Welcome to Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г.Заболотного!

     
 Контакти

Адреса: 03047 м. Київ, просп. Перемоги, 50
Ми на мапі

E-mail: dnabb2004@ukr.net

Телефон: (093) 304 85 32

(044) 456 01 72

(044) 456 31 98 (обслуговування)


 Повідомити про корупційне правопорушення

Повідомити про корупційне правопорушення


  НАШІ ВИДАННЯ

Бібліографічні покажчики

Бюлетень "Будівництво, архітектура та житлово-комунальне господарство"

Бюлетень "Нові надходження до фондів ДНАББ ім. В.Г. Заболотного

Інформаційно-аналітичний огляд діяльності бібліотеки

Бібліотечні рубрики


 Приєднуйтесь до нас:
Приєднуйтесь до нас


Нові надходження

Нові надходження – грудень 2013 р.

Альтман В.В. Основи експлуатації автомобільних доріг : навч. посіб. / В. В. Альтман, В. А. Гайдукевич ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування. - Рівне : НУВГП, 2012. - 229 с. : іл. - Бібліогр.: с. 226-229.
Розглянуто основні відомості про експлуатацію автомобільних доріг, техніко-економічні показники якості автомобільних доріг, умови утримання та види і причини виникнення деформацій і руйнувань доріг.

Вакулишин С. Репортаж з Києва 1913 року / С. Вакулишин. - К. : Укр. вид. спілка, 2012. - 115 с. : іл.
Вміщено ілюстровану інформацію про побут Києва у 1913 р.Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : [зб. наук. пр.] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львів. політехніка"; відп. ред. З. Я. Бліхарський ; редкол.: Х. С. Соболь [та ін.]. - Львів : Вид-во Львів. політехніки. - 1964. - ISSN 0321-0499
№ 737 : Теорія і практика будівництва. - 2012. - 311 с. - Текст: укр., англ. - Бібліогр. в кінці ст.
Вміщено результати науково-дослідних робіт професорсько-викладацького складу Інституту будівництва та інженерії довкілля Національного університету «Львівська політехніка».
Гражданская защита : учеб. пособие / П. И. Чуваев [и др.] ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Нац. трансп. ун-т. - К. : НТУ, 2013. - 190 с. : ил. - Библиогр.: с. 188-190.
Розглянуто основні питання організації цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій.ДБН В.2.5-64:2012. Внутрішній водопровід та каналізація. Ч. I : Проектування. Ч ІІ : Будівництво. - Уведено вперше (зі скасуванням в Україні СНиП 2.04.01-85, СНиП 3.05.01-85 (у частині водопровід та каналізація)) ; чинний з 01.03.2013. - К. : Мінрегіон України, 2013. - 105 с. - Бібліогр.: с. 104.Павлов І.Д. Селектоновація управлінських рішень у будівництві : монографія / І. Д. Павлов, Ф. І. Павлов, М. О. Каплуновська ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. держ. інж. акад. - Запоріжжя : ЗДІА, 2013. - 211 с. - Бібліогр.: с. 151-153.
Досліджено технологічні та організаційні парадигми функціонування процесу будівництва. Розглянуто розробку процедур узгодження актуальних проблем реалізації будівельних програм у напрямку технології та організації виробництва.

Слепцов О.С. Архитектура Православного Храма. От замысла к воплощению : [монография] / О. C. Слепцов ; Укр. акад. архитектуры, Киев. нац. ун-т стр-ва и архитектуры, Науч.-проект. архитектур. бюро ЛИЦЕНЗиАРХ. - К. : А+С, 2012. - 551 с. : цв. ил. - (Наука. Практика. Творчество ; Кн. 4). - Рез.: англ. - Библиогр.: с. 530-532.
Продемонстровано глибинну основу православного храмобудування з періоду Київської Русі до наших часів, ідеологію, символіку та особливості архітектурно-художньої образності храму.
Технологія та товарознавство систем сухого будівництва: вогнезахист будівельних конструкцій : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / П. В. Захарченко [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, КНУБА. - К. : Павленко, 2012. - 391 с. : іл. - Бібліогр.: с. 194-197.
Розглянуто застосування прогресивних технологій сухого будівництва для підвищення вогнезахисту конструкцій у сучасному будівельному комплексі.


Тищенко Г.В. Архітектурно-ландшафтна реабілітація порушених територій (на прикладі Сакського рекреаційного підрайону Криму) : автореф. дис. ... канд. архіт.: (18.00.04) / Г. В. Тищенко ; наук. кер. В. А. Ніколаєнко ; М-во освіти і науки України, Полтав. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка. - Полтава : ПолтНТУ, 2013. - 20 с. - Бібліогр.: с. 15.
Розроблено методичні основи архітектурно-ландшафтної реабілітації порушених територій на основі прогнозування і проектного регулювання процесів містобудівного використання порушених територій у рекреаційних цілях.

Фізико-хімічні основи металургії / М. Ф. Дмитриченко [та ін.] ; за заг. ред. М. Ф. Дмитриченка ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. трансп. ун-т. - К. : НТУ, 2012. - 500 с. : іл. - Бібліогр.: с. 495-496.
Викладено фізико-хімічні теоретичні та технологічні основи найбільш важливих технологічних процесів чорної та кольорової металургії. Наведено кінетику і термодинаміку, розглянуто ентальпію та ентропію металургійних процесів.Прочитано: 1395 раз
Дополнительно на данную тему:
Нові надходження: квітень 2012 р.
Нові надходження
Нові надходження: грудень 2015 р.
Нові надходження: липень 2012 р.
Нові надходження: січень 2010 р.
Нові надходження: лютий 2010 р.
Нові надходження: березень 2010 р.
Нові надходження: грудень 2011 р.
Нові надходження: серпень 2011 р.
Нові надходження: січень 2011 р.

Назад | Начало | Наверх

 Віртуальна довідка

 


 Пошуквислів
будь-яке слово

Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г. Заболотного
знаходиться за адресою: м. Київ, просп. Перемоги 50 (м. "Шулявська").
Тел.: (044) 456-01-72

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Відкриття сторінки: 0.18 секунди
Державна наукова ахітектурно-будівельна бібліотека ім. В.Г. Заболотного.
НазваУточнювання
PHP-Nuke Platform by u$peh --
Warning: include_once(/sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/putslinkshere/mainlink.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 4

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '/sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/putslinkshere/mainlink.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php52/share/pear') in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 4

Fatal error: Class 'MLClient' not found in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 7