Welcome to Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г.Заболотного!

     
 Контакти

Адреса: 03047 м. Київ, просп. Перемоги, 50
Ми на мапі

E-mail: dnabb2004@ukr.net

Телефон: (093) 304 85 32

(044) 456 01 72

(044) 456 31 98 (обслуговування)


 Повідомити про корупційне правопорушення

Повідомити про корупційне правопорушення


  НАШІ ВИДАННЯ

Бібліографічні покажчики

Бюлетень "Будівництво, архітектура та житлово-комунальне господарство"

Бюлетень "Нові надходження до фондів ДНАББ ім. В.Г. Заболотного

Інформаційно-аналітичний огляд діяльності бібліотеки

Бібліотечні рубрики


 Приєднуйтесь до нас:
Приєднуйтесь до нас


Нові надходження

Нові надходження: травень 2016 р.

Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Придніпров. держ. акад. буд-ва та архітектури ; редкол.: В. І. Большаков (голов. ред.) [та ін.]. - Дніпропетровськ : ПДАБА. - 1997.
№ 10 (199), жовт. 2014 р. - 2014. - 83 с. : іл. - Текст: укр., рос. - Рез.: англ. - Бібліогр. в кінці ст.
Наведено результати досліджень з проблем архітектури, гуманітарних питань, зокрема щодо аналізу наукових досліджень у архітектурно-просторовій організації прирічкових територій.

 

 Ковальчик Я. І. Міцність, тріщиностійкість та деформативність попередньо напружених балкових залізобетонних прогонових будов мостів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : (05.23.01) / Я. І. Ковальчик ; наук. керівник П. М. Коваль ; М-во освіти і науки України, Нац. авіаційний ун-т. - К. : НАУ, 2015. - 21 с. : іл. - Рез.: укр., рос., англ. - Бібліогр.: с. 18-19.
Розроблено рекомендації з розрахунку та проектування залізобетонних попередньо напружених прогонових будов мостів з врахуванням дії циклічних навантажень при експлуатації та впливу термонапруженого стану при їх влаштуванні.
Колесник І. О. Забезпечення параметрів мікроклімату при аварійно-дефіцитних ситуаціях в системах теплопостачання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : (05.26.01) / І. О. Колесник ; наук. керівник А. С. Бєліков ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Придніпров. держ. акад. буд-ва та архітектури". - Дніпропетровськ : ПДАБА, 2015. - 21 с. : іл. - Рез.: укр., рос., англ. - Бібліогр.: с. 17-18.
Про підвищення безпеки життєдіяльності за рахунок забезпечення параметрів мікроклімату при аварійно-дефіцитних ситуаціях у системах теплопостачання.

Лазарева М. Г. Науково-методичні основи управління динамічною стійкістю холдингів : автореф. дис. ... д-ра економ. наук : (08.00.04) / М. Г. Лазарева ; наук. консультант П. М. Куліков ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - К. : КНУБА, 2015. - 44 с. - Рез.: укр., рос., англ. - Бібліогр.: с. 37-42.
Розроблено та обґрунтовано теоретико-методологічні та методичні основи управління динамічною стійкістю холдингових структур у контексті забезпечення високої результативності їхнього функціонування в ресурсних обмеженнях на засадах реалізації оригінальної системно-синергетичної вартісної концепції.
Міста Давньої Русі : [зб. наук. пр.] / Нац. акад. наук України, Ін-т археології ; наук. ред. П. П. Толочко ; редкол.: В. Л. Янін [та ін.]. - К. : Стародавній світ, 2014. - 530 с. : іл. - Рез.: англ. - Текст: укр., рос. - Бібліогр. в кінці ст.
Вміщено результати наукових досліджень з питань генези давньоруського міста, його особливостей як соціально-економічного та культурного феномену, торгівлі тощо.


Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; редкол.: М. М. Осєтрін (відп. ред.) [та ін.]. - К. : КНУБА. - 1998. - ISSN 2076-815Х
Вип. 56. - 2015. - 132 с. : іл. - Текст: укр., рос. - Бібліогр. в кінці ст.

Вміщено матеріали міжнародної конференції «Шляхи реформування національної системи безпеки дорожнього руху. Безпечні дороги», присвяченої 85-річчю Київського національного університету будівництва та архітектури.

Макаров А. В. Динамічні розрахунки, випробування та діагностика сталевих конструкцій великопрогонових мостових перевантажувачів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : (05.23.01) / А. В. Макаров ; наук. керівник В. В. Кулябко ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Придніпров. держ. акад. буд-ва та архітектури". - Дніпропетровськ : ПДАБА, 2015. - 23 с. - Рез.: укр., рос., англ. - Бібліогр.: с. 19-20.
Проаналізовано динамічні характеристики просторових несучих металоконструкцій мостових перевантажувачів з розвитком методик динамічних розрахунків кранів (виявлення зв"язку частот і форм власних коливань з можливими ушкодженнями) і динамічних натурних випробувань, із розробкою пропозицій щодо динамічної діагностики та паспортизації споруди.Науковий вісник будівництва : зб. наук. пр. / Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури, Акад. буд-ва України, Харків. обл. від-ня ; редкол.: Д. Ф. Гончаренко (голов. ред.) [та ін.]. - Х. : ХНУБА. - 1997.
№ 3 (81), 2015. - 2015. - 245 с. : іл. - Текст: укр., рос., англ. - Бібліогр. в кінці ст.

Висвітлено результати фундаментальних та прикладних досліджень з пріоритетних напрямків: охорона навколишнього середовища, ресурсозбережні технології в будівництві та будівельній індустрії, нові будівельні матеріали та конструкції, підвищення ефективності капітальних вкладень, підвищення рівня механізації та автоматизації виробничих процесів.
Прусов Д. Е. Теорія та методологія прогнозування наслідків інженерної підготовки перетворення міських територій зі щільною забудовою та складними геологічними умовами : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : (05.23.20) / Д. Е. Прусов ; наук. консультант М. М. Дьомін ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - К. : КНУБА, 2015. - 41 с. - Рез.: укр., рос., англ. - Бібліогр.: с. 35-38.
Розроблено теорію та методологію прогнозування наслідків перетворення міських територій зі щільною забудовою та складними геологічними умовами для зонування території міста в залежності від ступеня ризику впливу та подальшого обґрунтування прийняття рішень з реконструкції містобудівних об"єктів, розробки принципів містобудування та територіального планування для збереження історичної забудови, інженерного захисту міських територій, безпечного та ефективного розвитку забудованих територій та їх раціонального планування в сучасних соціально-економічних умовах.


Управління розвитком складних систем : [зб. наук. пр.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; редкол.: П. П. Лізунов (голов. ред.) [та ін.]. - К. : КНУБА. - 2010.
Вип. 21 : у 2-х ч. Ч. 1. - 2015. - 169 с. : іл. - Текст: укр., рос. - Рез.: англ. - Бібліогр. в кінці ст.

Вміщено результати наукових досліджень з питань управління проектами, інформаційних технологій управління, інформаційних технологій проектування тощо.

Прочитано: 1213 раз
Дополнительно на данную тему:
Нові надходження: квітень 2012 р.
Нові надходження
Нові надходження: грудень 2015 р.
Нові надходження: липень 2012 р.
Нові надходження: січень 2010 р.
Нові надходження: лютий 2010 р.
Нові надходження: березень 2010 р.
Нові надходження: грудень 2011 р.
Нові надходження: серпень 2011 р.
Нові надходження: січень 2011 р.

Назад | Начало | Наверх

 Віртуальна довідка

 


 Пошуквислів
будь-яке слово

Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г. Заболотного
знаходиться за адресою: м. Київ, просп. Перемоги 50 (м. "Шулявська").
Тел.: (044) 456-01-72

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Відкриття сторінки: 0.18 секунди
Державна наукова ахітектурно-будівельна бібліотека ім. В.Г. Заболотного.
НазваУточнювання
PHP-Nuke Platform by u$peh --
Warning: include_once(/sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/putslinkshere/mainlink.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 4

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '/sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/putslinkshere/mainlink.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php52/share/pear') in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 4

Fatal error: Class 'MLClient' not found in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 7