Welcome to Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г.Заболотного!

     
 Контакти

Адреса: 03047 м. Київ, просп. Перемоги, 50
Ми на мапі

E-mail: dnabb2004@ukr.net

Телефон: (093) 304 85 32

(044) 456 01 72

(044) 456 31 98 (обслуговування)


 Повідомити про корупційне правопорушення

Повідомити про корупційне правопорушення


  НАШІ ВИДАННЯ

Бібліографічні покажчики

Бюлетень "Будівництво, архітектура та житлово-комунальне господарство"

Бюлетень "Нові надходження до фондів ДНАББ ім. В.Г. Заболотного

Інформаційно-аналітичний огляд діяльності бібліотеки

Бібліотечні рубрики


 Приєднуйтесь до нас:
Приєднуйтесь до нас


Віртуальні виставки

Віртуальні виставки бібліотеки ім. В.Г. Заболотного


ТОП-25 книг Незалежної України

Основою для відбору книжок став показник запитуваності видань користувачами ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.
ТОП-25 книжок відображають читацький інтерес користувачів бібліотеки й тематику їх пошуків за роки Незалежності. Кожен з 25 років представлений лише одним виданням, що мало найбільший попит серед інших, виданих у той самий рік.
Отже, до Вашої уваги найкращі видання:1991

Ясієвич В. Є. Видатні вчені інженери-будівники України / В. Є. Ясієвич, С. Б. Дехтяр, С. А. Сухоруков ; КиївВНДІТАМ. - Київ : Будівельник, 1991. - 102 с. : рис. - Бібліогр.: с. 98-101.


1992

Митці України : енциклопед. довід. / за ред. А. В. Кудрицького. - Київ : Укр. енцикл. ім. М. П. Бажана, 1992. - 846 с.

1993

Пошивайло О. Етнографія українського гончарства. Лівобережна Україна / Олесь Пошивайло. - Київ : Молодь, 1993. - 397 с. : іл. - Бібліогр.: с. 357-370.1994

Марія Приймаченко : альбом / авт.-упоряд. Н. Велігоцька. - Київ : Мистецтво, 1994. - 132 с. : іл.
1995

Архітектура : корот. слов.-довід. / НДІТІАМ ; за заг. ред. А. П. Мардера. - Київ : Будівельник, 1995. - 333 с. : іл.


1996

Степовик Д. В. Історія української ікони X-XX століть : альбом / Д. В. Степовик. - 2-е вид., стер. - Київ : Либідь, 2004. - 438 с. : іл.1997

Мистецтво України : біограф. довід. / за ред. А. В. Кудрицького. - Київ : Укр. енцикл. ім. М. П. Бажана, 1997. - 698 с.


1998

Архітектор В. Г. Заболотний: бібліографічний портрет (1898-1962) : бібліогр. покажч. / ДНАББ ; уклад. О. Б. Шинкаренко ; редкол.: Г. А. Войцехівська, С. С. Артамонова. - Київ : Укрархбудінформ, 1998. - 46 с. : рис. - (Видатні зодчі України). - Імен. покажч.: с. 38-40. - Предм. покажч.: с. 41. - Хронолог. покажч.: с. 42-43.

1999

Тимофієнко В. І. Зодчі України кінця XVIII-початку XX століть : біограф. довід. / В. І. Тимофієнко ; Голов. упр. містобудування та архіт. Київ. міськ. адмін. - Київ : НДІТІАМ, 1999. - 477 с. - Бібліогр.: с. 437-475.

2000

Храми України = Churches of Ukraine = Churches of Ukraine : альбом / вступ. ст., комент. та упорядкув. Л. В. Прибєга. - К. : Мистецтво, 2000. - 295 с. : іл. - (Архітектурні перлини України). - Текст парал.: укр., англ. - Бібліогр.: с. 293-295.

2001

Логвин Г. Н. Собор Святої Софії в Києві : альбом / Г. Н. Логвин ; упоряд. Н. Г. Логвин. - Київ : Мистецтво, 2001. - 352 с. : іл.

2002

Вечерський В. В. Втрачені об"єкти архітектурної спадщини України : монографія / В. В. Вечерський ; НДІ теорії та історії архітектури й містобудування, Голов. упр. містобудування і архіт. Київ. міськдержадмін. - Київ : НДІТІАМ. ; [Б. м.] : Головкиївархітектура, 2002. - 592 с. : іл. - Бібліогр.: с. 551-570.

2003

Історія української архітектури / Ю. С. Асєєв [та ін.] ; за ред. В. І. Тимофієнка. - Київ : Техніка, 2003. - 471 с. : іл.

2004

Недяк В. В. Україна - козацька держава : ілюстрована історія українського козацтва у 5175 фотосвітлинах / Володимир Володимирович Недяк ; ред. В. О. Щербак, О. К. Федорук. - Київ : Емма, 2004. - 1215 с. : іл. - Бібліогр.: с. 1214.

2005

Родічкін І. Д. Старовинні маєтки України : Маєток як синтез мистецтв. Архітектура садів і парків. Поетика старовинної садиби: / І. Д. Родічкін, О. І. Родічкіна. - Київ : Мистецтво, 2005. - 383 с. : кольор. іл. - Пам"яті Володимира Заболотного - першого президента Академії архітектури України.
2006

Кальницький М. Б. Храми Києва / М. Б. Кальницький. - Київ : ВД Дмитра Бураго, 2006. - 252 с. : іл. - Бібліогр.: с. 242-244.
2007

Прибєґа Л. В. Дерев"яні храми Українських Карпат / Л. В. Прибєґа. - Київ : Техніка, 2007. - 166 с. : рис., фото. - Бібліогр.: с. 163-165. - (Національні святині України).
2008

Ієвлева В. П. Пам"ятки індустріального розвитку Києва кінця XIX - першої третини XX століття / В. П. Ієвлева ; Держ. служба з питань нац. культ. спадщини, НДІ пам"яткоохорон. дослідж. - Київ : Прес-КІТ, 2008. - 247 с. : іл. - Бібліогр.: с. 236-241.

2009

Біленкова С. В. Архітектура Чернівців XIX - першої половини XX століття / С. В. Біленкова ; наук. ред. В. М. Ботушанський. - Чернівці : ВД Букрек, 2009. - 427 с. : іл. - Бібліогр.: с. 377-404. - Алф. покажч.: с. 413-421.

2010

Дорофієнко І. П. Сорочинський іконостас: Іконостас Спасо-Преображенської церкви в селі Великі Сорочинці Миргородського району Полтавської області = The Sorochynskyi Iconostasis : [альбом] / І. П. Дорофієнко, О. Рутковська, Л. Міляєва ; фото І. Креженстовський. - Київ : Родовід, 2010. - 167 с. : іл.
2011

Скібіцька Т. В. Київський архітектурний модерн (1900-1910-і рр..) / Т. В. Скібіцька ; авт. вступ. ст. Г. С. Духовичний ; фот. С. Марченко. - Львів ; Київ : Центр Європи, 2011. - 231 с. : іл. - Бібліогр.: с. 219-220. - Імен. покажч.: с 223-229.

2012

Пламеницька О. А. Фортеця Кам"янець = Castrum Camenecensis : (пізньоантичний - ранньомодерний час) / О. А. Пламеницька ; М-во культури України, Нац. акад. образотв. мистец. і архіт., Каф. теорії, іст. архітектури та синтезу мистецтв. - Кам"янець-Подільський : Сисин О. В. - [Б. м.] : АБЕТКА, 2012. - 671 с. : кольор. іл. + 1 карта.
2013

Кадомская М. А. Замок вздохов, или История о том, как поссорились Павел Федотович и Николай Викторович / М. А. Кадомская, Е. Г. Мокроусова. - Киев : КИЙ, 2013. - 432 с. : ил. - Библиогр. в подстроч. примеч. - Указ.: с. 406-424. - (Архитектурные сюжеты в письмах).

2014

Клименюк Т. М.. Ілюстрований словник архітектурних термінів / Т. М. Клименюк, В. І. Проскуряков, Х. І. Ковальчук ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Львів. політехніка». - 2-ге вид., доповн. і переробл. - Львів : Львів. політехніка, 2014.-- 180 с. : іл. - Бібліогр.: с. 168. - Предм. покажч.: с. 169-177.

2015

Українська академія мистецтва : історія заснування та фундатори : [монографія] / вступ. ст. О. Кашуба-Вольвач. - Київ : Родовід, 2015. - 267 с. : кольор. іл. - Бібліогр.: с. 253. - Анот. імен. покажч.: с. 257-261.

2016

Крушинська О. Дністер : турист. путівник : у 2-х т. Т. 1 Від витоків до гирла Збруча / Олена Крушинська. - Львів : Центр Європи, 2016. - 624 с., 929 іл.
Прочитано: 1928 раз
Дополнительно на данную тему:
Виставка однієї книги
Михайло Антончик – співець українського села
Іван Мазепа
Заболотний Володимир Гнатович (1898-1962): фотовиставка
Ковнір Степан Дем’янович (1695-1786)
Академія архітектури УРСР (1945-1956)
Видатний архітектор О. В. Кобелєв (1860-1942): до 150-річчя від дня народження
Т. Г. Шевченко
Виставка-презентація студентських проектів «Бібліотека майбутнього»
“Українському архітектору А.Ф. Ігнащенко – 80 років”

Назад | Начало | Наверх

 Віртуальна довідка

 


 Пошуквислів
будь-яке слово

Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г. Заболотного
знаходиться за адресою: м. Київ, просп. Перемоги 50 (м. "Шулявська").
Тел.: (044) 456-01-72

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Відкриття сторінки: 0.18 секунди
Державна наукова ахітектурно-будівельна бібліотека ім. В.Г. Заболотного.
НазваУточнювання
PHP-Nuke Platform by u$peh --
Warning: include_once(/sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/putslinkshere/mainlink.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 4

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '/sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/putslinkshere/mainlink.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php52/share/pear') in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 4

Fatal error: Class 'MLClient' not found in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 7