Welcome to Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г.Заболотного!

     
 Контакти

Адреса: 03047 м. Київ, просп. Перемоги, 50
Ми на мапі

E-mail: dnabb2004@ukr.net

Телефон: (093) 304 85 32

(044) 456 01 72

(044) 456 31 98 (обслуговування)


 Повідомити про корупційне правопорушення

Повідомити про корупційне правопорушення


  НАШІ ВИДАННЯ

Бібліографічні покажчики

Бюлетень "Будівництво, архітектура та житлово-комунальне господарство"

Бюлетень "Нові надходження до фондів ДНАББ ім. В.Г. Заболотного

Інформаційно-аналітичний огляд діяльності бібліотеки

Бібліотечні рубрики


 Приєднуйтесь до нас:
Приєднуйтесь до нас


Нові надходження

Нові надходження: січень 2021 р.
Архітектура Львівщини - старе та нове : до 60-річчя відкриття Львівського будинку архітектора у Пороховій вежі XVI ст. : матеріали наук.-практ. конф., 14 листоп. 2019 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т архітектури ; [відп. за вип. М. В. Бевз ; за ред. В. А. Шуляра]. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2019. – 86 с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст.
Розглянуто історію та обставини пристосування Порохової вежі для Львівського будинку архітектора, діяльність Львівської обласної організації Національної спілки архітекторів України, а також питання містобудування, громадської та житлової архітектури, збереження архітектурних пам"яток Львівщини.
Біла О. Відомий і невідомий Труш : наук. альбом-кат. / О. Біла ; наук. ред. А. Забитівська ; відп. ред. І. Кожан ; Нац. музей ім. А. Шептицького (Львів). – Львів : [б. в.], 2019. – 373 с. : кольор. іл. + 1 арк. (склад. в 4 р.). – Бібліогр. в підрядк. прим.
Висвітлено творчість одного з видатних живописців кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. І. Труша, представлену на вшанування 150-річчя від дня народження митця в однойменному мистецькому проекті.Віктор Чепелик: архітектор, дослідник, педагог / упоряд. О. С. Слєпцов, Т. І. Антощук ; під ред. О. С. Слєпцова ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури, Наук.-проект. архітектур. бюро ЛІЦЕНЗАРХ. – Київ: А+С, 2020. – 448 с.
Відображено життєвий та творчий шлях В. В. Чепелика, вміщено спогади його колег та учнів. Творча спадщина представлена частиною дослідження української архітектури кінця ХІХ – початку ХХІ ст.,  архітектурними ескізами, рисунками, акварелями, віршами та поемами.Горбачов Д. Лицарі голодного ренесансу / Д. Горбачов ; упоряд. О. Сінченко. – Київ : Дух і літера, 2020. – 368 с., [8] вкл. арк. : кольор. іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Постаті кульутри).
Висвітлено витоки формування українського художнього авангарду. Проаналізовано творчість В. Єрмилова, О. Богомазова, Д. Бурлюка, К. Малевича, В. Татліна, О. Екстер, О. Архипенка.
Етнографічні групи українців Карпат. Бойки / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; уклад. С. Павлюк ; редкол.: Я. Тарас [та ін.] ; за наук. ред. С. Павлюка. – Харків : ФОЛІО, 2020. – 574 с., [24 ] вкл. арк. : іл., кольор. іл. – (Великий науковий проект).
Висвітлено унікальний культурно-традиційний спадок бойків.


Етнографічні групи українців Карпат. Гуцули / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; уклад. С. Павлюк ; редкол.: Я. Тарас [та ін.] ; за наук. ред. С. Павлюка. – Харків : ФОЛІО, 2020. – 379 с., [24 ] вкл. арк. : іл., кольор. іл. – Бібліогр. в кінці ст. – (Великий науковий проект).
Вивчено всі аспекти життя гуцулів, зокрема, народну архітектуру та інтер"єр народного житла, багате ужитково-декоративне мистецтво.

Етнографічні групи українців Карпат. Лемки / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; уклад. С. Павлюк ; редкол.: Я. Тарас [та ін.] ; за наук. ред. С. Павлюка. – Харків : ФОЛІО, 2020. – 363 с., [24 ] вкл. арк. : іл., кольор. іл. – Бібліогр. в кінці ст. – (Великий науковий проект).
Відображено своєрідність життя лемків, проаналізовано весь спектр їхньої матеріальної традиційної культури.
Єлісєєв І. М. Параметричне геометричне моделювання спряжених поверхонь зубчастого зачеплення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : (05.01.01) / І. М. Єлісєєв ; наук. керівник Н. П. Ісмаілова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2020. – 23 с. : іл. – Бібліогр.: с. 18–20.  
Розроблено інструментарій параметричного геометричного моделювання спряжених криволінійних кінематичних поверхонь зубчастого зчеплення на базі теорії просторового параметричного кінематичного гвинта.Керамічний код Івана Левинського в естетичному вимірі українця кінця XIX – початку XX ст. / А. Колупаєва [та ін.] ; за ред. А. Клімашевського ; Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів : Ін-т народознавства НАН України ; Харків : Раритети України, 2020. – 254 с. : кольор. іл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
Представлено пам"ятки ужиткової та будівельної кераміки кінця ХІХ–початку ХХ ст., які демонструвалися на однойменній виставці,  та статті науковців, в яких досліджено життя й діяльність І. Левинського.
Київські адреси Михайла Врубеля : до 165-річчя від дня народження художника / Нац. музей "Київська картинна галерея". – Київ : Антиквар, 2020. – 119 с. : кольор. іл. – Бібліогр.: с. 78., с. 118.
Видатні пам"ятки київської  архітектури, історичні місцевості та будинки представлено в контексті життя й творчості М. О. Врубеля.


Кошева В. О. Графоаналітичні моделі функціонування енергоактивних об"єктів архітектури та їх практична реалізація : автореф. дис. ... канд. техн. наук : (05.01.01) / В. О. Кошева ; наук. керівник Г. В. Гетун ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2020. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 12–16.
Проаналізовано фактори, що впливають на зниження енергоспоживання об"єктів архітектури, можливості використання потенціалів альтернативних та відновлювальних джерел енергії в регіонах України та створення комп"ютерної моделі формування й реалізації енергоактивної будівлі.Малаков Д. У Києві 60-х / Д. Малаков, І. Малакова. – Київ : Варто, 2020. – 311 с. : іл. – (Незачинене вікно).  
Передано неповторну атмосферу повсякденного життя м. Києва. Вміщено унікальні світлини з родинних збірок киян та архівні фото, рисунки Г. Малакова, які відображають сценки міського життя 60-х рр.
Національний музей «Київська картинна галерея» : путівник / упоряд. Ю. Вакуленко ; ред. Т. Васильєва. – Київ : Антиквар, 2020. – 269 с. : кольор. іл.
Про основні етапи розвитку музею. Представлено художні тенденції певного часу, творчість та окремі роботи видатних майстрів, що прикрашають постійну експозицію або демонструються на тематичних виставках.


Недін В. О. Нелінійні коливання пружних елементів конструкцій із урахуванням гіроскопічних сил : автореф. дис. ... канд. техн. наук : (05.23.17) / В. О. Недін ; наук. керівник П. П. Лізунов ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2021. – 24 с. : іл. – Бібліогр.: с. 19–20.
Досліджено коливання пружних валів та стержнів при обертанні з урахуванням геометричної не лінійності, гіроскопічних навантажень , поздовжніх зовнішніх навантажень.
Сахарук В. Микола Трох: Enfant Terrible української фотографії : [альбом] / В. Сахарук ; Всеукр. благодійн. фонд ім. М. Троха, Любомльський краєзнав. музей. – Київ : Pubiish Pro, 2020. – 303 с. : іл., кольор. іл.
Про життя і творчість фотографа, художника М. Троха. Вміщено авторські роботи з архіву родини фотохудожника та проаналізовано кожний період його життя і творчості.
Сирохман М. Втрачені дерев"яні церкви північно-східної Словаччини = Stratené drevené cerkvi severoýchodného Slovenska / М. Сирохман, Я. Джоґаник ; Словац. нац. музей, Музей укр. культури. – Svidník : [б. в.], 2019. – 80 с. : іл. – Бібліогр.: с. 79.
Вміщено зображення та короткі історичні довідки про дерев"яні церкви східного обряду, що були знищені у ХХ ст. в лемківських селах Східної Словаччини.
Чайковський: Україна на карті життя та творчості / Т. В. Гусарчук [та ін.] ; ред., упоряд. В. Б. Жаркова ; Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. – Київ : ArtHuss, 2020. – 211 с. : кольор. іл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
Висвітлено духовні, творчі та особистісні зв"язки композитора з ментальним та географічним  простором України.

Прочитано: 73 раз
Дополнительно на данную тему:
Нові надходження: квітень 2012 р.
Нові надходження
Нові надходження: грудень 2015 р.
Нові надходження: липень 2012 р.
Нові надходження: січень 2010 р.
Нові надходження: лютий 2010 р.
Нові надходження: березень 2010 р.
Нові надходження: грудень 2011 р.
Нові надходження: серпень 2011 р.
Нові надходження: січень 2011 р.

Назад | Начало | Наверх

 Віртуальна довідка

 


 Пошуквислів
будь-яке слово

Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г. Заболотного
знаходиться за адресою: м. Київ, просп. Перемоги 50 (м. "Шулявська").
Тел.: (044) 456-01-72

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Відкриття сторінки: 0.17 секунди
Державна наукова ахітектурно-будівельна бібліотека ім. В.Г. Заболотного.
НазваУточнювання
PHP-Nuke Platform by u$peh --
Warning: include_once(/sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/putslinkshere/mainlink.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 4

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '/sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/putslinkshere/mainlink.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php52/share/pear') in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 4

Fatal error: Class 'MLClient' not found in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 7