Welcome to Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г.Заболотного!

     
 Контакти

Адреса: 03047 м. Київ, просп. Перемоги, 50
Ми на мапі

E-mail: dnabb2004@ukr.net

Телефон: (093) 304 85 32

(044) 456 01 72

(044) 456 31 98 (обслуговування)


 Повідомити про корупційне правопорушення

Повідомити про корупційне правопорушення


  НАШІ ВИДАННЯ

Бібліографічні покажчики

Бюлетень "Будівництво, архітектура та житлово-комунальне господарство"

Бюлетень "Нові надходження до фондів ДНАББ ім. В.Г. Заболотного

Інформаційно-аналітичний огляд діяльності бібліотеки

Бібліотечні рубрики


 Приєднуйтесь до нас:
Приєднуйтесь до нас


Нові надходження

Нові надходження: серпень 2016 р.

Байлик С. І. Організація готельного господарства : підручник / С. І. Байлик, І. М. Писаревський ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. - Х. : ХНУМГ, 2015. - 329 с. - Бібліогр.: с. 274-281.
Розглянуто теоретичні та практичні питання щодо організації готельного господарства.


Досвід та перспективи розвитку міст України : зб. наук. пр. / ДП УДНДІПМ «ДІПРОМІСТО» ім. Ю. М. Білоконя, КНУБА; редкол.: Ю. М. Палеха (відп. ред.) [та ін.]. - К. : Логос. - 2000
Вип. 27 : Проблеми реконструкції в теорії та практиці містобудування. - 2014. - 218 с. : іл. - Текст: укр., рос. - Рез.: укр., рос., англ. - Бібліогр. в кінці ст.

Висвітлено багатогранні проблеми реконструкції в теорії та практиці містобудування України, зокрема про проблеми і шляхи становлення і розвитку функціоналізму в теорії містобудування, сучасні тенденції функціонально-планувальної організації міських територій тощо.Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка"; редкол.: Б. С. Черкес [та ін.]. - Львів : Вид-во Львів. політехніки.
№ 816 : Архітектура. - 2015. - 295 с. : іл.

Опубліковано результати науково-дослідних робіт, в яких розглянуто актуальні проблеми теорії та практики в галузі архітектури, містобудування і дизайну.

Голышев А. Б. Сопротивление железобетонных конструкций, зданий и сооружений, возводимых в сложных инженерно-геологических условиях : монография / А. Б. Голышев, В. И. Колчунов, И. А. Яковенко. - К. : Талком, 2015. - 371 с. : граф., табл., ил. - Библиогр.: с. 351-367.
Наведено аналітичний огляд наявних моделей ґрунтової основи та експериментальних досліджень у цій галузі, розробку методики розрахунку залізобетонних конструкцій, будівель і споруд, що зводяться в складних інженерно-геологічних умовах як комплексної системи «конструкція - деформована основа».
Давідіч Ю. О. Параметри автотранспортних технологічних процесів при перевезенні пасажирів : навч. посіб. / Ю. О. Давідіч, Є. І. Куш, М. В. Калюжний ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. - Х. : ХНУМГ, 2015. - 275 с. - Бібліогр.: с. 260-275.
Висвітлено питання організації транспортного обслуговування пасажирів міським автомобільним транспортом.

Комп"ютерні технології в міському та регіональному господарстві : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 23-28 листоп. 2015 р., [м. Харків] / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бекетова, Люблін. від. Пол. акад. наук. - Х. : ХНУМГ, 2015. - 169 с. - Текст: укр., рос. - Бібліогр. в кінці ст.
Розглянуто питання щодо розроблення і впровадження інформаційних технологій до різних галузей житлово-комунального господарства.

Орленко М. І. Свято-Володимирський собор в Херсонесі : метод. засади і хронологія відтворення : [монографія] / М. І. Орленко. - К. : Фенікс, 2015. - 319 с. : іл. - (Відроджені святині. До 70-річчя корпорації "Укрреставрація"). - Бібліогр.: с. 280-282.
Наведено науково-реставраційні дослідження Свято-Володимирського собору в Херсонесі (м. Севастополь), однією з головних святинь українського народу. Описано склад, порядок розробки, стадійність, узгодження, експертизу і затвердження науково-проектної документації, включаючи реставрацію живопису і мозаїк, методичні засади технології і організації ремонтно-реставраційних робіт, а також хронологію відродження цією пам"ятки архітектури.Русанова І. В. Формування функціонально-планувальної структури моноцентричних міських агломерацій 60-80-их років XX століття ( на прикладі Львівської агломерації) : [монографія] / І. В. Русанова ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". - Львів : Растр-7, 2015. - 154 с. : іл. - Бібліогр.: с. 139-150.
Викладено основи формування і прогнозування розвитку міських агломерацій в умовах планово-регульованої економіки 1950-1990-х рр. Висвітлено авторський метод комплексної оцінки соціально-економічного потенціалу населених місць і можливості його практичного застосування.
Триснюк В. М. Екологічна безпека техноприродних геосистем регіону (на прикладі Тернопільської області) : автореф. ... д-ра техн. наук : (21.06.01) / В. М. Триснюк ; наук. консультант О. М. Трофимчук ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури. - К. : КНУБА, 2016. - 37 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 29-34.
Про вдосконалення наукових основ забезпечення екологічної безпеки техноприродних геосистем у межах регіональних територій та створення нових методів і засобів, спрямованих на покращення здоров"я населення.
Шаоцин Гао Управління ефективністю реконструкції житлового фонду на основі економічного девелопменту (на прикладі міст КНР) : автореф. ... канд. економ. наук : (08.00.04) / Гао Шаоцин ; наук. керівник О. Ю. Бєлєнкова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - К. : КНУБА, 2016 с. : табл. - Бібліогр.: с. 19-21.
Розроблено теоретико-методичні, практичні підходи і рекомендації щодо вдосконалення управління ефективністю реконструкції поселень у місті на принципах економічного девелопменту.

Прочитано: 1167 раз
Дополнительно на данную тему:
Нові надходження: квітень 2012 р.
Нові надходження
Нові надходження: грудень 2015 р.
Нові надходження: липень 2012 р.
Нові надходження: січень 2010 р.
Нові надходження: лютий 2010 р.
Нові надходження: березень 2010 р.
Нові надходження: грудень 2011 р.
Нові надходження: серпень 2011 р.
Нові надходження: січень 2011 р.

Назад | Начало | Наверх

 Віртуальна довідка

 


 Пошуквислів
будь-яке слово

Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г. Заболотного
знаходиться за адресою: м. Київ, просп. Перемоги 50 (м. "Шулявська").
Тел.: (044) 456-01-72

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Відкриття сторінки: 0.18 секунди
Державна наукова ахітектурно-будівельна бібліотека ім. В.Г. Заболотного.
НазваУточнювання
PHP-Nuke Platform by u$peh --
Warning: include_once(/sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/putslinkshere/mainlink.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 4

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '/sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/putslinkshere/mainlink.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php52/share/pear') in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 4

Fatal error: Class 'MLClient' not found in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 7