Welcome to Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г.Заболотного!

     
 Контакти

Адреса: 03047 м. Київ, просп. Перемоги, 50
Ми на мапі

E-mail: dnabb2004@ukr.net

Телефон: (093) 304 85 32

(044) 456 01 72

(044) 456 31 98 (обслуговування)


 Повідомити про корупційне правопорушення

Повідомити про корупційне правопорушення


  НАШІ ВИДАННЯ

Бібліографічні покажчики

Бюлетень "Будівництво, архітектура та житлово-комунальне господарство"

Бюлетень "Нові надходження до фондів ДНАББ ім. В.Г. Заболотного

Інформаційно-аналітичний огляд діяльності бібліотеки

Бібліотечні рубрики


 Приєднуйтесь до нас:
Приєднуйтесь до нас


Нові надходження

Нові надходження: січень 2012 р.

Актуальні питання історії, науки і техніки : матеріали 10-ї Всеукр. наук. конф., 6-8 жовт. 2011 р., м. Київ / Центр пам"яткознав. НАН України і УТОПІК, Нац. косміч. агенство України, Центр дослідж. наук.-техніч. потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва, Акад. наук вищ. освіти України, Асоціація працівників музеїв техніч. профілю ; відп. за вип. Л. О. Гріффен. - К., 2011. - 335 с. : рис. - Бібліогр. в кінці ст.
У матеріалах доповідей учасників конференції з різних регіонів України стисло висвітлено актуальні проблеми дослідження розвитку науки і освіти, розвитку техніки в історичному аспекті, персоналій видатних науковців та інженерів минулого тощо.

Будівельні конструкції : міжвід. наук.-техн. зб. Вип. 75 : Механіка грунтів, геотехніка та фундаментобудування: зб. наук. пр. у 2 кн. Кн. 1 / НДІБК ; голов. ред. П. І. Кривошеєв. - К., 2011. - 668 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст.
Вміщено інформацію про експериментальні, теоретичні дослідження та практичні розробки і рекомендації з механіки ґрунтів та інженерної геології, проектування та влаштування основ і фундаментів в галузі цивільного, житлового, промислового та дорожнього будівництва. Наведено результати досліджень формування напруженого-деформованого стану основи при статичному та динамічному її завантаженні, розрахунків основ і фундаментів при різних умовах завантаження та дані експериментальних досліджень сумісної роботи фундаментів.
Валовой М.О. Міцність, тріщиностійкість та деформативність підсилених згинальних елементів при повторних навантаженнях : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. техн. наук: (05.23.01) / М. О. Валовой ; наук. кер. А. Я. Барашиков ; КНУБА. - К., 2011. - 20 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 17-18.
Наведено результати дослідження, метою якого було експериментальне і теоретичне визначення параметрів міцності, тріщиностійкості та деформацій підсилених балок з бетонів на відходах ГЗК Кривбасу при дії на них малоциклових повторних навантажень.

Гріффен Л.О. Пам"ятки техніки : [монографія] / Л. О. Гріффен, В. О. Константинов, О. М. Титова ; Центр пам"яткознав. НАН України та УТОПІК. - К., 2010. - 127 с. : рис. - Бібліогр. в підстроч. прим.
У монографії розглянуто теоретичні питання про сутність техніки як суспільного явища та пам"ятки техніки як феномену історії і культури. Значна увага приділена характеристиці як рухомих пам"яток техніки в музейних зібраннях, так і пам"яток нерухомих; викладені результати деяких досліджень ставлення різних верств сучасного українського суспільства до визначення, вивчення та охорони пам"яток техніки.
ДСТУ Б В.2.5-53:2010 (ГОСТ 26067.0-83, MOD): Ланки залізобетонні безнапірних труб прямокутного перерізу для гідротехнічних споруд. Технічні умови / Мінрегіонбуд України, ТОВ НТК "Будстандарт" ; наук. кер. Г. Желудков. - Вид. офіц. - Введено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 26067.0-83) ; Чинний від 01.01.2012. - К. : Укрархбудінформ, 2011. - VII, 10 с. : рис., табл. - (Конструкції будинків і споруд).


Містобудування та територіальне планування : спецвип. за матеріалами доп. та повідомл., зробл. на міжнар. наук. конф. молодих учених та студ. "Буд-во, реконстр. та дизайн сучасного містобудування", (7-9 квіт. 2011 р. м. Луцьк): наук.-техн. зб. Вип. 40. У 2-х ч. Ч. 1 / КНУБА, Спілка урбаністів України ; відп. ред. М. М. Осєтрін. - К. : КНУБА, 2011. - 673 с. : рис., табл., граф. - Текст: укр., рос. - Бібліогр. в кінці ст.
В збірнику висвітлюються інженерні та економічні проблеми теорії і практики містобудування, територіального планування, управління містобудівельними системами і програмами, комплексної оцінки, освоєння, розвитку, утримання та реконструкції територій і житлової забудови, розглядаються нагальні питання містобудівельного кадастру, розвитку поселень, їх інженерного устаткування та транспортної інфраструктури.Куковальська Н.М. Михайлівський Золотоверхий монастир : іст. доля та мистец. спадщина / Н. М. Куковальська ; Нац. заповідник "Софія Київська". - К. : Горобець, 2011. - 55 с. : іл. - Бібліогр.: с. 53.
У виданні розповідається про історію храму; особливо місце надано розповіді про автентичні мозаїки, фрески та шиферні рельєфи Михайлівського Золотоверхого собору XII ст., що експонуються в приміщенні на хорах Софії Київської.Рутковська І.З. Архітектурні конструкції малоповерхових будівель : навч. посіб. для студ. ВНЗ / І. З. Рутковська, Д. Г. Гладишев, Ю. І. Соха. - Львів : Растр-7, 2011. - 144 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 143-144.
У посібнику розглядаються питання проектування мало- та середньоповерхових будівель. За результатами аналізу вітчизняного та закордонного досвіду запропоновано варіанти конструктивних рішень будівель та їх елементів із використанням ефективних будівельних конструкцій, матеріалів та виробів.


Хорольский Д.Ю. Справочник по плоскому прокату / Д. Ю. Хорольский, С. Л. Каныгин. - Х. : Металлика, 2011. - 331 с. : ил.
У довідник включено технічні умови на листовий прокат. Наведено геометричні розміри і допуски на розміри і форму листового прокату, вимоги до стану його поверхні, а також масові характеристики.


Шевченко Б. Ічнянщина : фототрилогія. Зошит 1 : Крізь віки. Ічня / Б. Шевченко. - К. : Гнозіс, 2010. - 272 с. : іл.
Перший фотоальбом з тритомного краєзнавчого художнього видання про Ічнянський край на Чернігівщині містить розділи про минувшину Ічнянщини та про її адміністративний і культурний центр – старовинне козацьке містечко Ічню.


Прочитано: 1398 раз
Дополнительно на данную тему:
Нові надходження: квітень 2012 р.
Нові надходження
Нові надходження: грудень 2015 р.
Нові надходження: липень 2012 р.
Нові надходження: січень 2010 р.
Нові надходження: лютий 2010 р.
Нові надходження: березень 2010 р.
Нові надходження: грудень 2011 р.
Нові надходження: серпень 2011 р.
Нові надходження: січень 2011 р.

Назад | Начало | Наверх

 Віртуальна довідка

 


 Пошуквислів
будь-яке слово

Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г. Заболотного
знаходиться за адресою: м. Київ, просп. Перемоги 50 (м. "Шулявська").
Тел.: (044) 456-01-72

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Відкриття сторінки: 0.18 секунди
Державна наукова ахітектурно-будівельна бібліотека ім. В.Г. Заболотного.
НазваУточнювання
PHP-Nuke Platform by u$peh --
Warning: include_once(/sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/putslinkshere/mainlink.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 4

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '/sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/putslinkshere/mainlink.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php52/share/pear') in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 4

Fatal error: Class 'MLClient' not found in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 7