Welcome to Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г.Заболотного!

     
 Контакти

Адреса: 03047 м. Київ, просп. Перемоги, 50
Ми на мапі

E-mail: dnabb2004@ukr.net

Телефон: (093) 304 85 32

(044) 456 01 72

(044) 456 31 98 (обслуговування)


 Повідомити про корупційне правопорушення

Повідомити про корупційне правопорушення


  НАШІ ВИДАННЯ

Бібліографічні покажчики

Бюлетень "Будівництво, архітектура та житлово-комунальне господарство"

Бюлетень "Нові надходження до фондів ДНАББ ім. В.Г. Заболотного

Інформаційно-аналітичний огляд діяльності бібліотеки

Бібліотечні рубрики


 Приєднуйтесь до нас:
Приєднуйтесь до нас


Ми пишемо
Публікації працівників бібліотеки імені В.Г.Заболотного

Ми пишемо - 2019

Публікації працівників ДНАББ ім. В. Г. Заболотного - 2019 р.1. Археологічна карта Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника [Електронний ресурс] // YouTube.ua. Бібліотека Заболотного (https://www.youtube.com/channel/UC2i9Bhi5PsTgyeVudkl_WxQ). - Електрон. відеодані (1 файл : 53:32 хв.). - [Київ], 16 серп. - 2019. - Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=918Eqp1FJtk (дата перегляду: 19.08.2019). - Назва з екрана.

Відеозапис презентації наукового видання С. Тараненка, Ю. Мисько й О. Зажигалова, що відбулася 14 серпня 2019 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

2. Бібліографічний ярмарок в Бібліотеці Заболотного [Електронний ресурс] // YouTube.ua. Бібліотека Заболотного (https://www.youtube.com/channel/UC2i9Bhi5PsTgyeVudkl_WxQ). - Електрон. відеодані (1 файл : 0:41 хв.). - [Київ], 6 берез. - 2019. - Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=KQBMqBVgVt8 (дата перегляду: 18.03.2019). - Назва з екрана.

 

Добірка видань ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, що були представлені на бібліографічному ярмарку 6-8 вересня 2018 р.

3. Будівництво, архітектура та житлово-комунальне господарство : бюл. анот. бібліогр. інформації / Держ. наук. архітектур.-буд. б-ка ім. В. Г. Заболотного ; уклад.: Д. О. Мироненко, О. В. Углова. - Київ, 2001-2019. - № 1-52.

  

Щотижнева анотована інформація, що міститься в періодичних виданнях та збірниках.

4. Видавнича та наукова діяльність Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В. Г. Заболотного, 2014-2018 : ретроспект. бібліогр. покажч. / Мінрегіон України, Держ. наук. архітектур.-буд. б-ка ім. В. Г. Заболотного ; уклад. В. М. П"яскіна ; редкол.: Г. А. Войцехівська (відп. ред.), Д. О. Мироненко, Н. В. Світла. - Київ : [б. в.], 2019. - 219 с.

 

Покажчик містить бібліографічну інформацію про діяльність ДНАББ ім. В. Г. Заболотного впродовж 2014-2018 рр.

5. Войцехівська Г. Виробнича практика студентів: півстолітній досвід Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В. Г. Заболотного / Галина Войцехівська, Наталія Світла // Будівництво України. - 2019. - № 5. - С. 12-13.

 

Про співпрацю ДНАББ ім. В. Г. Заболотного з вишами України бібліотекознавчого, краєзнавчого та архітектурно-будівельного спрямування. Зазначено інформацію про вищі навчальні заклади, студенти яких проходили практику в бібліотеці, та отримані студентами практичні навички.

6. Войцехівська Г. Візуалізація бібліотечного простору Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В. Г. Заболотного / Галина Войцехівська, Наталія Світла, Світлана Кирій // Будівництво України. - 2019. - № 2. - С. 22-26 : іл.

 

Про приміщення й бібліотечний простір ДНАББ ім. В. Г. Заболотного впродовж 75-річного функціонування бібліотеки. Висвітлено діяльність бібліотечних працівників, що спрямована на популяризацію створення сучасних українських бібліотек і облаштування на їхній території публічних просторів.

7. Войцехівська Г. Історія однієї бібліотечної колекції (50-річчю пам"яті інженера-будівельника та науковця В. А. Трегубова присвячується) / Галина Войцехівська // Будівництво України. - 2019. - № 4. - С. 24-25.

 

Про життєвий і творчий шлях В. Трегубова, частина власної бібліотеки (334 прим. видань) якого знаходиться у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

8. Дайджест галузевих інтернет-новин [Електронний ресурс] / Держ. наук. архітектур.-буд. б-ка ім. В. Г. Заболотного ; уклад.: Д. О. Мироненко [та ін.]. - Київ, 2014-2019. - Січ.-Груд. - Режим доступу: http://www.dnabb.org/modules.php?name=Pages&go=page&pid=622 (дата звернення: 27.06.2019). - Назва з екрана.

  

Анотована галузева інформація з інтернет-джерел.

9. День млинів. Презентація «Українського млинологічного журналу» [Електронний ресурс] // YouTube.ua. Бібліотека Заболотного (https://www.youtube.com/channel/UC2i9Bhi5PsTgyeVudkl_WxQ). - Електрон. відеодані (1 файл : 1:42:16 хв.). - [Київ], 22 жовт. - 2019. - Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=gRqabWQLbk8 (дата перегляду: 08.11.2019). - Назва з екрана. 

 

Відеозапис культурологічного заходу «День млинів», що відбувся 17 жовтня 2019 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

10. Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного: бібліографічний портрет за 75 років : ретроспект. бібліогр. покажч. / Мінрегіон України, Держ. наук. архітектур.-буд. б-ка ім. В. Г. Заболотного ; уклад.: Г. А. Войцехівська, В. М. Пяскіна, Н. В. Світла ; редкол.: Г. А. Войцехівська (відп. ред.), Д. О. Мироненко, Р. Г. Дідик. - Київ : [б. в.], 2019. - 654 с.

 

Ретроспективний покажчик містить бібліографічну інформацію про становлення та розвиток бібліотеки, опубліковану впродовж 1944-2019 рр.

11. Дідик Р. Г. Дослідження та опрацювання зібрань фотонегативів на плівці та склі у фонді Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В. Г. Заболотного / Р. Г. Дідик // Бібліотека і книга в контексті часу. Тема року: «Бібліотечні фонди: актуальні питання управління» : зб. матеріалів ХІІ Всеукр. наук.-практ. конф. / М-во культури України, Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого. - Київ, 2019. - С. 122-124. - Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: https://elib.nlu.org.ua/view.html?id=11159 (дата звернення: 06.11.2019).

 

Висвітлено питання опрацювання фахівцями ДНАББ ім. В. Г. Заболотного фонду фотонегативів, що переданий з балансу НДІТІАМ у фонд бібліотеки у 2007 р.

12. Діяльність Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В. Г. Заболотного у 2018 році : інформ.-аналіт. огляд / Мінрегіон України, Держ. наук. архітектур.-буд. б-ка ім. В. Г. Заболотного ; уклад.: Г. А. Войцехівська, Н. В. Світла ; редкол.: Г. А. Войцехівська (відп. ред.), Д. О. Мироненко, В. М. П"яскіна. - Київ : [б. в.], 2019. - 239 с. : іл.

 

Видання підготовлене за матеріалами звітів про діяльність структурних підрозділів ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

13. Кераміка в будівництві та мистецтві України : ретроспект. бібліогр. покажч / Мінрегіон України, Держ. наук. архітектур.-буд. б-ка ім. В. Г. Заболотного ; уклад.: С. М. Кайнова, Д. О. Мироненко ; редкол: Г. А. Войцехівська (відп. ред.) [та ін.] ; консультант Н. Г. Крутенко. - Київ : [б. в.], 2019. - 379 с.

 

Покажчик містить анотовану бібліографічну інформацію про кераміку як будівельний матеріал і вид мистецтва.

14. Кирій С. Формуємо публічний простір сучасної бібліотеки (до 75-річчя Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В. Г. Заболотного) / Світлана Кирій // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. - 2019. - № 3. - С. 53-55.

Досвід ДНАББ ім. В. Г. Заболотного з проведення досліджень і організації архітектурно-будівельних івентів та соціокультурних заходів у межах соціально-бібліотечного проекту «Бібліотечні будівлі».

15. Книжковий світ : [бібл. рубрика] / Держ. наук. архітектур.-буд. б-ка ім. В. Г. Заболотного // Інформаційний бюлетень / Мінрегіон України. - 2013- 2019. - № 11. - С. 26-30 ; № 12. - С. 8-11.

Про нові надходження до фонду ДНАББ ім. В. Г. Заболотного. 

16. Лекція Галини Шевцової «Генеза української дерев"яної церкви: світовий контекст і унікальність» [Електронний ресурс] // YouTube.ua. Бібліотека Заболотного (https://www.youtube.com/channel/UC2i9Bhi5PsTgyeVudkl_WxQ). - Електрон. відеодані (1 файл : 1:16:06 хв.). - [Київ], 5 груд. - 2019. - Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=Wdo7e5lp2IU (дата перегляду: 5.12.2019). - Назва з екрана.

Відеозапис презентації, що відбулася 26 листопада 2019 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

17. Лекція О. Бондаря «Містобудування на теренах Чернігівщини у ХIV - першій половині ХVII століть» [Електронний ресурс] // YouTube.ua. Бібліотека Заболотного (https://www.youtube.com/channel/UC2i9Bhi5PsTgyeVudkl_WxQ). - Електрон. відеодані (1 файл : 1:04:34 хв.). - [Київ], 11 груд. - 2019. - Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=Q-G5vzvGpzc&feature=youtu.be (дата перегляду: 19.12.2019). - Назва з екрана.

Відеозапис заходу, що відбувся 10 грудня 2019 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

18. Мироненко Д. Дослідження творчості архітектора О. Вербицького / Дмитро Мироненко // Будівництво України. - 2019. - № 1. - С. 39-42.

Про життєвий і творчий шлях архітектора О. Вербицького. Зазначено, що працівники ДНАББ ім. В. Г. Заболотного підготували та видали бібліографічний покажчик «Вербицький Олександр Матвійович (1875-1958)» (уклад. Д. Мироненко). Вміщено структуру покажчика.

19. На книжкових полицях ДНАББ ім. В. Г. Заболотного : [бібл. рубрика] / Держ. наук. архітектур.-буд. б-ка ім. В. Г. Заболотного // Будівництво України. - 2006-2019. - № 1. - С. 43 ; № 2. - С. 27 ; № 3. - С. 21 ; № 4. - С. 26 ; № 5. - С. 14 ; № 6. - С. 17.

Про нові надходження видань з архітектури, будівництва й житлово-комунального господарства до фонду ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

20. Невідомі периферії Києва. Голосіївський район [Електронний ресурс] // YouTube.ua. Бібліотека Заболотного (https://www.youtube.com/channel/UC2i9Bhi5PsTgyeVudkl_WxQ). - Електрон. відеодані (1 файл : 1:1:11 хв.). - [Київ], 15 жовт. - 2019. - Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=pW2iFwPbN0I (дата перегляду: 08.11.2019). - Назва з екрана.

 

Відеозапис презентації книжки С. Широчина і О. Михайлика, що відбулася 3 жовтня 2019 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

21. Невідомі периферії Києва. Солом"янський район [Електронний ресурс] // YouTube.ua. Бібліотека Заболотного (https://www.youtube.com/channel/UC2i9Bhi5PsTgyeVudkl_WxQ). - Електрон. відеодані (1 файл : 1:05:10 хв.). - [Київ], 30 січ. - 2019. - Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=78ra6jZPGQg (дата перегляду: 01.02.2019). - Назва з екрана.

 

Відеозапис презентації книжки С. Широчина та О. Михайлика, що відбулася 28 січня 2019 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

22. Особистість і епоха Володимира Заболотного [Електронний ресурс] // YouTube.ua. Бібліотека Заболотного (https://www.youtube.com/channel/UC2i9Bhi5PsTgyeVudkl_WxQ). - Електрон. відеодані (1 файл : 1:50:09 хв.). - [Київ], 20 лют. - 2019. - Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=EAL1H-CpFV4 (дата перегляду: 26.02.2019). - Назва з екрана.

 

Частковий відеозапис Тринадцятих Заболотнівських читань «Архітектурна та будівельна книга в Україні» на тему «Особистість і епоха Володимира Заболотного», що відбулися 12 жовтня 2018 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

23. Пост-катастрофічний міський текст [Електронний ресурс] // YouTube.ua. Бібліотека Заболотного (https://www.youtube.com/channel/UC2i9Bhi5PsTgyeVudkl_WxQ). - Електрон. відеодані (1 файл : 1:23:59 хв.). - [Київ], 13 верес. - 2019. - Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=VZFKgvNa9fQ (дата перегляду: 16.09.2019). - Назва з екрана.

 

Відеозапис публічної лекції британського дослідника У. Блекера, що відбулася 11 вересня 2019 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

24. Презентація веб-архіву «Історія українського мистецтва» (УРЕ) [Електронний ресурс] // YouTube.ua. Бібліотека Заболотного (https://www.youtube.com/channel/UC2i9Bhi5PsTgyeVudkl_WxQ). - Електрон. відеодані (1 файл : 50:43 хв.). - [Київ], 26 жовт. - 2019. - Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=sLzoJBTKIhI (дата перегляду: 08.11.2019). - Назва з екрана. 

 

Відеозапис презентації, що відбулася 23 жовтня 2019 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

25. Презентація книги Д. Багалія «Історія Слобідської України» [Електронний ресурс] // YouTube.ua. Бібліотека Заболотного (https://www.youtube.com/channel/UC2i9Bhi5PsTgyeVudkl_WxQ). - Електрон. відеодані (1 файл : 51:09 хв.). - [Київ], 8 листоп. - 2019. - Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=7P7apmrZznY (дата перегляду: 18.11.2019). - Назва з екрана

 

Відеозапис презентації, що відбулася 6 листопада 2019 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

26. Презентація книги Олега Тоцького «Семь историй киевского метро» [Електронний ресурс] // YouTube.ua. Бібліотека Заболотного (https://www.youtube.com/channel/UC2i9Bhi5PsTgyeVudkl_WxQ). - Електрон. відеодані (1 файл : 57:31 хв.). - [Київ], 14 січ. - 2019. - Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=5qC7NTd9pP0 (дата перегляду: 30.01.2019). - Назва з екрана

 

Відеозапис презентації книжки, що відбулася 2 січня 2019 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

27. Презентація книжки Валентина Кобзаря та Олександра Михайлика [Електронний ресурс] // YouTube.ua. Бібліотека Заболотного (https://www.youtube.com/channel/UC2i9Bhi5PsTgyeVudkl_WxQ). - Електрон. відеодані (1 файл : 1:06:58 хв.). - [Київ], 29 лип. - 2019. - Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=9gBW2SBpqv4 (дата перегляду: 12.08.2019). - Назва з екрана.

Відеозапис презентації, що відбулася 25 липня 2019 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

28. Презентація книжки Ганни Бондар [Електронний ресурс] // YouTube.ua. Бібліотека Заболотного (https://www.youtube.com/channel/UC2i9Bhi5PsTgyeVudkl_WxQ). - Електрон. відеодані (1 файл : 52:36 хв.). - [Київ], 11 черв. - 2019. - Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=SUv3c_b3U24 (дата перегляду: 27.06.2019). - Назва з екрана

Відеозапис презентації книжки «Городской ветер. Рассказы киевлянки», що відбулася 6 червня 2019 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

29. Презентація книжки Марії Кадомської «Один квартал Старого Міста» [Електронний ресурс] // YouTube.ua. Бібліотека Заболотного (https://www.youtube.com/channel/UC2i9Bhi5PsTgyeVudkl_WxQ). - Електрон. відеодані (1 файл : 1:09:52 хв.). - [Київ], 15 берез. - 2019. - Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=l5dg7rqtFQQ&feature=youtu.be (дата перегляду: 18.03.2019). - Назва з екрана

 

Відеозапис презентації книжки, що відбулася 12 березня 2019 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

30. Презентація книжки «Римський Киев, или Castrum Azagarium на Киево-Подоле» [Електронний ресурс] // YouTube.ua. Бібліотека Заболотного (https://www.youtube.com/channel/UC2i9Bhi5PsTgyeVudkl_WxQ). - Електрон. відеодані (1 файл : 1:22:12 хв.). - [Київ], 23 трав. - 2019. - Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=9PmkpHQ9qDc&feature=youtu.be (дата перегляду: 29.05.2019). - Назва з екрана

 

Відеозапис презентації книжки Б. Єрофалова, що відбулася 20 травня 2019 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

31. Презентація книжки Семена Широчина «Архитектура межвоенного Киева. Школы. Ясли. Детсады» [Електронний ресурс] // YouTube.ua. Бібліотека Заболотного (https://www.youtube.com/channel/UC2i9Bhi5PsTgyeVudkl_WxQ). - Електрон. відеодані (1 файл : 40:46 хв.). - [Київ], 28 трав. - 2019. - Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=uzK5R1e7Tf0&feature=youtu.be (дата перегляду: 29.05.2019). - Назва з екрана.

Відеозапис презентації книжки, що відбулася 27 травня 2019 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

32. Презентація перевидання путівника 1930 р. «Київ: Провідник» [Електронний ресурс] // YouTube.ua. Бібліотека Заболотного (https://www.youtube.com/channel/UC2i9Bhi5PsTgyeVudkl_WxQ). - Електрон. відеодані (1 файл : 58:28 хв.). - [Київ], 23 берез. - 2019. - Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=fBaOmZ7JjsU&feature=youtu.be (дата перегляду: 22.04.2019). - Назва з екрана

 

Відеозапис презентації перевиданого видавництвом «Видавець Олександр Савчук» путівника за редакцією мистецтвознавця Ф. Ернста (1891-1942), що відбулася 21 березня 2019 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

33. Презентація проектів «Візуалізація публічного простору галузевої бібліотеки» [Електронний ресурс] // YouTube.ua. Бібліотека Заболотного (https://www.youtube.com/channel/UC2i9Bhi5PsTgyeVudkl_WxQ). - Електрон. відеодані (1 файл : 1:02:39 хв.). - [Київ], 28 берез. - 2019. - Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=9vJt8llwbS8 (дата перегляду: 22.04.2019). - Назва з екрана.

Відеозапис презентації проектів внутрішнього бібліотечного простору ДНАББ ім. В. Г. Заболотного з нагоди 75-річчя бібліотеки, що відбулася 26 березня 2019 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

34. Рабчевська Л. Миттєвості життя Володимира Заболотного у світлинах (75 річчю ДНАББ ім. В. Г. Заболотного присвячується) / Людмила Рабчевська // Будівництво України. - 2019. - № 3. - С. 16-20 : фот.

 

У статті вміщено 12 світлин, які висвітлили віхи життя і діяльності українського зодчого В. Заболотного, ім"я якого присвоєно Державній науковій архітектурно-будівельній бібліотеці.

35. Світла Н. Грідіна Марія Федорівна [Електронний ресурс] / Наталія Світла // Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого. - 2019. - 30 жовт. - Режим доступу: https://bit.ly/2PROYhL (дата звернення: 06.11.2019). - Назва з екрана.


36. Світла Н. Інформаційно-аналітична діяльність Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В. Г. Заболотного за 1999-2018 рр. / Наталія Світла // Будівництво України. - 2019. - № 6. - С. 15-16.
Про історію та зміст інформаційно-аналітичного огляду діяльності ДНАББ ім. В. Г. Заболотного за двадцятирічний період видання.

 

 


 

Про життєвий і творчий шлях другого директора ДНАББ ім. В. Г. Заболотного М. Грідіної, яка очолювала бібліотеку впродовж 1948-1963 рр.

37. Старовинні храми міст і містечок Житомирщини [Електронний ресурс] // YouTube.ua. Бібліотека Заболотного (https://www.youtube.com/channel/UC2i9Bhi5PsTgyeVudkl_WxQ). - Електрон. відеодані (1 файл : 42:43 хв.). - [Київ], 2 трав. - 2019. - Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=Z5u_gT_tnd0&feature=youtu.be (дата перегляду: 10.05.2019). - Назва з екрана.

 

Відеозапис презентації книжки О. Михайлика, що відбулася 22 квітня 2019 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

38. Творчість Павла Федотовича Альошина у фондах Національного заповідника «Софія Київська» [Електронний ресурс] // YouTube.ua. Бібліотека Заболотного (https://www.youtube.com/channel/UC2i9Bhi5PsTgyeVudkl_WxQ). - Електрон. відеодані (1 файл : 1:11:10 хв.). - [Київ], 13 берез. - 2019. - Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=vckmttrma1o (дата перегляду: 18.03.2019). - Назва з екрана

 

Відеозапис презентації альбому-каталогу О. Мокроусової та Т. Скібіцької, що відбулася 6 березня 2019 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

39. Хлівненко Н. А. Книжкові пам"ятки Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В. Г. Заболотного: облік та дослідження / Н. А. Хлівненко // Бібліотека і книга в контексті часу. Тема року: «Бібліотечні фонди: актуальні питання управління» : зб. матеріалів ХІІ Всеукр. наук.-практ. конф. / М-во культури України, Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого. - Київ, 2019. - С. 119-121. - Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: https://elib.nlu.org.ua/view.html?id=11159 (дата звернення: 06.11.2019).

 

Висвітлено технологічні питання дослідження фахівцями ДНАББ ім. В. Г. Заболотного фонду книжкових пам"яток, що знаходяться в бібліотеці.

 

Публікації минулих років, виявлені в 2019 р.

 

1. Вязьмитина М. И. Об образовании библиотеки : докл. зап. в Президиум Укр. фил. Акад. архитектуры [СССР]. - [Киев : б. и., 1944]. - 2 с

Вміщено інформацію про збір безгосподарних бібліотек «арх. Моргилевского, Кричевского В., Жука, Повстенко и Кульженко», а також «Смыка» з питань мистецтва, архітектури та будівництва для фонду майбутньої Наукової бібліотеки Академії архітектури УРСР. Зазначено, що за бібліотекою була закріплена колишня квартира В. Кричевського по вул. Горовиця, 12, а також, що безпосередню участь у створенні бібліотеки брали П. Альошин, В. Заболотний, Г. Головко.

2. Жидецька О. Дерев"яна архітектура від Таранушенка / Олена Жидецька // А+С: Art + Construction. - 2015. - № 1-2. - С. 92 : іл. - Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: https://issuu.com/a.shalygin/docs/a_c_1-2_2015_web (дата звернення: 13.08.2019).

Рецензія на книжку С. Таранушенка «Дерев"яна монументальна архітектура Лівобережної України: повна редакція» (2014 р.).


Прочитано: 2093 раз
Дополнительно на данную тему:
Ми пишемо - 2002
Ми пишемо - 2006
Ми пишемо - 2003
Ми пишемо - 2004
Ми пишемо - 2005
Ми пишемо - 2007
Ми пишемо - 2008
Ми пишемо – 2009
Ми пишемо – 2010
Ми пишемо – 2011

Назад | Начало | Наверх

 Віртуальна довідка

 


 Пошуквислів
будь-яке слово

Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г. Заболотного
знаходиться за адресою: м. Київ, просп. Перемоги 50 (м. "Шулявська").
Тел.: (044) 456-01-72

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Відкриття сторінки: 0.18 секунди
Державна наукова ахітектурно-будівельна бібліотека ім. В.Г. Заболотного.
НазваУточнювання
PHP-Nuke Platform by u$peh --
Warning: include_once(/sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/putslinkshere/mainlink.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 4

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '/sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/putslinkshere/mainlink.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php52/share/pear') in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 4

Fatal error: Class 'MLClient' not found in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 7