Welcome to Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г.Заболотного!

     
 Контакти

Адреса: 03047 м. Київ, просп. Перемоги, 50
Ми на мапі

E-mail: dnabb2004@ukr.net

Телефон: (093) 304 85 32

(044) 456 01 72

(044) 456 31 98 (обслуговування)


 Повідомити про корупційне правопорушення

Повідомити про корупційне правопорушення


  НАШІ ВИДАННЯ

Бібліографічні покажчики

Бюлетень "Будівництво, архітектура та житлово-комунальне господарство"

Бюлетень "Нові надходження до фондів ДНАББ ім. В.Г. Заболотного

Інформаційно-аналітичний огляд діяльності бібліотеки

Бібліотечні рубрики


 Приєднуйтесь до нас:
Приєднуйтесь до нас


Нові надходження

Нові надходження: січень 2010 р.  Вінниччина туристична = Tourist Vinnychyna: Ethnography Guide: Краєзнавчий довідник / Вінниц. обл. універс. наук. б-ка ім. К.А.Тімірязєва; Упоряд. О. Кізян; Ред. М. Спиця; Відп. за вип. Н. Морозова. – Вінниця: ДП "ДКФ", 2009. – 432 с.


  У довіднику представлено інформацію про найпривабливіші туристичні куточки Вінничини.


Вісник Донбаської національної академії будівництва і архітектури: Зб. наук. пр. Вип. 4(78)-2009: Баштові споруди: Матеріали, конструкції, технології / ДонНАБА; Ред. кол.: Є. В. Горохов (голов. ред.) та ін. – Макіївка: ДонНАБА, 2009. – 249 с.: рис., табл. – Бібліогр. в кінці ст.


У збірнику висвітлено особливості будівельних матеріалів, зокрема високоміцних бетонів, вміщено інформацію про експериментальні дослідження та роботу сталевих конструкцій, висвітлено питання оцінки технічного стану багатоповерхових залізобетонних будівель.

Глухів: Державний історико-культурний заповідник: Буклет / Авт. тексту С. Жукова; Фото Ю. Москаленка. – Глухів, [2009]. – 6 с.: фото кольор.


Про історію та сьогодення міста Глухова Сумської області.
Жовква О. І. Архітектура православних духовних навчальних закладів України: [Моногр.] / Під наук. кер. і за заг. ред. В. І. Єжова; Укр. акад. архіт., КНУБА. – Чернівці: ТОВ "Друк Арт", 2009. – 192 с.: іл. – Бібліогр.: с. 182-190.


У монографії здійснено спробу комплексного аналізу особливостей архітектури православних духовних навчальних закладів, досліджено їх поетапний розвиток, узагальнено вітчизняний і закордонний досвід проектування та будівництва об"єктів цього типу.
Заграй Я.М. Вплив фізичних і хімічних забруднювачів на еко- і біосистеми: Моногр. / Я. М. Заграй, О. А. Котовенко, О. Ю. Мірошниченко; КНУБА. – К.: КНУБА, 2009. – 276 с.: рис., табл. – Бібліогр. с. 258-271.


У монографії наведено узагальнені результати системних досліджень складних багатофакторних процесів, що протікають в екологічних і біологічних системах та їх компонентах.
Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. науч. тр. Вып. 4 / Приднепров. гос. акад. стр-ва и архитектуры; Под общ. Ред. В. И. Большакова. – Днепропетровск: ПГАСА, 2009. – 397 с.: табл., рис. – (Теория и практика пр-ва и примен. ячеистого бетона в стр-ве). – Библиогр. в конце ст.

Збірник вміщує наукові статті та тезиси доповідей учасників ІV-го Міжнародного науково-практичного семінару «Теория и практика производства и применения ячеистого бетона в строительстве» (Мисхор-2009).
Збірник наукових праць Українського науково-дослідного та проектного інституту сталевих конструкцій імені В.М. Шимановського: Наук. Вид. Вип. 3 / Під заг. ред. О. В. Шимановського. – К.: Сталь, 2009. – 268 с.: іл.


Про розвиток методів розрахунку і проектування конструкцій, будівель та споруд, розробку раціональних типів конструкцій, експериментально-теоретичні дослідження роботи елементів та вдосконалення нормативної бази в галузі будівництва.
Опір матеріалів і теорія споруд: Наук.-техн. зб. Вип. 83 / КНУБА; Відп. ред. В. А. Баженов. – К.: КНУБА, 2009. – 174 с. : табл., рис. – Бібліогр. в кінці ст.


У збірнику вміщено статті за результатами досліджень у галузі опору матеріалів, будівельної механіки, теорії пружності і пластичності.

Праці центру пам"яткознавства. Вип. 16 / Центр пам"яткознавства НАНУ УТОПіК; Ред. кол.: О. М. Титова (голов. ред.) та ін. – К., 2009. – 318 с.: рис. – Бібліогр. в прим.


Публікації присвячено історіографічним та методологічним студіям, а також оприлюднено дискусійні питання з українського пам"яткознавства і музеєзнавства.
Ціноутворення у будівництві: Зб. офіц. док. та роз"яснень. № 8, серпень 2009 / Мінрегіонбуд України; Голов. ред. І. М. Сіренко; Редкол.: А. В. Беркута [та ін.]. – К.: Інпроект, 2009. – 144 с.: табл.


У збірнику вміщено Порядок проведення державної експертизи містобудівної документації та Стандарт організації України СОУ Д.2.7-01386326-001:2008.
Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів та конструкцій: Зб. наук. пр. Вип. 8 / НАН України, Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка; За заг. ред. Й. Й. Лучко. – Львів: Каменяр, 2009. – 736 с.: рис. – Текст укр. та англ. мовами. – Бібліогр. в кінці ст.


Збірник об"єднує дослідження, присвячені таким проблемам: аналітичні та числові методи в механіці і фізиці руйнування будівельних матеріалів та конструкцій; експериментальні методи дослідження і діагностика роботи будівельних матеріалів.
Реконструкція житла: Зб. ст. Вип. 11 / НДІпроектреконструкція; Ред. кол.: Г. І. Онищук (голов. ред.). – К.: НДІпроектреконструкція, 2009. – 295 с.: табл., рис. – Текст укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в кінці ст.


У статтях висвітлено науково-технічне та нормативне забезпечення реконструкції житлового фонду України. Ознайомлено з історико-архівними дослідженнями та практикою сучасного проектування і будівництва.Коммунальное хозяйство городов: Науч.-техн. сб. Вып. 88 / Харьков. нац. акад. городского хоз-ва; Отв. ред. Л.М. Шутенко. – К.: Техника, 2009. – 385 с.: рис., табл. – (Технические науки). – Текст на рус. и укр. яз. – Библиогр. в конце ст.


Висвітлено питання комплексної реконструкції житлової забудови як основи сталого розвитку населених пунктів, архітектурно-конструктивних особливостей існуючих великопанельних будівель.

 


Прочитано: 1638 раз
Дополнительно на данную тему:
Нові надходження: квітень 2012 р.
Нові надходження
Нові надходження: грудень 2015 р.
Нові надходження: липень 2012 р.
Нові надходження: лютий 2010 р.
Нові надходження: березень 2010 р.
Нові надходження: грудень 2011 р.
Нові надходження: серпень 2011 р.
Нові надходження: січень 2011 р.
Нові надходження: квітень 2010 р.

Назад | Начало | Наверх

 Віртуальна довідка

 


 Пошуквислів
будь-яке слово

Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г. Заболотного
знаходиться за адресою: м. Київ, просп. Перемоги 50 (м. "Шулявська").
Тел.: (044) 456-01-72

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Відкриття сторінки: 0.18 секунди
Державна наукова ахітектурно-будівельна бібліотека ім. В.Г. Заболотного.
НазваУточнювання
PHP-Nuke Platform by u$peh --
Warning: include_once(/sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/putslinkshere/mainlink.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 4

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '/sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/putslinkshere/mainlink.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php52/share/pear') in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 4

Fatal error: Class 'MLClient' not found in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 7