Welcome to Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г.Заболотного!

     
 Контакти

Адреса: 03047 м. Київ, просп. Перемоги, 50
Ми на мапі

E-mail: dnabb2004@ukr.net

Телефон: (093) 304 85 32

(044) 456 01 72

(044) 456 31 98 (обслуговування)


 Повідомити про корупційне правопорушення

Повідомити про корупційне правопорушення


  НАШІ ВИДАННЯ

Бібліографічні покажчики

Бюлетень "Будівництво, архітектура та житлово-комунальне господарство"

Бюлетень "Нові надходження до фондів ДНАББ ім. В.Г. Заболотного

Інформаційно-аналітичний огляд діяльності бібліотеки

Бібліотечні рубрики


 Приєднуйтесь до нас:
Приєднуйтесь до нас


Нові надходження

Нові надходження: січень 2020 р.1. Арсенян, М. Ю. Храмовая архитектура армян на территории Украины : [монография] / М. Ю. Арсенян. - [Киев] : Дух і літера, [2019]. - 245 с. : ил. - Библиогр.: с. 219-245.
Досліджено архітектуру вірменських храмів на території України в період з ХІ по ХІХ ст. Складено перелік понад 160 споруд, з яких до нашого часу повністю збереглися 32 храми та 15 частково зруйновані.


2. Багалій, Д. І. Історія Слобідської України / Д. І. Багалій ; передм. та ком. В. Л. Маслійчук ; упоряд. О. О. Савчук. - Харків : Савчук О. О., 2019. - XXXI, 399 с. : іл. - (Слобожанський світ ; вип. 12). - Алф. покажч.: с. 376-399.
Перевидання книги-дослідження історії Слобідської України.

3. Бурлака, В. П. Постмедійна оптика. Українська версія : зб. ст. та інтерв"ю / В. П. Бурлака ; [пер. з рос. О. Блешко]. - Київ : ArtHuss, 2019. - 399 с. : іл.
Досліджено розвиток постмедійної оптики з кінця 1980-х рр.

4. Велика українська енциклопедія. Тематичний реєстр гасел з напряму "Архітектура" / Держ. наук. установа "Енциклопед. вид-во" ; [уклад.: В. В. Вечерський, К. Л. Торопчинова ; за заг. ред. А. М. Киридон]. - Київ : Енциклопед. вид-во, 2019. - 127 с.
Вміщено перелік термінів напряму «Архітектура», які включені до «Великої української енциклопедії».


5. Від мурів до бульварів: творення модерного міста в Україні : (кінець ХVIII - початок ХХ ст.) / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України ; [відп. ред. О. П. Реєнт]. - Київ : [Ін-т історії України НАН України], 2019. - 607 с. : іл., табл. - Покажч.: с. 564-607.
Досліджено історію українських міст, процес їх перетворення в процесі переходу від традиційного до індустріального суспільства.

6. Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного: бібліографічний портрет за 75 років : ретросп. бібліогр. покажч. / М-во регіон. розвитку, буд-ва та житл.-комун. госп-ва України, Держ. наук. архітектур.-буд. б-ка ім. В. Г. Заболотного ; уклад.: Г. А. Войцехівська, В. М. П"яскіна, Н. В. Світла ; редкол.: Г. А. Войцехівська (відп. ред.), Д. О. Мироненко, Р. Г. Дідик. - Київ : [б. в.], 2019. - 654 с. - Покажч.: с. 565-654.
Інформація про становлення і розвиток бібліотеки, опублікована протягом 1944-2019 рр.
7. Експлуатація систем водопостачання та водовідведення : навч. посіб. : у 2-х ч. Ч. 1 / В. П. Хорунжий [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ : [КНУБА], 2019. - 231 с. : іл. - Бібліогр.: с. 228-231.
Викладено основні питання експлуатації систем водопостачання та водовідведення. Розглянуто питання організації служб експлуатації, способи виконання робіт під час експлуатації водозабірних служб, водопровідних і каналізаційних мереж, насосних станцій, споруд з очищення води для питних цілей і очищення стічних вод. Висвітлено правила приймання систем водопостачання та водовідведення в експлуатацію.
8. Клапченко, В. І. Відносність і гравітація : погляд через століття : монографія / В. І. Клапченко. - Київ : [КНУБА], 2019. - 135 с. - Бібліогр.: с. 134-135. - (Проблемні питання фізики).
Викладено авторську версію пояснення фізичних понять відносності та гравітації, яка ґрунтується на ідеях Лоренцо, Абрахама М. та Пуанкаре, які були сформульовані більше сторіччя тому, але не стали загальноприйнятними.

9. Кращий твір року. 2016 - 2017 - 2018 : всеукр. мистец. проект-конкурс народ. мистецтва : [альбом-каталог] / М-во культури України, Нац. спілка майстрів нар. мистецтва України, Київ. осередок ; авт.-упоряд.: Є. Шевченко, В. Корнієнко. - Київ : Народні джерела, 2019. - 231 с. : кольор. іл.
Альбом-каталог кращих творів декоративно-ужиткового мистецтва.

10. Крутій, Ю. С. Розрахунок систем із східчасто-змінною жорсткістю та з розподіленими параметрами : монографія / Ю. С. Крутій, М. Г. Сур"янінов, О. М. Чучмай. - Одеса : [ОДАБА], 2019. - 162 с. : табл. - Бібліогр.: с. 160-162.
Наведено приклади розрахунків систем із східчасто-змінною жорсткістю та з розподіленими параметрами за чисельно-аналітичним методом граничних елементів та методом прямого інтегрування.

11. Марусик, Т. Архітектурне диво Чернівців = Architectural miracle of Chernivtsi / Т. Марусик, І. Коротун. - Чернівці : Букрек, 2019. - 323 с. : кольор. іл.
Відтворено історію та процес будівництва й збереження Резиденції митрополитів Буковини і Далмації в Чернівцях.

12. Нетудихаткін, І. А. "Мозаїка" Андріївської церкви / І. А. Нетудихаткін. - Київ : Либідь, 2019. - 88 с. : іл. - (Твій Київ).
Вміщено історію будівництва Андріївської церкви.

13. Павленко, С. Батуринська фортеця / С. Павленко. - Київ : Мистецтво, 2019. - 191 с. : кольор. іл. - Бібліогр.: с. 166-191.
Вміщено нариси про виникнення і розбудову Батуринської фортеці, її захисників та події 1632 й 1708 рр.

14. Пожежна безпека : [підручник] / А. С. Бєліков [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Придніпров. держ. акад. буд-ва та архітектури, Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна.- Дніпро : Журфонд, 2019. - 506 с. : іл.
Розглянуто питання пожежної безпеки та пожежної профілактики.

15. Семикіна, О. В. Регіональна архітектура : навч. посіб. / О. В. Семикіна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ : [КНУБА], 2019. - 128 с. : іл. - Бібліогр.: 39 назв.
Розглянуто фактори зародження регіональної архітектури та основні етапи її розвитку у різних частинах світу, вплив регіональних традицій на загальноєвропейські стилі. Визначено особливості формування традиційної української архітектури й архітектури Києва. Висвітлено причини занепаду регіональної архітектури у ХХ ст. та тенденції розвитку сучасної архітектури.16. Сікотовський, Б. Дерев"яні церкви Львівщини : малярство : [альбом] / Б. Сікотовський. - Львів : Апріорі, 2019. - 128 с. : кольор. іл.
Представлено репродукції картин 126 дерев"яних церков від найстаріших, що збереглися, і до побудованих в наші дні, а також 9 дерев"яних дзвіниць.
17. Сьомка, С. В. Основи дизайну архітектурного середовища : підручник / С. В. Сьомка ; М-во культури України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. - Київ : Ліра-К, 2020. - 480 с. : іл. - Бібліогр.: с. 471-479.
Окреслено теоретичні засади становлення дизайну архітектурного середовища, визначено специфіку роботи дизайнера на різних рівнях формоутворення штучного простору, висвітлено основні аспекти художнього моделювання елементів ландшафту й інтер"єру, описано способи формування зорових ілюзій у середовищі засобами дизайну й архітектурної композиції, обґрунтовано роль біоніки, технодизайну й екодизайну в сучасному формоутворенні.18. Шуаібов, О. К. Нові газорозрядні методи одержання селективного ультрафіолетового і видимого випромінювання та синтезу наноструктур оксидів перехідних металів : монографія / О. К. Шуаібов, А. О. Малініна, О. М. Малінін ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т". - Ужгород : [б. в.], 2019. - 186 с. : табл. - Бібліогр.: с. 165-186.
Представлено результати досліджень характеристик плазми точкових ламп з керованими спектральними характеристиками.
Прочитано: 396 раз
Дополнительно на данную тему:
Нові надходження: квітень 2012 р.
Нові надходження
Нові надходження: грудень 2015 р.
Нові надходження: липень 2012 р.
Нові надходження: січень 2010 р.
Нові надходження: лютий 2010 р.
Нові надходження: березень 2010 р.
Нові надходження: грудень 2011 р.
Нові надходження: серпень 2011 р.
Нові надходження: січень 2011 р.

Назад | Начало | Наверх

 Віртуальна довідка

 


 Пошуквислів
будь-яке слово

Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г. Заболотного
знаходиться за адресою: м. Київ, просп. Перемоги 50 (м. "Шулявська").
Тел.: (044) 456-01-72

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Відкриття сторінки: 0.17 секунди
Державна наукова ахітектурно-будівельна бібліотека ім. В.Г. Заболотного.
НазваУточнювання
PHP-Nuke Platform by u$peh --
Warning: include_once(/sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/putslinkshere/mainlink.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 4

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '/sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/putslinkshere/mainlink.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php52/share/pear') in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 4

Fatal error: Class 'MLClient' not found in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 7