Welcome to Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г.Заболотного!

     
 Контакти

Адреса: 03047 м. Київ, просп. Перемоги, 50
Ми на мапі

E-mail: dnabb2004@ukr.net

Телефон: (093) 304 85 32

(044) 456 01 72

(044) 456 31 98 (обслуговування)


 Повідомити про корупційне правопорушення

Повідомити про корупційне правопорушення


  НАШІ ВИДАННЯ

Бібліографічні покажчики

Бюлетень "Будівництво, архітектура та житлово-комунальне господарство"

Бюлетень "Нові надходження до фондів ДНАББ ім. В.Г. Заболотного

Інформаційно-аналітичний огляд діяльності бібліотеки

Бібліотечні рубрики


 Приєднуйтесь до нас:
Приєднуйтесь до нас


Нові надходження

Нові надходження: серпень 2020 р.
Абрамов, В. В. Діяльність туристської самодіяльної організації : підруч. / В. В. Абрамов ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 300 с. – Бібліогр. в кінці розд.  
Систематизовано матеріали щодо основ підготовки та створення туристської самодіяльної організації, розкрито методичні та організаційні заходи, які застосовуються для проведення спортивних походів, мандрівок, експедицій, змагань, зльотів, навчальної підготовки тощо.


Аврамчук, Н. (Не)відомі українці, які змінили історію / Н. Аврамчук, М. Сухомозський. – Київ : Саміт-книга, 2019. – 206 с. : іл.
Довідник про вихідців з України, які зробили внесок в історію цивілізації, про яких мало відомо в країні.


Дворкін, Л. Й. Властивості мінеральних будівельних матеріалів : навч. посіб. / Л. Й. Дворкін ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2019. – 422 с. : граф., іл., табл. – Бібліогр.: с. 420–422.
Висвітлено комплекс розділів будівельного матеріалознавства, що розглядають шлях формування необхідних фізико-механічних властивостей основних мінеральних будівельних матеріалів. Показано можливості регулювання властивостей матеріалів при зміні їх структури і складу.

Довгалюк, В. Б. Розвиток наукових основ створення температурно-вологісних режимів повітряного середовища в музейних приміщеннях : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : (05.23.03) / В. Б. Довгалюк ; наук. консультант В. П. Корбут ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2020. – 40 с. : іл. – Бібліогр.: с. 33–37.
Запропоновано енергоефективні технології створення нормованих мікрокліматичних параметрів повітряного середовища в музейних приміщеннях.Ерофалов, Б. Л. Из Киева в Константинополь, или Автопробег из варяг в греки / Б. Л. Ерофалов. – Киев : А+С, 2020. – 239 с. : ил.
Змодельовано древній маршрут з Києва у Константинополь. Приділено увагу видатним пам"яткам архітектури.


Ерошкина, Е. А. История Слобожанского сакрального зодчества (конец XVII – начало XX столетия) : монография / Е. А. Ерошкина ; М-во образования и науки Украины, Харьков. нац. ун-т гор. хоз-ва им. А. Н. Бекетова. – Харьков : ХНУГХ им. А. Н. Бекетова, 2020. – 285 с. : ил. – Библиогр.: с. 194–212.
Проаналізовано формування традицій та прийомів сакральної архітектури Слобідської України з кінця XVIII до початку ХХ ст., визначено тенденції та закономірності розвитку регіональної архітектурної школи.


Жемеров, Г. Г. Перетворення координат узагальнених векторів напруг і струмів трифазної системи електропостачання : монографія / Г. Г. Жемеров, Д. В. Тугай ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 199 с. – Бібліогр.: с. 186–195.
Узагальнено й систематизовано можливі математичні співвідношення щодо перетворення систем координат для просторових векторів напруги і струму трифазної системи електропостачання. Розглянуто практичні приклади застосування  перетворень координат у системах автоматичного керування, а також розкрито нові положення теорії миттєвої потужності.Клєефіш-Йобст, У. Усім потрібне житло. Справедливе, соціальне, доступне / У. Клєефіш-Йобст, П. Кеддерманн, К. Юнґ ; Міжнар. фонд "Відродження". – Київ : КЕНЕКШЕНС, 2020. – 240 с. : іл.
Представлено всебічний огляд теми доступного житла : від значущих моделей 1920-х рр. до сучасних концепцій сьогодення.


Молчанова, Ю. В. Маркетингові комунікації : навч. посіб. / Ю. В. Молчанова. – Одеса : ОДАБА, 2019. – 200 с.
Висвітлено матеріал, який забезпечує знання сучасної теорії комунікацій та можливість опанування навичками практичної роботи у сфері маркетингової політики компаній.


Проектування міських територій : підруч. : [у 2 ч.]. Ч. 2 / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 544 с. : іл. – (Серія "Міське будівництво та господарство"). – Бібліогр.: с. 536–544.
Подано основні дисципліни, які вивчаються студентами закладів вищої освіти спеціальності «Будівництво і цивільна інженерія» фахового спрямування «Міське будівництво та господарство».


Рекультивація полігонів і сміттєзвалищ: проблемні питання та кращі практики : зб. матеріалів Нац. форуму "Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології", 7-8 листоп. 2019 р., м. Святогірськ, Донецька обл. / Всеукр. еколог. ліга, Центр еколог. освіти та інформ. - Київ : Центр еколог. освіти та інформ., 2019. – 196 с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст. Вміщено доповіді, які стосуються широкого спектру питань, пов"язаних з технологіями рекультивації полігонів твердих побутових відходів, космічним моніторингом звалищ ТПВ, вирішенням питань вторинного забруднення у місцях накопичення відходів, проблемами виникнення несанкціонованих звалищ, інформаційною політикою, спрямованою на підвищення рівня обізнаності населення щодо поводження з відходами.


Прочитано: 143 раз
Дополнительно на данную тему:
Нові надходження: квітень 2012 р.
Нові надходження
Нові надходження: грудень 2015 р.
Нові надходження: липень 2012 р.
Нові надходження: січень 2010 р.
Нові надходження: лютий 2010 р.
Нові надходження: березень 2010 р.
Нові надходження: грудень 2011 р.
Нові надходження: серпень 2011 р.
Нові надходження: січень 2011 р.

Назад | Начало | Наверх

 Віртуальна довідка

 


 Пошуквислів
будь-яке слово

Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г. Заболотного
знаходиться за адресою: м. Київ, просп. Перемоги 50 (м. "Шулявська").
Тел.: (044) 456-01-72

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Відкриття сторінки: 0.17 секунди
Державна наукова ахітектурно-будівельна бібліотека ім. В.Г. Заболотного.
НазваУточнювання
PHP-Nuke Platform by u$peh --
Warning: include_once(/sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/putslinkshere/mainlink.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 4

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '/sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/putslinkshere/mainlink.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php52/share/pear') in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 4

Fatal error: Class 'MLClient' not found in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 7