Welcome to Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г.Заболотного!

     
 Контакти

Адреса: 03047 м. Київ, просп. Перемоги, 50
Ми на мапі

E-mail: dnabb2004@ukr.net

Телефон: (093) 304 85 32

(044) 456 01 72

(044) 456 31 98 (обслуговування)


 Повідомити про корупційне правопорушення

Повідомити про корупційне правопорушення


  НАШІ ВИДАННЯ

Бібліографічні покажчики

Бюлетень "Будівництво, архітектура та житлово-комунальне господарство"

Бюлетень "Нові надходження до фондів ДНАББ ім. В.Г. Заболотного

Інформаційно-аналітичний огляд діяльності бібліотеки

Бібліотечні рубрики


 Приєднуйтесь до нас:
Приєднуйтесь до нас


Нові надходження

Нові надходження: квітень 2014 р.

Борщов В.І. Мости і труби : у 4 т. : підруч. для студ. вищ. навч. закладів, які навч. за напрямком "Будівництво" / В. І. Борщов, О. Л. Закора ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. В. Лазаряна. - Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. В. Лазаряна
Т. 2 : Залізобетонні мости. ч. 2. - 2012. - 393 с. : іл.
Описано основі системи прогінних будов залізобетонних мостів під залізницю і автодорогу, сучасні методи їх розрахунку та конструювання. Розглянуто характеристики основних матеріалів для виготовлення конструкцій, різні схеми прогінних будов.
Вісник Донбаської національної академії будівництва і архітектури : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Донбас. нац. акад. буд-ва і архіт. ; голов. ред. Є. В. Горохов ; редкол.: В. П. Мущанов [та ін.]. - Макіївка : ДонНАБА. - 1995. - ISSN 1814-3296
Вип. 2012-2 (94)
: Інженерні системи та техногенна безпека. - 2012. - 108 с. : іл. - Бібліогр. в кінці ст.
Вміщено результати науково-дослідних робіт, в яких, зокрема, розглянуто питання енергоресурсоощадження, особливості теплообміну, проблеми діагностики при оптимізації систем подачі та розподілення води тощо.Експлуатація та обслуговування майна, створеного або покращеного в результаті виконання громадою проекту за підтримки Програми муніципального врядування і розширення повноважень громад, що впроваджує Програма розвитку ООН в Україні : зб. рек. / ред. Л. Туловський ; упоряд.: Д. Сах, Л. Туловський. - К., 2008. - 35 с. - Загол. обкл. : Експлуатація та обслуговування майна громади.
Обґрунтовано необхідність утримання та обслуговування майна, створеного або покращеного силами громади в результаті виконання проектів за підтримки Програмою розвитку ООН / МВРПГ, та описано законодавчо-нормативну базу, що регламентує таку діяльність.Земельні питання в нотаріальній практиці / Укр. нотаріальна палата, Коміс. з аналізу, методології та прогнозування нотаріал. практики. - К. : [б. в.], 2012. - 91 с. - (Бібліотечка нотаріуса).
Висвітлено інформацію щодо застосування різних норм законодавства про землю. Узагальнено юридичні питання про землю.


Ільченко Д. М. Принципи формування систем озеленення міст Донбасу : автореф. дис. ... канд. архіт. : (18.00.04) / Д. М. Ільченко ; наук. кер. О. В. Чемакіна ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка. - Полтава : [б. в.], 2012. - 20 с. - Бібліогр.: с. 17.
Виявлено та теоретично обґрунтовано принципи формування систем озеленення міст Донбасу, зокрема проаналізовано сучасний стан, світовий досвід формування озеленених територій міст із вугледобувною промисловістю, сформульовано принципи та розроблено прийоми організації систем озеленення міст вугледобувних регіонів тощо.
Курбатов Ю.И. Петроград. Ленинград. Санкт-Петербург. Архитектурно-градостроительные уроки / Ю. И. Курбатов. - СПб. : Искусство-СПБ., 2008. - 277 с. : ил. - Библиогр.: с. 273-275.
Досліджено закономірності розвитку сучасного Санкт-Петербурга та його архітектури в роки значних історико-культурних переворотів. Вміщено понад 400 ілюстрацій.

Майстренко-Вакуленко Ю.В. Передумови і тенденції розвитку українського станкового рисунка (кінець XVII - поч. XX ст.) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : (17.00.05) / Ю. В. Майстренко-Вакуленко ; наук. кер. О. К. Федорук ; М-во культури України, Нац. акад. образотворч. мистец. і архіт. - К. : НАОМА, 2012. - 19 с. - Бібліогр.: с. 16-17.
Сформовано комплексне уявлення про етапи становлення та розвитку українського станкового рисунка кінця XVII - початку ХХ ст., визначено передумови і тенденції еволюції цього виду мистецтва.
Памятники русской архитектуры и монументального искусства / Рос. акад. наук, Гос. ин-т искусствознания М-ва культуры РФ ; ред.: А. В. Королева [и др.]. - М. : Наука. - 1980
Вып. 8 : ХІІ-ХХ вв. / отв. ред. Е. Г. Щеболева. - 2010. - 581 с. : ил. - Библиогр. в конце ст.

Вміщено матеріали, присвячені творам архітектури та монументального мистецтва ХІІ - початку ХХ ст. Серед них - монастирські комплекси, садиби, окремі храми, громадські та житлові будівлі, інженерні споруди, настінні розписи та іконостаси.
Савйовський А.В. Розробка організаційно-технологічних рішень модернізації теплоізоляції дахів існуючих цивільних будівель : автореф. дис. ... канд. техн. наук : (05.23.08) / А. В. Савйовський ; наук. кер. Т. А. Гольтерова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Одес. держ. акад. буд-ва та архіт. - Одеса : [б. в.], 2012. - 20 с. - Бібліогр.: с. 15-17.
Теоретично обґрунтовано та розроблено організаційно-технологічні рішення, спрямовані на підвищення ефективності процесу виконання робіт з модернізації теплоізоляції дахів існуючих цивільних будівель з урахуванням особливостей та умов виконання робіт.
Таранушенко С.А. Пам"ятки архітектури Слобідської України / С. А. Таранушенко. - Х. : Харків. приват. музей міськ. садиби, 2011. - 230 с. : фотогр.
Вміщено зображення пам"яток архітектури Слобідської України, сфотографовані автором на початку своєї діяльності у 1912 р., а також у 1920-х рр.


Прочитано: 1336 раз
Дополнительно на данную тему:
Нові надходження: квітень 2012 р.
Нові надходження
Нові надходження: грудень 2015 р.
Нові надходження: липень 2012 р.
Нові надходження: січень 2010 р.
Нові надходження: лютий 2010 р.
Нові надходження: березень 2010 р.
Нові надходження: грудень 2011 р.
Нові надходження: серпень 2011 р.
Нові надходження: січень 2011 р.

Назад | Начало | Наверх

 Віртуальна довідка

 


 Пошуквислів
будь-яке слово

Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г. Заболотного
знаходиться за адресою: м. Київ, просп. Перемоги 50 (м. "Шулявська").
Тел.: (044) 456-01-72

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Відкриття сторінки: 0.17 секунди
Державна наукова ахітектурно-будівельна бібліотека ім. В.Г. Заболотного.
НазваУточнювання
PHP-Nuke Platform by u$peh --
Warning: include_once(/sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/putslinkshere/mainlink.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 4

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '/sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/putslinkshere/mainlink.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php52/share/pear') in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 4

Fatal error: Class 'MLClient' not found in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 7