Welcome to Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г.Заболотного!

     
 Контакти

Адреса: 03047 м. Київ, просп. Перемоги, 50
Ми на мапі

E-mail: dnabb2004@ukr.net

Телефон: (093) 304 85 32

(044) 456 01 72

(044) 456 31 98 (обслуговування)


 Повідомити про корупційне правопорушення

Повідомити про корупційне правопорушення


  НАШІ ВИДАННЯ

Бібліографічні покажчики

Бюлетень "Будівництво, архітектура та житлово-комунальне господарство"

Бюлетень "Нові надходження до фондів ДНАББ ім. В.Г. Заболотного

Інформаційно-аналітичний огляд діяльності бібліотеки

Бібліотечні рубрики


 Приєднуйтесь до нас:
Приєднуйтесь до нас


Віртуальні виставки

Віртуальні виставки бібліотеки ім. В.Г. Заболотного


І. Григорович-Барський – новатор українського бароко XVIII ст.

З ім"ям видатного українського архітектора Івана Григоровича Григоровича-Барського пов"язано будівництво численних цивільних та сакральних споруд України XVII–XVIII ст. у стилі українського бароко. Найхарактернішою рисою його творчості є те, що він створював нові типи споруд та об"ємно-просторові композиції і в той же час «пильно слідкував за архітектурною мовою» [4, с. 204].
За словами відомого дослідника архітектури В. Вечерського, саме цьому українському архітектору ми завдячуємо появі триконхового типу храмів на Наддніпрянщині та Лівобережжі в добу Гетьманщини: Покровської церкви в м. Київ, Спасо-Преображеського собору Крансогірського монастиря поблизу м. Золотоноша та Михайлівської церкви у с. Вороніж на Сумщині [1, с. 139].
На Подолі біля підніжжя Старокиївської гори в м. Київ знаходиться діюча Покровська церква, яка «є шедевром архітектури українського бароко і одним з найкращих творів І. Григоровича-Барського» [5, с. 40]. Мурована церква побудована на місці старої дерев"яної Покровської церкви, яку було зведено в 1685 р. Будівництво сучасної двоповерхової церкви розпочалося в 1766 р., а закінчилося 1772 р. Після пожежі 1811 р. змінено барочну форму бань церкви, а також зведено нові прибудови.
Покровському храму властиві гармонійна єдність та вишуканість декоративного оздоблення, які ґрунтуються на кращих традиціях народної архітектури. Як зазначають мистецтвознавці Л. Толочко та М. Дегтярьов у виданні «Подільські храми Києва», київська Покровська церква належить до типових українських сакральних споруд. У плані вона нагадує дещо подовжений, за рахунок видовженої західної частини собору, хрест. Планувальна структура храму означена напівкруглою апсидою з двома приміщеннями по краях та напівкруглими гілками трансепту. Завершують Покровську церкву три бані, розміщені по поздовжній осі зі сходу на захід [6, с. 98]. Живописні бокові входи є оригінальною конструктивно-декоративною особливістю Покровської церкви.
У зовнішньому оздобленні Покровської церкви в м. Київ значну роль відіграють пілястри, які є одночасно і конструктивним і декоративним засобом. Церква має тридцять чотири віконних прорізи західного фасаду, які оздоблені простими наличниками та трикутними сандриками. На північному та південному фасадах будівлі розташовано двадцять круглих вікон, які прикрашені круглими сандриками [8, с. 133].
Трибанний триконховий мурований Спасо-Преображенський собор Покровського Красногірського жіночого монастиря в с. Бакаївка на Черкащині є головною спорудою монастирського ансамблю. Собор зведено в 1767–1771 рр. на кошти святителя Софронія, єпископа Іркутського. Як зазначає дослідниця Т. Кілессо, собор багато чим нагадує Покровську церкву в м. Київ – майже ті самі пропорції основного об"єму. Проте є й відмінності – це сходи з притвору на хори, входи розміщено не тільки із західного притвору, але й у місцях розміщення конхових виступів. Аналогічно скомпоновано ризницю і дияконницю. План і деталі фасадів собору Красногірського монастиря вражають довершеністю розробок.

vjdj.


Фасади храму розчленовані стрункими пілястрами з характерними для творчості І. Григоровича-Барського композитними капітелями та увінчані антаблементом, розкріпленим над пілястрами. Над конхами підносяться напівкруглі фронтони. Вікна першого ярусу з трицентровими перемичками і круглі вікна другого ярусу декоровані арочними сандриками, волютами, ліпленням [7, с. 245]. Спасо-Преображенський собор увінчаний трьома бароковими верхами на високих барабанах, поставлених традиційно для української народної архітектури в ряд по осі схід-захід. У рослинних мотивах капітелів, рокайлевих завитках ліпнини навколо круглих вікон, різноманітті форм сандриків, наличників, підвіконних поличок, криволінійних фронтонів втілено високу майстерність зодчого.

Оздоблення інтер"єру собору відзначено тонко промальованими карнизами, капітелями, ліпним декором. В інтер"єрі переважає висотнорозкритий простір трьох верхів.
Загадкою для дослідників лишається Михайлівська церква у с. Вороніж на Сумщині. За всіма ознаками це твір І. Григоровича-Барського, але документально цю версію не підтверджено. Лише порівняння трьох планів конхових споруд підтверджує, що і Михайлівська церква у с. Вороніж є авторською роботою І. Григоровича-Барського [4, с. 204].
Муровану Михайлівську церкву розташовано в центрі с. Вороніж в оточенні одноповерхової садибної забудови. Храм споруджено в 1775–1781 рр., коштом бунчукового товариша Матвія Холодовича та його брата Андрія. У 1874 р. архітектор А. Гросс виконав проект прибудови до церкви триярусної мурованої дзвіниці. Прибудову здійснили лише в 1890 р. із відхиленням від проекту.
Церква у с. Вороніж вирізняється складною композицією об"ємів, урочистістю та ошатністю як зовнішнього вигляду, так й інтер"єру, в якому панує висотне розкриття внутрішнього простору. Храм належить до найяскравіших пам"яток архітектури українського бароко [9, с. 392].
У нижньому поверсі храму розташовувалася тепла церква з престолом святих Миколи та Варвари, у верхньому – холодний храм із головним престолом архангелів Михаїла та Гавриїла. За розпланувально-просторовим типом ця споруда повторює Покровську церкву в м. Київ та собор Красногірського монастиря неподалік м. Золотоноша на Черкащині. Вона двоповерхова тридільна однобанна, до підбаневого квадрата з трьох боків прилягають екседри. Структура храму дещо ускладнена прибудовою зі сходу прямокутних знижених об"ємів жертовника й дияконника, а з півночі – двоповерхових закритих ґанків. Перший поверх храму низький і позначений на фасадах карнизом. Він перекритий системою циліндричних склепінь із розпалубками, а ескандери – конхами. Верхній поверх ідентичний плану нижнього та перекритий банею-восьмериком на попружних арках і пандативах [7, с. 31]. (фото 8)
Зовнішньому оздобленню Михайлівської церкви притаманні «вишукана композиція мас, гармонійні пропорції та дуже розвинена система фасадного декору з широким застосуванням скульптури у вигляді тематичних горельєфів» [2, с. 165]. В екстер"єрі переважають вертикальні членування – фільончасті пілястри іонічного ордера з гірляндами між волютами.
Декор в інтер"єрі храму дещо стриманіший, ніж на фасадах. У ньому застосовані ордерні пілястри та карнизні гурти. Настінного живопису в церкві немає.
Архітектор І. Григорович-Барський у своїй творчості досяг художньої довершеності в будівництві триконхового типу храмів в Україні. У його композиційних прийомах, витонченій пластиці фасадів, вишуканому декорі його споруд, яскраво проглядаються риси українського бароко XVIII ст. [3, с. 387].

Список використаної літератури :
1.Вечерський В. В. Архітектура й містобудування України доби Гетьманщини : (особливості становлення і розвитку 1648–1781 рр.) : дис. ... канд. архітектури : (18.00.01) / В. В. Вечерський ; наук. керівник Л. В. Прибєга ; М-во культури і мистецтв України, Нац. акад. образотвор. мистецтва і архітектури. – Київ, 2001. – 189, [34] арк. : іл. – Бібліогр.: арк. 171–188.
2.Вечерський В. В. Православні святині Сумщини / В. В. Вечерський. – Київ : Техніка, 2009. – 224 с. : іл. – Бібліогр.: с. 218–222.
3.Історія України в особах IX–XVIII ст. / авт. кол.: В. Замлинський [та ін.]. – Київ : Україна, 1993. – 396 с.
4.Кілессо Т. Київська архітектурна школа українського бароко / Т. Кілессо // Архітектурна спадщина України. Національні особливості архітектури народу України / Держ. ком. України у справах містобудування і архітектури, Упр. охорони та реставрації пам"яток містобудування і архітектури, Наук.-дослід. ін-т теорії та історії архітектури і містобудування ; редкол. щоріч.: М. Дьомін [та ін.] ; за ред. В. Тимофієнка. – Київ : НДІТІАМ, 1995. – Вип. 2. – С. 201–206 : іл.
5.Пам"ятки архітектури та містобудування України : довід. Держ. реєстру нац. культ. надбання / авт. кол.: В. В. Вечерський [та ін.] ; за ред.: А. П. Мардера, В. В. Вечерського. – Київ : Техніка, 2000. – ХV, 327, 319 с. : іл.
6.Памятники градостроительства и архитектуры Украинской ССР : ил. справ.-кат. : в 4-х т. Т. 1. Киев. Киевская область / Гос. ком. Укр. ССР по делам стр-ва, Укр. спец. науч.-реставрац. проект. ин-т, Науч.-исслед. ин-т теории, истории и перспектив. проблем совет. архитектуры ; гл. ред. Л. Н. Жариков ; гл. редкол.: И. И. Артеменко [и др.]. – Киев : Будівельник, 1983. – 157 с. : ил., карты, планы. – Библиогр.: с. 149–152.
7.Памятники градостроительства и архитектуры Украинской ССР : ил. справ.-кат. : в 4-х т. Т. 4. Сумская область. Тернопольская область. Харьковская область. Херсонская область. Хмельницкая область. Черкасская область. Черниговская область. Черновицкая область / Гос. ком. Укр. ССР по делам стр-ва, Укр. спец. науч.-реставрац. проект. ин-т, Науч.-исслед. ин-т теории, истории и перспектив. проблем совет. архитектуры ; гл. ред. Л. Н. Жариков ; гл. редкол.: И. И. Артеменко [и др.]. – Киев : Будівельник, 1986. – 375 с. : ил. – Библиогр.: с. 370–375.
8.Толочко Л. І. Подільські храми Києва / Л. І. Толочко, М. Г. Дегтярьов. – Київ : Техніка, 2003. – 174 с. : іл. – (Національні святині України).
9.Украина и Молдавия : справочник-путеводитель / авт. текста, сост. Г. Н. Логвин ; рец. Д. Н. Яблонский. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : Искусство ; Лейпциг : Эдицион, 1986. – XLV, 496 с. : ил., карты.–- Библиогр.: с. 493.
10. Цапенко М. Архитектура Левобережной Украины, XVII–XVIII веков / М. Цапенко. – Москва : Стройиздат, 1967. – 235 с. : ил.

Прочитано: 387 раз
Дополнительно на данную тему:
Виставка однієї книги
Михайло Антончик – співець українського села
Іван Мазепа
Заболотний Володимир Гнатович (1898-1962): фотовиставка
Ковнір Степан Дем’янович (1695-1786)
Академія архітектури УРСР (1945-1956)
Видатний архітектор О. В. Кобелєв (1860-1942): до 150-річчя від дня народження
Т. Г. Шевченко
Виставка-презентація студентських проектів «Бібліотека майбутнього»
“Українському архітектору А.Ф. Ігнащенко – 80 років”

Назад | Начало | Наверх

 Віртуальна довідка

 


 Пошуквислів
будь-яке слово

Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г. Заболотного
знаходиться за адресою: м. Київ, просп. Перемоги 50 (м. "Шулявська").
Тел.: (044) 456-01-72

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Відкриття сторінки: 0.17 секунди
Державна наукова ахітектурно-будівельна бібліотека ім. В.Г. Заболотного.
НазваУточнювання
PHP-Nuke Platform by u$peh --
Warning: include_once(/sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/putslinkshere/mainlink.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 4

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '/sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/putslinkshere/mainlink.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php52/share/pear') in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 4

Fatal error: Class 'MLClient' not found in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 7