Welcome to Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г.Заболотного!

     
 Контакти

Адреса: 03047 м. Київ, просп. Перемоги, 50
Ми на мапі

E-mail: dnabb2004@ukr.net

Телефон: (093) 304 85 32

(044) 456 01 72

(044) 456 31 98 (обслуговування)


 Повідомити про корупційне правопорушення

Повідомити про корупційне правопорушення


  НАШІ ВИДАННЯ

Бібліографічні покажчики

Бюлетень "Будівництво, архітектура та житлово-комунальне господарство"

Бюлетень "Нові надходження до фондів ДНАББ ім. В.Г. Заболотного

Інформаційно-аналітичний огляд діяльності бібліотеки

Бібліотечні рубрики


 Приєднуйтесь до нас:
Приєднуйтесь до нас


Нові надходження

Нові надходження: грудень 2020 р.
Бернар-Ковальчук, Н. Харківська школа фотографії: гра проти апарату / Н. Бернар-Ковальчук ; Музей Харків. шк. фотографії. - Харків : MOKSOP, 2020. – 367 с. : іл. – Бібліогр.: с. 358–367.
Розкрито джерела та характер фотографічної творчості представників українського сучасного мистецтва.Благовестова, О. О. Принципи формування архітектурно-планувальної структури екопоселень : автореф. дис. ... канд. архітектури : (18.00.01) / О. О. Благовестова ; наук. керівник В. І. Гук ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури. – Харків, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: с. 16–18.
Виявлено історичні передумови розвитку екологічних міст та поселень та енергоефективної архітектури.


Гатальська, Н. В. Теоретико-методологічні аспекти формування естетики паркового середовища : автореф. дис. ... д-ра архітектури : (18.00.01) / Н. В. Гатальська ; наук. консультант Н. О. Олексійченко ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури. – Харків, 2020. – 44 с. : кольор. іл. – Бібліогр.: с. 36–42.
Обґрунтовано методологічні основи оцінювання та формування естетики паркового середовища.


Ковешнікова, О. В. Творчість А. В. Добровольського в контексті розвитку архітектури України 1930-1980-х років : автореф. дис. ... канд. архітектури : (18.00.01) / О. В. Ковешнікова ; наук. керівник В. Ф. Макухін ; М-во культури та інформ. політики України, Нац. акад. образотвор. мистецтва і архітектури. – Київ, 2020. – 19 с. : іл. – Бібліогр.: с. 14–15.
Комплексно розглянуто творчість А. В. Добровольського в контексті розвитку архітектури України 1930–1980-х рр.

Костянтин Андрійович Сомов : кат. виставки, 6 верес. – 27 жовт., 2019 р., Одеса / Одес. худож. музей ; упоряд. П. Голубєв ; ред. О. Кирилова ; авт. передм. О. Ройтбурд. -–Київ : Родовід, 2019. – 229 с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
Представлено художні особливості та історію створення робіт майстра.НАРБУТ. Студії. Спогади. Листи : [реконструкція знищеного 1933 року "Нарбутівського збірника"] / Укр. культур. фонд ; упоряд., авт. вступ. ст. С. Білокінь ; заг. ред.: А. Білоусова, Б. Завітій. – Київ : Родовід, 2020. – 407 с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
Представлено матеріали, які входили до «Нарбутівського збірника», наклад якого був знищений у друкарні у 1933 р.


Науковий вісник будівництва : зб. наук. пр. / Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури ; редкол.: Д. Ф. Гончаренко (голов. ред.) [та ін.]. – Харків : ХНУБА, 1997 –
Т. 100, № 2. – 2020. – 310 с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст  
Висвітлено актуальні проблеми будівельної галузі. Представлено результати досліджень з питань охорони навколишнього середовища, ресурсозберігаючих технологій в будівельній індустрії тощо.

Павлів, А. П. Теорія імпульсів в урбаністичному розвитку великого міста : автореф. дис. ... д-ра архітектури : (18.00.01) / А. П. Павлів ; наук. консультант Б. С. Черкес ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури. – Харків, 2020. – 44 с. – Бібліогр.: с. 39–42. Досліджено імпульсні фактори урбаністичного розвитку великого міста.Саад, Алдін Алхемірі Дауд Ліла. Автономні системи тригенерації з відновлювальними джерелами енергії для умов Близького Сходу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : (05.14.06) / Алдін Алхемірі Дауд Ліла Саад ; наук. керівник А. Є. Денисова ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2019. – 21 с. : граф., іл. – Бібліогр.: с. 16–18.
Досліджено теплові процеси в елементах системи три генерації з урахуванням геліотехнічного потенціалу і кліматичних умов країн Близького Сходу, що дозволяє розв"язати проблему підвищення їх ефективності, покращення стану довкілля та соціальних умов населення.
Сотніков, Д. А. Управління вартістю проекту підприємств будівельної сфери: аналітичний інструментарій : автореф. дис. ... канд. екон. наук : (08.00.04) / Д. А. Сотніков ; наук. керівник М. І. Мурашко ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технолог. ун-т. – Київ, 2019. – 21 с. : граф., табл. – Бібліогр.: с. 18–19.
Розроблено аналітичний інструментарій управління прибутковістю будівельного підприємства на основі визначення вартості інвестиційного продукту.Суворі та стильні : мистецтво довгих шістдесятих : кат. виставки / Одес. худож. музей ; авт.-упоряд. О. Ройтбурд. – Одеса : Одес. худож. музей, 2020. – 189 с. : кольор. іл., фот.
Представлено роботи художників із зібрання Одеського художнього музею та з приватних колекцій м. Одеси.
Таращук, А. Из чего построен Киев : кирпичные заводы Киева и его окресностей XIX-XX веков / А. Таращук. – Киев : [б. и.], 2020. – 105 с. : ил. – Библиогр.: с. 103–105.  
Зібрано дані про виробників цегли у Києві та найближчих селищ, що виготовляли свою продукцію в кінці ХІХ – на початку ХХ ст.Тімошенко, С. М. Розвиток наукових основ підвищення енергоефективності дугових сталеплавильних печей : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : (05.14.06) / С. М. Тімошенко ; наук. консультант М. В. Губинський ; М-во освіти і науки України, Нац. металург. акад. України. – Дніпро, 2020. – 36 с. : іл. – Бібліогр.: с. 30–33.
Досліджено закономірності та параметри процесів тепло масообміну, гідромеханіки та електровихрових течій в робочому просторі електросталеплавильного агрегату.


Тютькін, О. Л. Теоретичні основи комплексного аналізу тунельних конструкцій : монографія / О. Л. Тютькін ; М-во освіти і науки України, Дніпров. нац. ун-т залізнич. трансп. ім. В. Лазаряна. – Дніпро : Журфонд, 2020. – 257 с. : іл. – Бібліогр.: с. 243–251.
Наведено теоретичні основи комплексного аналізу напружено-деформованого стану тунельних конструкцій.


Українська академія мистецтва : дослід. та наук.-метод. пр. / М-во культури України, Нац. акад. образотвор. мистецтва і архітектури. ; редкол.: В. Г. Чернявський (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : НАОМА, 1994 –
Вип. 27. – 2018. – 257 с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст.
Представлено результати наукових досліджень з питань архітектури та мистецтвознавства.Українська академія мистецтва : дослід. та наук.-метод. пр. / М-во культури України, Нац. акад. образотвор. мистецтва і архітектури. ; редкол.: В. Г. Чернявський (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : НАОМА, 1994 –
Вип. 28. –2019. – 193 с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст.
Представлено результати наукових досліджень з питань архітектури та мистецтвознавства.
Філюк, Я. О. Світлотехнічні установки з автономним жевленням : автореф. дис. ... канд. техн. наук : (05.09.07) / Я. О. Філюк ; наук. керівник В. А. Андрійчук ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2019. – 22 с. : граф. – Бібліогр.: с. 18–20.
Удосконалено систему керування автономним живленням освітлювальних установок, досліджено енергетичні характеристики сонячних батарей та акумулюючих систем і використання їх в системах зовнішнього освітлення.Mudrak, M. The imaginative world of Heorhii Narbut and the making of a Ukrainian brand / M. M. Mudrak ; ed. R. Labrosse ; Ukrainian institute of modern art, Ukrainian cultural fund. – Kiev : Rodovid, 2020. – 159 p. : il.  
Представлено роботи Г. Нарбута.

Прочитано: 70 раз
Дополнительно на данную тему:
Нові надходження: квітень 2012 р.
Нові надходження
Нові надходження: грудень 2015 р.
Нові надходження: липень 2012 р.
Нові надходження: січень 2010 р.
Нові надходження: лютий 2010 р.
Нові надходження: березень 2010 р.
Нові надходження: грудень 2011 р.
Нові надходження: серпень 2011 р.
Нові надходження: січень 2011 р.

Назад | Начало | Наверх

 Віртуальна довідка

 


 Пошуквислів
будь-яке слово

Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г. Заболотного
знаходиться за адресою: м. Київ, просп. Перемоги 50 (м. "Шулявська").
Тел.: (044) 456-01-72

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Відкриття сторінки: 0.18 секунди
Державна наукова ахітектурно-будівельна бібліотека ім. В.Г. Заболотного.
НазваУточнювання
PHP-Nuke Platform by u$peh --
Warning: include_once(/sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/putslinkshere/mainlink.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 4

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '/sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/putslinkshere/mainlink.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php52/share/pear') in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 4

Fatal error: Class 'MLClient' not found in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 7