Welcome to Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г.Заболотного!

 Меню
Loading Flash Menu

 Контакти

Адреса: 03047 м. Київ, просп. Перемоги, 50
Ми на мапі

E-mail: dnabb2004@ukr.net

Телефон: (044) 456 01 72


 Повідомити про корупційне правопорушення

Повідомити про корупційне правопорушення


  НАШІ ВИДАННЯ

Бібліографічні покажчики

Бюлетень "Будівництво, архітектура та житлово-комунальне господарство"

Бюлетень "Нові надходження до фондів ДНАББ ім. В.Г. Заболотного

Інформаційно-аналітичний огляд діяльності бібліотеки

Бібліотечні рубрики


 Приєднуйтесь до нас:
Приєднуйтесь до нас


Про нас пишуть
Публікації про бібліотеку ім. В.Г. Заболотного

Про нас пишуть - 2019 Ч.2

Публікації минулих років, виявлені в 2019 р.35. Книга Житомирщини, 2017 : анот. кат. вид. / Комун. закл. «Обл. універ. наук. б-ка ім. О. Ольжича» Житомир. обл. ради. - Житомир, 2018. - 46 с. - Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: http://www.lib.zt.ua/sites/default/files/publication/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_2017.pdf (дата звернення: 23.04.2019).

На с. 5 - інформація про бібліографічний покажчик «Малі міста України. Житомирська область» (уклад.: Д. Мироненко, С. Кайнова, О. Углова).

 

36. Коженкин И. А. Трансформация требований к разработке и внедрению специальной библиотечной мебели и оборудования в новых социокультурных условиях : дис. канд. пед. наук : (05.25.03) / Игорь Александрович Коженкин ; науч. рук. Т. Д. Рубанова ; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. профессион. образования «Челябин. гос. акад. культуры и искусств». - Челябинск, 2015. - 212 с. : ил. - Электрон. аналог. печат. публ.: режим доступа: http://chgik.ru/sites/default/files/dissovet02_kozhenkin_disser.pdf (дата обращения: 23.04.2019).

На с. 178 у списку використаної літератури зазначено інформацію про бібліографічний покажчик «Будівлі бібліотек: проектування, будівництво, реконструкція» (уклад.: Г. Войцехівська, І. Войцехівська, С. Кайнова).

 

37. Козакова О. Архітектура готелів на території Західної України: витоки і розвиток / Олена Козакова // Українська академія мистецтв : дослід. та наук.-метод. пр. / М-во культури України, Нац. акад. образотвор. мистецтва і архітектури. - Київ, 2013. - Вип. 20. - С. 185-197 : іл. - Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: http://naoma.edu.ua/ua/academy/zbrnik_dosldnitskikh_ta_naukovo-metodichnikh_prats/14-078%20(2).pdf (дата звернення: 23.04.2019).

На с. 196 у списку літератури зазначено інформацію про кресленик готелю у м. Львові, що знаходиться у фонді ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

 

38. Кондель-Перминова Н. Восстановление дворянского собрания [Электронный ресурс] / Наталия Кондель-Перминова // История Полтавы: сайт Бориса Тристанова. - 2017. - Режим доступа: http://histpol.pl.ua/ru/fotoalbom-starykh-fotografij?id=9097 (дата обращения: 27.06.2019). - Загл. с экрана.

Вміщено звіт зі світлинами про виконану роботу з відновлення першого об"єкта на Круглій площі - будівлі Дворянського зібрання в Полтаві, підписаний архітектором Л. Вайнгортом та зданий до Академії архітектури УРСР. Зазначено, що документ знаходиться у фонді ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.


39. Кондратенко О. О. Корпоративная каталогизация в библиотеках Крыма: использование опыта библиотек России и Украины : дис. канд. пед. наук : (05.25.03) / Олеся Олеговна Кондратенко ; науч. рук. Я. Л. Шрайберг ; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования «Москов. гос. ин-т культуры». - Москва, 2017. - 247 с. - Электрон. аналог. печат. публ.: режим доступа: https://bit.ly/2HoncEX (дата обращения: 23.04.2019).

На с. 93 в розділі «Анализ развития корпоративной каталогизации на Украине» - інформація про ДНАББ ім. В. Г. Заболотного (підпорядкування, функції, видавнича діяльність, електронний каталог).

 

40. Конфедерація будівельників України: новий формат, нові досягнення, нові цілі // STAGE: інформаційний дайджест КБУ. - 2018. - Черв. (№ 19). - С. 3-5 : фот. - Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: http://kbu.org.ua/assets/app/img/digest/2018_19.pdf (дата звернення: 23.04.2019).

На с. 3 про засідання Ради директорів Конфедерації будівельників України, що відбулося 22 червня 2018 р. Зазначено інформацію про нових членів КБУ, серед яких ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

На с. 4 - фото нових членів КБУ, серед яких директор ДНАББ ім. В. Г. Заболотного Г. Войцехівська.

 

41. Косачова О. О. Пізнавальний сегмент бібліотечної журналістики на веб-сайтах бібліотек України / О. О. Косачова // Вісник Харківської державної академії культури : зб. наук. пр. / Харків. держ. акад. культури. - Харків, 2017. - Вип. 50. Серія : Соціальні комунікації. - С. 252-261. - Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: http://rio-khsac.in.ua/visnyk_files/v50.pdf (дата звернення: 23.04.2019).

На с. 255 зазначено: «З метою виявлення пізнавального сегмента бібліотечної журналістики здійснено контент-аналіз опублікованих бібліотеками новин за останній рік. Емпіричною базою слугували веб-сайти дев"ятнадцяти провідних книгозбірень», серед яких ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

На с. 257, 258 вміщено перелік публікацій з веб-сайтів провідних українських бібліотек, що користуються популярністю користувачів, серед яких - публікації ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

 

42. Кравчук Н. П. Нові напрями роботи відділу обслуговування науковою літературою НТБ НУ «Львівська політехніка» / Н. П. Кравчук // Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі : матеріали ІІІ наук.-практ. інтернет-конф., Харків, 22-29 жовт. 2018 р. / М-во охорони здоров"я України, Харк. нац. мед. ун-т. - Харків, 2018. - С. 48-53 : іл. - Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: http://193.105.7.56/bitstream/123456789/22311/1/Internet-conf_2018.pdf (дата звернення: 23.04.2019).

На с. 49 зазначено, що розширений довідково-бібліографічний пошук документів для користувачів НТБ НУ «Львівська політехніка» здійснювався у бібліотеках України, серед яких ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

 

43. Краща книга Хмельниччини - 2017 : обл. дослідж. / Упр. культури, національностей, релігій та туризму Хмельн. облдержадм., Хмельн. обл. універ. наук. б-ка. - Хмельницький, 2017. - 15 с. - Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: http://www.ounb.km.ua/biblio/soc/soc_best_book_2017.pdf (дата звернення: 23.04.2019).

На с. 13 в розділі «Довідкові видання (енциклопедії, словники, довідники)» - інформація про бібліографічний покажчик «Малі міста України. Хмельницька область» (уклад.: Д. Мироненко, С. Кайнова, О. Углова).

 

44. Крижанівський О. А. Збереження об"єкту культурної спадщини - садиби з будинком, в якому проживав М. М. Коцюбинський у м. Бар Вінницької області та створення на його базі регіонального культурно-мистецького центру для провадження туристичної діяльності / Олександр Анатолійович Крижанівський // Проблеми освіти : наук. зб. / М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти. - Вінниця, 2018. - Вип. 88, ч. 1. - С. 320-333. - Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: https://bit.ly/2Ytavi6 (дата звернення: 10.05.2019).

На с. 325 зазначено, що 10 червня 2008 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного відбулося засідання бібліотечного клубу «Національні святині» на тему «Історія малих міст України: місто Бар Вінницької області».

На с. 332 у списку використаної літератури зазначено інформацію про матеріали засідання круглого столу «Культурна, історична, архітектурна та природна спадщина Барської землі Поділля в контексті сталого просторового розвитку Європи», що відбувся 2 липня 2009 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

 

45. Крижанівський О. А. Італійський акцент в історії культури України першої половини XVI ст. / Олександр Анатолійович Крижанівський // Педагогічні аспекти підготовки викладачів з візуального мистецтва та дизайну: сучасність і перспективи. Актуальні питання мистецтвознавства: виклики ХХІ століття : матеріали міжнар. наук.-метод. конф., м. Харків, 9-12 жовт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Департамент освіти і науки Харків. облдержадмін., Нац. акад. мистецтв України, Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв. - Харків, 2017. - С. 202-205. - Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: https://ksada.org/doc/confer-design-forum-prof-2017.pdf (дата звернення: 10.05.2019).

На с. 204-205 у списку використаної літератури зазначено інформацію про видання матеріалів засідання круглого столу «Культурна, історична, архітектурна та природна спадщина Барської землі Поділля в контексті сталого просторового розвитку Європи», що відбувся 2 липня 2009 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

 

46. Крижанівський О. А. Теоретичне осмислення культурно-історичної спадщини населених пунктів України в контексті сталого просторового розвитку Європи / О. А. Крижанівський // Історико-культурна спадщина Дніпровського Лівобережжя, Курського Посейм"я та Слобожанщини: минуле і сучасність : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 285-річчю обрання Данила Апостола гетьманом Лівобережної України, м. Глухів, 24 лют. 2012 р. - Глухів ; Ніжин, 2012. - 176 с. - С. 73-77. - Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/487/1/O_Kryzhanivskyi_PPL.pdf (дата звернення: 14.05.2019).

На с. 77 у списку використаної літератури зазначено інформацію про видання матеріалів засідання круглого столу «Культурна, історична, архітектурна та природна спадщина Барської землі Поділля в контексті сталого просторового розвитку Європи», що відбувся 2 липня 2009 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

 

47. Культурна спадщина в контексті «Зводу пам"яток історії та культури України» / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Центр дослідж. іст.-культ. спадщини України, Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури. - Київ, 2015. - 487 с. - Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: http://history.org.ua/LiberUA/978-966-02-7701-4/978-966-02-7701-4.pdf (дата звернення: 14.05.2019).

На с. 447 в розділі «Матеріли до «Зводу пам"яток історії та культури України»: бібліографічний огляд» вміщено перелік книгозбірень, фонди яких стали джерельною базою дослідження, серед них ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

 

48. Кучеренко Н. Випускникам КНУБА присвячено / Н. Кучеренко // Архітектура і Будівництво. - 2018. - Листоп.-груд. (№ 13-15). - С. 2 : фот. - Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: http://www.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2016/10/Gazeta_Knuba_Noyabr-Dekabr_2018_inet_1-6.pdf (дата звернення: 23.04.2019).

Зазначено, що книга про викладача КНУБА Є. О. Рейцена була презентована у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, а також, що газета КНУБА «Архітектура і Будівництво» є у фондах бібліотек Києва, зокрема й у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

 

49. Літопис книг. № 1 : держ. бібліогр. покажч. України / Книжкова палата України. - Київ, 2005. - 252 с. - Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: http://www.ukrbook.net/litopys/Knigki/2005/Lk_1_05.pdf (дата звернення: 23.04.2019).

На с. 13 в розділі «Бібліографія і бібліографічні посібники. Каталоги» - інформація про бібліграфічний покажчик «Світлана Артамонова: бібліотекознавець» (уклад. Г. Войцехівська).

 

50. Літопис книг. № 9 : держ. бібліогр. покажч. України / Книжкова палата України. - Київ, 2010. - 132 с. - Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: http://www.ukrbook.net/litopys/Knigki/2010/L_k_9_2010.pdf (дата звернення: 23.04.2019).

На с. 11 в розділі «Бібліографія і бібліографічні посібники. Каталоги» - інформація про бібліграфічний покажчик «Будівлі бібліотек: проектування, будівництво, реконструкція» (уклад.: Г. Войцехівська, І. Войцехівська, С. Кайнова).

 

51. Лучаківська І. Становлення вищої освіти в Галичині: особливості, тенденції, напрями (кінець ХІХ - початок ХХ ст.) / Іванна Лучаківська // Наукові записки Тернопільського педагогічного університету ім. В. Гнатюка / Тернопіль. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. - Тернопіль, 2017. - Вип. 1, ч. 2. Серія : Історія. - С. 116-121. - Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/8581/1/Luchakivska.pdf (дата звернення: 23.04.2019).

На с. 120 - посилання на веб-сайт ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, де розміщено інформацію про будівлю Наукової бібліотеки Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького в рамках соціально-бібліотечного проекту «Бібліотечні будівлі».

 

52. Мартин І. Щоб до бібліотеки хотілося йти: студенти-архітектори Львівської політехніки взяли участь у воркшопі в Києві [Електронний ресурс] / Ірина Мартин // Національний університет «Львівська політехніка». - 2018. - 11 квіт. - Режим доступу: https://bit.ly/2USeFha (дата звернення: 23.04.2019). - Назва з екрана.

Зазначено, що студенти Львівської політехніки Данило і Дмитро Плесницькі та Вікторія Линда взяли участь у воркшопі з розроблення дизайн-проекту публічного простору ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

 

53. Марченко Н. Лабораторія майбутніх бестселерів: союз пера й архіву / Наталя Марченко // Україна молода. - 2018. - 5 черв. (№ 59). - С. 11. - Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: https://docplayer.net/91391754-Sivba-yarim-sivba-dolinoyu.html (дата звернення: 23.04.2019).

У номінації «Бібліографічні покажчики» - інформація про бібліографічний покажчик «Асєєв Юрій Сергійович (1917-2005)» (уклад. О. Углова).


54. Михайленко Г. Г. Діяльність О. І. Неровецького в галузі промислового та цивільного будівництва в Україні в 1922-1936 роках / Ганна Григорівна Михайленко // Дослідження з історії техніки : зб. наук. пр. / Нац. тех. ун-т України «Київ. політехн. ін-т», Держ. політехн. музей. - Київ, 2016. - Вип. 22. - С. 4-8 : іл. - Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: http://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/20872/1/RHT22-01-Mykhailenko.pdf (дата звернення: 23.04.2019).

На с. 8 у списку використаної літератури зазначено інформацію про випуск 5 із серії історичних нарисів «Видатні українські вчені та інженери-будівельники», підготовлений Академією будівництва України спільно з ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

 

55. Михайленко Г. Г. О. І. Неровецький: початок життєвого шляху видатного інженера-будівельника / Г. Г. Михайленко // Історія науки і техніки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Держ. економ.-технолог. ун-т трансп. - Київ, 2014. - Вип. 5. - С. 73-83. - Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: www.hst-journal.com/index.php/hst/issue/download/6/2014_5 (дата звернення: 14.05.2019).

На с. 82 у списку використаної літератури зазначено інформацію про випуск 5 із серії історичних нарисів «Видатні українські вчені та інженери-будівельники», підготовлений Академією будівництва України спільно з ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, в якому вміщено статтю М. Жербіна про О. Неровецького.

 

56. Михайло Грушевський і Вінниччина: до 150-річчя від дня народження (29.09.1866-24.11.1934) : бібліогр. покажч. / Упр. культури і мистецтв Вінниц. облдержадмін., Вінниц. обл. універс. наук. б-ка ім. К. А. Тімірязєва. - Вінниця, 2016. - 132 с. - Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: https://library.vn.ua/Konf2017/text/Grushevskij.pdf (дата звернення: 23.04.2019).

На с. 56 зазначено інформацію про публікацію В. П"яскіної щодо праць М. Грушевського з дослідження Подільського краю, що знаходяться у фонді ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.


57. Мокроусова О. Декоративне оздоблення архітектурних споруд Києва кінця ХІХ - початку ХХ століття / Олена Мокроусова // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : зб. наук. пр. / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського. - Київ, 2016. - Вип. 16. - С. 4-22 : іл. - Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: http://um.etnolog.org.ua/download/pdf/um_2016.pdf (дата звернення: 23.04.2019).

На с. 21 у списку використаної літератури - посилання на фонд ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

 

58. Мокроусова О. Г. Проектування комплексу Ольгінської гімназії на розі вулиць Володимирської і Б. Хмельницького як приклад розвитку творчої думки П. Альошина / О. Г. Мокроусова // Реконструкція житла : зб. наук. пр. / Держ. наук.-дослід. та проект.-вишукув. ін-т «НДІпроектреконструкція». - Київ, 2007. - Вип. 8. - С. 230-247 : іл. - Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: https://bit.ly/2PPxmBl (дата звернення: 23.04.2019).

У переліку посилань зазначено бібліографічний покажчик «Павло Федотович Альошин (1881-1961)» (уклад. О. Шинкаренко).

На с. 232 вміщено цитату з передмови до бібліографічного покажчика «Павло Федотович Альошин (1881-1961)» (уклад. О. Шинкаренко) А. Пучкова, який був науковим консультантом видання.

 

59. Мосунов Н. М. Реформы образования и социокультурное проектирование устойчивого развития: украино-польское партнерство / Н. М. Мосунов, А. А. Крыжановский // Цілі та результати освітніх реформ: українсько-польський діалог : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 15-16 трав. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Вища пед. школа спілки пол. вчителів, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. - Київ, 2013. - С. 116-126. - Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: https://core.ac.uk/download/pdf/19667491.pdf (дата звернення: 14.05.2019).

На с. 124 у списку використаних джерел зазначено інформацію про видання матеріалів засідання круглого столу «Культурна, історична, архітектурна та природна спадщина Барської землі Поділля в контексті сталого просторового розвитку Європи», що відбувся 2 липня 2009 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

 

60. На Березняки повернеться скульптура часів заснування масиву [Електронний ресурс] // Сайт Ліски. - 2018. - 15 верес. - Режим доступу: http://lisky.org.ua/site/news/news3380.shtml (дата звернення: 23.04.2019). - Назва з екрана.

Зазначено, що стаття підготовлена за матеріалами веб-сайту ДНАББ ім. В. Г. Заболотного. Вміщено посилання на опис презентації книжки В. Приходька, К. Степаніця і О. Насирової «Киевское левобережье: от Соцгорода до Березняков», що відбулася 2 червня 2016 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

 

61. Надходження до бібліотеки Інституту історії України НАНУ // Український історичний журнал. - 2018. - № 5. - С. 236-239. - Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: https://bit.ly/2IDSUA8 (дата звернення: 23.04.2019).

На с. 237 зазначено інформацію про 25 бібліографічних покажчиків про малі міста України, що видані фахівцями ДНАББ ім. В. Г. Заболотного в 2016-2017 рр.

 

62. Наукова бібліотека. Літопис подій, 2015 рік : дайджест / М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Наук. б-ка. - Київ, 2015. - 220 с. : іл. - Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: http://lib.knukim.edu.ua/wp-content/uploads/2014/12/chronicle-2015.pdf (дата звернення: 24.05.2019).

На с. 179 - перелік доповідей учасників семінару «Бібліографічний покажчик у системі науково-інформаційного обслуговування користувачів», що відбувся в рамках конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація» в НБУВ, де зазначено доповідь бібліографа ДНАББ ім. В. Г. Заболотного С. Смирнової.


63. Наукова бібліотека НаУКМА (@NaUKMA.Library) [Побували в гостях на Бібліотечному ярмарку у Бібліотеці Заболотного] [Електронний ресурс] / Наукова бібліотека НаУКМА (@NaUKMA.Library) // Facebook. Наукова бібліотека НаУКМА. -2018. - 10 верес. - Режим доступу: https://www.facebook.com/NaUKMA.Library/posts/1936378869754029?__tn__=-R (дата звернення: 27.06.2019). - Назва з екрана.

Зазначено, що працівники наукової бібліотеки НаУКМА взяли участь у бібліотечному ярмарку ДНАББ ім. В. Г. Заболотного та отримали бібліографічні покажчики в подарунок.


64. Національна наукова медична бібліотека України (2010-2015) : бібліогр. покажч. вид. б-ки та літ. про її діяльність / Нац. наук. мед. б-ка України. - Київ, 2015. - 43 с. - Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: https://bit.ly/2WCAFy8 (дата звернення: 10.05.2019).

На с. 31 в розділі «Література про ННМБУ» вміщено посилання на веб-сайт ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, де розміщено інформацію про ННМБУ в рамках бібліотечного проекту «Бібліотечні будівлі».

 

65. Нові надходження до бібліотеки [Електронний ресурс] // Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Ф. Потушняка Закарпатської обласної ради. - 2018. - 31 трав. - Режим доступу: http://www.biblioteka.uz.ua/arrivals/?ID=226&LANG=1 (дата звернення: 23.04.2019). - Назва з екрана.

У розділі «Відділ краєзнавства» зазначено інформацію про бібліографічний покажчик «Малі міста України. Закарпатська область» (уклад.: Д. Мироненко, С. Кайнова, О. Углова).

 

66. Нові перемоги на теренах Добропільщини // Вісті Донбасу. - 2017. - 20 груд. (№ 50). - С. 4 : фот. - Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: https://bit.ly/2L0xoHA (дата звернення: 23.04.2019).

Зазначено, що працівники відділу культури і туризму Добропільської райдержадміністрації взяли участь у церемонії нагородження української частини міжнародного фотоконкурсу пам"яток культурної спадщини «Вікі любить пам"ятки», що відбулася в ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

 

67. Олексій Миколайович Бекетов : бібліогр. покажч. / Наук. б-ка Харків. нац. ун-ту міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. - Харків, 2017. - 115 с. (Видатні імена та події). - Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: https://library.kname.edu.ua/images/pratsi/Beketov.pdf (дата звернення: 24.05.2019).

На с. 30 зазначено інформацію про статтю Д. Мироненка «Класик архітектури - Олексій Миколайович Бекетов (1862-1941)».

 

68. Оляніна С. В. Еволюція планувальної організації іконостасів українських храмів XVII-XIX ст. / С. В. Оляніна // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». - 2006. - № 568 : Архітектура. - С. 151-156 : рис. - Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/30225/1/19_151-156.pdf (дата звернення: 23.04.2019).

На с. 156 у списку використаних джерел зазначено альбоми з фонду ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

 

69. Омельчук В. Бібліографічний літопис шевченкових видань / Володимир Омельчук, Лілія Бєляєва, Ірина Войченко, Лариса Новосьолова // Бібліотечний вісник. - 2014. - № 2. - С. 45-52 - Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: https://bit.ly/2WhAXhY (дата звернення: 24.05.2019).

На с. 49 зазначено, що видання «Малярські твори Тараса Шевченка: картини олійними фарбами» знаходиться у фонді ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.


70. Осипчук И. В Киеве на углу Крещатика и Прорезной намеревались построить монумент Победы высотой 150 метров [Электронный ресурс] / Игорь Осипчук // Факты. - 2018. - 15 нояб. - Режим доступа: https://fakty.ua/286884-v-kieve-na-uglu-krecshatika-i-proreznoj-namerevalis-postroit-monument-pobedy-vysotoj-150-metrov-foto (дата обращения: 27.06.2019). - Загл. с экрана.

Інтерв"ю з дослідником архітектури м. Києва С. Широчиним про проекти відбудови Хрещатика після Другої світової війни. Зазначено, що проект архітектора О. Тація знаходиться в фонді ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

 

71. Основи універсального дизайну громадських просторів : робоча програма навч. дисципліни : всі спец. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т водн. госп-ва та природокористування ; розробник Н. В. Лушнікова. - Рівне, 2018. - 16 с. - Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/11885/1/03-08-29.pdf (дата звернення: 23.04.2019).

На с. 16 в переліку інформаційних ресурсів зазначено веб-сайт ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

 

72. Панченко Е. Киевлянам показали альтернативный Крещатик [Электронный ресурс] / Елена Панченко // PRAGMATIKA. - 2018. - 16 нояб. - Режим доступа: https://pragmatika.media/news/kievljanam-pokazali-alternativnyj-kreshhatik/ (дата обращения: 27.06.2019). - Загл. с экрана.

Про виставку «Відбудова Хрещатика: конкурс та проектування», відкриття якої відбулося 14 листопада 2018 р. у Національному заповіднику «Софія Київська». Зазначено, що частина робіт експозиції - з фонду ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

 

73. Паспорт пам"ятки містобудування та архітектури місцевого значення охоронний № 917-Кв: комплекс споруд Контрактової площі, Х - кінець ХХ ст. / Київ. наук.-метод. центр по охороні, реставрації та використанню пам"яток історії, культури і заповід. територій, Держ. іст.-архіт. заповідник «Стародав. Київ». - Київ, 2013. - 34 с. : фот. - Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: https://bit.ly/2VGvXyi (дата звернення: 23.04.2019).

На с. 13 у розділі 18 «Основні джерела відомостей про об"єкт: іконографічні матеріали» зазначено колекції фотографій з фонду ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

 

74. Перелік нових надходжень до бібліотеки [Електронний ресурс] // Наукова бібліотека ім. М. Максимовича. - 2018. - Жовт. - Режим доступу: http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new.php3?22&selector=0&year=2018&month=%E6%EE%E2%F2%E5%ED%FC&cid=148545 (дата звернення: 23.04.2019). - Назва з екрана.

Зазначено інформацію про бібліографічний покажчик «Меленський Андрій Іванович (1766-1833)» (уклад. Д. Мироненко).

 

75. Піонткевич Н. І. Популяризація інформаційних послуг Державної [наукової. - Ред. ] архітектурно-будівельної бібліотеки ім. В. Г. Заболотного / Надія Ігорівна Піонткевич, Людмила Іванівна Прокопенко // Бібліотека: місце традицій простір інновацій : матеріали круглого столу, присвяч. 55-річчю наук. б-ки Київ. нац. у-ту культури і мистецтв, Київ, 30 листоп. 2018 р. / М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Наук. б-ка. - Київ, 2018. - С. 75-76. - Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: http://lib.knukim.edu.ua/wp-content/uploads/2018/11/Biblioteka-mistse-traditsiy.pdf (дата звернення: 10.05.2019).

Про проектну діяльність та послуги ДНАББ ім. В. Г. Заболотного. У списку бібліографічних посилань вміщено адресу веб-сайту ДНАББ ім. В. Г. Заболотного та посилання на опис засідання бібліотечного клубу «Національні святині», присвячене 115-річчю від дня народження О. Тація.

 

76. Презентація бібліографічного покажчика [Електронний ресурс] // Сайт Ліски. - 2018. - 12 груд. - Режим доступу: http://lisky.org.ua/site/news/news3474.shtml (дата звернення: 23.04.2019). - Назва з екрана.

Анонс засідання бібліотечного клубу «Національні святині», на якому відбудеться презентація бібліографічного покажчика «Вербицький Олександр Матвійович (1875-1958)». Зазначено, що захід відбудеться 12 грудня 2018 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

 

77. Прокопенко Л. І. Бібліотека як сучасна освітня платформа у практичній підготовці фахівців бібліотечно-інформаційної системи / Людмила Іванівна Прокопенко // Бібліотека: місце традицій простір інновацій : матеріали круглого столу, присвяч. 55-річчю наук. б-ки Київ. нац. у-ту культури і мистецтв, Київ, 30 листоп. 2018 р. / М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Наук. б-ка. - Київ, 2018. - С. 77-79. - Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: http://lib.knukim.edu.ua/wp-content/uploads/2018/11/Biblioteka-mistse-traditsiy.pdf (дата звернення: 10.05.2019).

Зазначено, що ДНАББ ім. В. Г. Заболотного є освітнім партнером кафедри інформаційних технологій КНУКіМ та науково-просвітницькою базою для студентів й викладачів університету. У списку бібліографічних посилань вміщено адресу веб-сайту ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

 

78. Проценко І. А. Характеристика лісомеліоративного фонду Юрківського буровугільного кар"єра / І. А. Проценко, Г. О. Лобченко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. - 2016. - № 255. - С. 160-168. - Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Lisivnytstvo/article/view/10523 (дата звернення: 23.04.2019).

На с. 167 у списку використаної літератури зазначено посилання на веб-сайт ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, де знаходиться інформація про м. Ватутіне Черкаської обл.

 

79. Рихтік А. Перший головний архітектор Києва / А. Рихтік // Дати і події, 2016, перше півріччя : календар знамен. дат № 1(7) / Нац. парлам. б-ка України. - Київ, 2015. - С. 8-11 : іл. - Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: http://nlu.org.ua/storage/images/NBV/Kalendar(2016).pdf (дата звернення: 23.04.2019).

На с. 11 у списку літератури вміщено посилання на веб-сайт ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, де розміщено інформацію про А. Меленського.

 

80. Світленко С. І. Дмитро Яворницький: вчений та педагог в українському інтелектуальному співтоваристві : монографія / С. І. Світленко. - Дніпропетровськ : Ліра, 2015. - 312 с. - Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: https://issuu.com/226298/docs/dmitro_yavornitskiy_monogr_2015 (дата звернення: 24.05.2019).

На с. 289 у списку ілюстрацій зазначено, що фото художника О. Сластіона використано з веб-сайту ДНАББ ім. В. Г. Заболотного (розділ «Видатні особистості»).


81. Сеньків М. Малі міста Львівщини як осередки туризму: проблеми та перспективи / М. Сеньків // Сталий розвиток - стан та перспективи : матеріали міжнар. наук. симпозіуму SDEV"2018, Львів-Славське, 28 лют. - 3 берез. 2018 р. / Нац. ун-т «Львів. політехніка». - Львів, 2018. - С. 299-302 : рис. - Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: http://iept.lpnu.ua/images/news/sdev2018/ZM_SDEV2018.pdf (дата звернення: 24.05.2019).

На с. 302 - посилання на розділ «Подорожуючи містами» веб-сайту ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, де розміщено інформацію про міста Львівської обл.


82. Смоляк В. В. Історико-архітектурне дослідження будівлі Вінницької обласної універсальної бібліотеки / В. В. Смоляк, А. С. Субін-Кожевніков // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - Київ, 2015. - Вип. 40. - С. 151-161. - Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/01/201540.pdf (дата звернення: 24.05.2019).

На с. 161 у списку використаних джерел вміщено посилання на веб-сайт ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, де розміщено інформацію про ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва в рамках бібліотечного проекту «Бібліотечні будівлі».


83. Сучасні інформаційні системи і технології в бібліотечно-інформаційній діяльності та в архівах : робоча навч. програма : спец. 029 «Інформац., бібл. та архівна справа» / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка ; розробник О. О. Ісаєнко. - Київ, 2018. - 34 с. : табл. - Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/23711/1/O_Isayenko_SISTBIDA.pdf (дата звернення: 14.05.2019).

На с. 19 в розділі «Робота в центрах практичної підготовки» зазначено ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.


84. Сябрук В. Архітектурно-будівельна бібліотека - осередок знань та гарного настрою! [Електронний ресурс] / Валерія Сябрук // Інститут журналістики. - 2018. - 22 берез. - Режим доступу: https://bit.ly/2vBXW7u (дата звернення: 23.04.2019). - Назва з екрана.

Про виїзне заняття з дисципліни «Сучасні інформаційні системи та технології в бібліотечно-інформаційній діяльності» студентів І курсу Інституту журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка, що відбулося 22 березня 2018 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного. Зазначено, що фахівцями ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, Л. Рабчевською та М. Атаманюк, проведено екскурсію бібліотекою та представлено унікальний фонд стародруків.

 

85. Традиційні та інноваційні підходи до зберігання бібліотечних ресурсів : дайджест / Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова, Наук. б-ка. - Миколаїв, 2017. - 10 с. : іл. - Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: http://eir.nuos.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/2433/Cherkasova.PDF?sequence=1 (дата звернення: 14.05.2019).

На с. 6 в розділі «Збереження і доступ до інформації в бібліотеках: сучасний стан та перспективи» зазначено інформацію про статтю Н. Хлівненко «Збереження бібліотечних фондів: традиції, інновації, перспективи (на прикладі роботи Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В. Г. Заболотного)».


86. Туристичний воркшоп у Києві зібрав понад 50 учасників [Електронний ресурс] // Асоціація індустрії гостинності України. - 2017. - Серп. - Режим доступу: http://www.aigu.org.ua/workshop_zp_if.html (дата звернення: 27.06.2019) ; Zruchno.Travel. - 2017. - Режим доступу: https://zruchno.travel/News/New/631?lang=ua (дата звернення: 27.06.2019). - Назви з екрана.

Серед низки організацій, що взяли участь у воркшопі, зазначено ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.


87. У Києві проведуть ювілейну презентацію книги Юрія Пісковського «Портал» [Електронний ресурс] // Читомо. - 2018. - 9 жовт. - Режим доступу: http://www.chytomo.com/u-kyievi-provedut-iuvilejnu-prezentatsiiu-knyhy-iuriia-piskovskoho-portal/ (дата звернення: 23.04.2019). - Назва з екрана.

Вміщено опис книжки та зазначено, що презентація видання відбудеться 9 жовтня 2018 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

 

88. Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка : кат. вид. б-ки та публ. про її діяльність за 2011-2015 рр. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. - Харків, 2017. - 272 с. - Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: https://ru.calameo.com/read/000632945a9a3c8a6dab2 (дата звернення: 24.05.2019).

На с. 110 в підрозділі «Проект "Школа бібліотечного журналіста"» зазначено інформацію про статтю Д. Мироненка «Працівник бібліотеки як журналіст (на прикладі роботи сайта Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки ім. В. Г. Заболотного)».

На с. 239 в розділі «Матеріально-технічне забезпечення» вміщено посилання на веб-сайт ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, де розміщено інформацію про ХДНБ ім. В. Г. Короленка в рамках бібліотечного проекту «Бібліотечні будівлі».


89. Ходаковский Е. В. Отзыв ведущей организации федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет» о диссертации Долговой Анастасии Игоревны «Интерьер петербургского модерна. Особняки и дачи», представленной на соискание ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 17.00.04 - Изобразительное, декоративно-прикладное искусство и архитектура / Е. В. Ходаковский ; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. профессион. образования «С.-Петерб. гос. ун-т». - Санкт-Петербург, 2015. - 5 с. - Электрон. аналог. печат. публ.: режим доступа: https://spbu.ru/sites/default/files/otzyv_vedushchey_organizacii_na_dissertaciyu_anastasii_igorevny_dolgovoy.pdf (дата обращения: 27.06.2019).

На с. 2 зазначено, що аспірантом при написанні дисертації були опрацьовані документи з різних фондів, в тому числі й ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.


90. Хранить, беречь и не дать исчезнуть [Электронный ресурс] // ГLAS. - 2017. - 21 сент. - Режим доступа: http://glasweb.com/hranit-berech-i-ne-dat-ischeznut/ (дата обращения: 27.06.2019). - Загл. с экрана.

Про Всеукраїнський семінар для бібліотекарів «Сучасні тенденції розвитку краєзнавчої бібліографії в бібліотеках України», що відбувся в Одеській національній науковій бібліотеці 21-22 вересня 2017 р. Зазначено, що в роботі семінару взяли участь працівники ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.


91. Церква Миколи Доброго з дзвіницею у м. Києві : істор. записка / Держбуд України, Укр. спец. проект.-буд.-реставрац. об-ня «Укрреставрація», Укр. спец. наук.-реставрац. проект. ін-т «Укрпроектреставрація». - Київ, 1997. - 19 с. - Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: http://www.aginukraine.com/photos/Church_Saint_Mykola_Dobroho/ISTORYCHNA_ZAPYSKA.pdf (дата звернення: 23.04.2019).

На с. 19 в переліку фотографій зазначено посилання на фонд ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

 

92. Черняхівська О. Дослідницька і видавнича діяльність Києво-Печерського історико-культурного заповідника (50-70-і рр. ХХ ст.) у персоналіях його науковців / Олена Черняхівська // Науковий вісник Національного музею історії України / М-во культури України, Нац. музей історії України. - Київ, 2016. - Вип. 1, ч. 2. - С. 45-50. - Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: http://visnyk.nmiu.com.ua/index.php/nv/article/view/71/57 (дата звернення: 24.05.2019).

На с. 49 зазначено посилання на розділ «Видатні особистості» веб-сайту ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, де розміщено інформацію про С. Кілессо.

 

93. Шамраєва А. Будинок з мезоніном в центрі Києва на Козиному болоті за часу Т. Г. Шевченка / Амелія Шамраєва // Стародавній Меджибіж в історико-культурній спадщині України : наук. вісн. з проблем регіон. історії та пам"яткознавства : наук. вісн. «Межибіж» / Упр. культури, національностей, релігій та туризму Хмельн. облдержадмін., Держ. іст.-культ. заповідник «Межибіж», Хмельн. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України. - Хмельницький, 2016. - № 1. - С. 121-128 : іл. - Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: https://bit.ly/2W7oFb1 (дата звернення: 23.04.2019).

На с. 122, 125, 126 вміщено ілюстрації з фонду ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

 

94. Шамраєва А. Київська духовна семінарія: до історії спорудження будівлі на Вознесенському узвозі (1894, 1899-1901 рр.) / Амелія Шамраєва // Українська академія мистецтв : дослід. та наук.-метод. пр. / М-во культури України, Нац. акад. образотворч. мистецтва і архітектури. - Київ, 2017. - Вип. 26. - С. 230-236 : іл. - Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: https://bit.ly/2HrKVmF (дата звернення: 23.04.2019).

На с. 233 зазначено, що при написанні статті було опрацьовано матеріали з фонду ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

На с. 235 у списку використаної літератури зазначено генеральний план місцевості «Кудрявець», що знаходиться у фонді ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

 

95. Шевченко Л. Гостиный двор. Как бездействие властей привело к разрушению памятника архитектуры [Электронный ресурс] / Лев Шевченко // UA.NEWS. - 2018. - 15 мая. - Режим доступа: https://ua.news/ru/gostinij-dvir-yak-bezdiyalnist-vladi-prizvela-do-rujnuvannya-pam-yatki-arhitekturi/ (дата обращения: 27.06.2019). - Загл. с экрана.

Про Гостиний двір на Контрактовій площі, що вже п"ятий рік стоїть недобудований, без даху і перспектив. Зазначено, що в 2014 р. із нього були виселені всі організації, останньою його покинула ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

 

96. Ширяєв Т. В. Архітектура київських готелів підвищенного комфорту другої половини ХІХ - початку ХХ ст. : автореф. дис. канд. архітектури : (18.00.01) / Тарас Вікторович Ширяєв ; наук. керівник Л. П. Скорик ; М-во культури України, Нац. акад. образотворч. мистецтва і архітектури. - Київ, 2017. - 24 с. - Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: https://bit.ly/2Vv8OP5 (дата звернення: 23.04.2019).

На с. 5 зазначено, що при написанні наукової роботи автором вивчено й використано матеріали з фонду ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

 

97. Юхно О. Фірмовий стиль як імідж громадських організацій [Електронний ресурс] / Олена Юхно, Олександр Крижанівський // Наукові доробки магістрантів : зб. наук. пр. магістрантів Ін-ту мистецтв спец. «Дизайн» / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. - Київ, 2018. - Т. 1. - Режим доступу: http://masters.kubg.edu.ua/index.php/art/article/view/404#.XNKr7vkzYdV (дата звернення: 23.04.2019). - Назва з екрана.

У розділі «Посилання» вміщено інформацію про матеріали засідання круглого столу «Культурна, історична, архітектурна та природна спадщина Барської землі Поділля в контексті сталого розвитку Європи», що відбулося 2 липня 2009 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.


Прочитано: 149 раз
Дополнительно на данную тему:
Про нас пишуть - 2002
Про нас пишуть - 2003
Про нас пишуть - 2004
Про нас пишуть - 2005
Про нас пишуть - 2006
Про нас пишуть - 2007
Про нас пишуть – 2008
Про нас пишуть – 2009
Про нас пишуть – 2010
Про нас пишуть – 2011

Назад | Начало | Наверх

 Віртуальна довідка

 


 Пошуквислів
будь-яке слово

Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г. Заболотного
знаходиться за адресою: м. Київ, просп. Перемоги 50 (м. "Шулявська").
Тел.: (044) 456-01-72

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Відкриття сторінки: 0.16 секунди
Державна наукова ахітектурно-будівельна бібліотека ім. В.Г. Заболотного.
НазваУточнювання
PHP-Nuke Platform by u$peh -- //