Welcome to Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г.Заболотного!

     
 Контакти

Адреса: 03047 м. Київ, просп. Перемоги, 50
Ми на мапі

E-mail: dnabb2004@ukr.net

Телефон: (093) 304 85 32

(044) 456 01 72

(044) 456 31 98 (обслуговування)


 Повідомити про корупційне правопорушення

Повідомити про корупційне правопорушення


  НАШІ ВИДАННЯ

Бібліографічні покажчики

Бюлетень "Будівництво, архітектура та житлово-комунальне господарство"

Бюлетень "Нові надходження до фондів ДНАББ ім. В.Г. Заболотного

Інформаційно-аналітичний огляд діяльності бібліотеки

Бібліотечні рубрики


 Приєднуйтесь до нас:
Приєднуйтесь до нас


Нові надходження

Нові надходження: липень 2020 р.
Будівельне виробництво : міжвідом. наук.-техн. зб. / Наук.-дослід. ін-т буд. вир-ва ; редкол.: П. Е. Григоровський (голов. ред.) [та ін.]. – Київ : НДІБВ, 2002 –
№ 64. – 2018. – 82 с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст. – (Технічні науки).
Розглянуто питання саморегулювання в будівництві, економічної ефективності енергозберігаючих засобів в будівництві, механізм оптимізації діяльності будівельних підприємств, удосконалення технології та організації виконання робіт у промисловому і житловому будівництві, висвітлено нові напрями у технології будівельних процесів.

Будівельне виробництво : міжвідом. наук.-техн. зб. / Наук.-дослід. ін-т буд. вир-ва ; редкол.: П. Е. Григоровський (голов. ред.) [та ін.]. – Київ : НДІБВ, 2002 –
№ 65. – 2019. – 88 с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст. – (Технічні науки).
Розглянуто питання саморегулювання в будівництві, економічної ефективності енергозберігаючих засобів в будівництві, механізм оптимізації діяльності будівельних підприємств, удосконалення технології та організації виконання робіт у промисловому і житловому будівництві, висвітлено нові напрями у технології будівельних процесів.

Будівельне виробництво : міжвідом. наук.-техн. зб. / Наук.-дослід. ін-т буд. вир-ва ; редкол.: П. Е. Григоровський (голов. ред.) [та ін.]. – Київ : НДІБВ, 2002 –
№ 66. – 2019. – 96 с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст. – (Економічні науки).
Розглянуто питання саморегулювання в будівництві, економічної ефективності енергозберігаючих засобів в будівництві, механізм оптимізації діяльності будівельних підприємств, удосконалення технології та організації виконання робіт у промисловому і житловому будівництві, висвітлено нові напрями у технології будівельних процесів.
Вусатюк, А. Є. Оцінка технічного стану залізобетонних паль у грунті неруйнівними методами : автореф. ... канд. техн. наук : (05.23.01) / А. Є. Вусатюк ; наук. керівник Г. Г. Фаренюк ; М-во розвитку громад та територій України. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: с. 18.
Розроблено методику діагностики залізобетонних паль у грунті з можливістю визначення дефектів.
Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідом. наук.-техн. зб. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; редкол.: К. Р. Третяк (відп. ред.) [та ін.]. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 1964 –
Вип. 89. – 2019. – 45 с. : іл., граф., табл. – Бібліогр. в кінці ст.
Представлено статті за результатами досліджень інженерної геодезії, супутникової геодезії, геодезичної гравіметрії, картографії, фотограмметрії, дистанційного зондування Землі, геоінформатики, кадастру та моніторингу земель.


Горніковська, І. Б. Неавтоклавний пінобетон для шарів дорожніх одягів автомобільних доріг : автореф. дис. ... канд. техн. наук : (05.23.05) / І. Б. Горніковська ; наук. керівник В. О. Каганов ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2020. – 21 с. – Бібліогр.: с. 17–18.
Розроблено теоретичні основи технології дисперсно-армованого пінобетону неавтоклавного тверднення з регламентованими будівельно-технічними і деформаційними характеристиками для можливості його використання в якості теплоізоляційного шару дорожнього одягу.

Енергоефективність в галузях економіки України : зб. матеріалів міжнар. наук.-техн. конф., 12-14 листоп. 2019 р. / М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т ; редкол.: В. В. Грабко [та ін.]. – Вінниця : ВНТУ, 2019. – 430 с. : іл. – Бібліогр.: в кінці ст.
Вміщено доповіді учасників конференції, в яких висвітлюються результати фундаментальних та прикладних досліджень з проблем енергозбереження у промисловому та цивільному будівництві, містобудуванні та архітектурі, теплогазопостачанні та вентиляції, промислової теплоенергетики.


Збірник наукових праць Українського інституту сталевих конструкцій імені В. М. Шимановського : наук. зб. / ТОВ "Укр. ін-т сталевих конструкцій ім. В. М. Шимановського" ; під заг. ред.: О. В. Шимановського [та ін.]. – Київ : Сталь. –
Вип. 23. – 2019. – 145 с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст.
Представлено результати досліджень у галузі розрахунку  та проектування конструкцій, теоретичної та будівельної механіки, теорії пружності та пластичності.
Збірник наукових праць Українського інституту сталевих конструкцій імені В. М. Шимановського : наук. зб. / ТОВ "Укр. ін-т сталевих конструкцій ім. В. М. Шимановського" ; під заг. ред.: О. В. Шимановського [та ін.]. – Київ : Сталь.
Вип. 24. – 2019. – 165 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст.
Представлено результати досліджень у галузі розрахунку  та проектування конструкцій, теоретичної та будівельної механіки, теорії пружності та пластичності.Клименюк, Т. М. Ілюстрований словник архітектурних термінів : навч. посіб. / Т. М. Клименюк, В. І. Проскуряков, Х. І. Ковальчук ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – 3-тє вид., доповн. і переробл. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2019. – 179 с. : іл. – Бібліогр.: с. 168. – Предм. покажч.: с. 169–177. 
Словник містить 850 статей з архітектури і мистецтва. Тлумачення термінів і понять відображають історію й традицію в розвитку архітектури.Колесник, А. І. Підвищення ефективності світлодіодних світильників : автореф. дис. ... канд. техн. наук : (05.09.07) / А. І. Колесник ; наук. керівник Л. А. Назаренко ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків, 2020. – 21 с.
Змодельовано теплові процеси світлодіодного приладу, розраховано якісні та кількісні характеристики світлодіодного світильника.
Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бекетова ; редкол.: В. М. Бабаєв (відп. ред.) [та ін.]. – Харків : ХНАМГ, 1992 – (Технічні науки та архітектура).
Вип. 1 (154). – 2020. – 343 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст.
Вміщено статті, в яких висвітлюються результати фундаментальних та прикладних досліджень з електричної та механічної інженерії, виробництва та інформаційних технологій, архітектури та будівництва, транспорту та цивільної безпеки.


Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бекетова ; редкол.: В. М. Бабаєв (відп. ред.) [та ін.]. – Харків : ХНАМГ, 1992 – (Технічні науки та архітектура). –
Вип. 6 (152). – 2019. – 250 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст.
Вміщено статті, в яких висвітлюються результати фундаментальних та прикладних досліджень з електричної та механічної інженерії, виробництва та інформаційних технологій, архітектури та будівництва, транспорту та цивільної безпеки.Кропивницька, Т. П. Лужноактивовані композиційні портландцементи з високою ранньою міцністю та наномодифіковані бетони на їх основі : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : (05.23.05) / Т. П. Кропивницька ; наук. консультант М. А. Саницький ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2020. – 37 с. : іл., граф. – Бібліогр.: с. 29–34.
Розроблено теоретичні основи одержання лужноактивованих композиційних портландцементів з високою ранньою міцністю та наномодифікованих швидкотверднучих бетонів на їз основі з покращеними показниками якості.

Науковий вісник будівництва : зб. наук. пр. / Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури ; редкол.: Д. Ф. Гончаренко (голов. ред.) [та ін.]. – Харків : ХНУБА, 1997 –
Т. 98, № 4. – 2019. – 331 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. 
Вміщено статті, в яких висвітлюються результати фундаментальних та прикладних досліджень з архітектури, містобудування, дизайну архітектурного середовища, реконструкції та реставрації архітектурних пам"ятників, охорони навколишнього середовища, ресурсозберігаючих технологій в будівництві.


Осадчук, Т. Ю. Міцність та деформативність скляних багатошарових плит : автореф. дис. ... канд. техн. наук : (05.23.01) / Т. Ю. Осадчук ; наук. керівник Б. Г. Демчина ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2020. – 20 с. : іл., граф., табл. – Бібліогр.: с. 17–18.
Встановлено міцність і деформативність скляних багатошарових плит, опертих по чотирьох кутах, що працюють на згин під дією навантаження та розроблено рекомендації з їхнього проектування.


Полонська, О. М. Пізній модерн в архітектурі Одеси (1906-1914 рр.) : автореф. дис. ... канд. архітектури : (18.00.01) / О. М. Полонська ; наук. керівник М. В. Бевз ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2020. – 18 с. – Бібліогр.: с. 15–16.
Досліджено стилістичні, композиційні і декоративно-пластичні рішення та архітектурну пластику житлових і громадських будівель одеського пізнього модерну (1906-1914 рр.).
Савчук, А. І. Архітектурно-планувальні вирішення дерев"яних рекреаційних об"єктів Карпатського регіону : автореф. дис. ... канд. архітектури : (18.00.02) / А. І. Савчук ; наук. керівник М. М. Габрель ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2020. – 25 с. : іл. – Бібліогр.: с. 14–15.
Виявлено особливості архітектурно-розпланувальних вирішень дерев"яних рекреаційних об"єктів у Карпатському регіоні, проведено їхню класифікацію, обґрунтовано напрямки подальшого розвитку та способи збереження й трансформації традицій рекреаційної архітектури в регіоні.

Сапошко, К. Погляд янгола / К. Сапошко, В. Напиткін. – Славута : [б. в.], 2020. – 27 с. : іл.
Представлено світлини та рисунки декоративного оздоблення палацу Четвертинських в с. Стригани Славутського р-ну Хмельницької обл.Субін-Кожевнікова, А. С. Розвиток архітектури в м. Вінниці наприкінці XIX - у першій половині XX ст. : автореф. дис. ... канд. архітектури : (18.00.01) / А. С. Субін-Кожевнікова ; наук. керівник В. В. Смоляк ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів, 2020. - 20 с. : іл. - Рез.: укр., рос., англ. – Бібліогр.: с. 14–15.
Визначено основні етапи та розкрито характерні особливості процесу розвитку розпланувальної структури та архітектури м. Вінниці наприкінці ХІХ- у першій половині ХХ ст.


Супрун, Т. О. Механічна взаємодія в системі "трамвайний вагон - рейкова колія" з урахуванням фаз руху в зоні стикової нерівності : автореф. дис. ... канд. техн. наук : (05.22.09) / Т. О. Супрун ; наук. керівник В. П. Шпачук ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків, 2020. – 21 с. – Бібліогр.: с. 17–18.
Досліджено процеси механічної взаємодії трамвайного вагона і верхньої будови колії на ділянці зі стиковою нерівністю, що базуються на застосуванні методу послідовного розрахунку прогинів рейки шляху під першою шпалою з урахуванням фаз руху трамвайного вагона.

Хороша, О. І. Архітектура класицистичних палацово-паркових комплексів Вінниччини кінця XVIII початку XX століття : автореф. дис. ... канд. архітектури : (18.00.01) / О. І. Хороша ; наук. керівник В. В. Смоляк ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2020. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 14–15.
Досліджено архітектурно-композиційні, функціонально-планувальні, стилістичні характеристики класицистичних палацово-паркових комплексів, збудовані  на території Вінничини від кінця XVIII до початку ХХ ст.


Прочитано: 202 раз
Дополнительно на данную тему:
Нові надходження: квітень 2012 р.
Нові надходження
Нові надходження: грудень 2015 р.
Нові надходження: липень 2012 р.
Нові надходження: січень 2010 р.
Нові надходження: лютий 2010 р.
Нові надходження: березень 2010 р.
Нові надходження: грудень 2011 р.
Нові надходження: серпень 2011 р.
Нові надходження: січень 2011 р.

Назад | Начало | Наверх

 Віртуальна довідка

 


 Пошуквислів
будь-яке слово

Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г. Заболотного
знаходиться за адресою: м. Київ, просп. Перемоги 50 (м. "Шулявська").
Тел.: (044) 456-01-72

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Відкриття сторінки: 0.18 секунди
Державна наукова ахітектурно-будівельна бібліотека ім. В.Г. Заболотного.
НазваУточнювання
PHP-Nuke Platform by u$peh --
Warning: include_once(/sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/putslinkshere/mainlink.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 4

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '/sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/putslinkshere/mainlink.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php52/share/pear') in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 4

Fatal error: Class 'MLClient' not found in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 7