Welcome to Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г.Заболотного!

     
 Контакти

Адреса: 03047 м. Київ, просп. Перемоги, 50
Ми на мапі

E-mail: dnabb2004@ukr.net

Телефон: (093) 304 85 32

(044) 456 01 72

(044) 456 31 98 (обслуговування)


 Повідомити про корупційне правопорушення

Повідомити про корупційне правопорушення


  НАШІ ВИДАННЯ

Бібліографічні покажчики

Бюлетень "Будівництво, архітектура та житлово-комунальне господарство"

Бюлетень "Нові надходження до фондів ДНАББ ім. В.Г. Заболотного

Інформаційно-аналітичний огляд діяльності бібліотеки

Бібліотечні рубрики


 Приєднуйтесь до нас:
Приєднуйтесь до нас


Нові надходження

Нові надходження: лютий 2020 р.1. Антоненко, Н. В. Пам"ятка сучасної архітектури в контексті архітектурної культури 2-ї пол. ХХ ст. : автореф. дис. ... канд. архітектури : (18.00.01) / Н. В. Антоненко ; наук. керівник О. П. Буряк ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури. - Харків, 2019. - 23 с. - Бібліогр.: 7 назв. Досліджено становлення і розвиток теорії та практики збереження пам"яток сучасної архітектури й містобудування.

2. Башинська, О. Ю. Створення розрахункових моделей будівельних конструкцій при врахуванні реологічних властивостей залізобетону : автореф. дис. ... канд. техн. наук : (05.23.01) / О. Ю. Башинська ; наук. керівник М. С. Барабаш ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. - Київ, 2019. - 22 с. : іл.- Бібліогр.: 12 назв. Розроблено методику розрахунку залізобетонних конструкцій із врахуванням впливу фізичної не лінійності та реологічних властивостей бетону.

3. Босенко, Є. В. Визначення потенціалу адаптації значних історичних будівель, як спосіб збереження архітектурної спадщини : автореф. дис. ... канд. архітектури : (18.00.01) / Є. В. Босенко ; наук. керівник К. Т. Черкасова ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури. - Харків, 2019. - 24 с. - Бібліогр.: 7 назв. Сформовано комплексну методику визначення потенціалу адаптації значних історичних будівель для збереження архітектурної спадщини.

4. Бут, М. О. Ефективні сталеві конструкції консольних коліс огляду діаметром до 30 м : автореф. дис. ... канд. техн. наук : (05.23.01) / М. О. Бут ; наук. керівник С. І. Білик ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ, 2019. - 24 с. : іл. - Бібліогр.: 7 назв. Розроблено та теоретично досліджено напружено-деформований стан конструктивних рішень консольних коліс огляду діаметром 18-30 м іїх основних вузлів з"єднань.

5. Веселовська, Г. Більше ніж театр. Національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка, 2001 - 2012 / Г. Веселовська. - Київ : Антиквар, 2019. - 324 с. : кольор. іл. - Покажч.: 322-324. Досліджено творчу діяльність Національного театру імені Івана Франка у 2001-2012 рр.

6. Водотика, Т. Почесні громадяни Києва, 1872-1917 / Т. Водотика ; Київ. фундація культури. - Київ : Варто, 2019. - 223 с. : іл. - Бібліогр.: с. 213-217. - Алф. покажч.: с. 218-221. Біографічні відомості про видатних киян: благодійників, чиновників, які були почесними громадянами міста.

7. Гейнс, Д. Своя оселя : дизайн простору, в якому хочеться жити / Д. Гейнс. - [Київ] : ArtHuss, 2019. - 350 с. : кольор. іл. Проаналізовано основні стилі дизайну, їх компоненти та надано поради щодо дизайну власної оселі.


8. Гончерюк, О. М. Методичні основи застосування даних наземного цифрового фотограмметричного знімання для моніторингу пам"яток архітектури : автореф. дис. ... канд. техн. наук : (05.24.01) / О. М. Гончерюк ; наук. керівник Р. В. Шульц ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ, 2019. - 20 с. : іл. - Бібліогр.: 9 назв. Розроблено методичні основи використання технології неземного цифрового фотограмметричного знімання для моніторингу пам"яток архітектури із використанням цифрових камер та технологій фотограмметрії.
9. Гуняк, О. М. Високоміцні бетони транспортного призначення з підвищеною довговічністю : автореф. дис. ... канд. техн. наук : (05.23.05) / О. М. Гуняк ; наук. керівник Х. С. Соболь ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів, 2019. - 21 с. - Бібліогр.: 15 назв. Розроблено високоміцні цементобетони транспортного призначення з покращеною структурою та підвищеною довговічністю.

10. Експлуатація систем водопостачання та водовідведення : навч. посіб. : у 2-х ч. Ч. 2 / В. П. Хорунжий [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ : [КНУБА], 2019. - 231 с. : іл. - Бібліогр.: с. 228-231. Викладено основні питання експлуатації систем водопостачання та водовідведення. Розглянуто питання організації служб експлуатації, способи виконання робіт під час експлуатації водозабірних служб, водопровідних і каналізаційних мереж, насосних станцій, споруд з очищення води для питних цілей і очищення стічних вод. Висвітлено правила приймання систем водопостачання та водовідведення в експлуатацію.
11. Кераміка в будівництві та мистецтві України : ретроспект. бібліогр. покажчик / М-во регіон. розвитку, буд-ва та житл.-комун. госп-ва України, Держ. наук. архітектур.-буд. б-ка ім. В. Г. Заболотного ; уклад.: С. М. Кайнова, Д. О. Мироненко ; редкол.: Г. А. Войцехівська (відп. ред.) [та ін.]. - Київ : [б. в.], 2019. - 388 с. - Покажч.: с. 364-388. Вміщено анотовану бібліографічну інформацію про кераміку як будівельний матеріал та вид мистецтва.

12. Ковалинський, В. В. Історія Київського зоопарку / В. В. Ковалинський. - Київ : [Типографія "Від А до Я"], 2019. - 255 с. : кольор. іл. Висвітлено 110-річну історію створення і розвитку Київського зоопарку.


13. Крейзер, И. И. Эволюция пластического языка стиля Ар Деко в отечественной архитектуре конца 20-х - 50-х гг. XX ст. : монография / И. И. Крейзер. - Винница : [Европ. науч. платформа], 2019. - 177 с. : ил. - Библиогр.: с. 171-176. Викладено дослідницькі позиції щодо формування уявлень про декоративну гілку архітектури кінця ХХ ст., уточнені часові та територіальні межі розвитку Ар Деко, систематизовано словник архітектурних форм, проаналізовано різновиди та етапи розвитку пластичної мови Ар Деко.
14. Крот, О. П. Моделювання та оптимізація процесів термічного знешкодження побутових і промислових відходів у теплогенеруючих установках : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : (05.23.03) / О. П. Крот ; наук. консультант О. Ф. Редько ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури. - Харків, 2019. - 37 с. : іл. - Бібліогр.: 53 назви. Вивчено процеси термічної обробки та знешкодження побутових та промислових відходів у теплогенеруючих установках.

15. Кучерук, О. С. Пам"ятники від слова пам"ять : істор. розвідки / О. С. Кучерук. - Київ : Парламентське вид-во, 2019. - 376 с. Зібрано історії окремих пам"ятників і пам"ятних місць м. Києва.


16. Левинський Іван Іванович : архітектор, підприємець, громадський діяч, меценат : біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; [упоряд.: С. Лінда [та ін.]. - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2019. - 146 с. : іл. - (Біобібліографія вчених Львівської політехніки). - Бібліогр.: с. 140-146. Відображено оновні етапи життя, наукову, педагогічну, підприємницьку діяльність професора Івана Левинського.

17. Лузіна, Л. Неймовірний Київ. Диявол на пенсії / Л. Лузіна ; [пер. з рос.: Л. Коноз, М. Оверчук]. - Харків : Фоліо, 2019. - 220 с. : іл. Вміщено історію знаменитих будинків з привидами, розгадано таємниці Софії Київської та Андріївської церкви.


18. Малаков, Д. В. Попід валом "міста Ярослава" / Д. В. Малаков. - Київ : Либідь, 2019. - 96 с. : іл. - (Твій Київ). Про історію забудови вулиць Бориса Грінченка, Мало підвальної, Софіївської, Ірининської, Володимирської та провулків Михайлівського та Тараса Шевченка..

19. Марчук, І. Голос моєї душі = The voice of my soul = Die stimme meiner seele : [альбом] / І. Марчук. - Київ : [Фенікс], 2019. - 112 с. : кольор. іл. Альбом репродукцій живопису І. Марчука.


20. Мозговий, А. О. Імовірнісна оцінка надійності і безпеки гідротехнічних споруд каскадів гідроелектростанцій : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : (05.23.01) / А. О. Мозговий ; наук. консультант О. І. Вайнберг ; М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізнич. трансп. - Харків, 2019. -- 36 с. - Бібліогр.: 39 назв. Розроблено методологію імовірнісної оцінки надійності і безпеки гідротехнічних споруд каскадів гідроелектростанцій в рамках системної теорії надійності.

21. Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка. Альманах прем"єр 2019 / М-во культури України. - Київ : Антиквар, 2019. - 71 с. : кольор. іл. Представлено історію будівництва Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.

22. Ніколаєнко, Г. Межигір"я - український Єрусалим : село Нові Петрівці (село Валки) Вишгородського району Київської області / Г. Ніколаєнко, В. Осипова. - Київ : [Філюк О.], 2019. - 176 с. Викладено історичні факти про Межигір"я та Спасо-Преображенський Межигірський монастир.

23. Організація цивільного захисту на суб"єктах господарювання : навч. посіб. / А. В. Беспалова [та ін.]. - Одеса : [ОДАБА], 2019. - 97 с. - Бібліогр.: с. 97. Висвітлено питання організації цивільного захисту на суб"єктах господарювання, представлено методики оцінки стійкості роботи суб"єктів господарювання до дії вражаючих факторів.

24. Посацький, Б. С. Архітектурний образ міста : навч. посіб. / Б. С. Посацький, Є. І. Король, Г. Є. Кознарська ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2019. - 139 с. : іл. - Бібліогр.: с. 139. Виокремлено складові архітектурного образу міста, визначено напрями та особливості їх формування.Висвітлено використання природного ландшафту.

25.  Пучков, А. А. Kulakovius. Киевский профессор римской словесности в стружках времени : эпопея / А. А. Пучков. - Нью-Йорк : Алмаз, 2019. - 1135 с. : ил. - Указ.: с. 1112-1129. Викладено біографію Юліана Андрійовича Кулаківського (1855-1919) - філолога, археолога.

26. Сагайдак, С. Нарис історії села Сваричів Рожнятівського району Івано-Франківської області / С. Сагайдак. - Сваричів : [б. в.], 2019. - 216 с. : іл. - Бібліогр.: с. 204-209. Висвітлено шлях розвитку с. Сваричів, що охоплює період від 1387 р до наших днів. Описано побут, культуру, звичаї та обряди села, розвиток освіти й роботу просвітницьких організацій.

27. Сценографія : пошуки власної естетики, 1920-2020 / Нац. академічний драматичний театр ім. І. Франка ; упоряд.: А. І. Александрович-Дочевський ; текст О. В. Ковальчук. - Київ : Антиквар, 2019. - 303 с. : кольор. іл. Відтворено ескізи та макети до вистав  Національного академічного драматичного театру ім. І. Франка із колекції музеїв.


28.  Третьяков, А. П. Старий Хрещатик і його домовласники / А. П. Третьяков. - Київ : Сучасний письменник, 2019. - 327 с. : кольор. іл. - Алф. покажч.: с. 307-323 - Бібліогр.: с. 324-327. Представлено розповіді про кожен будинок на старому Хрещатику, його архітектуру, архітекторів, жителів, домовласників, суспільне життя і торгівлю.

29.  Юрченко, В. В. Удосконалення конструктивної форми легких каркасів будівель із холодногнутих профілів на базі рішення задачі оптимального проектування : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : (05.23.01) / В. В. Юрченко ; наук. консультант С. І. Білик ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ, 2019. - 44 с. : іл. - Бібліогр.: 58 назв. Вирішено проблему оптимального проектування легких каркасів будівель, виготовлених із тонкостінних холодногнутих профілів.

Прочитано: 377 раз
Дополнительно на данную тему:
Нові надходження: квітень 2012 р.
Нові надходження
Нові надходження: грудень 2015 р.
Нові надходження: липень 2012 р.
Нові надходження: січень 2010 р.
Нові надходження: лютий 2010 р.
Нові надходження: березень 2010 р.
Нові надходження: грудень 2011 р.
Нові надходження: серпень 2011 р.
Нові надходження: січень 2011 р.

Назад | Начало | Наверх

 Віртуальна довідка

 


 Пошуквислів
будь-яке слово

Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г. Заболотного
знаходиться за адресою: м. Київ, просп. Перемоги 50 (м. "Шулявська").
Тел.: (044) 456-01-72

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Відкриття сторінки: 0.16 секунди
Державна наукова ахітектурно-будівельна бібліотека ім. В.Г. Заболотного.
НазваУточнювання
PHP-Nuke Platform by u$peh --
Warning: include_once(/sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/putslinkshere/mainlink.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 4

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '/sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/putslinkshere/mainlink.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php52/share/pear') in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 4

Fatal error: Class 'MLClient' not found in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 7