Ф 3650).
39. Симферополь [Крым] : план на перестройку здания присутственных мест : фото / архитектор Колодин. – [Б. м. : б. и., 19--]. – 1 л. (Шифр 72(084.12) Ф 3649).
40. Симферополь [Крым] : планы здания губернских присутственных мест, 1839 г. : фото. – [Б. м. : б. и., 19--]. – 1 л. (Шифр 72(084.12) Ф 3648).
41. Симферополь [Крым] : фасад здания городских присутственных мест, 1834 г. : фото. – [Б. м. : б. и., 19--]. – 1 л. (Шифр 72(084.12) Ф 3647).
42. Симферополь [Крым] : фасад на перестройку казенного каменного здания занимаемого присутственными местами, 1825 г. : фото. – [Б. м. : б. и., 19--]. – 1 л. – (Шифр 72(084.12) Ф 3646).
43. Фасад и план езуитского кляштора, ныне занимаемого школами и уездными присутственными местами в городе Виннице. – [Б. м. : б. и., 19--]. – 1 фот. (Шифр 725(084.12) Ф 260).
44. Фасад повитовых присутственных мест Магистратского корпуса и училища в городе Глухове. – Киев : [б.и.], [197-]. – 1 фот. (Шифр 725(084.12) Ф 260).
45. Фасад с другой стороны недостроенного каменного корпуса для присутственных мест в городе Харькове. – Киев : [б.и.], [197-]. – 1 фот. (Шифр 725(084.12) Ф 260).
46. Харьков. Фасад здания присутственных мест : фото. – [Б. м. : б. и., 19--]. – 1 л. (Шифр 72(084.12)Ф 3657).

Old_Chroft 
[2007-01-01]
Желаю процветания Вашему сайту, по[1]


 Віртуальна довідка

 


 Пошуквислів
будь-яке слово

Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г. Заболотного
знаходиться за адресою: м. Київ, просп. Перемоги 50 (м. "Шулявська").
Тел.: (044) 456-01-72

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Відкриття сторінки: 0.03 секунди
Державна наукова ахітектурно-будівельна бібліотека ім. В.Г. Заболотного.
НазваУточнювання
PHP-Nuke Platform by u$peh -- //