Welcome to Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г.Заболотного!

     
 Контакти

Адреса: 03047 м. Київ, просп. Перемоги, 50
Ми на мапі

E-mail: dnabb2004@ukr.net

Телефон: (093) 304 85 32

(044) 456 01 72

(044) 456 31 98 (обслуговування)


 Повідомити про корупційне правопорушення

Повідомити про корупційне правопорушення


  НАШІ ВИДАННЯ

Бібліографічні покажчики

Бюлетень "Будівництво, архітектура та житлово-комунальне господарство"

Бюлетень "Нові надходження до фондів ДНАББ ім. В.Г. Заболотного

Інформаційно-аналітичний огляд діяльності бібліотеки

Бібліотечні рубрики


 Приєднуйтесь до нас:
Приєднуйтесь до нас


Віртуальні виставки

Віртуальні виставки бібліотеки ім. В.Г. Заболотного


«Я вибрав працю»



«...В юнацькі роки переді мною

відкривалося два шляхи - неробство і праця.

Я вибрав працю»

Є. О. Патон

Євген Оскарович Патон все своє життя присвятив будівництву мостів. Видатний вчений, який мав блискучий інженерний талант, створив унікальну українську школу мостобудування. Народившись у Франції, здобувши освіту в Німеччині та Російській імперії, Євген Патон майже все життя до самої смерті у 83 роки творив в Україні і надзвичайно її любив.

Світову славу здобули фундаментальні наукові і практичні результати, одержані Євгеном Оскаровичем Патоном в галузі мостобудування, розробці основ теорії та практики зварювання металів і створенні вітчизняного методу зварювання під флюсом. З часу опублікування праць Євгена Оскаровича Патона з мостобудування минуло чимало часу, проте і нині більшість з них не втратила свого значення [29, с. 5].

Вчений багато працював над створенням раціональних зварних металевих конструкцій різного призначення, дослідження їх міцності при різних видах навантаження, а також над удосконаленням методів їх виготовлення.

Євген Оскарович Патон був пристрасним поборником вживання електрозварювання в мостобудуванні. Вінцем його інженерної діяльності, в якій він поєднав обидві свої іпостасі - мостобудування і зварювання, став суцільнозварний міст через Дніпро в Києві, будівництво якого було завершене вже після смерті вченого (листопад 1953). Євген Оскарович Патон три місяці не дожив до відкриття мосту, який тепер за правом носить його ім"я [29, с. 11].

Всього за проектами вченого було споруджено понад 50 клепаних і 100 зварних металевих мостів, більшість з яких служить людям і донині.


З нагоди відзначення 150-ти річного ювілею  видатного вченого у галузі зварювальних процесів і мостобудування Євгена Оскаровича Патона фахівці ДНАББ ім. В. Г. Заболотного підготували віртуальну виставку, на якій представлено науковий доробок вченого з фонду бібліотеки.

Детальну інформацію про життя та творчість Євгена Оскаровича Патона можна подивитися на сайті ДНАББ ім. В. Г. Заболотного в розділі «Видатні особистості» за посиланням: http://www.dnabb.org/modules.php?name=Pages&go=page&pid=734


Праці Є. О. Патона з фонду Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки ім. В. Г. Заболотного


1. Патон, Е. О. Вес железных мостов для железной, обыкновенной и пешеходной дорог с фермами балочно-разрезной, консольной и арочной системы. Конструктивные коэффициенты для разсчета веса ферм и балок проезжей части / Е. О. Патон. - 2-е изд., пересост. и знач. доп. - Киев : [б. и.], 1905 (Тип. С. В. Кульженко). - IV, 50 с., [8] л. ил. : табл., ил.







2. Патон, Е. О. Влияние вертикальной нагрузки на напряжение горизонтальных связей мостов / Е. О. Патон. - СПб. : [б. и.], 1900 (Тип. Т-ва И. Н. Кушнерев и К°). - 63 с., [3] л. черт. : табл., ил.








3. Патон, Е. О. Данные для проектирования верхнего строения мостов : сист. излож. применительно к нормам М-ва путей сообщения / Е. О. Патон. - 2-е изд. - Москва : [б. и.], 1903 (Типо-литогр. В. Чичерин). - 74 с. : ил., табл. + 1 прил. (IV с.). - Библиогр. в подстроч. примеч.








4. Патон, Е. О. Деревянные мосты / Е. О. Патон, П. В. Рабцевич, К. К. Симинский. - 2-е изд. - Киев : [б. и.], 1915 (Тип. Т-ва И. Н. Кушнерев и К°). - VI, 644 с. : ил., табл. - Библиогр. в подстроч. примеч.


5. Патон, Е. О. Деревянные мосты / Е. О. Патон, П. В. Рабцевич, К. К. Симинский. - Киев : [б. и.], 1910 (Тип. Т-ва И. Н. Кушнерев и К°). - VII, 660 с. : ил., табл. - Оборот тит. л.: нем. - Библиогр. в подстроч. примеч.





6. Патон, Е. О. Железные мосты. Составление эскиза : фигуры к тексту / Е. О. Патон. - Киев : [б. и.], 1925. - 68 с. : ил.









7. Патон, Е. О. Железные мосты. Т. 1. Фермы балочных мостов, материал и заклепки / Е. О. Патон. - 3-е изд., пересмотр. и доп. - Киев : [б. и.], 1915 (Тип. Т-ва И. Н. Кушнерев и К°). - VI, 584 с. : ил., табл. - Оборот тит. л.: нем. - Библиогр. в подстроч. примеч.








8. Патон, Е. О. Железные мосты. Т. 2. Опорные части балочных ферм и шарниры консольных ферм / Е. О. Патон. - 2-е изд., доп. и пересмотр. - Киев : [б. и.], 1913 (Тип. Т-ва И. Н. Кушнерев и К°). - II, 188 с. : ил., табл. - Оборот тит. л.: нем. - Библиогр. в подстроч. примеч.







9. Патон, Е. О. Железные мосты. Т. 3. Проезжая часть и тротуары / Е. О. Патон. - 2-е изд., доп. и пересмотр. - Киев : [б. и.], 1913 (Тип. Т-ва И. Н. Кушнерев и К°). - IV, 488 с. : ил., табл. - Оборот. тит. л.: нем. - Библиогр. в подстроч. примеч. - Б. ц.








10. Патон, Е. О. Железные мосты. Т. 4. Связи между фермами / Е. О. Патон. - 2-е изд., испр. и доп. - Киев : [б. и.], 1909 (Тип. Т-ва И. Н. Кушнерев и К°). - III, 231 с. : ил., табл. - Оборот тит. л.: нем. - Библиогр. в подстроч. примеч.








11. Патон, Е. О. Железныя мосты. Т. 2. Опорные части балочных ферм и шарниры консольных ферм / Е. О. Патон. - Москва : [б. и.], 1904 (Т-во типо-литогр. В. Чичерин в Москве). - II, 216 с. : ил., табл. - Библиогр. в подстроч. примеч.








12. Патон, Е. О. Избранные труды : в 3 т. Т. 1. Исследования работы пролетных строений мостов / Е. О. Патон ; Акад. наук Укр. ССР. - Киев : Изд-во Акад. наук Укр. ССР, 1959. - 579 с., [5] л. : ил., табл., портр. + 7 л. (слож. вдвое). - Библиогр.: с. 35-53 и в подстроч. примеч.







13. Патон, Е. О. Образцы разсчета железных мостов со сквозными фермами : пособие для проектирования железных мостов / под ред. Е. О. Патона. - Киев : [б. и.], 1908 (Тип. Т-ва И. Н. Кушнерев и К°). - 219 с. : ил., табл. - Библиогр. в подстроч. примеч.








14. Патон, Е. О. Опытное сравнение электросваренных и клепанных прикреплений продольных балок к поперечным / Е. О. Патон, Н. И. Козловский ; Науч.-исслед. каф. инженер.-строит. наук, Киев. эксперимент. бюро НИС НКПС. - Москва : Транспечать НКПС, 1930. - 28 с. : ил







15. Патон, Е. О. Опытный мост Киевского бюро ЦИС НКПС и результаты его исследования / Центр. науч.-исслед. ин-т трансп. стр-ва, ЦИС НКПС ; исслед. выполнили: Е. О. Патон [и др.]. - Киев : [б. и.], 1931. - 208 с. : ил.








16. Патон, Е. О. Почему Киевский цепной мост не следует восстанавливать в прежнем его виде, т. е. цепной системы / Е. О. Патон. - Киев. : [б. и., 1923?] (Тип. Киев. политехн. ин-та). - 29 с.








17. Патон, Е. О. Пояснительная записка и разсчет железного двухпролетного путепровода под обыкновенную дорогу с 5 сплошными фермами и с промежуточною опорою в виде качающейся железной рамы / Е. О. Патон, П. Я. Каменцев. - Москва : [б. и.], 1905 (Т-во типо-литогр. В. Чичерин в Москве). - 94 с. : табл., ил. - Загл. обл. : Двухпролетный путепровод под обыкновенную дорогу с промежуточною опорою из литого железа.







18. Патон, Е. О. Пояснительная записка и разсчет железного пролетного строения железнодорожного с ездою по верху моста через Матыру / Е. О. Патон, П. Я. Каменцев. - Киев : [б. и.], 1905 (Тип. С. В. Кульженко). - 106 с. : табл., ил.








19. Патон, Е. О. Примеры разсчета деревянных мостов / под ред. Е. О. Патона. - 3-е изд., доп. и испр. - Киев : [б. и.], 1908 (Тип. Т-ва И. Н. Кушнерев и К°). - 166 с. : ил., табл. - Библиогр. в подстроч. примеч.








20. Патон, Е. О Примеры разсчета каменных мостов по способу наименьшей работы деформации и по способу Винклера / М-во путей сообщения, Императ. Москов. инженер. училище ; под ред. Е. О. Патона. - 2-е изд. - Москва : [б. и.], 1903 (Типо-литогр. В. Рихтер). - II, 43 с., [2] л. ил. : табл., ил. - Библиогр. в подстроч. примеч.







21. Патон, Е. О. Расчет и проектирование электросварных конструкций в строительной промышленности : (составлено по работам ин-та электросварки Всеукр. акад. наук в Киеве) : учеб. пособие / Е. О. Патон, Б. Н. Горбунов. - Москва ; Ленинград : Госстройиздат, 1933. - 120 с. : ил. - Библиогр. в подстроч. примеч.








22. Патон, Е. О. Сборка мостов на отдельных опорах в виде стальных рам / Е. О. Патон, И. П. Михан ; Науч.-исслед. каф. инженер.-строит. работ. - Киев : [б. и.], 1930. - 7 с. : ил









23. Патон, Е. О. Стальные мосты. Т. 1. Фермы балочной системы : материал и заклепки / Е. О. Патон, Б. Н. Горбунов. - 4-е изд., перераб. - Киев : Изд-во кассы взаимопомощи студентов КПИ, 1930. - 780 с. : ил. - Библиогр. в подстроч. примеч.








24. Патон, Е. О. Стальные мосты. Т. 1. Фермы балочной системы : материал и заклепки / Е. О. Патон, Б. Н. Горбунов. - 5-е изд. - Харьков ; Киев : ОНТИ НКТП ДНТВУ, 1935. - 812 с. : ил., табл. - Библиогр. в подстроч. примеч.








25. Патон, Е. О. Стальные мосты. Т. 2. Опорные части балочных ферм и шарниры консольных ферм / Е. О. Патон, Б. Н. Горбунов. - 4-е изд. - Харьков ; Киев : ОНТИ НКТП ДНТВУ, 1936. - 171 с. : ил. - Библиогр. в подстроч. примеч.








26. Патон, Е. О. Стальные мосты. Т. 2. Опорные части балочных ферм и шарниры консольных ферм / Е. О. Патон, Б. Н. Горбунов ; Киев. электросвароч. ком. - 3-е изд., перераб. - Киев : [б. и.], 1931. - 162 с. : ил.








27. Патон, Е. О. Таблицы для проектирования деревянных и стальных мостов / Е. О. Патон ; Киев. электросвароч. ком. - 7-е изд. - Киев : [б. и.], 1931. - 323 с. : ил., табл.









28. Патон, Е. О. Таблицы для разсчета железных конструкций и мостов / Е. О. Патон. - 4-е изд. доп. новыми табл. - Киев : [б. и.], 1915 (Тип. Т-ва И. Н. Кушнерев и К°). - 46 с. : табл.








29. Патон, Є. О. Вибрані праці / Є. О. Патон ; редкол.: А. М. Макара (відп. ред.) [та ін.] ; Акад. наук Укр. РСР. - Киев : Наук. думка, 1970. - 456 с. : іл., табл., портр. - (Видатні вчені Української РСР). - Бібліогр.: с. 437-455.








30. Патон, Є. О. Електрозварні конструкції в промисловому будівництві : посіб. для проектування / Є. О. Патон, Б. М. Горбунов ; Всеукр. акад. наук УСРР. - Київ : [б. в.], 1933. - 96 с. : іл. - Парал. назва: нім. - Бібліогр. в підрядк. прим.








31. Патон, Є. О. Стальні мости. Т. 1. Ферми трямової системи, матеріал та нюти / Є. О. Патон, Б. М. Горбунов, О. Ю. Руденко. - Харків : ОНТВУ ; Київ : Будвидав, 1932. - 611 с. : іл. - Бібліогр. в підрядк. прим.








32. Патон, Є. О. Таблиці для проєктування дерев"яних і стальних мостів / Є. О. Патон ; Всеукр. акад. наук УРСР, Електрозвар. ком. - 8-е вид., доп. і змін. - К. : [б. в.], 1932. - 349 с. : табл.









33. Шуберт, М. М. Монтаж металлических конструкций / М. М. Шуберт ; под ред. Е. О. Патона ; Совет нар. комиссаров СССР, Ком. по делам стр-ва, Всесоюз. науч.-исслед. ин-т по орг. стр-ва. - Москва ; Ленинград : Госстройиздат, 1939. - 520 с., [3] л. : ил., табл. - Библиогр.: с. 519-520.









Прочитано: 157 раз
Дополнительно на данную тему:
Іван Мазепа
Заболотний Володимир Гнатович (1898-1962): фотовиставка
Ковнір Степан Дем’янович (1695-1786)
Академія архітектури УРСР (1945-1956)
Видатний архітектор О. В. Кобелєв (1860-1942): до 150-річчя від дня народження
Т. Г. Шевченко
Виставка-презентація студентських проектів «Бібліотека майбутнього»
“Українському архітектору А.Ф. Ігнащенко – 80 років”
Графічні роботи Володимира Гнатовича Заболотного
Книжкова виставка «Українська писанка як вид декоративно-вжиткового мистецтва»

Назад | Начало | Наверх

 Віртуальна довідка

 


 Пошук



вислів
будь-яке слово





Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г. Заболотного
знаходиться за адресою: м. Київ, просп. Перемоги 50 (м. "Шулявська").
Тел.: (044) 456-01-72

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Відкриття сторінки: 0.18 секунди
Державна наукова ахітектурно-будівельна бібліотека ім. В.Г. Заболотного.
НазваУточнювання
PHP-Nuke Platform by u$peh --
Warning: include_once(/sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/putslinkshere/mainlink.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 4

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '/sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/putslinkshere/mainlink.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php52/share/pear') in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 4

Fatal error: Class 'MLClient' not found in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 7