Welcome to Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г.Заболотного!

     
 Контакти

Адреса: 03047 м. Київ, просп. Перемоги, 50
Ми на мапі

E-mail: dnabb2004@ukr.net

Телефон: (093) 304 85 32

(044) 456 01 72

(044) 456 31 98 (обслуговування)


 Повідомити про корупційне правопорушення

Повідомити про корупційне правопорушення


  НАШІ ВИДАННЯ

Бібліографічні покажчики

Бюлетень "Будівництво, архітектура та житлово-комунальне господарство"

Бюлетень "Нові надходження до фондів ДНАББ ім. В.Г. Заболотного

Інформаційно-аналітичний огляд діяльності бібліотеки

Бібліотечні рубрики


 Приєднуйтесь до нас:
Приєднуйтесь до нас


Нові надходження

Нові надходження: жовтень 2016 р.

Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Придніпров. держ. акад. буд-ва та архітектури" ; редкол.: В. І. Большаков (голов. ред.) [та ін.]. - Дніпропетровськ : ПДАБА. - 1997.
№ 11 (212), листоп. 2015 р. - 2015. - 91 с. : іл., граф., табл.). - Тит. арк.: укр., рос., англ. - Бібліогр. в кінці ст.

Вміщено результати наукових досліджень у галузях будівництва, економіки та управління, архітектури, зокрема про дослідження особливостей лазерного борування поршневих кілець, проектування інформаційного забезпечення тощо.

 Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідом. наук.-техн. зб. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; редкол.: К. Р. Третяк (відп. ред.) [та ін.]. - Львів : Вид-во Львів. політехніки. - 1964.
Вип. 81. - 2015. - 150 с. : іл., граф., табл.). - Тит. арк: англ., укр. - Рез.: укр., рос., англ. - Бібліогр. в кінці ст.

Опубліковано статті за результатами досліджень інженерної геодезії, супутникової геодезії, геодезичної гравіметрії, картографії, фотограмметрії, дистанційного зондування Землі, геоінформатики, кадастру та моніторингу земель.
ДСТУ Б EN 13164:2013 (EN 13164:2008, IDT). Матеріали будівельні теплоізоляційні. Вироби із екструдованого пінополістиролу (XPS). Технічні умови. - Чинний від 04.01.2014. - К. : Мінрегіон України, 2014. - V, 55 с. : іл., табл. - Текст: укр., англ. - Бібліогр.: с. 53.


Дьомін М. М. Містобудівні інформаційні системи. Містобудівний кадастр : первинні елементи структури містобудування та територіального планування / М. М. Дьомін, О. І. Сингаївська ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури, Спілка урбаністів України. - К. : Фенікс, 2015. - 215 с. : іл. - Бібліогр.: с. 138-144.
Послідовно розглянуто теоретичні основи формування інформаційної та організаційної структури системи інформаційного забезпечення містобудівної діяльності - містобудівний кадастр і містобудівний банк даних.
Кархут І. І. Проектування та будівництво в районах з підвищеною сейсмічною активністю : навч. посіб. / І. І. Кархут ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". - 2-е вид., доповн. і переробл. - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2015. - 216 с., 2 вкл. арк. с. : іл. - Бібліогр.: с. 168-169.
Розглянуто проблеми, пов"язані із забезпеченням міцності та стійкості будівель і споруд, які проектують та зводять в районах із сейсмічною активністю шість-дев"ять балів. Описано основні вимоги національних норм щодо будівництва в сейсмічних районах України та методи їх забезпечення.
Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою в умовах європейської інтеграції : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф., 26-27 листоп. 2015, м. Харків / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бекетова. - Х. : ХНУМГ, 2015. - 187 с. - Парал. назва також: англ. - Бібліогр. в кінці ст.
Розглянуто концептуально-методологічні засади управління фінансово-економічною безпекою підприємств будівельної галузі та міського господарства, впровадження міжнародних стандартів обліку і звітності в державному та приватному секторі в умовах євроінтеграції.
Паламар А. Ю. Удосконалення нормативної грошової оцінки земель, розташованих у зоні впливу гірничо-металургійних підприємств (на прикладі міста Кривого Рогу) : автореф. ... канд. техн. наук : (05.24.04) / А. Ю. Паламар ; наук. керівник В. Д. Сидоренко ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2015. - 23 с. : табл., іл. - Бібліогр.: с. 19-20.
Дослідження екологічних факторів і врахування їх впливу на вартість земель, розташованих у зоні гірничо-металургійних підприємств.

Роздобудько М. В. Що розповідають та приховують археологічні пам"ятки / М. В. Роздобудько ; Нац. акад. наук України. - К. : Академперіодика, 2015. - 303 с., [24] вкл. арк. : іл. - Бібліогр.: с. 298-299.
Про археологічні пам"ятки Середнього Подніпров"я, які містять не розшифровану й дотепер інформацію з далекого минулого.


Сысоева В. В. Архитектурный ландшафт города : монография / В. В. Сысоева ; М-во образования и науки Украины, Харьков. нац. ун-т гор. хоз-ва им. А. Н. Бекетова. - Х. : ХНУГХ им. А. Н. Бекетова, 2015. - 159 с. : ил. - Библиогр.: с. 152-157.
Розглянуто архітектурний ландшафт як сукупність видових кадрів міського середовища, пов"язаних в художньо-образне ціле і обумовлених функціональною основою міста.

Ус В. Ф. Композиційні принципи та технологічні засади формотворення православних надгробків кінця XIX-початку XX століття (на прикладі Лук"янівського цвинтаря м. Києва) : автореф. ... канд. техн. наук : (05.01.03) / В. Ф. Ус ; наук. керівник І. О. Кузнецова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури. - К. : КНУБА, 2016. - 20 с. : іл. - Бібліогр.: с. 17-18.
Виявлено соціально-культурну роль об"єктів сакрально-монументального мистецтва, розроблено класифікаційні задачі, досліджено композиційні морфології надгробних пам"ятників.

Прочитано: 1118 раз
Дополнительно на данную тему:
Нові надходження: квітень 2012 р.
Нові надходження
Нові надходження: грудень 2015 р.
Нові надходження: липень 2012 р.
Нові надходження: січень 2010 р.
Нові надходження: лютий 2010 р.
Нові надходження: березень 2010 р.
Нові надходження: грудень 2011 р.
Нові надходження: серпень 2011 р.
Нові надходження: січень 2011 р.

Назад | Начало | Наверх

 Віртуальна довідка

 


 Пошуквислів
будь-яке слово

Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г. Заболотного
знаходиться за адресою: м. Київ, просп. Перемоги 50 (м. "Шулявська").
Тел.: (044) 456-01-72

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Відкриття сторінки: 0.17 секунди
Державна наукова ахітектурно-будівельна бібліотека ім. В.Г. Заболотного.
НазваУточнювання
PHP-Nuke Platform by u$peh --
Warning: include_once(/sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/putslinkshere/mainlink.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 4

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '/sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/putslinkshere/mainlink.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php52/share/pear') in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 4

Fatal error: Class 'MLClient' not found in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 7