Welcome to Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г.Заболотного!

 Меню
Loading Flash Menu

 Контакти

Адреса: 03047 м. Київ, просп. Перемоги, 50
Ми на мапі

E-mail: dnabb2004@ukr.net

Телефон: (044) 456 01 72


 Повідомити про корупційне правопорушення

Повідомити про корупційне правопорушення


  НАШІ ВИДАННЯ

Бібліографічні покажчики

Бюлетень "Будівництво, архітектура та житлово-комунальне господарство"

Бюлетень "Нові надходження до фондів ДНАББ ім. В.Г. Заболотного

Інформаційно-аналітичний огляд діяльності бібліотеки

Бібліотечні рубрики


 Приєднуйтесь до нас:
Приєднуйтесь до нас

Задати питання бібліотекарюЙолкіна Наталія 
[2020-01-20]
elkinalv5@gmail.com

Добрий день, шукаю креслення розрізу, фасадів і планів поверхів особняка М.М. Сомова за проектом архітектора О.М. Бекетова

Відповідь: Доброго дня, шановна п. Наталія. На Ваш запит знайдено наступні джерела:
1. Будинок Сомових у м. Харкові : фот., планшет / архітектор О. М. Бекетов. – [19--]. – 1 арк.
2. Дом Н. Н. Сомова в Харькове // Зодчий. – 1901. – Табл. 7.
Світлина будинку Сомова, зведеного за проектом архітектора О. М. Бекетова.
3. Дом-особняк Н. Н. Сомова в г. Харькове [Изоматериал] : элементы декора плафона зала / архитектор А. Н. Бекетов. – [1899]. – 1 л. ; 42х33 см.
Ескіз розетки й кутка для плафону залу будинку М. М. Сомова (виконано олівцем). Автор – академік архітектури О. М. Бекетов.
4. Дом-особняк Н. Н. Сомова в г. Харькове [Изоматериал] : эскиз. проект : разрез по А-Б / архитектор А. Н. Бекетов. – 1899. – 1 л. ; 49х33 см.
Розріз особняка М. М. Сомова в м. Харкові (виконано фарбами та тушшю). Автор – академік архітектури О. М. Бекетов.
5. Дудукина Д.А. Городской особняк в творчестве архитектора А.Н. Бекетова. Особенности проектирования / Д. А. Дудукина // Жилищное строительство. - 2008. - № 7. - С. 12-16 : ил. - Библиогр. в конце ст.
Розглянуто принципи проектування міських садиб у творчості архітектора О. Бекетова.
6. К рисункам [Текст] // Зодчий. – 1901. – № 2. – С. 22-23.
Опис табл. 7 із зображенням будинку Сомова в м. Харкові, зведений за проектом архітектора О. М. Бекетова.
7. Лейбфрейд А. Ю. Харьков. От крепости до столицы: заметки о старом городе / А. Ю. Лейбфрейд, Ю. Ю. Полякова. – Х. : Фолио, 1998. – 335 с. : ил. – Библиогр.: с. 333-334.
На с. 287 – особняк Сомова в м. Харкові (1899 р., автор проекту – архітектор О. М. Бекетов).
8. Лейбфрейд А. Ю. Харьков. От крепости до столицы: заметки о старом городе / А. Ю. Лейбфрейд, Ю. Ю. Полякова. – Х. : Фолио, 2004. – 335 с. : ил. – Библиогр.: с. 333-334.
На с. 287 – особняк Сомова в м. Харкові (1899 р., автор проекту – архітектор О. М. Бекетов).

Прядко Олександр 
[2020-01-17]
oleksandr.pryadko555@gmail.com

Доброго дня!
Я, Прядко Олександр Олегович. Працюю в Національному історико-етнографічному заповіднику \\\\\\\"Переяслав\\\\\\\". Готую монографію про Замки та фортеці Дніпровського Лівобережжя 17-18 ст. Мені вдалось дізнатись що до Вас була передана фотокопія Бубнівської фортеці 1746 року. Раніше ця фотокопія знаходилась у методфонді НДІТІАМ. Чи могли б Ви, будь ласка допомогти мені з цим питанням? Був би Вам дуже вдячний.

Відповідь: Шановний пане Олександре. На Ваш запит знайдено наступні джерела :
Бубново Черкасской области : план 1746 г. Вариант 1 : фото. - [Б. м. : б. и., 19--]. – 1 л.
Бубново Черкасской области : план 1746 г. Вариант 2 : фото. - [Б. м. : б. и., 19--]
Вечерський, В. В. Фортеці й замки України / В. В. Вечерський ; відп. за вип. О. М. Сердюк ; М-во культури і туризму України, Держ. служба з питань нац. культ. спадщини, НДІ пам'яткоохорон. дослідж. - К. : [б. в.], 2011. - 663 с. : іл. - Бібліогр.: с. 629-646 та в кінці розд.
На С. 107 – інформація про Бубнівську фортецю.
Жигала В. С. Середньовічні городища Дніпровського Лівобережжя із залишками водозбірних споруд / В. С. Жигала // Археологія. – 2011. – №. 3. – С. 43–52.
На с. 44 – інформація про Бубнівську фортецю.
На с. 45 – план городища Бубнівської фортеці.

Пільтяй Наталія 
[2019-12-24]
piltiaynatasha@ukr.net

Доброго дня
Займаюся науковою роботою по темі: Історія Покровської церкви в Батурині (Чернігівська обл). Можливо у Вашій бібліотеці є відомості про будівництво церкви, етапи її реставрації, будівництво дзвіниці і т.д.

Дякую

Відповідь: Доброго дня, пані Наталія. На Ваш запит у бібліотеці знайдено наступні джерела:

1. Батурин - "гетьманська столиця" [Изоматериал] : [буклет] / Орг.-метод. центр контролю та техн. нагляду закладів культури і туризму Чернігів. обл. ради, Чернігів. обл. інспекція по охороні пам'яток історії та культури. - Чернігів : [б. в.], [2016]. - 1 арк. (Шифр 72.03 287)
2. Батурин на давніх світлинах // Пам'ятки України : історія та культура. - 2008. - № 3. - С. 42-45 : фот.
На с. 42 світлина Покровської церкви у Батурині початку ХХ ст.
3. Батурин: історія в пам'ятках : путівник Нац. іст.-культур. заповідника "Гетьманська столиця" / Н. Б. Реброва [та ін.] ; М-во культури і туризму України, Нац. іст.-культур. заповідник "Гетьманська столиця". - Ніжин : Аспект-Поліграф, 2008. - 111 с., [18] вкл. арк. : кольор. іл. - Бібліогр.: с. 108-109. (Шифр 72.03Б 287)
На с. 90-93 вміщено історія Покровської церкви у м. Батурині та світлини.
4. Вечерський, В. В. Гетьманські столиці України / В. В. Вечерський. - Київ : Інформ.-аналіт. агенція "Наш час", 2008. - 318 с. : іл. - Бібліогр.: с. 307-315.(Шифр 72.03 В 399)
На с. 182 згадка про Покровську церкву у м. Батурині.
5. Історико-культурні заповідники. Плани організації територій (Київ, Канів, Батурин) : [монографія] / М-во культури України, НДІ пам'яткоохорон. дослідж. ; за ред. В. В. Вечерського. - Київ : СПД Павленко, 2014. - 253 с. : іл. + 12 арк. - Бібліогр.: с. 244-249 (Шифр 712 І-902)
На с. 40 згадка про Покровську церкву у м. Батурині.
6. Киркевич, В. Г. Гетьманська столиця Батурин / В. Г. Киркевич, В. Д. Віроцький. - Київ : Техніка, 2007. - 189 с. : іл - Бібліогр.: с. 187-188. (Шифр 72.03 К 432)
На с. 71-72 згадка про Покровську церкву у м. Батурині.
7. Кіяшко, Л. Г. Батуринські пам'ятки історії доби гетьманування І. С. Мазепи / Л. Г. Кіяшко. // Збереження історико-культурних надбань Сіверщини (м. Глухів) : матеріали третьої наук.-практ. конф., 16 квітня 2004 р. / Держбуд України, Держ. іст.-культ. заповідник у м. Глухові ; редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова). - Глухів : РВВ ГДПУ, 2004. - 170 с. : рис. - Бібліогр. в кінці ст - С. 54-58. - Бібліогр.: 9 назв. (Шифр 719 З-413)
На с. 56 згадка про Покровську церкву у м. Батурині.
8. Прибавление к Черниговским епархиальным известиям. Часть неофициальная. Вып. 1-24. - [Чернигов] : [б. и.], 1872. - 613 с.
На с. 588 вміщено інформацію про Покровську церкву «…в делах 1745 г.» у м. Батурині.
9. Реброва, Н. Національний заповідник у Батурині / Н. Реброва // Пам'ятки України : історія та культура. - 2008. - № 3. - С. 2-7 : кольор. фот.
На с. 5 про сучасну будівлю Покровської церкви у Батурині.
10. Рогожин, Г. Храм - це дім Господній. 57 кроків до храму [Изоматериал] / Г. Рогожин ; Архіт. майстерня "Сенс-Індпроект". - [Б.м.] : [б. и.], 1993-2010 рр. - 39 с. : іл. - 0020.00 грн. (Шифр 726Р 598)
На с. 3 вміщено світлину сучасної будівлі Покровської церкви у Батурині.
11. Рутковська, Ольга. Історичні досліди з хронології розвитку смт Батурин Бахмацького району Чернігівської області та його історичного ареалу (XVII ст. - радянський період) / О. Рутковська.// Вісник інституту "УкрНДІпроектреставрація" . Чис. 3-4 / редкол.: А. Антонюк [та ін.]. - Київ : УкрНДІпроектреставрація, 2005. - 158 с. : іл. - Бібліогр. в кінці ст. в прим. - С. 118-147 : іл. (Шифр 72.02 В 535)
На с. 129, 133-134 про історію Покровської церкви в Батурині у XVIII, XIX ст.
12. Черниговские Епархиальные известия : [Описание Черниговской губернии]. № 1-24. - Чернигов : [б. и.], 1863. - [1058] c. встреч. паг. : 2 вкл. л. - Библиогр. в подстроч. примеч.

Old_Chroft 
[2007-01-01]
Желаю процветания Вашему сайту, по[1]


 Віртуальна довідка

 


 Пошуквислів
будь-яке слово

Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г. Заболотного
знаходиться за адресою: м. Київ, просп. Перемоги 50 (м. "Шулявська").
Тел.: (044) 456-01-72

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Відкриття сторінки: 0.02 секунди
Державна наукова ахітектурно-будівельна бібліотека ім. В.Г. Заболотного.
НазваУточнювання
PHP-Nuke Platform by u$peh -- //