Welcome to Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г.Заболотного!

     
 Контакти

Адреса: 03047 м. Київ, просп. Перемоги, 50
Ми на мапі

E-mail: dnabb2004@ukr.net

Телефон: (093) 304 85 32

(044) 456 01 72

(044) 456 31 98 (обслуговування)


 Повідомити про корупційне правопорушення

Повідомити про корупційне правопорушення


  НАШІ ВИДАННЯ

Бібліографічні покажчики

Бюлетень "Будівництво, архітектура та житлово-комунальне господарство"

Бюлетень "Нові надходження до фондів ДНАББ ім. В.Г. Заболотного

Інформаційно-аналітичний огляд діяльності бібліотеки

Бібліотечні рубрики


 Приєднуйтесь до нас:
Приєднуйтесь до нас


Нові надходження

Нові надходження: травень 2012 р.

Абракітов В.Е. Моделювання в акустиці : [монографія] / В. Е. Абракітов ; відп. за вип. Я. О. Сєріков ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х. : ХНАМГ, 2011. - 226 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 215-224.
Про проблему моделювання процесів розповсюдження звуку, що є важливою проблемою акустики, тому що надає підстави для проведення різноманітних акустичних розрахунків, вирахування очікуваних рівнів звуку тощо.
Бурлака В. Історія образу. Мистецтво 2000-х / В. Бурлака ; Фонд підтримки візуал. дослідж. - К., 2011. - 205 с. : 62 вкл. л. ил. - Текст укр. та рос. мовами.
У збірці вміщено мистецтвознавці статті, написані протягом 2000-х рр. і на зламі десятиріч, в яких підсумовуються тенденції у мистецтві початку ХХІ ст.Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. № 6/7 (159-160), червень-липень 2011 р. / Придніпров. акад. буд-ва и архіт. ; голов. ред. В. І. Большаков. - Дніпропетровськ : ПДАБА, 2011. - 131 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст.
Видання знайомить з науковими дослідженнями про облік впливу випадкових факторів на адекватність моделі складної системи, проектування лікувальних центрів, особливостей будівництва мотелів та доступного житла в Україні тощо, а також містить матеріали конференції молодих вчених «Економіка України та перспективи ХХІ ст.».

Діяльність Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного у 2010 році : інформ.-аналіт. огляд / Держ. наук. архіт.-будів. б-ка ім. В.Г. Заболотного ; редкол. : Г. А. Войцехівська (відп. ред.), Д. О. Мироненко, О. П. Пацеля. - К., 2011. - 150 с.
Вміщено інформацію про діяльність структурних підрозділів Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В. Г. Заболотного за 2010 р.


Кизима Р.А. Практикум з екології : метод. рек. для самостійного вивч. дисципліни : кредитно-модульна система орг. навч. процесу / Р. А. Кизима ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Відкритий міжнар. ун-т розв. людини "Україна" , Рівн. ін-т. - К. : Ун-т "Україна", 2011. - 146 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 140-146 та в кінці теми.
Вміщено типову програму, вказівки щодо вивчення окремих тем, плани практичних занять, тем для самостійної та індивідуальної роботи, тренінгові тестові програми, словник екологічних термінів, перелік рекомендованої літератури, що буде корисним при самостійному вивченні дисципліни студентами вищих навчальних закладів.
Коваленко А.І. Перлини кримської архітектури : історія і принципи формотворення кримської архітектури кінця XIX - початку XX століть / А. І. Коваленко. - Сімферополь : Таврія, 2011. - 286 с. : іл. - Бібліогр.: с. 284-285.
Наведено інформацію про унікальні пам"ятки архітектури Криму, велика частина яких виконана в історичних напрямках та інтернаціональному стилі - модерн, що отримав широку популярність у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст.


 Ресурсосберегающие технологии очистки сточных вод : монография / С. С. Душкин [и др.] ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. - Х. : ХНАГХ, 2011. - 146 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 135-146.
Висвітлено наукові основи ресурсозберігальних технологій очищення стічних вод, зокрема систему водовідведення як комплексу інженерних споруд, спеціальні методи очищення стічних вод, особливості очищення стічних вод з використанням активованих розчинів реагентів.

Термінологічний словник-довідник з будівництва та архітектури / Р. А. Шмиг [та ін.] ; за заг. ред. Р. А. Шмига. - Львів : [Б. в.], 2010. - 220 с.
Наведено найпоширеніші терміни, які фахівці в галузі будівництва та архітектури вживають у практичній діяльності.Шаповал С.Л. Громадське будівництво : практикум : навч. посіб. / С. Л. Шаповал, Н. М. Плешкань ; за ред. А. А. Мазаракі ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - К. : КНТЕУ, 2012. - 263 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 261-263.
Вміщено матеріали для виконання практичних робіт з дисципліни «Громадське будівництво», серед яких розрахунок вартості будівельних матеріалів, розробка ситуаційного плану території, розробка плану благоустрою території визначення переліку та площ приміщення готелю (мотелю), вибір основних конструктивних елементів будівлі тощо.

Шимановский А.В. Механика висячих систем / А. В. Шимановский, В. В. Шалинский, Н. А. Чабан ; под общ. ред. А. В. Шимановского. - 2-е изд., перераб. и доп. - К. : Сталь, 2011. - 499 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 479-490.
Розглянуто нелінійну теорію, побудову основних розв"язних співвідношень, методи й алгоритми числового дослідження, а також аналіз міцності, жорсткості та стійкості висячих систем. Наведено уточнені результати досліджень реальних великопрогонових просторових комбінованих висячих систем з урахуванням значних переміщень і деформацій, конструктивної анізотропії, пластичних властивостей матеріалів, втрати стійкості плоскої форми деформування і місцевої стійкості тонколистових оболонок.


Прочитано: 1242 раз
Дополнительно на данную тему:
Нові надходження: квітень 2012 р.
Нові надходження
Нові надходження: грудень 2015 р.
Нові надходження: липень 2012 р.
Нові надходження: січень 2010 р.
Нові надходження: лютий 2010 р.
Нові надходження: березень 2010 р.
Нові надходження: грудень 2011 р.
Нові надходження: серпень 2011 р.
Нові надходження: січень 2011 р.

Назад | Начало | Наверх

 Віртуальна довідка

 


 Пошуквислів
будь-яке слово

Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г. Заболотного
знаходиться за адресою: м. Київ, просп. Перемоги 50 (м. "Шулявська").
Тел.: (044) 456-01-72

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Відкриття сторінки: 0.18 секунди
Державна наукова ахітектурно-будівельна бібліотека ім. В.Г. Заболотного.
НазваУточнювання
PHP-Nuke Platform by u$peh --
Warning: include_once(/sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/putslinkshere/mainlink.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 4

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '/sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/putslinkshere/mainlink.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php52/share/pear') in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 4

Fatal error: Class 'MLClient' not found in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 7