Welcome to Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г.Заболотного!

     
 Контакти

Адреса: 03047 м. Київ, просп. Перемоги, 50
Ми на мапі

E-mail: dnabb2004@ukr.net

Телефон: (093) 304 85 32

(044) 456 01 72

(044) 456 31 98 (обслуговування)


 Повідомити про корупційне правопорушення

Повідомити про корупційне правопорушення


  НАШІ ВИДАННЯ

Бібліографічні покажчики

Бюлетень "Будівництво, архітектура та житлово-комунальне господарство"

Бюлетень "Нові надходження до фондів ДНАББ ім. В.Г. Заболотного

Інформаційно-аналітичний огляд діяльності бібліотеки

Бібліотечні рубрики


 Приєднуйтесь до нас:
Приєднуйтесь до нас


Нові надходження

Нові надходження: лютий 2012 р.

Будівельні конструкції : міжвід. наук.-техн. зб. Вип. 75 : Механіка грунтів, геотехніка та фундаментобудування: зб. наук. пр. у 2 кн. Кн. 2 / НДІБК ; голов. ред. П. І. Кривошеєв. - К. : ДП ДНІБК, 2011. - 675 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст.
Розглянуто теоретичні дослідження, присвячені підготовці основ і влаштуванню фундаментів в умовах нової забудови та при реконструкції будівель і споруд, а також висвітлені питання гідротехнічного будівництва та інженерного захисту територій у складних інженерно-геологічних умовах України.


Бякова О.В. Спінені та високопористі матеріали з комірковою структурою : навч. посіб. для студ. ВТНЗ / О. В. Бякова, В. В. Скороход, О. І. Юркова ; під заг. ред. В. В. Скороход ; НТУУ КПІ, Ін-т проблем матеріалознавства НАН України ім. І.М. Францевича. - К. : Гарант-сервіс, 2011. - 319 с. : рис. - Бібліогр.: с. 312-319. - Імен. покажч.: с. 300-311.
Наведені відомості щодо нового класу надлегких матеріалів. Висвітлені особливості структури, теоретичні засади впливу пористості та топології комірок на властивості матеріалу, методи дослідження структури та атестації властивостей, способи отримання спінених та високопористих матеріалів, а також галузі їх застосування.
ДБН В.2.6-162:2010. Кам"яні та армокам"яні конструкції. Основні положення / Мінрегіонбуд України, ДНДІБК ; наук. кер. В. Крітов. - Вид. офіц. - На заміну СНиП II-22-81 "Каменные и армокаменные конструкции" ; Чинні від 01.09.2011 р. - К. : Укрархбудінформ, 2011. - 97 с. : рис., табл. - (Конструкції будинків і споруд).Історико-культурні заповідники : наук. моногр. / НДІ пам"яткоохорон. дослідж. ; за ред. В. В. Вечерського ; відп. за вип. О. М. Сердюк. - К., 2011. - 288 с. : іл. - Бібліогр. в кінці розд.
Монографія присвячена проблемі розроблки генеральних планів і розвитку державних історико-культурних заповідників України (на прикладі розроблки науково-проектної документації по заповідниках «Чернігів стародавній» у м. Чернігові, «Биківнянські могили» у м. Києві, «Кам"яна Могила» в Запорізькій обл., «Тустань» у Львівській обл.).
Кузнецова Д.С. Грошова оцінка земель на вугленосних територіях з урахуванням шкідливого впливу підземних гірничих робіт : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. техн. наук: (05.24.04) / Д. С. Кузнецова ; наук. кер. Ю. М. Гавриленко ; КНУБА. - К., 2011. - 18 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 15-16.
Досліджено теоретичні та практичні аспекти грошової оцінки земель; розглянуто підходи до оцінки нерухомості, на яку впливають шкідливі чинники, у вітчизняній і зарубіжній практиці оцінки. Запропоновано класифікацію витрат, що виникають у результаті впливу гірничих робіт на забудовані й заплановані до забудови території.

Малаков Д. Тринадцять київських зустрічей із Городецьким : путівник / Д. Малаков ; фот. Д. Малаков [та ін.]. - К. : Грані-Т, 2011. - 62 с. : іл. - (Путівники).
Путівник знайомить з творчим доробком архітектора Владислава Городецького (XIX–XX ст.) – 13 будівлями, що збереглися із споруджених за проектами та під наглядом архітектора в м. Києві.


Родионов И.В. Петровский зачет: Воспоминания об Олеге Борисовиче Петрове (1914-1994) его учеников, друзей и близких : [биогр. очерк] / И. В. Родионов. - Запорожье : Привоз принт, 2011. - 134 с. : ил.
Біографічний нарис, в якому розповідається про творче та особисте життя архітектора О. Б. Петрова, якого вважають засновником дніпропетровської школи практичної архітектури.

Строительство, материаловедение, машиностроение : сб. науч. тр. Вып. 61 / ГВУЗ ПГАСА ; под общ. ред. В. И. Большакова. - Днепропетровск, 2011. - 547 с. : рис., табл. - (Инновационные технологии жизненного цикла объектов жилищно-гражданского, промышленного и транспортного назначения). - Библиогр. в конце ст.
До збірника увійшли статті, що висвітлюють актуальні питання діагностики та оцінки технічного стану, прогнозу довговічності та надійності, ремонту та відновлення конструкцій будівель і споруд житлово-комунального, промислового та транспортного будівництва.

Український технічний музей: історія, досвід, перспективи : матеріали 8-ї Всеукр. наук.- практ. конф. (26-28 трав. 2011 р., смт. Ворзель [Київ. обл.]) / Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, Асоціація працівників музеїв техн. профілю, Акад. інж. наук України, Ворзел. селищ. рада ; відп. ред. Л. О. Гріффен. - К. : Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, 2011. - 160 с. - Бібліогр. в кінці ст.
У матеріалах з різних регіонів України стисло висвітлено історію, сучасний стан і проблеми діяльності галузевих музеїв та музеїв історії підприємств зі збереження науково-технічної спадщини.

Чисельність наявного населення України : на 1 січня 2011 року / Держкомстат України ; відп. за вип. Г. М. Тимошенко. - К. : Держкомстат України, 2011. - 112 с.
Наведено дані про чисельність наявного населення в регіонах, містах, районах, селищах міського типу України станом на 1 січня 2009–2011 років, кількість адміністративно-територіальних одиниць, щільність населення.


Прочитано: 1346 раз
Дополнительно на данную тему:
Нові надходження: квітень 2012 р.
Нові надходження
Нові надходження: грудень 2015 р.
Нові надходження: липень 2012 р.
Нові надходження: січень 2010 р.
Нові надходження: лютий 2010 р.
Нові надходження: березень 2010 р.
Нові надходження: грудень 2011 р.
Нові надходження: серпень 2011 р.
Нові надходження: січень 2011 р.

Назад | Начало | Наверх

 Віртуальна довідка

 


 Пошуквислів
будь-яке слово

Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г. Заболотного
знаходиться за адресою: м. Київ, просп. Перемоги 50 (м. "Шулявська").
Тел.: (044) 456-01-72

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Відкриття сторінки: 0.18 секунди
Державна наукова ахітектурно-будівельна бібліотека ім. В.Г. Заболотного.
НазваУточнювання
PHP-Nuke Platform by u$peh --
Warning: include_once(/sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/putslinkshere/mainlink.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 4

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '/sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/putslinkshere/mainlink.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php52/share/pear') in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 4

Fatal error: Class 'MLClient' not found in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 7