Welcome to Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г.Заболотного!

 Меню
Loading Flash Menu

 Контакти

Адреса: 03047 м. Київ, просп. Перемоги, 50
Ми на мапі

E-mail: dnabb2004@ukr.net

Телефон: (044) 456 01 72


 Повідомити про корупційне правопорушення

Повідомити про корупційне правопорушення


Сайт Мінрегіону

  НАШІ ВИДАННЯ

Бібліографічні покажчики

Бюлетень "Будівництво, архітектура та житлово-комунальне господарство"

Бюлетень "Нові надходження до фондів ДНАББ ім. В.Г. Заболотного

Інформаційно-аналітичний огляд діяльності бібліотеки

Бібліотечні рубрики


 Приєднуйтесь до нас:
Приєднуйтесь до нас


Презентації, лекції

Заповідники та національні парки України

"Території та об"єкти, що мають особливу екологічну, наукову, естетичну, господарську, а також історико-культурну цінність, підлягають комплексній охороні..."
Ст. 6 Закону України "Про природно-заповідний фонд" від 16.06.1992 року № 2456-ХІІ.Здавна на Україні існував культ дерев і лісу. В зеленому гаї та біля кожного храму росли священні дерева, які мали магічну силу і пильно та дбайливо охоронялись від пошкоджень та хвороб. Дерева, яким судився довгий вік, ставали священними і мали свою індивідуальну магію впливу на людину.

Цікаво, Геродот, який відвідав узбережжя Понту Евксинського (Чорного моря) у V ст. до н.е., розповідав про те, що мешканцям цих міст вдалося приживити тут виноградну лозу, і про казкові сади скіфів-орачів - одного з племен Подніпров"я. Сади в той час мали переважно утилітарне значення - вирощувались для отримання плодів, але й естетичний бік був також важливим - вони слугували справжньою прикрасою садиб, створюючи затишок і гармонію. Проте справжнього розквіту садівництво набуло за часів Київської Русі. Надзвичайне культурне і природне багатство - історичні сади. Це цілий світ зі своєю символікою, філософією, історією, особливостями, в якому відзеркалено стосунки Людини і Природи у різних часових зрізах, виразно виявлено елементи національної культури і світогляду.
На Україні паркобудування досягло високого розвитку ще на початку XVIII ст. В той час парки створювались чисто регулярними прийомами із строгою симетричністю всіх елементів пейзажу.
В кінці XVIII ст. регулярний парк відступає на другий план і надзвичайно швидко розвивається парк пейзажного типу, або, як його тоді називали, "натурального стилю".
Яскравими зразками парків пейзажного типу є Уманський парк «Софіївка» та Білоцерківський - «Олександрія», на території яких розміщені архітектурні споруди, що є невід"ємним елементом композиційного рішення загального паркового пейзажу. Вони носять в основному романтичний характер.
В XIX ст. велика частина українських парків будується як дендропарки, на перше місце висувається майстерність вирощування різноманітних рослин. значна частина українських парків створювалась на основі природного масиву поблизу міст чи сіл.
Зелені насадження - один з важливих факторів містобудування. Їх роль в населеному пункті полягає не лише в поліпшенні санітарного стану та створенні умов для праці і відпочинку, а й у формуванні найхарактерніших особливостей, властивих зовнішньому архітектурно-художньому вигляду населеного пункту.
Особливо славиться Київ своїми зеленими насадженнями. Багато скверів, зелені вулиці, внутріквартальні зелені масиви, ряд чудових парків, а також прилеглі до міста багаті ліси - Голосієво, Пуща-Водиця - виділяють Київ серед багатьох міст не тільки України, але й усієї Європи. Не рукотворні схили Дніпра, Шацькі озера, букові праліси Карпат... Цей список заповідних місць рідної України можна продовжувати і продовжувати. Але загалом по країні площа об"єктів природно-заповідного фонду не перевищує 5 відсотків від площі держави.
Наприклад, у виданні Т. Андрієнка «Заповідники і національні природні парки України», що наявна у фонді бібліотеки, розповідається про мальовничі, найпривабливіші куточки живої природи України - її біосферні та природні заповідники, національні природні парки. Подано коротку природоохоронну характеристику заповідної установи, історію її заповідання, сучасний стан флори і фауни, види рослин і тварин, занесені до Червоної та Зеленої книг України.
У виданні П. Т. Ященка: «Природные национальные парки Украины» - висвітлена інформація про історію становлення природних парків, показані особливості формування мережі цих об"єктів на Україні, їх багатофункціональне природоохоронне та науково-просвітницьке значення. Це буде цікаво для широкого кола читачів, яким не байдуже питаннями взаємодії людини і природи, фахівців органів охорони природи та лісового господарства.
Фонд Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В. Г. Заболотного містить унікальні матеріали стосовно зелених насаджень України та інших країн світу зокрема. Представленні на виставці зібрання - це лише невелика частина чудових та змістовно-ілюстративних книжкових, монографічних та альбомних видань з країзнавчих фондів бібліотеки. Для того щоб відкрити для себе чарівний світ паркової та заповідної культури України, ласкаво просимо завітати до затишної зали бібліотеки та переглянути книжкову виставку.
Чекаємо на Вас!


Використана література:
1.    Про створення національного природного парку "Бузький Гард" / Україна. Президент. Указ// Урядовий кур`єр : Газета центральних органів виконавчої влади. - 2009. - № 82. - С. 7.
2.    Про створення Мезинського національного природного парку/ Президент. Указ (№122/2006 ; 10.02.2006) // ОВУ. - 2006. - №7. - С. 80.
3.    Про створення національного природного парку "Великий Луг"/ Президент. Указ (№121/2006 ; 10.02.2006) // ОВУ. - 2006. - №7. - С. 79.
4.    Грицан Ю. Природно-заповідні об"єкти Подніпров"я як складова Дніпровського екокоридору  / Ю. І. Грицан, Б. О. Барановський, В. В. Манюк// Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Серія: Стан навколишнього середовища. - 2012. - № 4. - С. 5-8.
5.    Заїка А. Дерева в місті, або місто серед дерев/ А. Заїка// A+C:Art+Construction: Архитектура и строительство. - 2007. - № 3. - С. 138-141
6.    Задорожна О. Природоохоронні ландшафтні екосистеми природно-заповідного фонду Уманщини  / О. М. Задорожна, С. В. Совгіра, Г. Є. Гончаренко// Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Серія: Стан навколишнього середовища / Всеукраїнська екологічна ліга. - К., 2013. - № 6. - С. 28-31
7.    Северин С. Парки Києва/С. Северин// Хроніка 2000. - 2001. - Вип. 41-42. - С. С. 283-290
8.    Клименко Ю. Старовинні парки Чернігівщини/ Ю. О. Клименко, А. В. Клименко// Квіти України. – К, 2001. - 53 с.
9.    Васильев Ю. Национальный природный парк "Святые Горы" - эталон гармоничного сочетания природного и историко-культурного наследия / Ю. В. Васильев, П. Т. Журова // Проблеми збереження і використання культурної спадщини в Україні: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 25-27 трав. 2005 р./ Мінкультури і туризму України, Міннауки і освіти України, Управління культури Донецької облдержадмністрації, Донецький нац. ун-т. - Слов"янськ: Печатный двор, 2005. - С. 171-173.
10.    Пилипака С. Березне / С. Ф. Пилипака // Енциклопедія Сучасної України / НАН України, Наук. т-во ім. Т.Г. Шевченка, Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України. - К.: Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2003. - Т. 2: Б-Біо. - С. 503-504
11.    Косаревський І. О. Парки України. (Прийоми створення паркового пейзажу) / І. О. Косаревський ; Акад. буд-ва і архіт. УРСР, Ін-т теорії, історії архіт. та буд. техніки. - К. : Держбудвидав УРСР, 1961. – 116 с.
12.    Рідна природа [Парки України] = Native Nature : наук.-попул. еколог. журн. Спецвип. Заповідна справа в Україні / голов. ред. Л. Самойленко. – К, 2008. - 75 с.
13.      Томілович Л. В. Парк "Олександрія": особливості розпланування і стилістики (продовження) / Л. В. Томілович // Праці Науково-дослідного інституту пам"яткоохоронних досліджень / Міністерство культури і туризму України, Держ. служба з питань нац. культурної спадщини. - К. : Фенікс, 2007. - Вип. 3. - С. 159-174.
14.    Никоненко Т. М. Філософська концепція "екології душі" палацо-паркового ансамблю Д.Трощинського в Кагарлику на Київщині (1806-1811) / Т. М. Никоненко, Л. Р. Гнатюк // Проблеми розвитку міського середовища: наук.-техн. зб. / НАУ. - К.: НАУ, 2010. - Вип. 3. - С. 109-117
15.     Звіряка А. І. Історичний ландшафт Київських гір і долини р. Дніпра як ландшафтна пам"ятка / А. І. Звіряка, В. В. Вечерський // Праці Науково-дослідного інституту пам"яткоохоронних досліджень : зб. наук. пр. / Державна служба з питань національної культурної спадщини, Науково-дослідний інститут пам"яткоохоронних досліджень. - К. : Фенікс, 2010. - Вип. 5. - С. 198-235
16.     Дерлеменко Є. А. Парки України / Є. А. Дерлеменко. - К. : Балтія-Друк, 2006. - 94 с.
17.    Дерлеменко Є. А. Парки України = Parks of Ukraine : фотоальбом / Є. А. Дерлеменко. - К. : Балтія-Друк, 2008. - 271 с.
18.      Садовенко, Яніна Людвигівна. Національні парки України / Я. Л. Садовенко ; Т-во "Знання" УРСР. - К.: Т-во "Знання" УРСР, 1987. - 48 с.
19.    Ботанічні сади та дендропарки : наук.-довід. вид. / відп. ред.: Т. М. Черевченко, С. С. Волков ; голова ред. кол. Н. В. Заіменко ; упоряд.: В. В. Кваша, О. О. Семенова, Н. В. Чувікіна. - К. - 2009. - 293 с.
20.    Історико-культурні заповідники: плани організації територій / М-во культури України, НДІ пам"яткоохорон. дослідж.; за ред. В. В. Вечерський. - К.: Фенікс, 2011. - 188 с.
21.    Онуфрів Я. О. Ландшафтно-просторова організація Яворівського національного природничого парку [Текст] / Я. О. Онуфрів // Проблеми розвитку міського середовища : наук.-техн. зб. / Нац. авіац. ун-т. - К.: НАУ, 2011. - Вип. № 5-6. - С. 322-323.
22.    Ігнаткін І. Палаци і парки України: (матеріали на допомогу лектору)/ І. Ігнаткін. - 1966. - 24 с.
23.     Біла Церква [Изоматериал]: парк "Олександрія": фотографії / фотогр.: М. І. Сталінський, Б. М. Писарєв. - [К.], 1928
24.    Умань. Парк "Софіївка" / текст, фото І. Косаревського. - К.: Мистецтво, 1969.
25.    Никоненко Т. Філософська концепція "екології душі" палацо-паркового ансамблю Д. Трощинського в Кагарлику на Київщині (1806-1811) / Т. М. Никоненко, Л. Р. Гнатюк// Проблеми розвитку міського середовища: наук.-техн. зб. / НАУ. - К. : НАУ, 2010. - Вип. 3. - С. 109-117
26.    Курбатов В. Я. Сады и парки: история и теория сад. искусства: 346 автотипий в тексте, 28 фот. на отдел. л., 4 цв. гравюры / В. Я. Курбатов. – Петроград, 1916
27.    Природно-заповідний фонд м. Києва : довідник. - К., 2001
28.    Київ. Парки, площі, вулиці : фотоальбом / Г. Ю. Івакін [та ін.]; Ін-т гуманітарних досліджень. - К.: Фенікс, 2006. - 320 с.
29.    Дерлеменко Є. А. Парки Києва [Изоматериал] = Parks of Kyiv: фотоальбом / Є. А. Дерлеменко. - К.: Урожай, 2009. - 256 с.
30.    Історико-культурні заповідники. Плани організації територій (Київ, Канів, Батурин) : [Монографія]/ М-во культури України, НДІ пам"яткоохорон. дослідж.; за ред. В. В. Вечерського. - Київ: СПД Павленко, 2014. - 253 с.
31.    Івченко С. І. Сад над Дніпром [Текст]: путівник по Центр. респ. ботан. саду АН УРСР / С. І. Івченко, 1968. - 107 с.
32.    Барановський Є.Д. Сади і парки Києва [Текст] / Є. Д. Барановський // Архітектура Радянської України / Орган спілки Радянських архітекторів УРСР. - К.: Мистецтво, 1939. - №10. - С. 25-30
33.    Барановський Є. Сади і парки Києва [Текст]: продовження / Є. Д. Барановський// Архітектура Радянської України / Орган спілки Радянських архітекторів УРСР. - К.: Мистецтво, 1940. - №6. - С. 41-44
34.    Барановський Є. Сади і парки Києва / Є. Барановський // Хроніка 2000. - 2001. - Вип. 41-42. - С. 316-340.
35.    Заповідники і національні природні парки України = Reserves and National Nature Parks of Ukraine: альбом/ Т. Андрієнко [та ін.]; М-во екобезпеки України. - К.: Вища школа, 1999. - 231 с.
36.    Ященко П. Природные национальные парки Украины / П. Т. Ященко [и др.]; отв. ред. С. М. Стойко. - Львов: Вища школа, 1988. - 119 с.
37.    Парки Львова : [альбом]. - Львів: Кн.-журн. вид-во, 1963. - 32 с.
38.    Парки Крыма / М. П. Волошин. - Симферополь: Крым, 1964. - 160 с.
39.    Альбом № 13: Киев: общие виды, сады и парки  [фотоальбом]. - К.:, [19--]. - 31 л.


Прочитано: 282 раз
Дополнительно на данную тему:
ПРЕЗЕНТАЦІЯ електронних ресурсів Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного
Презентація книги «Анисимов А. Мой Киев. Портрет в интерьере Вечности…»
Презентація книги «Віктор Вечерський: Біобібліографічний покажчик. Графіка»
Презентація книги українського архітектора Віктора Вечерського «Православні святині Сумщини»
Презентація книги Богуслава Сланського - Техніка живопису та реставрації
Презентація книги В.П. Ієвлевої «Пам’ятки індустріального розвитку Києва кінця ХІХ – першої третини ХХ століття»
Презентація видань НДІ пам"яткоохоронних досліджень
Презентація книги «Хто є хто в будівництві та архітектурі. Вип. 4»(К., 2008)
Презентація нової книги Вікторії Порт «ЛАД»
Презентація виставок про творчість Логвина Григорія Никоновича

Назад | Начало | Наверх

 Віртуальна довідка

 


 Пошуквислів
будь-яке слово

Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г. Заболотного
знаходиться за адресою: м. Київ, просп. Перемоги 50 (м. "Шулявська").
Тел.: (044) 456-01-72

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Відкриття сторінки: 0.26 секунди
Державна наукова ахітектурно-будівельна бібліотека ім. В.Г. Заболотного.
НазваУточнювання
PHP-Nuke Platform by u$peh -- //