Welcome to Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г.Заболотного!

     
 Контакти

Адреса: 03047 м. Київ, просп. Перемоги, 50
Ми на мапі

E-mail: dnabb2004@ukr.net

Телефон: (093) 304 85 32

(044) 456 01 72

(044) 456 31 98 (обслуговування)


 Повідомити про корупційне правопорушення

Повідомити про корупційне правопорушення


  НАШІ ВИДАННЯ

Бібліографічні покажчики

Бюлетень "Будівництво, архітектура та житлово-комунальне господарство"

Бюлетень "Нові надходження до фондів ДНАББ ім. В.Г. Заболотного

Інформаційно-аналітичний огляд діяльності бібліотеки

Бібліотечні рубрики


 Приєднуйтесь до нас:
Приєднуйтесь до нас


Нові надходження

Нові надходження – листопад 2013 р.

Борщов В.І. Мости і труби : у 4 т. : підруч. для студ. вищ. навч. закладів, які навч. за напрямком "Будівництво" / В. І. Борщов, О. Л. Закора ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. В. Лазаряна. - Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. В. Лазаряна
Т. 2 : Залізобетонні мости. ч. 2. - 2012. - 393 с. : іл.

Описано основі системи прогінних будов залізобетонних мостів під залізницю і автодорогу, сучасні методи їх розрахунку та конструювання. Розглянуто характеристики основних матеріалів для виготовлення конструкцій, різні схеми прогінних будов.


Вісник національного університету "Львівська політехніка" : [зб. наук. праць] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львів. політехніка"; відп. ред. Б. С. Черкес. - Львів : Вид-во Львів. політехніки. - 1964
№ 728 : Архітектура. - 2012. - 275 с. : іл.

Вміщено результати науково-дослідних робіт, в яких розглянуто актуальні питання теорії та практики в галузі архітектури, містобудування та дизайну.Верещагина Н. В. Николай Мирликийский - духовный патрон новообращенного Киева : [монография] / Н. В. Верещагина. - Одесса : Астропринт, 2012. - 219 с. : ил. - Библиогр.: с. 178-215.
Вміщено дослідження, присвячене давньокиївському шануванню одного з найбільш популярних на Русі святих - архієпископу Мир Лікійських Миколаю.Іванов М. Ф. Стратегії створення організаційно-економічних механізмів активізації інноваційно-інвестиційної діяльності в регіонах України : монографія / М. Ф. Іванов ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донбас. нац. акад. буд-ва і архіт. - Макіївка : ДонНАБА, 2011. - 430 с. - Бібліогр.: с. 381-403.
Розглянуто проблеми створення регіональних організаційно-економічних механізмів активізації інноваційно-інвестиційної діяльності в сучасних умовах України. Проаналізовано проблеми регіональної політики у сфері інноваційно-інвестиційної діяльності в Україні, а також міжнародний досвід створення та функціонування регіональних організаційно-економічних механізмів у вказаній сфері.

Корінний М. М. Короткий енциклопедичний словник з культури / М. М. Корінний, В. Ф. Шевченко. - К. : Україна, 2012. - 384 с. - Бібліогр.: с. 380-383. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк.
У словнику вміщено тлумачення найважливіших і найчастіше вживаних термінів і термінологічних сполучень, пов"язаних глибинними джерелами української і зарубіжної культури, а також тих, що ввійшли в широкий обіг в останні роки. Наведено короткі біографічні довідки про діячів культури, які мали вплив на розвиток духовного життя у світі і, зокрема, в Україні.


Лорк А. Інтегрована система організації будівельного комплексу в умовах Близького Сходу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : (05.23.08) / А. Лорк ; наук. кер. С. А. Ушацький ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - К. : КНУБА, 2012. - 17 с. - Бібліогр.: с. 14-15.
Розроблено організаційно-технологічні моделі, які раціоналізують систему та механізм управління будівельним комплексом Ірану, визначають науково-методичні інформаційно-аналітичні основи його функціонування в умовах змішаної економіки.


Однопозов І.С. Архітектура і будівництво з точки зору ріелтора : інформ.-аналіт. фотопутівник по Києву / І. С. Однопозов ; Спілка фахівців з нерухомого майна України. - К. : [б. в.], 2007. - 200 с. : фотогр.
У виданні вміщено ілюстровану інформацію про класифікацію житлових будинків, які представлені на ринку нерухомості м. Києва.Петрашик В.І. Творчість Миколи Бурачека в контексті мистецького процесу в Україні у першій половині XX століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : (17.00.05) / В. І. Петрашик ; наук. кер. О. К. Федорук ; М-во культури України, Нац. акад. образотв. мистец. і архіт. - К. : НАОМА, 2012. - 19 с. - Бібліогр.: с. 15-16.
Визначено основні етапи та особливості формування постаті художника, виявлено художньо-стильові ознаки творчої спадщини М. Бурачека (пейзажного та театрально-декораційного мистецтва), розкрито його роль у формуванні мистецької освіти в Україні, у мистецтвознавчих, зокрема, шевченкознавчих дослідженнях в українській мистецькій культурі першої половини ХХ ст.

Реконструкція житла / М-во регіон. розв., буд-ва та житл.-комун. госп-ва України, Держ. н.-д. та проект.-вишукув. ін-т "НДІпроектреконструкція" ; голов. ред. Г. І. Онищук ; редкол.: Г. М. Агєєва [та ін.]. - К. : НДІпроектреконструкція
Вип. 14. - 2012. - 146 с. : фотогр. - Текст укр. та рос. мовами. - Бібліогр. в кінці ст.
Вміщено наукові статті з питань нормативно-правового забезпечення, містобудівних аспектів реконструкції житлових будівель, досліджень їх технічного стану тощо.


Юрченко Ю.О. Управління інтелектуальним капіталом будівельних підприємств в умовах інноваційного розвитку : автореф. дис. ... канд. екон. наук : (08.00.04) / Ю. О. Юрченко ; наук. кер. В. М. Лич ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - К. : КНУБА, 2012. - 20 с. - Бібліогр.: с. 16-18.
Удосконалено теоретико-методологічні положення та обґрунтовано практичні пропозиції щодо створення системи управління інтелектуальним капіталом будівельних підприємств.Прочитано: 1347 раз
Дополнительно на данную тему:
Нові надходження: квітень 2012 р.
Нові надходження
Нові надходження: грудень 2015 р.
Нові надходження: липень 2012 р.
Нові надходження: січень 2010 р.
Нові надходження: лютий 2010 р.
Нові надходження: березень 2010 р.
Нові надходження: грудень 2011 р.
Нові надходження: серпень 2011 р.
Нові надходження: січень 2011 р.

Назад | Начало | Наверх

 Віртуальна довідка

 


 Пошуквислів
будь-яке слово

Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г. Заболотного
знаходиться за адресою: м. Київ, просп. Перемоги 50 (м. "Шулявська").
Тел.: (044) 456-01-72

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Відкриття сторінки: 0.17 секунди
Державна наукова ахітектурно-будівельна бібліотека ім. В.Г. Заболотного.
НазваУточнювання
PHP-Nuke Platform by u$peh --
Warning: include_once(/sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/putslinkshere/mainlink.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 4

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '/sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/putslinkshere/mainlink.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php52/share/pear') in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 4

Fatal error: Class 'MLClient' not found in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 7