Welcome to Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г.Заболотного!

     
 Контакти

Адреса: 03047 м. Київ, просп. Перемоги, 50
Ми на мапі

E-mail: dnabb2004@ukr.net

Телефон: (093) 304 85 32

(044) 456 01 72

(044) 456 31 98 (обслуговування)


 Повідомити про корупційне правопорушення

Повідомити про корупційне правопорушення


  НАШІ ВИДАННЯ

Бібліографічні покажчики

Бюлетень "Будівництво, архітектура та житлово-комунальне господарство"

Бюлетень "Нові надходження до фондів ДНАББ ім. В.Г. Заболотного

Інформаційно-аналітичний огляд діяльності бібліотеки

Бібліотечні рубрики


 Приєднуйтесь до нас:
Приєднуйтесь до нас


Бібліотечні будівлі

Соціально-бібліотечний проект «Бібліотечні будівлі» у засобах масової інформації

Вміщено публікації за період 2002-2013 рр.1. Алексеева, Л. Строительство, архитектура и дизайн библиотечных сооружений / Л. Алексеева, Г. Войцеховская, С. Артамонова // Архитектура офисных зданий. - 2005. - № 3. - C. 38-42.
З історії архітектури і дизайну бібліотечних приміщень, досвід колишнього СРСР, зарубіжний досвід, будівлі бібліотек України.

2. Артамонова, С. З історії спорудження бібліотечних будівель / С. С. Артамонова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - К., 2004. - Вип. 13. - С. 500-509. - Бібліогр.: с. 507-509 (31 назв.).
Про спорудження бібліотечних будівель у зарубіжних країнах зі стародавніх часів до сьогодення, а також про будівлі бібліотек України наприкінці ХІХ-ХХ століть.

3. Артамонова, С. С. Проблеми архітектури та дизайну бібліотечних будівель у світовій практиці / С. С. Артамонова // Бібліотечна планета. - 2002. - № 1. - С. 26-27.

4. Архітектура та інтер"єр сучасної бібліотеки // Українська бібліотечна асоціація. - 2011. - 24 листоп. - Режим доступу: http://ula.org.ua/index.php?id=484. - Назва з екрана.
За сприяння ДНАББ ім. В. Г. Заболотного проведено черговий семінар УБА у співпраці з Гете-Інститутом в Україні для бібліотечних працівників. Наведено теми доповідей та прізвища виступаючих, серед яких Д. Мироненко, бібліограф І категорії ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

5. Архітектура України. Кн. 2 / упоряд.: О. М. Самбурова, Н. Ф. Храновська ; за заг. ред. Н. М. Кондель-Пермінової. - К. : Оріана, 2011. - 311 с. : іл. - (Творці епохи).
На с. 25 - інформація про третю премію в архітектурному конкурсі на ескіз-ідею будівлі сучасної бібліотеки ім. Є. П. Кушнарьова (Харків, 2010), у складі авторського колективу - «Г. Войцехівська (технології бібліотек)».
На с. 30 - про необхідність створення «нової національної інституції» архітектурно-будівельного спрямування «з науково-дослідними й освітніми функціями», у зв"язку з чим зазначено, що для її створення «маємо надійне підґрунтя - унікальну Державну наукову архітектурно-будівельну бібліотеку імені В. Г. Заболотного, засновану в 1944 р. при Президії Української філії Академії архітектури УРСР, єдину галузеву бібліотеку загальнодержавного значення, в якій зібрано найбагатший фонд матеріалів».

6. Архитектурный конкурс на разработку эскиз-идеи здания библиотеки им. Е. П. Кушнарева на площади Свободы в городе Харькове / Благотворит. фонд «Фонд Бориса Колесникова», Харьков. обл. орг. Нац. союза архитекторов Украины. - Харьков, 2010. - 108 с. : ил.
На с. 16-17 вміщена інформація про проект київської команди фахівців (ТАМ «М. Дьомін», Ділова ініціатива, Академія мистецтв України, Діалог-Класик, Ermitex, Е3 Форум, ДНАББ ім. В. Г. Заболотного), якому присуджено третю премію.

7. Бартошко, С. Аптека для души / С. Бартошко // Янус Нерухомість. - 2003. - № 22. - С. 20.
Про Всеукраїнський день бібліотек, що проходив у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, та підбиття підсумків конкурсу проектів її інтер"єру, виконаних студентами архітектурного факультету КНУБА.

8. Библиотека Кушнарёва ІІІ: ІІІ премия в Конкурсе на концепцию библиотеки имени Е. П. Кушнарёва, Харьков, пл. Свободы // А + С. - 2010. - № 1-2. - С. 34-35 : ил.
Інформація про проект бібліотеки ім. Є. П. Кушнарьова (2010), виконаний київською групою архітекторів (проектувальник - Н+С; наукові керівники - Микола Дьомін, Галина Войцехівська; архітектори - Олександр Чуб, Станіслав Дьомін, Ірина Зайцева, Наталія Кондель-Пермінова, Юрій Кузьмін, Володимир Трушин, Ірина Ткачова та ін.).

9. Бібліотечне приміщення очима користувача бібліотеки // Діяльність Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В. Г. Заболотного у 2008 році : інформ.-аналіт. огляд / уклад. Г. А. Войцехівська ; редкол.: Г. А. Войцехівська (відп. ред.), Д. О. Мироненко, О. П. Пацеля. - К. : ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, 2009. - С. 29-31.
Вміщено результати соціологічного дослідження, проведеного працівниками ДНАББ ім. В. Г. Заболотного у 2008 р.

10. Будівлі бібліотек: проектування, будівництво, реконструкція : бібліогр. покажч. / ДНАББ ім. В. Г. Заболотного ; уклад.: Г. А. Войцехівська, І. В. Войцехівська, С. М. Кайнова ; редкол.: Г. А. Войцехівська (відп. ред.), Д. О. Мироненко, О. П. Пацеля, Н. В. Ракович ; наук. консультант Н. М. Кондель-Пермінова. - К., 2008. - 192 с. : іл.
Видання створено на основі бібліотечного фонду ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

11. Будівництво бібліотек в сучасних умовах: проблеми і перспективи : за матеріалами наук.-практ. конф. // Інформаційний бюлетень / Мінрегіонбуд України. - 2009. - № 6. - С. 44-48.
Про науково-практичну конференцію, що відбулася в ДНАББ ім. В. Г. Заболотного (2008).

12. Будівництво бібліотек в сучасних умовах: проблеми і перспективи : за матеріалами наук.-практ. конф., м. Київ, 25 верес. 2008 р. / ДНАББ ім. В. Г. Заболотного ; редкол.: Г. А. Войцехівська (відп. ред.), Д. О. Мироненко, О. П. Пацеля. - К., 2009. - 40 с.

13. Виставка-презентація студентських проектів «Бібліотека майбутнього» : до Всеукр. дня б-к // Діяльність Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В. Г. Заболотного у 2009 році : інформ.-аналіт. огляд / уклад. Г. А. Войцехівська ; редкол.: Г. А. Войцехівська (відп. ред.), Д. О. Мироненко, О. П. Пацеля. - К. : ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, 2010. - С. 74-76.
Про виставку, організовану в ДНАББ ім. В. Г. Заболотного у вересні 2009 р. Дипломантами виставки стали студенти НАОМА, Львівської політехніки, КНУБА та КНАУ.

14. Войцехівська, Г. Бібліографічне видання про будівлі бібліотек / Г. Войцехівська // Вісник Книжкової палати. - 2009. - № 5. - С. 18 : іл.
Про бібліографічний покажчик «Будівлі бібліотек: проектування, будівництво, реконструкція» (2008), що підготовлений і виданий працівниками ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

15. Войцехівська, Г. А. Бібліотечні будівлі: бібліотекознавче дослідження ДНАББ ім. В. Г. Заболотного / Г. А. Войцехівська, І. В. Войцехівська, С. М. Кайнова // Державна історична бібліотека України: історія, сучасність, майбутнє : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., приуроч. до 70-річчя заснування Держ. іст. б-ки України, м. Київ, 24-25 верес. 2009 р. / Мінкультури і туризму України, КНУКіМ, Укр. центр культ. досліджень. - К. : Арістей, 2009. - С. 159-160. - Бібліогр. в кінці ст.
Про бібліографічний покажчик «Бібліотечні будівлі: будівництво, проектування, реконструкція» (2008), що підготовлений і виданий працівниками ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

16. Войцехівська, Г. Виставка студентських проектів «Бібліотека майбутнього» / Г. Войцехівська // Інформаційний бюлетень / Мінрегіонбуд України. - 2009. - № 11. - С. 43-44.
Про виставку-презентацію студентських проектів українських галузевих вищих навчальних закладів, приурочену до Всеукраїнського дня бібліотек.

17. Войцехівська, Г. До питання спорудження будівель бібліотек / Галина Войцехівська // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2010. - Вип. 28. - С. 118-124. - Бібліогр. в кінці ст.

18. Войцехівська, Г. А. Проблеми проектування бібліотек ХХІ століття (на прикладі ДНАББ ім. В. Г. Заболотного) / Г. А. Войцехівська // Бібліотечні будівлі в контексті сучасної моделі інформаційно-комунікативної діяльності : матеріали Всеукр. симп. до 100-річчя будівлі ОДНБ ім. М. Горького, м. Одеса, 3 верес. 2007 р. / упоряд.: Г. В. Устюжаніна, М. В. Тетенко ; ред. М. Л. Десенко. - Одеса, 2008. - С. 17-24. - Бібліогр.: 5 назв.

19. Войцехівська, Г. Проблеми спорудження бібліотечних будівель в Україні / Г. Войцехівська, І. Войцехівська, І. Облап // Бібліотечна планета. - 2009. - № 4. - С. 29-30.
Про ініціативи та дослідження ДНАББ ім. В. Г. Заболотного щодо питання спорудження бібліотечних будівель в Україні.

20. Войцехівська, Г. Сучасна будівля бібліотеки України очима архітектора : за матеріалами круглого столу / Г. Войцехівська // Інформаційний бюлетень / Мінрегіонбуд України. - 2011. - № 4. - С. 37-40.
Про круглий стіл на тему «Сучасна будівля бібліотеки України через призму архітектурно-проектувальних вирішень та нових функціональних бібліотечних особливостей», що відбувся у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного 23 вересня 2010 р.

21. Войцехівська, Г. А. Сучасна наукова бібліотека - яка вона? : актуальні суспіл. проекти ДНАББ ім. В. Г. Заболотного / Г. А. Войцехівська // Міське господарство України. - 2010. - № 2. - С. 30-33 : фотогр.
Коротко викладена історія ДНАББ ім. В. Г. Заболотного та вміщено інформацію про два громадські проекти, що реалізуються працівниками бібліотеки - будівництво бібліотек в Україні та бібліотечний проект «Історія малих міст України».

22. Войцехівська, Г. А. Фонд ДНАББ ім. В. Г. Заболотного - джерельна база з проектування, будівництва та дизайну бібліотечних будівель / Г. А. Войцехівська // Будівництво України. - 2009. - № 4. - С. 45-47.
Про науково-практичну конференцію «Будівництво бібліотек у сучасних умовах: проблеми і перспективи», що відбулася в бібліотеці (2008), бібліографічний покажчик «Будівлі бібліотек: проектування, будівництво, реконструкція» (2008) та бібліотечний фонд з питань бібліотечних будівель.

23. Войцеховская, Г. Библиотека будущего // Г. Войцеховская // Строительство & реконструкция. - 2009. - № 11. - С. 39 : фото.
Про виставку студентських проектів «Бібліотека майбутнього», що відкрита в ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

24. Войцеховская, Г. А. Библиотечные сооружения: постановка проблемы / Г. А. Войцеховская, С. С. Артамонова // Строительство и реконструкция. - 2002. - № 1-2 (67). - С. 37.

25. Войцеховская, Г. Строительство, архитектура и дизайн библиотечных сооружений / Галина Войцеховская, Светлана Артамонова // Stroyres.com.ua. - 2002. - 21 июня. - Режим доступа: http://www.stroyrec.com.ua/news.php?id=404. - Загл. с экрана.
Про виникнення спеціалізованих бібліотечних будівель, вітчизняний і зарубіжний досвід будівництва бібліотек, майбутні розробки сучасних приміщень бібліотечних будівель.

26. Войцеховская, Г. Строительство библиотек: миф или реальность? / Г. Войцеховская // Строительство & реконструкция. - 2009. - № 6. - С. 38-40 : ил.
Про науково-практичну конференцію «Будівництво бібліотек у сучасних умовах: проблеми і перспективи», організовану ДНАББ ім. В. Г. Заболотного у вересні 2008 р.

27. Войцеховская, Г. А. Строительство библиотечных зданий в Украине / Г. А. Войцеховская, С. С. Артамонова // Библиотечное дело - 2002: Библиотечное образование и практика: поиски взаимопонимания : тез. Докл. VIІ междунар. науч. конф., г. Москва, 24-25 апр. 2002 г. - М., 2002. - С. 169-170.

28. Войцехівська, І. В. Соціологічне дослідження - один з аспектів бібліотекознавчих досліджень (з досвіду роботи ДНАББ ім. В. Г. Заболотного) / І. В. Войцехівська, І. П. Облап // Державна історична бібліотека України: історія, сучасність, майбутнє: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., приуроч. до 70-річчя заснування Держ. іст. б-ки України, м. Київ, 24-25 верес. 2009 р. / Мінкультури і туризму України, КНУКіМ, Укр. центр культ. досліджень. - К. : Арістей, 2009. - С. 161-165. - Бібліогр. в кінці ст.
Про соціологічні дослідження бібліотечних приміщень, здійснені працівниками ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

29. Всеукраїнський день бібліотек // Діяльність Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В. Г. Заболотного у 2003 році : інформ.-аналіт. огляд / уклад. Г. А. Войцехівська ; редкол.: С. С. Артамонова, К. В. Боліла, Г. А. Войцехівська (відп. ред.), Л. В. Глущенко, О. М. Піхур, Г. І. Пономаренко, Н. В. Ракович, Н. Ф. Степанченко. - К. : ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, 2004. - С. 39-43.
На с. 42-43 - про результати проведеного конкурсу на проект інтер"єру ДНАББ ім. В. Г. Заболотного у 2003 р.

30. Дизайн интерьера центрального атриума новой архитектурной библиотеки имени Заболотного // Сайт архитектора Удальцова Юрия. - 2011. - Режим доступа: http://udaltsov.com/project/121. - Загл. с экрана.
Представлено макети інтер"єру архітектурної бібліотеки у складі культурного інформаційного центру з урахуванням нового підходу до збереження інформації проекту архітектора Ю. Удальцова. У новій будівлі бібліотеки передбачено аудиторії для читання та роботи, конференц-зали, виставкові павільйони, допоміжні й технічні приміщення.

31. Жидецька, О. Бібліотечна будівля в умовах інформаційного суспільства: погляд архітектора / Олена Жидецька // Інформаційний бюлетень / Мінрегіон України. - 2012. - № 10. - С. 39-40.
Про зустріч керівників та співробітників провідних бібліотечних закладів України, представників Мінрегіону України та громадських організацій з архітекторами Києва, Одеси, Львова, що відбулась у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного у рамках Всеукраїнської акції «Кожній бібліотеці - сучасну будівлю».

32. Зверевич, В. В. Пространство современной библиотеки: понятие, организация, развитие / В. В. Зверевич // ГПНТБ России. - 2011. - Режим доступа: http://www.gpntb.ru/win/inter-events/crimea2011/disk/085.pdf. - Загл. с экрана.
Стаття присвячена питанням визначення бібліотечного простору. Вміщено інформацію про семінар «Библиотека-2001: архитектура, дизайн и технологии» в рамках конференції «Крым-2001», присвячений проблемам проектування бібліотек. Зазначено, що на цьому семінарі з доповіддю виступила представник України Г. А. Войцехівська (директор ДНАББ ім. В. Г. Заболотного. - Ред.).

33. Итоги конкурса на разработку эскиз-идеи здания библиотеки им. Е. П. Кушнарева на площади Свободы в г. Харькове / Харків. міськрада, Харків. облвиконком // Офіційний сайт Харківської міської ради, міського голови, виконавчого комітету. - 2010. - 20 трав. - Режим доступу: http://old.city.kharkov.ua/uk/document/view/id/40908. - Назва з екрана.
Серед 92 проектів, представлених на конкурсі, третю премію присуджено конкурсному проекту під девізом 040183 (серед членів авторського колективу - Г. Войцехівська та ДНАББ ім. В. Г. Заболотного).

34. Каліберда, Н. Інноваційні трансформації бібліотечно-інформаційної діяльності / Надія Каліберда, Володимир Попик, Ольга Василенко // Бібліотечний вісник. - 2012. - № 6. - С. 46-52.
На с. 52 вміщено інформацію про спільну доповідь на засіданні секції директора ДНАББ ім. В. Г. Заболотного Г. А. Войцехівської та завідувача відділу цієї ж бібліотеки О. В. Жидецької про проектування сучасних бібліотечних приміщень.

35. Кальницкий, М. Даруй мне тишь твоих библиотек / Михаил Кальницкий // Газета по-киевски. - 2008. - № 174. - С. 20-21. : цв. ил. ; Славутська асоціація шкільних бібліотекарів. - 2008. - 2 авг. - Режим доступа: http://sasl.at.ua/publ/26-1-0-80 ; Интересный Киев. - 2008. - 15 авг. - Режим доступа: http://www.interesniy.kiev.ua/zhizn-v-kieve/obrazovanie-i-nauka/daruy-mne-tish-tvoih-bibliotek/. - Загл. с экрана.
Про бібліотеки Києва, їх книжкові зібрання та споруди. Наведено ілюстративну інформацію про власні споруди київських бібліотек. Зазначено, що деякі бібліотеки розташовано в «примечательных зданиях», серед яких ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, що розміщена в Гостиному дворі на Подолі.

36. Книжкові виставки // Діяльність Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В. Г. Заболотного у 2011 році : інформ.-аналіт. огляд / уклад.: Г. А. Войцехівська, О. В. Жидецька ; редкол.: Г. А. Войцехівська (відп. ред.), Д. О. Мироненко, О. Б. Рудич. - К. : ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, 2012. - С. 7-20.
На с. 9-10 - про підготовлену працівниками ДНАББ ім. В. Г. Заболотного книжкову виставку «Будівництво бібліотек в Україні: сучасний стан і перспективи», присвячену питанням спорудження будівель бібліотек, зокрема аналізу нормативно-правової бази, проектуванню, архітектурним конкурсам і приурочену до 20-ліття незалежності України.

37. Книжкові виставки. Виїзні заходи // Діяльність Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В. Г. Заболотного у 2008 році : інформ.-аналіт. огляд / уклад. Г. А. Войцехівська ; редкол.: Г. А. Войцехівська (відп. ред.), Д. О. Мироненко, О. П. Пацеля. - К. : ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, 2009. - С. 10-19.
На с. 14 - про книжкову виставку «Будівництво бібліотек і світовий досвід», організовану працівниками ДНАББ ім. В. Г. Заболотного і присвячену спорудженню бібліотечних будівель у різні часи в різних країнах.

38. Кондель-Перминова, Н. Архитектурный акцент на площади Свободы (размышления об итогах одного харьковского конкурса) / Н. Кондель-Перминова // The Architect. - 2010. - № 7. - С. 38-41.
На с. 39 - про авторський колектив проекту на ескіз-ідею бібліотеки ім. Є. П. Кушнарьова, відзначеного третьою премією, до складу якого ввійшли Микола Дьомін, Олександр Чуб, Станіслав Дьомін, Ірина Зайцева, Юрій Кузьмін, Володимир Трушин, Ірина Ткачова, Юрій Удальцов, Артем Новіков, Костянтин Колесніков, Наталія Кондель-Пермінова, Олексій Сусліков, Денис Паламарчук, Олександр Грітчін, Галина Войцехівська.
На с. 40 - про участь Г. Войцехівської, директора ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, у підготовці проекту та роль ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, «главной профессиональной библиотеки Украины», у розробці моделі сучасної української бібліотеки.

39. Кондель-Пермінова, Н. Архітектурний конкурс в історичній зоні: результати та висновки / Н. Кондель-Пермінова // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини : зб. наук. пр. з мистецтвознавства, архітектурознавства і культурології / АМУ, Ін-т проблем сучасного мистецтва ; редкол.: В. Д. Сидоренко (голова, голов. ред.) [та ін.]- К., 2010. - Вип. 7. - С. 112-122.
Про результати архітектурного конкурсу на ескіз-ідею будівлі сучасної бібліотеки ім. Є. П. Кушнарьова, що відбувся у Харкові в січні-травні 2010 р.
На с. 113-114 - про присудження третьої премії в конкурсі на проект ескіз-ідеї будівлі бібліотеки ім. Є. П. Кушнарьова у Харкові авторському колективу з Києва та участь Г. Войцехівської в підготовці проекту.
На с. 119-120 - про склад київської команди, до якої ввійшла Г. Войцехівська, та використання досвіду, набутого ДНАББ ім. В. Г. Заболотного у питаннях запровадження нових бібліотечних функцій, при підготовці проекту.

40. Круглий стіл «Сучасна будівля бібліотеки України через призму архітектурно-проектувальних вирішень та нових функціональних бібліотечних можливостей» : до Всеукр. дня б-к // Діяльність Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В. Г. Заболотного у 2010 році : інформ.-аналіт. огляд / уклад. Г. А. Войцехівська ; редкол.: Г. А. Войцехівська (відп. ред.), Д. О. Мироненко, О. П. Пацеля. - К. : ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, 2011. - С. 51-71.
Викладено матеріали круглого столу, організованого працівниками ДНАББ ім. В. Г. Заболотного за участі архітектурно-будівельної громадськості у вересні 2010 р.

41. Кулаковська, Т. Міжнародне співробітництво бібліотек у формуванні електронного середовища наукових бібліотек / Т. Кулаковська, Г. Солоіденко // Бібліотечний вісник. - 2007. - № 6. - С. 42-46.
Про міжнародну наукову конференцію «Інтранет/екстранет-ресурси в наукових бібліотеках», що відбулась у НБУВ у жовтні 2007 р.
На с. 42 - про спільне засідання Асоціації бібліотек України і Ради директорів наукових бібліотек та інформаційних центрів академій наук - членів Міжнародної асоціації академій наук - й участь у ньому керівників та фахівців провідних бібліотек України, серед яких Г.А. Войцехівська, директор ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.
На с. 46 - про пропозицію Г. А. Войцехівської щодо підготовки бібліотеками збірника статей, присвяченого будівлям та приміщенням бібліотек.

42. Мироненко, Д. Архітектурно-будівельна бібліотека для будівництва бібліотек у незалежній Україні: штрихи до реалізації / Д. Мироненко // Інформаційний бюлетень / Мінрегіонбуд України. - 2011. - № 10. - C. 39-40.
Про книжкову виставку «Будівництво бібліотек в Україні: сучасний стан і перспективи», підготовлену працівниками ДНАББ ім. В. Г. Заболотного до 20-річчя незалежності України.

43. Муха, Л. Оптимізація доступу до рукописних і книжкових пам"яток: превентивні заходи зі збереження та оцифрування / Л. Муха, Л. Затока // Бібліотечний вісник. - 2009. - № 6. - С. 25-29.
На с. 27 - короткий виклад доповіді Г. А. Войцехівської «До питання спорудження будівель бібліотек», що була проголошена на круглому столі.

44. Наталия Кондель-Перминова: Сегодня объект недвижимости - намного больше, чем просто объем и планировочное решение... / бесед. Н. Сергеенко // Будмайстер. - 2010. - № 8. - С. 8-10 : ил., портр.
Про конкурс проектів на розробку ескіз-ідеї будівлі бібліотеки ім. Є. П. Кушнарьова. Третя премія присуджена авторському колективу з м. Києва, до складу якого ввійшли спеціалісти різних напрямків: Микола Дьомін, Олександр Чуб, Станіслав Дьомін, Ірина Зайцева, Юрій Кузьмін, Володимир Трушин, Ірина Ткачова, Юрій Удальцов (архітектори), Артем Новіков (економіка і маркетинг), Наталія Кондель-Пермінова (історія і культура), Олексій Сусликов (IT-технології і операційне управління проектом), Денис Паламарчук і Олександр Гритчин (3D-візуалізація), Галина Войцехівська (технології бібліотек).
На с. 9 відзначено особливу роль ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, «главной профессиональной библиотеки Украины», та її директора Г. Войцехівської у підготовці конкурсних матеріалів.

45. Наукова та видавнича діяльність // Діяльність Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В. Г. Заболотного у 2008 році : інформ.-аналіт. огляд / уклад. Г. А. Войцехівська ; редкол.: Г. А. Войцехівська (відп. ред.), Д. О. Мироненко, О. П. Пацеля. - К. : ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, 2009. - С. 19-21.
На с. 20-21 - про бібліографічний покажчик «Будівлі бібліотек: проектування, будівництво, реконструкція», підготовлений і виданий працівниками ДНАББ ім. В. Г. Заболотного у 2008 р.

46. Науково-практична конференція «Будівництво бібліотек в сучасних умовах: проблеми і перспективи» // Діяльність Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В. Г. Заболотного у 2008 році : інформ.-аналіт. огляд / уклад. Г. А. Войцехівська ; редкол.: Г. А. Войцехівська (відп. ред.), Д. О. Мироненко, О. П. Пацеля. - К. : ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, 2009. - С. 31-51.
Викладено матеріали конференції, організованої працівниками ДНАББ ім. В. Г. Заболотного за участі архітектурно-будівельної громадськості України (2008 р.).
На с. 46-48 висвітлено результати соціологічного дослідження «Бібліотечне приміщення очима бібліотекаря галузевого інституту», проведеного працівниками ДНАББ ім. В. Г. Заболотного у 2008 р.

47. Образ для храму архітектурної думки // Янус Нерухомість. - 2003. - № 24. - С. 5. - (Конкурс).
Про оголошення конкурсу на проектування художнього образу та логотипу ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

48. Пацеля, О. П. Бібліотечні споруди / О. П. Пацеля // Строительствo & реконструкция. - 2007. - № 11. - С. 62 : іл.
Про бібліотечні споруди різних країн в контексті навколишнього середовища та проблеми їх будівництва.

49. Пацеля, О. П. Бібліотечні споруди в архітектурному просторі сучасного міста / О. П. Пацеля // Бібліотечні будівлі в контексті сучасної моделі інформаційно-комунікативної діяльності : матеріали Всеукр. симп. до 100-річчя будівлі ОДНБ ім. М. Горького, Одеса, 3 верес. 2007 р. / упоряд.: Г. В. Устюжаніна, М. В. Тетенко ; ред. М. Л. Десенко. - Одеса, 2008. - С. 36-39.

50. Система підвищення кваліфікації бібліотечних працівників // Діяльність Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В. Г. Заболотного у 2002 році : корот. звіт / уклад. Г. А. Войцехівська ; редкол.: С. С. Артамонова, К. В. Боліла, Г. А. Войцехівська (відп. ред.), Л. В. Глущенко, О. М. Піхур, Г. І. Пономаренко, Н. В. Ракович. - К. : ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, 2003. - С. 46-48.
На с. 47 - про участь працівників ДНАББ ім. В. Г. Заболотного у Сьомій Міжнародній науковій конференції «Библиотечное дело-2002: Библиотечное образование и практика: поиски взаимопонимания» (Москва, Московський державний університет культури і мистецтв). Зазначено, що з доповіддю Г. А. Войцехівської і С. С. Артамонової «Строительство библиотечных зданий в Украине: к постановке проблемы» виступила С. С. Артамонова.

51. Щербина, Н.С. Проблеми проектування бібліотек в Україні / Н. С. Щербина // Будівництво України. - 2010. - № 6. - С. 45-48 : іл.
Про засідання круглого столу на тему «Сучасна будівля бібліотеки України через призму архітектурно-проектних рішень і нових функціональних бібліотечних особливостей», що відбувся 23.09.2010 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

52. Щербина, Н. Современная библиотека / Н. С. Щербина // Строительство & реконструкция. - 2010. - № 12. - С. 38-39 : фото.
Про засідання круглого столу на тему «Сучасна будівля бібліотеки України через призму архітектурно-проектних рішень і нових функціональних бібліотечних особливостей», що відбувся 23.09.2010 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.Прочитано: 3765 раз
Дополнительно на данную тему:
Про проект
Будівлі українських бібліотек

Назад | Начало | Наверх

 Віртуальна довідка

 


 Пошуквислів
будь-яке слово

Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г. Заболотного
знаходиться за адресою: м. Київ, просп. Перемоги 50 (м. "Шулявська").
Тел.: (044) 456-01-72

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Відкриття сторінки: 0.18 секунди
Державна наукова ахітектурно-будівельна бібліотека ім. В.Г. Заболотного.
НазваУточнювання
PHP-Nuke Platform by u$peh --
Warning: include_once(/sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/putslinkshere/mainlink.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 4

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '/sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/putslinkshere/mainlink.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php52/share/pear') in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 4

Fatal error: Class 'MLClient' not found in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 7