Welcome to Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г.Заболотного!

 Меню
Loading Flash Menu

 Контакти

Адреса: 03047 м. Київ, просп. Перемоги, 50
Ми на мапі

E-mail: dnabb2004@ukr.net

E-mail для повідомлень про корупційне правопорушення: korupciya_dnabb@ukr.net

Телефон: (044) 456 01 72


 До Всеукраїнського дня бібліотек


Урядова гаряча линія

  НАШІ ВИДАННЯ

Бібліографічні покажчики

Бюлетень "Будівництво, архітектура та житлово-комунальне господарство"

Бюлетень "Нові надходження до фондів ДНАББ ім. В.Г. Заболотного

Інформаційно-аналітичний огляд діяльності бібліотеки

Бібліотечні рубрики


  Категорії змісту
 Етюди. Пленери. Акварельки
 Запрошуємо на презентацію книги
 15 серпня - День археолога
 Шановні користувачі!
 Вітаємо зі святом!

  Сторінки змісту
Публікації про бібліотеку
Про бібліотеку
Ресурси бібліотеки
Державні Закупівлі
Подорожуючи містами
Видатні Особистості
Дарувальники
Заходи бібліотеки
Проекти бібліотеки

  Топ Новин
Немає змісту для цього блоку.

 Приєднуйтесь до нас:
Приєднуйтесь до нас


Віртуальні виставки

Віртуальні виставки бібліотеки ім. В.Г. Заболотного


ТОП-25 книг Незалежної України

Основою для відбору книжок став показник запитуваності видань користувачами ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.
ТОП-25 книжок відображають читацький інтерес користувачів бібліотеки й тематику їх пошуків за роки Незалежності. Кожен з 25 років представлений лише одним виданням, що мало найбільший попит серед інших, виданих у той самий рік.
Отже, до Вашої уваги найкращі видання:1991

Ясієвич В. Є. Видатні вчені інженери-будівники України / В. Є. Ясієвич, С. Б. Дехтяр, С. А. Сухоруков ; КиївВНДІТАМ. - Київ : Будівельник, 1991. - 102 с. : рис. - Бібліогр.: с. 98-101.


1992

Митці України : енциклопед. довід. / за ред. А. В. Кудрицького. - Київ : Укр. енцикл. ім. М. П. Бажана, 1992. - 846 с.

1993

Пошивайло О. Етнографія українського гончарства. Лівобережна Україна / Олесь Пошивайло. - Київ : Молодь, 1993. - 397 с. : іл. - Бібліогр.: с. 357-370.1994

Марія Приймаченко : альбом / авт.-упоряд. Н. Велігоцька. - Київ : Мистецтво, 1994. - 132 с. : іл.
1995

Архітектура : корот. слов.-довід. / НДІТІАМ ; за заг. ред. А. П. Мардера. - Київ : Будівельник, 1995. - 333 с. : іл.


1996

Степовик Д. В. Історія української ікони X-XX століть : альбом / Д. В. Степовик. - 2-е вид., стер. - Київ : Либідь, 2004. - 438 с. : іл.1997

Мистецтво України : біограф. довід. / за ред. А. В. Кудрицького. - Київ : Укр. енцикл. ім. М. П. Бажана, 1997. - 698 с.


1998

Архітектор В. Г. Заболотний: бібліографічний портрет (1898-1962) : бібліогр. покажч. / ДНАББ ; уклад. О. Б. Шинкаренко ; редкол.: Г. А. Войцехівська, С. С. Артамонова. - Київ : Укрархбудінформ, 1998. - 46 с. : рис. - (Видатні зодчі України). - Імен. покажч.: с. 38-40. - Предм. покажч.: с. 41. - Хронолог. покажч.: с. 42-43.

1999

Тимофієнко В. І. Зодчі України кінця XVIII-початку XX століть : біограф. довід. / В. І. Тимофієнко ; Голов. упр. містобудування та архіт. Київ. міськ. адмін. - Київ : НДІТІАМ, 1999. - 477 с. - Бібліогр.: с. 437-475.

2000

Храми України = Churches of Ukraine = Churches of Ukraine : альбом / вступ. ст., комент. та упорядкув. Л. В. Прибєга. - К. : Мистецтво, 2000. - 295 с. : іл. - (Архітектурні перлини України). - Текст парал.: укр., англ. - Бібліогр.: с. 293-295.

2001

Логвин Г. Н. Собор Святої Софії в Києві : альбом / Г. Н. Логвин ; упоряд. Н. Г. Логвин. - Київ : Мистецтво, 2001. - 352 с. : іл.

2002

Вечерський В. В. Втрачені об"єкти архітектурної спадщини України : монографія / В. В. Вечерський ; НДІ теорії та історії архітектури й містобудування, Голов. упр. містобудування і архіт. Київ. міськдержадмін. - Київ : НДІТІАМ. ; [Б. м.] : Головкиївархітектура, 2002. - 592 с. : іл. - Бібліогр.: с. 551-570.

2003

Історія української архітектури / Ю. С. Асєєв [та ін.] ; за ред. В. І. Тимофієнка. - Київ : Техніка, 2003. - 471 с. : іл.

2004

Недяк В. В. Україна - козацька держава : ілюстрована історія українського козацтва у 5175 фотосвітлинах / Володимир Володимирович Недяк ; ред. В. О. Щербак, О. К. Федорук. - Київ : Емма, 2004. - 1215 с. : іл. - Бібліогр.: с. 1214.

2005

Родічкін І. Д. Старовинні маєтки України : Маєток як синтез мистецтв. Архітектура садів і парків. Поетика старовинної садиби: / І. Д. Родічкін, О. І. Родічкіна. - Київ : Мистецтво, 2005. - 383 с. : кольор. іл. - Пам"яті Володимира Заболотного - першого президента Академії архітектури України.
2006

Кальницький М. Б. Храми Києва / М. Б. Кальницький. - Київ : ВД Дмитра Бураго, 2006. - 252 с. : іл. - Бібліогр.: с. 242-244.
2007

Прибєґа Л. В. Дерев"яні храми Українських Карпат / Л. В. Прибєґа. - Київ : Техніка, 2007. - 166 с. : рис., фото. - Бібліогр.: с. 163-165. - (Національні святині України).
2008

Ієвлева В. П. Пам"ятки індустріального розвитку Києва кінця XIX - першої третини XX століття / В. П. Ієвлева ; Держ. служба з питань нац. культ. спадщини, НДІ пам"яткоохорон. дослідж. - Київ : Прес-КІТ, 2008. - 247 с. : іл. - Бібліогр.: с. 236-241.

2009

Біленкова С. В. Архітектура Чернівців XIX - першої половини XX століття / С. В. Біленкова ; наук. ред. В. М. Ботушанський. - Чернівці : ВД Букрек, 2009. - 427 с. : іл. - Бібліогр.: с. 377-404. - Алф. покажч.: с. 413-421.

2010

Дорофієнко І. П. Сорочинський іконостас: Іконостас Спасо-Преображенської церкви в селі Великі Сорочинці Миргородського району Полтавської області = The Sorochynskyi Iconostasis : [альбом] / І. П. Дорофієнко, О. Рутковська, Л. Міляєва ; фото І. Креженстовський. - Київ : Родовід, 2010. - 167 с. : іл.
2011

Скібіцька Т. В. Київський архітектурний модерн (1900-1910-і рр..) / Т. В. Скібіцька ; авт. вступ. ст. Г. С. Духовичний ; фот. С. Марченко. - Львів ; Київ : Центр Європи, 2011. - 231 с. : іл. - Бібліогр.: с. 219-220. - Імен. покажч.: с 223-229.

2012

Пламеницька О. А. Фортеця Кам"янець = Castrum Camenecensis : (пізньоантичний - ранньомодерний час) / О. А. Пламеницька ; М-во культури України, Нац. акад. образотв. мистец. і архіт., Каф. теорії, іст. архітектури та синтезу мистецтв. - Кам"янець-Подільський : Сисин О. В. - [Б. м.] : АБЕТКА, 2012. - 671 с. : кольор. іл. + 1 карта.
2013

Кадомская М. А. Замок вздохов, или История о том, как поссорились Павел Федотович и Николай Викторович / М. А. Кадомская, Е. Г. Мокроусова. - Киев : КИЙ, 2013. - 432 с. : ил. - Библиогр. в подстроч. примеч. - Указ.: с. 406-424. - (Архитектурные сюжеты в письмах).

2014

Клименюк Т. М.. Ілюстрований словник архітектурних термінів / Т. М. Клименюк, В. І. Проскуряков, Х. І. Ковальчук ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Львів. політехніка». - 2-ге вид., доповн. і переробл. - Львів : Львів. політехніка, 2014.-- 180 с. : іл. - Бібліогр.: с. 168. - Предм. покажч.: с. 169-177.

2015

Українська академія мистецтва : історія заснування та фундатори : [монографія] / вступ. ст. О. Кашуба-Вольвач. - Київ : Родовід, 2015. - 267 с. : кольор. іл. - Бібліогр.: с. 253. - Анот. імен. покажч.: с. 257-261.

2016

Крушинська О. Дністер : турист. путівник : у 2-х т. Т. 1 Від витоків до гирла Збруча / Олена Крушинська. - Львів : Центр Європи, 2016. - 624 с., 929 іл.
Прочитано: 524 раз
Дополнительно на данную тему:
Іван Мазепа
Заболотний Володимир Гнатович (1898-1962): фотовиставка
Ковнір Степан Дем’янович (1695-1786)
Академія архітектури УРСР (1945-1956)
Видатний архітектор О. В. Кобелєв (1860-1942): до 150-річчя від дня народження
Т. Г. Шевченко
Виставка-презентація студентських проектів «Бібліотека майбутнього»
“Українському архітектору А.Ф. Ігнащенко – 80 років”
Графічні роботи Володимира Гнатовича Заболотного
Книжкова виставка «Українська писанка як вид декоративно-вжиткового мистецтва»

Назад | Начало | Наверх

 Віртуальна довідка

 


 Пошуквислів
будь-яке слово


 
Погода в Киеве
НБУ курс доллара
 Порекомендувати
Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г. Заболотного
знаходиться за адресою: м. Київ, просп. Перемоги 50 (м. "Шулявська").
Тел.: (044) 456-01-72

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Відкриття сторінки: 0.16 секунди
Державна наукова ахітектурно-будівельна бібліотека ім. В.Г. Заболотного.
НазваУточнювання
PHP-Nuke Platform by u$peh -- //