Welcome to Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г.Заболотного!

     
 Контакти

Адреса: 03047 м. Київ, просп. Перемоги, 50
Ми на мапі

E-mail: dnabb2004@ukr.net

Телефон: (093) 304 85 32

(044) 456 01 72

(044) 456 31 98 (обслуговування)


 Повідомити про корупційне правопорушення

Повідомити про корупційне правопорушення


  НАШІ ВИДАННЯ

Бібліографічні покажчики

Бюлетень "Будівництво, архітектура та житлово-комунальне господарство"

Бюлетень "Нові надходження до фондів ДНАББ ім. В.Г. Заболотного

Інформаційно-аналітичний огляд діяльності бібліотеки

Бібліотечні рубрики


 Приєднуйтесь до нас:
Приєднуйтесь до нас


Нові надходження

Нові надходження: вересень 2012 р.

Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури : зб. наук. пр. № 5 (158), трав. 2011 р. / М-во освіти і науки України ; редкол. В. І. Большаков [та ін.]. - Дніпропетровськ : ПДАБА, 2011. - 72 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст.
Видання знайомить з науковими дослідженнями щодо зовнішнього утеплення і облицювання фасадів будівель, будівельних матеріалів, проектування архітектурного середовища медичних установ з урахуванням впливу світла і кольорової гами.


Войтенко І.В. Бічний тиск анізотропного грунту на розпорні споруди в складних геотехнічних умовах : Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. техн. наук: (05.23.02) / І. В. Войтенко ; наук. кер. О. В. Школа ; ОДАБА. - Одеса : ОДАБА, 2011. - 20 с. : рис. - Бібліогр.: с. 17-18.
Поінформовано про алгоритм і програмний комплекс, що дозволяють визначати бічний тиск багатошарового анізотропного ґрунтового середовища з використанням в інженерній практиці проектування, будівництва та експлуатації розпірних споруд; обґрунтовано зниження матеріаломісткості несучих конструкцій.

Дмитрієва Н.В. Технологія приготування спеціальних розчинів для прокладання комунікацій безтраншейним методом : Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. техн. наук: (05.23.08) / Н. В. Дмитрієва ; наук. кер. О. І. Менейлюк ; ОДАБА. - Одеса : ОДАБА, 2011. - 19 с. : рис. - Бібліогр.: с. 15-16.
Представлено результати досліджень з удосконалення технології приготування спеціальних розчинів на основі глин Черкаського родовища, шляхом модифікації обладнання, розробки та використання технологічного регламенту. Наведено результати виробничої апробації та впровадження на реальних об”єктах прокладання інженерних комунікацій.Збірник матеріалів XXXVII-ї Всеукраїнської студентської науково-технічної конференці "Науково-технічні досягнення студентів - будівельно-архітектурної галузі України", 21-22 квітня 20011 р., Макіївка / Донбас. нац. акад. буд-ва і архіт. ; голов. ред. Є. В. Горохов ; відп. ред. В. П. Мущанов. - Макіївка : ДонДАБА, 2011. - 117 с. : рис., граф. - Бібліогр. в кінці ст.
До збірника увійшли матеріали, що стосуються впливу урбоекологічних процесів на культурно-історичне середовище міста, розробки екологічних аспектів інтенсифікації роботи водопровідних очисних споруд, міжнародного досвіду застосування системи менеджменту якості на будівельних підприємствах, а також питань історії, лінгвістики, літературознавства тощо.Жуковский И.Н. Обследование железобетонных и каменных конструкций. Оценка их технического состояния / И. Н. Жуковский, А. И. Сергиенко, М. А. Сергиенко. - Х. : Форт, 2011. - 260 с. - Библиогр.: с. 238-254.
Викладено 45-річний практичний досвід обстежень будівельних конструкцій об”єктів різних галузей промисловості, в т.ч. і цивільних будинків, проведених авторами на території колишнього Радянського Союзу.
Италия : [путеводитель] / ред. И. Илюшина ; фот.: И. Илюшина [и др.]. - К. : Корреспондент, 2011. - 82 с. : ил. - (Европа на колесах).
Туристичний путівник для автолюбителів по Італії. Вміщено коротку інформацію про найвідоміші туристичні об”єкти країни та запропоновано декілька туристичних маршрутів.


Никитенко Н.Н. Новая датировка Софии Киевской : конструктивная критика или профанация концепции? / Н. Н. Никитенко, В. В. Корниенко, Т. Н. Рясная ; отв. за вып. Д. С. Гордиенко ; Ин-т укр. археографии и источниковедения им. М.С. Грушевского, Нац. заповедник "София Киевская". - К. : [б. и.], 2012. - 47 с. : ил. - Библиогр.: с. 38-43.
Про гостру наукову дискусію, що розпочалася під час підготовки і святкування в 2011 р. на міжнародному й державному рівнях 1000-ліття від дня заснування Софії Київської. Наведено науково обґрунтовані докази щодо правомірності нової концепції датування.
Самойленко О.М. Геодезичні методи визначення геометричних параметрів динамічних об”єктів : Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д-ра техн. наук: (05.24.01) / О. М. Самойленко ; КНУБА. - К. : КНУБА, 2011. - 32 с. : табл. - Бібліогр.: с. 26-29.
Метою роботи є вирішення науково-прикладної проблеми визначення геометричних параметрів довільно розташованих та орієнтованих у просторі динамічних об”єктів.

Плешковская А.М. Города и эпохи / А. М. Плешковская, Е. Д. Савченко ; гл. ред. Г. И. Фильваров ; Ин-т Урбанистики. - К. : [б. и.], 2011. - 229 с. : ил. - Библиогр.: с. 226-229.
Розглянуто долі міст, роль яких в цивілізаціях різних регіонів і епох було й залишається ключовою в контексті світових урбанізаційних процесів. Розглянуто історичні умови й фактори, що мотивують містобудівну діяльність.


Ходорковський Ю.І. Архітектура і час : нариси проблем естетики архітектури / Ю І. Ходорковський. - Чернівці : Букрек, 2012. - 110 с. : іл. - Бібліогр. в кінці розд.
Вміщено нариси, присвячені висвітленню теми «Архітектура і час» у різни її аспектах. З врахуванням досягнень сучасної естетичної думки розглянуто проблеми спадкоємності традицій містобудівної культури і оновлення історичної забудови міст, проаналізовано закономірності образного сприйняття архітектурно-містобудівних утворень, досліджено особливості відображення в архітектурі часових, процесуальних аспектів діяльності людини та їх світосприйняття.


Прочитано: 1291 раз
Дополнительно на данную тему:
Нові надходження: квітень 2012 р.
Нові надходження
Нові надходження: грудень 2015 р.
Нові надходження: липень 2012 р.
Нові надходження: січень 2010 р.
Нові надходження: лютий 2010 р.
Нові надходження: березень 2010 р.
Нові надходження: грудень 2011 р.
Нові надходження: серпень 2011 р.
Нові надходження: січень 2011 р.

Назад | Начало | Наверх

 Віртуальна довідка

 


 Пошуквислів
будь-яке слово

Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г. Заболотного
знаходиться за адресою: м. Київ, просп. Перемоги 50 (м. "Шулявська").
Тел.: (044) 456-01-72

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Відкриття сторінки: 0.17 секунди
Державна наукова ахітектурно-будівельна бібліотека ім. В.Г. Заболотного.
НазваУточнювання
PHP-Nuke Platform by u$peh --
Warning: include_once(/sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/putslinkshere/mainlink.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 4

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '/sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/putslinkshere/mainlink.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php52/share/pear') in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 4

Fatal error: Class 'MLClient' not found in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 7