Welcome to Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г.Заболотного!

     
 Контакти

Адреса: 03047 м. Київ, просп. Перемоги, 50
Ми на мапі

E-mail: dnabb2004@ukr.net

Телефон: (093) 304 85 32

(044) 456 01 72

(044) 456 31 98 (обслуговування)


 Повідомити про корупційне правопорушення

Повідомити про корупційне правопорушення


  НАШІ ВИДАННЯ

Бібліографічні покажчики

Бюлетень "Будівництво, архітектура та житлово-комунальне господарство"

Бюлетень "Нові надходження до фондів ДНАББ ім. В.Г. Заболотного

Інформаційно-аналітичний огляд діяльності бібліотеки

Бібліотечні рубрики


 Приєднуйтесь до нас:
Приєднуйтесь до нас


Нові надходження

Нові надходження: жовтень 2012 р.

Баталкіна В.І. Музей і школа. Запорізький музей-галерея прикладної кераміки та живописної творчості Іллі та Олексія Бурлай / В. І. Баталкіна = Museum und Schule. Saporishja. Museumsgalerie der angewandten Keramik und des kunstlerischen Schaffens von I. und O. Burley / V. I. Batalkina. - Дніпропетровськ ; Запоріжжя : Арт-Прес, 2012. - 95 с. : іл. - текст парал. укр. та нім. мовами. - Бібліогр.: с. 95.
Вміщено документально-історичну розповідь про історію створення та напрямок діяльності музею на Запоріжжі.
Вечерський В.В. Фортеці й замки України / В. В. Вечерський ; відп. за вип. О. М. Сердюк ; М-во культури і туризму України, Держ. служба з питань нац. культ. спадщини, НДІ пам”яткоохорон. дослідж. - К. : [б. в.], 2011. - 663 с. : іл. - Бібліогр.: с. 629-646 та в кінці розд.
У науковому виданні вміщено інформацію про 127 найвизначніших оборонних комплексів. Матеріал згруповано за історико-географічним принципом, але з урахуванням сучасного адміністративно-територіального устрою держави. Видання досліджує загальні риси та особливості оборонної архітектури України та її регіонів. Визначено місце і роль спадщини фортифікаційної архітектури в структурі сучасних населених місць України.
Дерев”яні конструкції. Арки : навч. посіб. для студ. спец. 6.060102 "Архітектура" / В. З. Кліменко [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - К. : КНУБА, 2012. - 86 с. - Бібліогр.: с. 86.
Викладено історичний огляд виникнення арки як конструктивної форми, наведено вказівки щодо розрахунку арок, розглянуто методологію виконання розрахунково-графічної роботи студентами.


Інженерна геодезія : наук.-техн. зб. Вип. 57 / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. С. П. Войтенка. - К. : КНУБА, 2011. - 193 с. : рис. - Бібліогр. в кінці ст. - ISSN 0130-6014.
Висвітлено питання теорії і практики з геодезії, інженерної геодезії, фотограмметрії та дистанційного зондування, геоінформаційних систем і технологій, землевпорядкування, кадастру, містобудування та прикладної математики.


Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика : зб. наук. пр. Вип. 1 / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпропетров. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна ; за заг. ред. О. М. Пішінька. - Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетров. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2012. - 131 с. - Текст укр., рос., англ. мовами. - Бібліогр. в кінці ст.
У збірнику вміщено статті, присвячені вирішенню актуальних питань з проблем розрахунків, проектування, будівництва, експлуатації та реконструкції мостів, тунелів і інших інженерних споруд, застосування сучасних будівельних матеріалів і технологій будівництва, пошуку шляхів підвищення надійності та подовження довговічності інженерних споруд.
Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій = Проблемы вычислительной механики и прочности конструкций = Problems of computational mechanics and strength of structures : зб. наук. пр. Вип. 18 / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; редкол. А. П. Дзюба (відп. ред.) [та ін.]. - Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ, 2012. - 239 с. : іл. - Текст укр., рос., англ. мовами. - Бібліогр. в кінці ст.
У збірнику вміщено інформацію про нові результати теоретичних, числових і експериментальних досліджень в області математичного і комп”ютерного моделювання задач механіки деформівного твердого тіла, динаміки, міцності та оптимального проектування конструкцій. Розглянуто питання прикладного характеру, що пов”язані з теоретичним обґрунтуванням технологічних і проектних рішень.Романюк М.В. Методи та засоби контролю ізоляції та захисного вимикання в двопровідних мережах постійного струму : монографія / М. В. Романюк, В. М. Кутін, Л. Н. Добровольська ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Луц. нац. техн. ун-т. - Луцьк : ЛНТУ, 2012. - 130 с. - Бібліогр.: с. 126-131.
Розглянуто конструктивне виконання, режими роботи, методи експлуатації та причини і характер пошкодження ізоляції полюсів відносно землі двопровідних мереж постійного струму, а також методи та засоби контролю ізоляції захисного вимкнення, шляхи і засоби їх вдосконалення.

Самойлович В.В. Вибір і раціональне застосування матеріалів для архітектурного опорядження будівель : навч. посіб. для студ. спец. 6.060102 "Архітектура" / В. В. Самойлович, О. В. Дорожкін ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - К. : КНУБА, 2011. - 112 с. - Бібліогр.: с. 112.
Викладено характеристики архітектурних властивостей сучасних видів опорядження житлових і громадських будівель, наведено науково обґрунтовані методи вибору і рекомендації щодо раціонального застосування опоряджувальних матеріалів з урахуванням функціональних, експлуатаційних і естетичних вимог до різних типів архітектурного середовища.

Современные проблемы строительства : ежегод. наук.-техн. сб. № 14 / Укр. гос. строит. корпорация "Укрстрой", Гос. АО строит. компания "Укрбуд", Донецкий ПромстройНИИпроект ; редкол. С. В. Маликов (гл. ред.) [и др.]. - Донецк : Донецкий ПромстройНИИпроект, 2011. - 218 с. : ил. - Текст на рус., укр. яз. - Библиогр. в конце ст.
У збірнику вміщено наукові статті з питань територіальної діяльності, будівництва в складних геотехнічних умовах, механіки ґрунтів і фундаментобудування, діагностики технічного стану, реконструкції і посилення будівель та споруд, будівельних матеріалів та конструкції, технології будівельного виробництва тощо.

Файнер М.Ш. Бетонні та армобетонні роботи : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. Ш. Файнер ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. - Чернівці : Чернівец. нац. ун-т, 2012. - 308 с.
Розглянуті властивості арматури, бетонних сумішей, бетону та будівельного розчину, конструкції опалубки, наводяться основи технології бетонних та армобетонних робіт.


Прочитано: 1289 раз
Дополнительно на данную тему:
Нові надходження: квітень 2012 р.
Нові надходження
Нові надходження: грудень 2015 р.
Нові надходження: липень 2012 р.
Нові надходження: січень 2010 р.
Нові надходження: лютий 2010 р.
Нові надходження: березень 2010 р.
Нові надходження: грудень 2011 р.
Нові надходження: серпень 2011 р.
Нові надходження: січень 2011 р.

Назад | Начало | Наверх

 Віртуальна довідка

 


 Пошуквислів
будь-яке слово

Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г. Заболотного
знаходиться за адресою: м. Київ, просп. Перемоги 50 (м. "Шулявська").
Тел.: (044) 456-01-72

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Відкриття сторінки: 0.17 секунди
Державна наукова ахітектурно-будівельна бібліотека ім. В.Г. Заболотного.
НазваУточнювання
PHP-Nuke Platform by u$peh --
Warning: include_once(/sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/putslinkshere/mainlink.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 4

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '/sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/putslinkshere/mainlink.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php52/share/pear') in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 4

Fatal error: Class 'MLClient' not found in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 7