Welcome to Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г.Заболотного!

     
 Контакти

Адреса: 03047 м. Київ, просп. Перемоги, 50
Ми на мапі

E-mail: dnabb2004@ukr.net

Телефон: (093) 304 85 32

(044) 456 01 72

(044) 456 31 98 (обслуговування)


 Повідомити про корупційне правопорушення

Повідомити про корупційне правопорушення


  НАШІ ВИДАННЯ

Бібліографічні покажчики

Бюлетень "Будівництво, архітектура та житлово-комунальне господарство"

Бюлетень "Нові надходження до фондів ДНАББ ім. В.Г. Заболотного

Інформаційно-аналітичний огляд діяльності бібліотеки

Бібліотечні рубрики


 Приєднуйтесь до нас:
Приєднуйтесь до нас


Нові надходження

Нові надходження: квітень 2012 р.

Беспалько Р.І. Раціональне використання і охорона земель : навч. посіб. : навч.-метод. комплекс / Р. І. Беспалько, І. І. Казімір ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. - Чернівці : ЧНУ, 2011. - 399 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 9-18.
Наведено основні принципи раціонального використання і охорони земельних ресурсів України.


Гідрологія, гідрохімія, гідроекологія : матеріали п"ятої Всеукр. наук. конф., Чернівці, 22-24 верес. 2011 р. / Гідрометслужба України [та ін.]. - Чернівці : ЧНУ, 2011. - 319 с. : табл. - Бібліогр. в кінці ст.
До збірки увійшли тези доповідей конференції за напрямами: дослідження водних ресурсів; дослідження морфології і динаміки природних та штучних водних об"єктів; гідрохімічні, гідробіологічні та гідроекологічні дослідження.

ДБН В.2.6-163:2010. Сталеві конструкції. Норми проектування, виготовлення і монтажу / Мінрегіонбуд України. - На заміну СНиП II-23-81*, окрім розд. 15*-19, СНиП III-18-75, окрім розд. 3-8, СНиП 3.03.01-87 у частині, що стосується сталевих конструкцій, окрім п.п. 4.78-4.134 ; чинний від 01.12.2011. - К. : Укрархбудінформ, 2011. - V, 202 с. : табл. - (Конструкції будівель і споруд). - Бібліогр.: с. 201.Доненко В.І. Теоретико-методологічний комплекс забезпечення адаптивного розвитку будівельних організацій : Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д-ра техн. наук: (05.23.08) / В. І. Доненко ; КНУБА. - К. : КНУБА, 2011. - 40 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 33-38.
Робота присвячена тео
ретичному узагальненню, обґрунтуванню методологічних положень та науково-прикладних рекомендацій підвищення ефективності функціонування організацій будівельного комплексу та результатів їх діяльності.


Івченко А.С. Вся Україна : путівник / А. С. Івченко. - 3-є вид., стер. - К. : Картографія, 2010. - 655 с. : іл. - Бібліогр.: с. 653-654. - Імен. покажч.: с. 646-650. - Покажч. населених пунктів: с. 651-654.
Путівник містить понад півтисячі статей, у яких показано історію розвитку кожного з 27 регіонів країни, починаючи з археологічних відомостей про перші поселення і закінчуючи інформацією про архітектурні споруди, пам"ятники та музеї, у т.ч. зведені в роки незалежності України, кількість населення та адміністративно-територіальних одиниць, кліматичні і природні особливості краю.


Катушков В.О. Методи і моделі дистанційних вимірювань у будівництві : Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д-ра техн. наук: (05.24.01) / В. О. Катушков ; КНУБА. - К. : КНУБА, 2011. - 31 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 25-28.
Мета роботи - вирішення науково-прикладної проблеми теоретичного обґрунтування і практичної реалізації технології прикладного фотограмметричного моделювання у будівництві, що зумовлює розв"язання широкого спектра завдань автоматизації обробки даних.

Науковці України ХХ-ХХІ століть : метабібліографія / Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; уклад.: М. Г. Железняк, Л. М. Гутник, Т. А. Галькевич. - К. : Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України, 2010. - 475 с. - Покажч. імен наук.: с. 357-382. - Імен. покажч.: с. 383-462. - Покажч. назв серій: с. 463-475.
Метабібліографія подає огляд бібліо- та біобібліографічних персональних посібників понад тисячі науковців України XX-XXI століть, що мають ступінь доктора наук. Опис кожного покажчика, розташованого за абеткою, містить інформацію про науковий ступінь і вчене звання науковця із зазначенням років їх присудження, а також повний бібліографічний опис із розкриттям змісту покажчика. Довідково-допоміжний апарат складають: перелік імен науковців, іменний покажчик, покажчик серій та список скорочень. До видання ввійшла інформація про бібліографічні покажчики про архітектора П. Ф. Альошина (1881-1961) та інженера-будівельника і композитора М. М. Жербіна (1911-2004), складені фахівцями ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

Правове регулювання господарсько-фінансової діяльності підприємства : монографія / В. І. Торкатюк [та ін.] ; за заг. ред. В. І. Торкатюка ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х. : ХНАМГ, 2011. - 345 с. : рис. - Бібліогр.: с. 340-345.
У монографії розглядається підприємство як суб"єкт господарювання й господарських правовідносин. Досліджується основа господарювання підприємств, особливості правового регулювання фінансової діяльності, господарські зобов"язання у їхній діяльності, відповідальність підприємства за правопорушення. Аналізуються правові засади захисту прав підприємства і правові основи протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств.
Трипутина Н.П. Профессор А. И. Колесников: страницы жизни и деятельности : монография / Н. П. Трипутина ; науч. ред. О. Л. Рябченко ; Харьк. нац. акад. гор. хоз-ва. - Х. : ХНАГХ, 2011. - 284 с. : рис., портр. - Библиогр.: с. 216-248 та в подстроч. прим.
Проаналізована науково-практична і педагогічна діяльність засновника паркобудівельного факультету Харківського інституту комунального господарства, видатного українського і російського лісівника, дендролога і ландшафтного архітектора, професора, доктора сільськогосподарських наук О. І. Колеснікова. Значне місце в книзі відведено історії лісівництва і зеленого будівництва в СРСР у 1920-1960-х рр.


Прочитано: 1502 раз
Дополнительно на данную тему:
Нові надходження
Нові надходження: грудень 2015 р.
Нові надходження: липень 2012 р.
Нові надходження: січень 2010 р.
Нові надходження: лютий 2010 р.
Нові надходження: березень 2010 р.
Нові надходження: грудень 2011 р.
Нові надходження: серпень 2011 р.
Нові надходження: січень 2011 р.
Нові надходження: квітень 2010 р.

Назад | Начало | Наверх

 Віртуальна довідка

 


 Пошуквислів
будь-яке слово

Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г. Заболотного
знаходиться за адресою: м. Київ, просп. Перемоги 50 (м. "Шулявська").
Тел.: (044) 456-01-72

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Відкриття сторінки: 0.27 секунди
Державна наукова ахітектурно-будівельна бібліотека ім. В.Г. Заболотного.
НазваУточнювання
PHP-Nuke Platform by u$peh --
Warning: include_once(/sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/putslinkshere/mainlink.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 4

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '/sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/putslinkshere/mainlink.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php52/share/pear') in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 4

Fatal error: Class 'MLClient' not found in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 7