Welcome to Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г.Заболотного!

 Меню
Loading Flash Menu

 Контакти

Адреса: 03047 м. Київ, просп. Перемоги, 50
Ми на мапі

E-mail: dnabb2004@ukr.net

Телефон: (044) 456 01 72


 Повідомити про корупційне правопорушення

Повідомити про корупційне правопорушення


  НАШІ ВИДАННЯ

Бібліографічні покажчики

Бюлетень "Будівництво, архітектура та житлово-комунальне господарство"

Бюлетень "Нові надходження до фондів ДНАББ ім. В.Г. Заболотного

Інформаційно-аналітичний огляд діяльності бібліотеки

Бібліотечні рубрики


 Приєднуйтесь до нас:
Приєднуйтесь до нас


Про нас пишуть
Публікації про бібліотеку ім. В.Г. Заболотного

Про нас пишуть - 2019 Ч.4 Публікації минулих років, виявлені в 2019 р.

51. Кондратенко О. О. Корпоративная каталогизация в библиотеках Крыма: использование опыта библиотек России и Украины : дис. канд. пед. наук : (05.25.03) / Олеся Олеговна Кондратенко ; науч. рук. Я. Л. Шрайберг ; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования «Москов. гос. ин-т культуры». – Москва, 2017. – 247 с. – Электрон. аналог. печат. публ.: режим доступа: https://bit.ly/2HoncEX (дата обращения: 23.04.2019).

На с. 93 в розділі «Анализ развития корпоративной каталогизации на Украине» – інформація про ДНАББ ім. В. Г. Заболотного (підпорядкування, функції, видавнича діяльність, електронний каталог).

 

52. Конфедерація будівельників України: новий формат, нові досягнення, нові цілі // STAGE: інформаційний дайджест КБУ. – 2018. – Черв. (№ 19). – С. 3–5 : фот. – Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: http://kbu.org.ua/assets/app/img/digest/2018_19.pdf (дата звернення: 23.04.2019).

На с. 3 про засідання Ради директорів Конфедерації будівельників України, що відбулося 22 червня 2018 р. Зазначено інформацію про нових членів КБУ, серед яких ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

На с. 4 – фото нових членів КБУ, серед яких директор ДНАББ ім. В. Г. Заболотного Г. Войцехівська.

 

53. Косачова О. О. Новинна бібліотечна журналістика: роль, значення, особливості створення / О. О. Косачова // Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку : матеріали міжнар. наук. конф. (24–25 листоп. 2016 р.) / Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2016. – С. 126–128. – Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: http://rio-khsac.in.ua/konfer_files/c2-2016.pdf(дата звернення: 19.08.2019).

На с. 127 серед бібліотек, які наразі пропонують «найбільшу кількість ознак цінної новини», зазначено ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

 

54. Косачова О. О. Пізнавальний сегмент бібліотечної журналістики на веб-сайтах бібліотек України / О. О. Косачова // Вісник Харківської державної академії культури : зб. наук. пр. / Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2017. – Вип. 50. Серія : Соціальні комунікації. – С. 252–261. – Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: http://rio-khsac.in.ua/visnyk_files/v50.pdf (дата звернення: 23.04.2019).

На с. 255 зазначено: «З метою виявлення пізнавального сегмента бібліотечної журналістики здійснено контент-аналіз опублікованих бібліотеками новин за останній рік. Емпіричною базою слугували веб-сайти дев"ятнадцяти провідних книгозбірень», серед яких ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

На с. 257, 258 вміщено перелік публікацій з веб-сайтів провідних українських бібліотек, що користуються популярністю користувачів, серед яких – публікації ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

 

55. Кравчук Н. П. Нові напрями роботи відділу обслуговування науковою літературою НТБ НУ «Львівська політехніка» / Н. П. Кравчук // Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі : матеріали ІІІ наук.-практ. інтернет-конф., Харків, 22–29 жовт. 2018 р. / М-во охорони здоров"я України, Харк. нац. мед. ун-т. – Харків, 2018. – С. 48–53 : іл. – Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: http://193.105.7.56/bitstream/123456789/22311/1/Internet-conf_2018.pdf (дата звернення: 23.04.2019).

На с. 49 зазначено, що розширений довідково-бібліографічний пошук документів для користувачів НТБ НУ «Львівська політехніка» здійснювався у бібліотеках України, серед яких ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

 

56. Краща книга Хмельниччини – 2017 : обл. дослідж. / Упр. культури, національностей, релігій та туризму Хмельн. облдержадм., Хмельн. обл. універ. наук. б-ка. – Хмельницький : [б. в.], 2017. – 15 с. – Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: http://www.ounb.km.ua/biblio/soc/soc_best_book_2017.pdf (дата звернення: 23.04.2019).

На с. 13 у розділі «Довідкові видання (енциклопедії, словники, довідники)» – інформація про бібліографічний покажчик «Малі міста України. Хмельницька область» (уклад.: Д. Мироненко, С. Кайнова, О. Углова).

 

57. Крижанівський О. А. Збереження об"єкту культурної спадщини – садиби з будинком, в якому проживав М. М. Коцюбинський у м. Бар Вінницької області та створення на його базі регіонального культурно-мистецького центру для провадження туристичної діяльності / Олександр Анатолійович Крижанівський // Проблеми освіти : наук. зб. / М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти. – Вінниця, 2018. – Вип. 88, ч. 1. – С. 320–333. – Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: https://bit.ly/2Ytavi6 (дата звернення: 10.05.2019).

На с. 325 зазначено, що 10 червня 2008 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного відбулося засідання бібліотечного клубу «Національні святині» на тему «Історія малих міст України: місто Бар Вінницької області».

На с. 332 у списку використаної літератури зазначено інформацію про матеріали засідання круглого столу «Культурна, історична, архітектурна та природна спадщина Барської землі Поділля в контексті сталого просторового розвитку Європи», що відбулося 2 липня 2009 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

 

58. Крижанівський О. А. Італійський акцент в історії культури України першої половини XVI ст. / Олександр Анатолійович Крижанівський // Педагогічні аспекти підготовки викладачів з візуального мистецтва та дизайну: сучасність і перспективи. Актуальні питання мистецтвознавства: виклики ХХІ століття : матеріали міжнар. наук.-метод. конф., м. Харків, 9–12 жовт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Департамент освіти і науки Харків. облдержадмін., Нац. акад. мистецтв України, Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв. – Харків, 2017. – С. 202–205. – Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: https://ksada.org/doc/confer-design-forum-prof-2017.pdf (дата звернення: 10.05.2019).

На с. 204–205 у списку використаної літератури зазначено інформацію про видання матеріалів засідання круглого столу «Культурна, історична, архітектурна та природна спадщина Барської землі Поділля в контексті сталого просторового розвитку Європи», що відбулося 2 липня 2009 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

 

59. Крижанівський О. А. Теоретичне осмислення культурно-історичної спадщини населених пунктів України в контексті сталого просторового розвитку Європи / О. А. Крижанівський // Історико-культурна спадщина Дніпровського Лівобережжя, Курського Посейм"я та Слобожанщини: минуле і сучасність : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 285-річчю обрання Данила Апостола гетьманом Лівобережної України, м. Глухів, 24 лют. 2012 р. – Глухів ; Ніжин, 2012. – С. 73–77. – Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/487/1/O_Kryzhanivskyi_PPL.pdf (дата звернення: 14.05.2019).

На с. 77 у списку використаної літератури зазначено інформацію про видання матеріалів засідання круглого столу «Культурна, історична, архітектурна та природна спадщина Барської землі Поділля в контексті сталого просторового розвитку Європи», що відбулося 2 липня 2009 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

 

60. Критика сучасних архітектурно-дизайнерських теорій : робоча програма навч. дисципліни : спец. 191 «Архітектура та містобудування» / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т водн. госп-ва та природокористування ; розробник Н. В. Лушнікова. – Рівне : [б. в.], 2018. – 23 с. – Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/10668/1/03-08-21_%D1%80%D0%B5%D0%B4%20%281%29.pdf(дата звернення: 13.08.2019).

На с. 21 у переліку інформаційних ресурсів зазначено веб-сайт ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

 

61. Культурна спадщина в контексті «Зводу пам"яток історії та культури України» / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Центр дослідж. іст.-культ. спадщини України, Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури. – Київ : [б. в.], 2015. – 487 с. – Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: http://history.org.ua/LiberUA/978-966-02-7701-4/978-966-02-7701-4.pdf (дата звернення: 14.05.2019).

На с. 447 у розділі «Матеріали до «Зводу пам"яток історії та культури України»: бібліографічний огляд» вміщено перелік книгозбірень, фонди яких стали джерельною базою дослідження, серед них ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

 

62. Кучеренко Н. Випускникам КНУБА присвячено / Н. Кучеренко // Архітектура і Будівництво. – 2018. – Листоп.–груд. (№ 13–15). – С. 2 : фот. – Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: http://www.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2016/10/Gazeta_Knuba_Noyabr-Dekabr_2018_inet_1-6.pdf (дата звернення: 23.04.2019).

Зазначено, що книжка про викладача КНУБА Є. Рейцена була презентована у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, а також, що газета КНУБА «Архітектура і Будівництво» є у фондах бібліотек Києва, зокрема й у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

 

63. Літопис книг. № 1 : держ. бібліогр. покажч. України / Книжкова палата України. – Київ : [б. в.], 2005. – 252 с. – Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: http://www.ukrbook.net/litopys/Knigki/2005/Lk_1_05.pdf (дата звернення: 23.04.2019).

На с. 13 у розділі «Бібліографія і бібліографічні посібники. Каталоги» – інформація про бібліграфічний покажчик «Світлана Артамонова: бібліотекознавець» (уклад. Г. Войцехівська).

 

64. Літопис книг. № 9 : держ. бібліогр. покажч. України / Книжкова палата України. – Київ : [б. в.], 2010. – 132 с. – Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: http://www.ukrbook.net/litopys/Knigki/2010/L_k_9_2010.pdf (дата звернення: 23.04.2019).

На с. 11 у розділі «Бібліографія і бібліографічні посібники. Каталоги» – інформація про бібліграфічний покажчик «Будівлі бібліотек: проектування, будівництво, реконструкція» (уклад.: Г. Войцехівська, І. Войцехівська, С. Кайнова).

 

65. Лучаківська І. Становлення вищої освіти в Галичині: особливості, тенденції, напрями (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / Іванна Лучаківська // Наукові записки Тернопільського педагогічного університету ім. В. Гнатюка / Тернопіль. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – Вип. 1, ч. 2. Серія : Історія. – С. 116–121. – Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/8581/1/Luchakivska.pdf (дата звернення: 23.04.2019).

На с. 120 – посилання на веб-сайт ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, де розміщено інформацію про будівлю Наукової бібліотеки Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького в межах соціально-бібліотечного проекту «Бібліотечні будівлі».

 

66. Мартин І. Щоб до бібліотеки хотілося йти: студенти-архітектори Львівської політехніки взяли участь у воркшопі в Києві[Електронний ресурс] / Ірина Мартин // Національний університет «Львівська політехніка». – 2018. – 11 квіт. – Режим доступу: https://bit.ly/2USeFha (дата звернення: 23.04.2019). – Назва з екрана.

Зазначено, що студенти Львівської політехніки Данило і Дмитро Плесницькі та Вікторія Линда взяли участь у воркшопі з розроблення дизайн-проекту публічного простору ДНАББ ім. В. Г. Заболотного. 

 

67. Марченко Н. Лабораторія майбутніх бестселерів: союз пера й архіву / Наталя Марченко // Україна молода. – 2018. – 5 черв. (№ 59). – С. 11. – Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: https://docplayer.net/91391754-Sivba-yarim-sivba-dolinoyu.html (дата звернення: 23.04.2019).

У номінації «Бібліографічні покажчики» – інформація про бібліографічний покажчик «Асєєв Юрій Сергійович (1917–2005)» (уклад. О. Углова).

 

68. Методичні вказівки до семінарських занять та самостійної роботи з дисципліни «Критика сучасних архітектурно-дизайнерських теорій» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти : спец. 191 «Архітектура та містобудування денної форми навчання» / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т водн. госп-ва та природокористування, Навч.-наук. ін-т буд-ва та архітектури ; уклад.: П. А. Ричков, Н. В. Лушнікова. – Рівне : [б. в.], 2018. – 23 с. – Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/10428/1/03_08_15%20%20%D0%9A%D0%A1%D0%90%D0%94%D0%A2%20%281%29.pdf (дата звернення: 13.08.2019).

На с. 20 у переліку інформаційних ресурсів зазначено веб-сайт ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

 

69. Михайленко Г. Г. Діяльність О. І. Неровецького в галузі промислового та цивільного будівництва в Україні в 1922–1936 роках / Ганна Григорівна Михайленко // Дослідження з історії техніки : зб. наук. пр. / Нац. тех. ун-т України «Київ. політехн. ін-т», Держ. політехн. музей. – Київ, 2016. – Вип. 22. – С. 4–8 : іл. – Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: http://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/20872/1/RHT22-01-Mykhailenko.pdf (дата звернення: 23.04.2019).

На с. 8 у списку використаної літератури зазначено інформацію про випуск 5 із серії історичних нарисів «Видатні українські вчені та інженери-будівельники», підготовлений Академією будівництва України спільно з ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

 

70. Михайленко Г. Г. О. І. Неровецький: початок життєвого шляху видатного інженера-будівельника / Г. Г. Михайленко // Історія науки і техніки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Держ. економ.-технолог. ун-т трансп. – Київ, 2014. – Вип. 5. – С. 73–83. – Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: www.hst-journal.com/index.php/hst/issue/download/6/2014_5(дата звернення: 14.05.2019).

На с. 82 у списку використаної літератури зазначено інформацію про випуск 5 із серії історичних нарисів «Видатні українські вчені та інженери-будівельники», підготовлений Академією будівництва України спільно з ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, в якому вміщено статтю М. Жербіна про О. Неровецького.

 

71. Михайло Грушевський і Вінниччина: до 150-річчя від дня народження (29.09.1866–24.11.1934) : бібліогр. покажч. / Упр. культури і мистецтв Вінниц. облдержадмін., Вінниц. обл. універс. наук. б-ка ім. К. А. Тімірязєва. – Вінниця : [б. в.], 2016. – 132 с. – Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: https://library.vn.ua/Konf2017/text/Grushevskij.pdf (дата звернення: 23.04.2019).

На с. 56 зазначено інформацію про публікацію В. П"яскіної щодо праць М. Грушевського з дослідження Подільського краю, що знаходяться у фонді ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

 

72. Мокроусова О. Декоративне оздоблення архітектурних споруд Києва кінця ХІХ – початку ХХ століття / Олена Мокроусова // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : зб. наук. пр. / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського. – Київ, 2016. – Вип. 16. – С. 4–22 : іл. – Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: http://um.etnolog.org.ua/download/pdf/um_2016.pdf (дата звернення: 23.04.2019).

На с. 21 у списку використаної літератури – посилання на фонд ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

 

73. Мокроусова О. Г. Проектування комплексу Ольгінської гімназії на розі вулиць Володимирської і Б. Хмельницького як приклад розвитку творчої думки П. Альошина / О. Г. Мокроусова // Реконструкція житла : зб. наук. пр. / Держ. наук.-дослід. та проект.-вишукув. ін-т «НДІпроектреконструкція». – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 230–247 : іл. – Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: https://bit.ly/2PPxmBl (дата звернення: 23.04.2019).

У переліку посилань зазначено бібліографічний покажчик «Павло Федотович Альошин (1881–1961)» (уклад. О. Шинкаренко).

На с. 232 вміщено цитату з передмови до бібліографічного покажчика «Павло Федотович Альошин (1881–1961)» (уклад. О. Шинкаренко) А. Пучкова, який був науковим консультантом видання.

 

74. Московский мост – подробности проектирования и строительства. Часть 3-я [Электронный ресурс] // Моя Оболонь. – 2016. – 28 февр. – Режим доступа: http://my-obolon.kiev.ua/stati/moskovskij-most-%E2%80%93-podrobnosti-proektirovaniya-i-stroitelstva.-chast-3-ya.html(дата обращения: 19.08.2019). – Загл. с экрана.

Опубліковано фото архітектора А. Добровольського (1910–1988) з фонду ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

 

75. Мосунов Н. М. Реформы образования и социокультурное проектирование устойчивого развития: украино-польское партнерство / Н. М. Мосунов, А. А. Крыжановский // Цілі та результати освітніх реформ: українсько-польський діалог : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 15–16 трав. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Вища пед. школа спілки пол. вчителів, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – Київ, 2013. – С. 116–126. – Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: https://core.ac.uk/download/pdf/19667491.pdf (дата звернення: 14.05.2019).

На с. 124 у списку використаних джерел зазначено інформацію про видання матеріалів засідання круглого столу «Культурна, історична, архітектурна та природна спадщина Барської землі Поділля в контексті сталого просторового розвитку Європи», що відбулося 2 липня 2009 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

 

76. На Березняки повернеться скульптура часів заснування масиву [Електронний ресурс] // Сайт Ліски. – 2018. – 15 верес. – Режим доступу: http://lisky.org.ua/site/news/news3380.shtml (дата звернення: 23.04.2019). – Назва з екрана.

Зазначено, що стаття підготовлена за матеріалами веб-сайту ДНАББ ім. В. Г. Заболотного. Вміщено посилання на опис презентації книжки В. Приходька, К. Степанця і О. Насирової «Киевское левобережье: от Соцгорода до Березняков», що відбулася 2 червня 2016 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

 

77. Надходження до бібліотеки Інституту історії України НАНУ // Український історичний журнал. – 2018. – № 5. – С. 236–239. – Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: https://bit.ly/2IDSUA8 (дата звернення: 23.04.2019).

На с. 237 зазначено інформацію про 25 бібліографічних покажчиків про малі міста України, що видані фахівцями ДНАББ ім. В. Г. Заболотного у 2016–2017 рр.

 

78. Наукова бібліотека. Літопис подій, 2015 рік : дайджест / М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Наук. б-ка. – Київ : [б. в.], 2015. – 220 с. : іл. Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: http://lib.knukim.edu.ua/wp-content/uploads/2014/12/chronicle-2015.pdf (дата звернення: 24.05.2019).

На с. 179 – перелік доповідей учасників семінару «Бібліографічний покажчик у системі науково-інформаційного обслуговування користувачів», що відбувся в межах конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація» у НБУВ, де зазначено доповідь бібліографа ДНАББ ім. В. Г. Заболотного С. Смирнової.

 

79. Наукова бібліотека НаУКМА (@NaUKMA.Library)[Побували в гостях на Бібліотечному ярмарку у Бібліотеці Заболотного] [Електронний ресурс] / Наукова бібліотека НаУКМА (@NaUKMA.Library) // Facebook. Наукова бібліотека НаУКМА. –2018. – 10 верес. – Режим доступу: https://www.facebook.com/NaUKMA.Library/posts/1936378869754029?__tn__=-R (дата звернення: 27.06.2019). – Назва з екрана.

Зазначено, що працівники наукової бібліотеки НаУКМА взяли участь у бібліотечному ярмарку ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

 

80. Національна наукова медична бібліотека України (2010–2015) : бібліогр. покажч. вид. б-ки та літ. про її діяльність / Нац. наук. мед. б-ка України. – Київ : [б. в.], 2015. – 43 с. – Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: https://bit.ly/2WCAFy8(дата звернення: 10.05.2019).

На с. 31 у розділі «Література про ННМБУ» вміщено посилання на веб-сайт ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, де розміщено інформацію про ННМБУ в межах бібліотечного проекту «Бібліотечні будівлі».

 

81. Нова література про Київ : інформ.-бібліогр. список книг, виданих у 2017 р. / Департамент культури виконав. органу Київ. міськради, Публ. б-ка ім. Лесі Українки для дорослих м. Києва. – Київ : [б. в.], 2018. – 11 с. – Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: https://ru.calameo.com/read/00510385341a1df8667c9(дата звернення: 19.08.2019).

На с. 2 зазначено, що до списку включено бібліографічні описи документів з електронних каталогів бібліотек України, серед яких ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

 

82. Нові надходження до бібліотеки [Електронний ресурс] // Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Ф. Потушняка Закарпатської обласної ради. – 2018. – 31 трав. – Режим доступу: http://www.biblioteka.uz.ua/arrivals/?ID=226&LANG=1 (дата звернення: 23.04.2019). – Назва з екрана.

У розділі «Відділ краєзнавства» зазначено інформацію про бібліографічний покажчик «Малі міста України. Закарпатська область» (уклад.: Д. Мироненко, С. Кайнова, О. Углова).

 

83. Нові перемоги на теренах Добропільщини // Вісті Донбасу. – 2017. – 20 груд. (№ 50). – С. 4 : фот. – Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: https://bit.ly/2L0xoHA (дата звернення: 23.04.2019).

Зазначено, що працівники відділу культури і туризму Добропільської райдержадміністрації взяли участь у церемонії нагородження української частини міжнародного фотоконкурсу пам"яток культурної спадщини «Вікі любить пам"ятки», що відбулася у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

 

84. Окупація не лише через території, а й через знищення [Електронний ресурс] // Конфликты и законы. – 2018. – 28 серп. – Режим доступу: https://k-z.com.ua/ukrayna/47912-okupaciya-ne-lishe-cherez-teritoriyi-a-y-cherez-znishchennya-ukrayinstva(дата звернення: 13.08.2019). – Назва з екрана.

Зазначено, що «фонд ДНАББ ім. В. Г. Заболотного таки вигнали з Гостинного двору, а саме приміщення потому відвойовували у людей януковича».

 

85. Олексій Миколайович Бекетов : бібліогр. покажч. / Наук. б-ка Харків. нац. ун-ту міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : [б. в.], 2017. – 115 с. (Видатні імена та події). – Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: https://library.kname.edu.ua/images/pratsi/Beketov.pdf (дата звернення: 24.05.2019).

На с. 30 зазначено інформацію про статтю Д. Мироненка «Класик архітектури – Олексій Миколайович Бекетов (1862–1941)».

 

86. Оляніна С. В. Еволюція планувальної організації іконостасів українських храмів XVIIXIX ст. / С. В. Оляніна // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2006. – № 568 : Архітектура. – С. 151–156 : рис. – Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/30225/1/19_151-156.pdf (дата звернення: 23.04.2019).

На с. 156 у списку використаних джерел зазначено альбоми з фонду ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

 

87. Омельчук В. Бібліографічний літопис шевченкових видань / Володимир Омельчук, Лілія Бєляєва, Ірина Войченко, Лариса Новосьолова // Бібліотечний вісник. – 2014. – № 2. – С. 45–52 – Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: https://bit.ly/2WhAXhY (дата звернення: 24.05.2019).

На с. 49 зазначено, що видання «Малярські твори Тараса Шевченка: картини олійними фарбами» знаходиться у фонді ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

 

88. Осипчук И. В Киеве на углу Крещатика и Прорезной намеревались построить монумент Победы высотой 150 метров [Электронный ресурс] / Игорь Осипчук // Факты. – 2018. – 15 нояб. – Режим доступа: https://fakty.ua/286884-v-kieve-na-uglu-krecshatika-i-proreznoj-namerevalis-postroit-monument-pobedy-vysotoj-150-metrov-foto (дата обращения: 27.06.2019).Загл. с экрана.

Інтерв"ю з дослідником архітектури м. Києва С. Широчиним про проекти відбудови Хрещатика після Другої світової війни. Зазначено, що проект архітектора О. Тація знаходиться у фонді ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

 

89. Основи універсального дизайну громадських просторів : робоча програма навч. дисципліни : всі спец. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т водн. госп-ва та природокористування ; розробник Н. В. Лушнікова. – Рівне : [б. в.], 2018. – 16 с. – Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/11885/1/03-08-29.pdf (дата звернення: 23.04.2019).

На с. 16 у переліку інформаційних ресурсів зазначено веб-сайт ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

 

90. Панченко Е. Киевлянам показали альтернативный Крещатик [Электронный ресурс] / Елена Панченко // PRAGMATIKA. – 2018. – 16 нояб. – Режим доступа: https://pragmatika.media/news/kievljanam-pokazali-alternativnyj-kreshhatik/ (дата обращения: 27.06.2019). – Загл. с экрана.

Про виставку «Відбудова Хрещатика: конкурс та проектування», відкриття якої відбулося 14 листопада 2018 р. у Національному заповіднику «Софія Київська». Зазначено, що частина робіт експозиції з фонду ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

 

91. Паспорт пам"ятки містобудування та архітектури місцевого значення охоронний № 917-Кв: комплекс споруд Контрактової площі, Х – кінець ХХ ст. / Київ. наук.-метод. центр по охороні, реставрації та використанню пам"яток історії, культури і заповід. територій, Держ. іст.-архіт. заповідник «Стародав. Київ». – Київ : [б. в.], 2013. – 34 с. : фот. – Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: https://bit.ly/2VGvXyi (дата звернення: 23.04.2019).

На с. 13 у розділі 18 «Основні джерела відомостей про об"єкт: іконографічні матеріали» зазначено колекції фотографій з фонду ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

 

92. Перелік нових надходжень до бібліотеки [Електронний ресурс] // Наукова бібліотека ім. М. Максимовича. – 2018. – Жовт. – Режим доступу: http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new.php3?22&selector=0&year=2018&month=%E6%EE%E2%F2%E5%ED%FC&cid=148545 (дата звернення: 23.04.2019). – Назва з екрана.

Зазначено інформацію про бібліографічний покажчик «Меленський Андрій Іванович (1766–1833)» (уклад. Д. Мироненко).

 

93. Піонткевич Н. І. Популяризація інформаційних послуг Державної архітектурно-будівельної бібліотеки ім. В. Г. Заболотного/ Надія Ігорівна Піонткевич, Людмила Іванівна Прокопенко // Бібліотека: місце традицій простір інновацій : матеріали круглого столу, присвяч. 55-річчю наук. б-ки Київ. нац. у-ту культури і мистецтв, Київ, 30 листоп. 2018 р. / М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Наук. б-ка. – Київ, 2018. – С. 75–76. – Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: http://lib.knukim.edu.ua/wp-content/uploads/2018/11/Biblioteka-mistse-traditsiy.pdf (дата звернення: 10.05.2019).

Про проектну діяльність та послуги ДНАББ ім. В. Г. Заболотного. У списку бібліографічних посилань вміщено адресу веб-сайту ДНАББ ім. В. Г. Заболотного та посилання на опис засідання бібліотечного клубу «Національні святині», присвячене 115-річчю від дня народження О. Тація.

 

94. Пономаренко И. Бекетовский Киев [Электронный ресурс] / Иван Пономаренко // Харьков манящий. – 2016. – 25 мая. – Режим доступа: https://moniacs.kh.ua/beketovskij-kiev/(дата обращения: 13.08.2019). – Загл. с экрана.

Зазначено, що джерельною базою статті став бібліографічний покажчик «Архітектор Олекса Тацій (1903–1967)» (уклад.: Г. Войцехівська, Є. Тацій).

 

95. Презентація бібліографічного покажчика [Електронний ресурс] // Сайт Ліски. – 2018. – 12 груд. – Режим доступу: http://lisky.org.ua/site/news/news3474.shtml (дата звернення: 23.04.2019). – Назва з екрана.

Анонс засідання бібліотечного клубу «Національні святині», на якому відбудеться презентація бібліографічного покажчика «Вербицький Олександр Матвійович (1875–1958)» (уклад. Д. Мироненко ). Зазначено, що захід відбудеться 12 грудня 2018 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

 

96. Приймак Борис Иванович [Электронный ресурс] // Личности. – 2018. – 6 окт. – Режим доступа: https://persons-info.com/persons/PRIIMAK_Boris_Ivanovich(дата обращения: 19.08.2019). – Загл. с экрана.

У розділі «Источники» вміщено посилання на веб-сайт ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, де розміщено інформацію про Б. Приймака.

 

97. Прокопенко Л. І. Бібліотека як сучасна освітня платформа у практичній підготовці фахівців бібліотечно-інформаційної системи/ Людмила Іванівна Прокопенко // Бібліотека: місце традицій простір інновацій : матеріали круглого столу, присвяч. 55-річчю наук. б-ки Київ. нац. у-ту культури і мистецтв, Київ, 30 листоп. 2018 р. / М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Наук. б-ка. – Київ, 2018. – С. 77–79. – Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: http://lib.knukim.edu.ua/wp-content/uploads/2018/11/Biblioteka-mistse-traditsiy.pdf (дата звернення: 10.05.2019).

Зазначено, що ДНАББ ім. В. Г. Заболотного є освітнім партнером кафедри інформаційних технологій КНУКіМ та науково-просвітницькою базою для студентів й викладачів університету. У списку бібліографічних посилань вміщено адресу веб-сайту ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

 

98. Проценко І. А. Характеристика лісомеліоративного фонду Юрківського буровугільного кар"єра / І. А. Проценко, Г. О. Лобченко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2016. – № 255. – С. 160–168. – Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Lisivnytstvo/article/view/10523 (дата звернення: 23.04.2019).

На с. 167 у списку використаної літератури зазначено посилання на веб-сайт ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, де розміщено інформацію про м. Ватутіне Черкаської обл.

 

99. Рихтік А. Видатний історик архітектури. До 100-річчя від дня народження Ю. Асєєва (1917–2005) / А. Рихтік // Дати і події, 2017, друге півріччя : календар знамен. дат № 2(10) / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого. – Київ, 2017. – С. 120–123 : іл. – Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: http://nlu.org.ua/storage/files/PDF_2017/2017092711303.pdf(дата звернення: 19.08.2019).

На с. 123 у списку літератури вміщено посилання на веб-сайт ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, де розміщено інформацію про Ю. Асєєва.

 

100. Рихтік А. Перший головний архітектор Києва/ А. Рихтік // Дати і події, 2016, перше півріччя : календар знамен. дат № 1(7) / Нац. парлам. б-ка України. – Київ, 2015. – С. 8–11 : іл. – Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: http://nlu.org.ua/storage/images/NBV/Kalendar(2016).pdf(дата звернення: 23.04.2019).

На с. 11 у списку літератури вміщено посилання на веб-сайт ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, де розміщено інформацію про А. Меленського.

 

101. Розвиток малих міст України – пріоритет України [Електронний ресурс]// Політична партія «За конкретні справи». – 2017. – 24 листоп. – Режим доступу: https://www.spravy.org.ua/news/view/1135-Rozvitok-malih-m%D1%96st-Ukraini-%E2%80%93-pr%D1%96oritet-Ukraini(дата звернення: 19.08.2019). – Назва з екрана.

Про перший день форуму-фестивалю «Малі міста України», який відбувся 16 листопада 2017 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

 

102. Сарафанюк С. Высотка на Приморском бульваре вместо Дворца Моряков? [Электронный ресурс] / Сергей Сарафанюк // Думская. – 2018. – 10 марта. – Режим доступа: https://dumskaya.net/post/vysotka-na-primorskom-bulvare-vmesto-dv/author/(дата обращения: 19.08.2019). – Загл. с экрана.

Зазначено, що у фонді ДНАББ ім. В. Г. Заболотного знаходяться документальні матеріали про відновлення Палацу моряків з 1949 по 1953 рр. У статті вміщено посилання на веб-сайт ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.


Прочитано: 14 раз
Дополнительно на данную тему:
Про нас пишуть - 2002
Про нас пишуть - 2003
Про нас пишуть - 2004
Про нас пишуть - 2005
Про нас пишуть - 2006
Про нас пишуть - 2007
Про нас пишуть – 2008
Про нас пишуть – 2009
Про нас пишуть – 2010
Про нас пишуть – 2011

Назад | Начало | Наверх

 Віртуальна довідка

 


 Пошуквислів
будь-яке слово

Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г. Заболотного
знаходиться за адресою: м. Київ, просп. Перемоги 50 (м. "Шулявська").
Тел.: (044) 456-01-72

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Відкриття сторінки: 0.16 секунди
Державна наукова ахітектурно-будівельна бібліотека ім. В.Г. Заболотного.
НазваУточнювання
PHP-Nuke Platform by u$peh -- //