Welcome to Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г.Заболотного!

     
 Контакти

Адреса: 03047 м. Київ, просп. Перемоги, 50
Ми на мапі

E-mail: dnabb2004@ukr.net

Телефон: (093) 304 85 32

(044) 456 01 72

(044) 456 31 98 (обслуговування)


 Повідомити про корупційне правопорушення

Повідомити про корупційне правопорушення


  НАШІ ВИДАННЯ

Бібліографічні покажчики

Бюлетень "Будівництво, архітектура та житлово-комунальне господарство"

Бюлетень "Нові надходження до фондів ДНАББ ім. В.Г. Заболотного

Інформаційно-аналітичний огляд діяльності бібліотеки

Бібліотечні рубрики


 Приєднуйтесь до нас:
Приєднуйтесь до нас


Нові надходження

Нові надходження: жовтень 2020 р.

 Балака, М. М. Взаємодія колісного рушія землерийно-транспортних машин з опорною поверхнею : автореф. дис. ... канд. техн. наук : (05.05.04) / М. М. Балака ; наук. керівник Л. Є. Пелевін ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2020.–- 23 с. – Бібліогр.: с. 19–21.
 
Досліджено процес взаємодії ведучого колеса, оснащеного великогабаритною шиною, з деформованою опорною поверхнею (грунтом).
 
Беспалько, Р. І. Методологія моніторингу земель прикордонних територій (на прикладі Карпатського Єврорегіону) : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : (05.24.04) / Р. І. Беспалько ; наук. консультант О. С. Петраковська ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2020. – 43 с. : табл. – Бібліогр.: с. 32–39.
 
Запропоновано методологію моніторингу земель прикордонних територій для забезпечення збалансованого екологічного розвитку транскордонних регіонів.
 
Бойко, О. В. Несуча здатність та деформативність вузлових з`єднань дерев`яних двотаврових балок, оболонок та полігональних конструкцій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : (05.23.01) / О. В. Бойко ; наук. керівник В. В. Стоянов ; М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури. - Одеса, 2019. - 24 с. - Рез.: укр., рос., англ. - Бібліогр.: с. 19–21.

Розглянуто задачі несучої здатності і напружено-деформованого стану вузлових з"єднань оболонок та полігональних конструкцій різного конструктивного виконання, визначено місця найбільших напружень та коефіцієнти надійності стійкості і максимальні вертикальні переміщення.
 


Вабіщевич, М. О. Чисельне моделювання процесів нелінійного деформування неоднорідних просторових тіл з урахуванням появи та розповсюдження тріщини в умовах динамічного навантаження : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : (05.23.17) / М. О. Вабіщевич ; наук. консультант В. А. Баженов ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2020. – 40 с. : іл., граф. – Бібліогр.: с. 36–39.
 

Створено новий підхід до чисельного моделювання динамічного пружнопластичного деформування і руйнування неоднорідних тілобертання і призматичних тіл складної конфігурації  і структури з урахуванням контактної взаємодії, пластичних деформацій, наявності та росту тріщин.
 

 
 Гуцул, Т. В. Геоінформаційна мультиагентна оптимізація планування розвитку дорожньо-транспортної мережі (на прикладі території Чернівецької області) : автореф. дис. ... канд. техн. наук : (05.24.01) / Т. В. Гуцул ; наук. керівник Ю. О. Карпінський ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2020. – 23 с. : кольор. іл., граф. – Бібліогр.: с. 20–21.
 

Запропоновано оптимізацію структури дорожньо-транспортної мереж чернівецької обл. із застосуванням геоінформаційного мультиагентного методу.
 

 
 


Золотар, Л. В. Містобудівні принципи і методи розміщення та функціонально-планувальної організації території первинних пунктів збору твердих побутових відходів в зонах багатоквартирної забудови : автореф. дис. ... канд. техн. наук : (05.23.20) / Л. В. Золотар ; наук. керівник М. М. Дьомін ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2020. – 23 с. – Бібліогр.: с. 19–20.
 

Визначено містобудівні принципи і методи розміщення та функціонально-планувальної організації території первинних пунктів збору твердих побутових відходів в багатоквартирній забудові міст України відповідно до сучасних тенденцій розвитку технологій санітарного очищення.
 

 
 


Ковальчук, В. В. Несуча здатність транспортних споруд із металевих гофрованих конструкцій в умовах експлуатації : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : (05.23.01) / В. В. Ковальчук ; наук. консультант Й. Й. Лучко ; М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури. – Одеса, 2019. – 41 с. : кольор. іл. – Бібліогр.: с. 33–38.
 

Розроблено методи оцінювання та підвищення несучої здатності транспортних споруд із металевих гофрованих конструкцій, які зазнають дії статичних та динамічних навантажень від транспортних засобів і температурних кліматичних впливів навколишнього середовища.
 

 
 


Колесніченко, С. В. Технологічна безпека будівельних сталевих конструкцій : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : (05.23.01) / С. В. Колесніченко ; наук. консультант О. В. Шимановський ; М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури. – Одеса, 2020. – 37 с. : граф., іл. – Бібліогр.: с. 28–34.
 

Розроблено теоретичні підходи до обґрунтування показників технологічної безпеки сталевих конструкцій, що знаходяться в умовах довготривалої експлуатації.
 

 
 
Крилов, Є. О. Вплив модифікації твердої складової на властивості неавтоклавного газобетону : автореф. дис. ... канд. техн. наук : (05.23.05) / Є. О. Крилов ; наук. керівник В. І. Мартинов ; М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури. – Одеса, 2020. – 23 с. – Бібліогр.: с. 17–19.
 

Досліджено процес закономірності впливу твердої складової та її модифікації на основні властивості неавтоклавного газобетону.
 

 
 

Крошка, Ю. В. Удосконалення організаційно-технологічних рішень вимірювальних робіт при зведенні монолітно-каркасних будівель : автореф. дис. ... канд. техн. наук : (05.23.08) / Ю. В. Крошка ; наук. керівник П. Є. Григоровський ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури. – Київ, 2020. – 22 с. – Бібліогр.: с. 14–19.
 

Досліджено організаційно-технологічні процеси інструментальних вимірювань при зведенні монолітно-каркасних будівель з урахуванням взаємозв"язку та взаємовпливу вимірювальних ібудівельних робіт на етапах проектування та будівництва об"єктів.
 

 
 


 Лаврухіна, К. О. Організаційно-економічний механізм формування кластерів будівельних підприємств в інноваційному середовищі : автореф. дис. ... канд. екон. наук : (08.00.04) / К. О. Лаврухіна ; наук. керівник І. В. Новикова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: с. 19–21.
 

Досліджено теоретичні, методичні та практичні аспекти  розвитку будівельних підприємств на основі формування та ефективного функціонування кластер них структур в інноваційному середовищі.
 

 
 
Марченко, О. А. Аналіз та підвищення ефективності машин з абразивним робочим органом для будівельно-монтажних робіт : автореф. дис. ... канд. техн. наук : (05.05.04) / О. А. Марченко ; наук. керівник Ю. Д. Абрашкевич ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2020. – 24 с. : іл. – Бібліогр.: с. 20–21.
 

Проаналізовано ефективність використання машин з абразивним робочим органом для будівельно-монтажних та ремонтних робіт.
 

 
 


Марчук, Г. С. Дзвони: повернення до витоків / Г. С. Марчук. – Луцьк : Волиньполіграф, 2019. – 227 с. : іл., кольор. фот.
 

Висвітлено розвиток і формування наукових уявлень про дзвонарську культуру України.
 

 
 
Махінько, Н. О. Методологія розрахунку надійності сталевих ємностей для зберігання зерна : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : (05.23.01) / Н. О. Махінько ; наук. консультант О. І. Лапенко ; М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури. – Одеса, 2020. – 40 с. : іл. –Бібліогр.: с. 34–37.
 
Розроблено і обґрунтовано методологічні принципи і наукові положення для розв"язання теоретичних та практичних проблем оцінки надійності сталевих ємностей для зберігання зерна.
 

 

 

Михайлик, О. О. Методи та моделі містобудівного освоєння прибережних територій малих річок : автореф. дис. ... канд. техн. наук : (05.23.20) / О. О. Михайлик ; наук. керівник М. М. Дьомін ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2020. – 23 с. – Бібліогр.: с. 20–21.
 

Розроблено методи та моделі містобудівного освоєння прибережної території екосистеми малої річки з врахуванням її ревіталізації .
 

 
 Михайловський, Д. В. Врахування дійсного напружено-деформованого стану у вузлах та елементах конструкцій з клеєної деревини : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : (05.23.01) / Д. В. Михайловський ; наук. консультант С. І. Білик ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2020. – 43 с. – Бібліогр.: с. 30–37.
 

Досліджено напружено-деформований стан конструкцій та їх вузлів з клеєної і поперечно-клеєної деревини.
 

 
 

Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; редкол.: М. М. Осєтрін (голов. ред.) [та ін.]. – Київ : КНУБА, 1998 –
 

Вип. 72. – 2020. – 309 с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст.
 

Висвітлено інженерні та економічні проблеми теорії і практики містобудування, територіального планування, управління містобудівельними системами і програмами, комплексної оцінки, освоєння, розвитку, утримання та реконструкції територій і житлової забудови, розглянуто питання містобудівного кадастру, розвитку населених пунктів, їх інженерної та транспортної інфраструктури.Прочитано: 109 раз
Дополнительно на данную тему:
Нові надходження: квітень 2012 р.
Нові надходження
Нові надходження: грудень 2015 р.
Нові надходження: липень 2012 р.
Нові надходження: січень 2010 р.
Нові надходження: лютий 2010 р.
Нові надходження: березень 2010 р.
Нові надходження: грудень 2011 р.
Нові надходження: серпень 2011 р.
Нові надходження: січень 2011 р.

Назад | Начало | Наверх

 Віртуальна довідка

 


 Пошуквислів
будь-яке слово

Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г. Заболотного
знаходиться за адресою: м. Київ, просп. Перемоги 50 (м. "Шулявська").
Тел.: (044) 456-01-72

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Відкриття сторінки: 0.17 секунди
Державна наукова ахітектурно-будівельна бібліотека ім. В.Г. Заболотного.
НазваУточнювання
PHP-Nuke Platform by u$peh --
Warning: include_once(/sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/putslinkshere/mainlink.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 4

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '/sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/putslinkshere/mainlink.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php52/share/pear') in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 4

Fatal error: Class 'MLClient' not found in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 7