Welcome to Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г.Заболотного!

     
 Контакти

Адреса: 03047 м. Київ, просп. Перемоги, 50
Ми на мапі

E-mail: dnabb2004@ukr.net

Телефон: (093) 304 85 32

(044) 456 01 72

(044) 456 31 98 (обслуговування)


 Повідомити про корупційне правопорушення

Повідомити про корупційне правопорушення


  НАШІ ВИДАННЯ

Бібліографічні покажчики

Бюлетень "Будівництво, архітектура та житлово-комунальне господарство"

Бюлетень "Нові надходження до фондів ДНАББ ім. В.Г. Заболотного

Інформаційно-аналітичний огляд діяльності бібліотеки

Бібліотечні рубрики


 Приєднуйтесь до нас:
Приєднуйтесь до нас


Правила користування
Загальні положення. Права користувачів. Обов'язки користувачів. Обов'язки бібліотеки з обслуговування користувачів.

Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В.Г. Заболотного

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ
ДЕРЖАВНОЮ НАУКОВОЮ АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНОЮ БІБЛІОТЕКОЮ ІМЕНІ В.Г.ЗАБОЛОТНОГО
(затверджено 22.11.2006 р.)1.          ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
1.1.           Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В.Г.Заболотного (далі – Бібліотека) є установою культури, що організує користування науковою, науково-технічною літературою та документацією з питань будівництва, архітектури, житлово-комунального господарства та суміжних галузей. Вона здійснює бібліотечне, довідково-бібліографічне та інформаційне обслуговування фахівців підприємств, організацій, установ будівельної та суміжних галузей, а також студентів навчальних закладів. Бібліотека є методичним центром для мережі бібліотек будівельної галузі, головною бібліотекою з міжбібліотечного абонемента та галузевим депозитарієм літератури з будівництва та архітектури.

1.2 Користування Бібліотекою безоплатне. Перелік окремих видів платних послуг, що надає Бібліотека (ксерокопіювання, сканування, підготовка тематичних добірок тощо), а також розмір їх оплати визначаються “Тимчасовими розцінками на платні послуги”, затвердженими в установленому порядку.

1.3 Правила користування Бібліотекою розроблені на основі “Типових правил користування бібліотеками в Україні” із змінами і доповненнями, затвердженими наказом Міністерства культури і мистецтв України від 25.05.2001 р. № 319 і зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 22.06.2001 р. № 538/5729.

 
2.          ПРАВА користувачів
 
2.1. Право користування Бібліотекою мають громадяни, незалежно від їх    положення, соціального і майнового стану, расової  і національної належності, статі, освіти, мови, віку, ставлення до релігії, роду і характеру занять, місця проживання, а також підприємства, установи і організації.

2.2 Користувачі мають право:

- безоплатно користуватись інформацією про склад бібліотечного фонду через довідково-пошуковий апарат (крім комерційних баз даних);

- безоплатно одержувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації;

- одержувати в читальний зал для тимчасового користування всі види видань, що є у фонді Бібліотеки;

- одержувати копії окремих матеріалів згідно з установленим порядком;

- одержувати документи або їх копії через міжбібліотечний абонемент (МБА);

- користуватись всіма видами довідково-бібліографічного та інформаційного обслуговування та іншими видами послуг, що надає Бібліотека;

- брати участь у роботі бібліотечних рад.

2.3 Рідкісні видання, альбоми, атласи, плани, карти, довідкові, довідково-інформаційні видання, нормативні документи, видання із фонду депозитарного зберігання, контрольні примірники всіх видань, періодичні видання поточного року, а також література, одержана з інших бібліотек через МБА, надаються для користування тільки в читальному залі.

2.4 Користувачі мають право одержувати для опрацювання поза бібліотекою, крім тих документів, що зазначені в пункті 2.3, не більше 5 документів терміном до 30 днів, документів підвищеного попиту, періодичні видання – до 15 днів.

Термін користування документами на прохання користувача може бути продовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів.

2.5 За МБА література видається строком до 30 днів.

2.6 Користувач має право одночасно замовити не більше 6 видань, при цьому загальна кількість замовлень не обмежується.

2.7 Користування неопублікованими матеріалами (дисертації тощо) здійснюється в читальному залі при наявності письмового запиту з місця роботи чи навчання читача.

2.8 Термін виконання читацького запиту з підсобних фондів – відразу  після подання запиту, із основного фонду, депозитарного фонду та фонду рідкісної книги – протягом 40 хвилин.

2.9 Співробітники Бібліотеки мають право брати видання, що знаходяться в Бібліотеці в одному примірнику, у відділи (на робочі місця) терміном до 10 днів.

2.10 Замовлена користувачем література може бути поставлена на прохання користувача на бронеполицю терміном до 10 днів.

Література підвищеного попиту за користувачем не бронюється.

 
3. Обов’язки  користувачів
 
3.1 Для запису до Бібліотеки громадяни пред’являють паспорт або документ, що його заміняє, подають фотокартку, ознайомлюються з Правилами користування Бібліотекою, підписують зобов’язання їх виконувати і повідомляють відомості, необхідні для заповнення реєстраційної картки та оформлення читацького квитка і формуляра.

У разі зміни місця реєстрації, зазначеного у паспорті, користувач повинен повідомити про це Бібліотеку у місячний термін.

3.2 Користувачам видається читацький квиток.

Читацький квиток є документом, що надає право користуватись фондами Бібліотеки. Він повинен подаватись користувачами при вході до відділів обслуговування, бібліографічної та довідково-інформаційної роботи, при замовленні та одержанні необхідного видання.

Категорично забороняється передавати читацький квиток іншій особі.

3.3 У разі втрати читацького квитка користувач повинен заявити про це в Бібліотеку, відшкодувати його вартість в розмірі, що відповідає витратам на його виготовлення, отримати дублікат читацького квитка.

3.4 При запису до Бібліотеки  користувач заповнює формуляр читача. Формуляр є документом, що засвідчує дату та факт видачі читачеві і прийому бібліотекарем книг та інших документів.

Користувач розписується у формулярі за кожний примірник видання, одержаного на абонемент або в читальний зал. При поверненні книг та інших документів підписи користувача погашаються підписом бібліотекаря.

3.5 Для одержання видань користувач зобов’язаний правильно і розбірливо заповнити листок читацької вимоги.

3.6 При одержанні книг та інших документів користувач повинен ретельно переглянути їх, у разі виявлення будь-яких дефектів чи пошкоджень попередити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на документах відповідні позначки. В іншому разі відповідальність за виявлені дефекти чи пошкодження несе користувач.

3.7 Користувачі зобов’язані:

- дбайливо ставитись до книг та інших документів, одержаних із фондів Бібліотеки;

- повертати їх в установлені терміни;

- не робити ніяких записів, підкреслень, позначок на сторінках видань, не загинати сторінок.       

3.8 Користувачам категорично забороняється:

- виривати аркуші чи ілюстрації, копіювати малюнки, плани, карти через кальку без скла;

- виносити документи з приміщення Бібліотеки, якщо вони не записані в читацькому формулярі абонемента;

- заносити до читального залу та на абонемент сумки, теки, портфелі;

- заходити до читального залу та на абонемент у верхньому одязі;

- передавати літературу іншій особі без попереднього переоформлення її на інший читацький формуляр.

3.9 Користувачі повинні дотримуватись в Бібліотеці порядку та тиші. Розмови за робочими столами та колективні заняття заборонені.

Особи в нетверезому стані й неохайному вигляді до Бібліотеки не допускаються.

3.10 Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду Бібліотеки, а також одержаний через МБА, за домовленістю з бібліотекою-фондоутримувачем повинен замінити його аналогічним документом, визнаним бібліотекою-фондоутримувачем рівноцінним, або відшкодувати його ринкову вартість. Розмір відшкодування визначається Бібліотекою.

Обслуговування користувача може бути відновлено після його повного розрахунку з Бібліотекою.

3.11 Документи, одержані з фонду Бібліотеки, користувач повинен повертати в установлені терміни. У разі порушення термінів користування документами сплачується пеня за кожний прострочений день. Розмір пені визначається Бібліотекою.

3.12 Користувачі несуть відповідальність за несанкціоноване використання створених Бібліотекою баз даних, інших об’єктів інтелектуальної власності згідно з чинним законодавством.

3.13 Користувач, який порушив Правила користування Бібліотекою, позбавляється права відвідувати її на термін від трьох до дванадцяти місяців або виключається з числа користувачів без права відновлення. На реєстраційній картці та читацьких формулярах про це робиться позначка.

Матеріали про злісне порушення Правил користування Бібліотекою можуть бути передані до суду згідно з чинним законодавством.

 
4. ОБОВ’ЯЗКИ БІБЛІОТЕКИ З ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ

 
Бібліотека зобов’язана:

4.1 Інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає Бібліотека, у т.ч. й про платні послуги.

4.2 Створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в Бібліотеці, надавати допомогу в доборі потрібних документів.

4.3 Забезпечити високу культуру обслуговування користувачів.

4.4 Задовольняти потреби користувачів у створенні при Бібліотеці читацьких об’єднань, клубів за інтересами.

4.5 Систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до Бібліотеки виданих користувачам документів.

4.6 Ураховувати читацькі запити при формуванні інформаційних ресурсів, проведенні масових заходів.

4.7 Не використовувати відомості про користувачів Бібліотеки та їх інтереси з будь-якою метою, крім наукової, без їх згоди.

4.8 Створювати бібліотечні ради.

4.9 Звітувати перед користувачами Бібліотеки та громадськістю.

 

Прочитано: 19170 раз

Назад | Начало | Наверх

 Віртуальна довідка

 


 Пошуквислів
будь-яке слово

Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г. Заболотного
знаходиться за адресою: м. Київ, просп. Перемоги 50 (м. "Шулявська").
Тел.: (044) 456-01-72

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Відкриття сторінки: 0.18 секунди
Державна наукова ахітектурно-будівельна бібліотека ім. В.Г. Заболотного.
НазваУточнювання
PHP-Nuke Platform by u$peh --
Warning: include_once(/sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/putslinkshere/mainlink.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 4

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '/sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/putslinkshere/mainlink.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php52/share/pear') in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 4

Fatal error: Class 'MLClient' not found in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 7