Welcome to Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г.Заболотного!

     
 Контакти

Адреса: 03047 м. Київ, просп. Перемоги, 50
Ми на мапі

E-mail: dnabb2004@ukr.net

Телефон: (093) 304 85 32

(044) 456 01 72

(044) 456 31 98 (обслуговування)


 Повідомити про корупційне правопорушення

Повідомити про корупційне правопорушення


  НАШІ ВИДАННЯ

Бібліографічні покажчики

Бюлетень "Будівництво, архітектура та житлово-комунальне господарство"

Бюлетень "Нові надходження до фондів ДНАББ ім. В.Г. Заболотного

Інформаційно-аналітичний огляд діяльності бібліотеки

Бібліотечні рубрики


 Приєднуйтесь до нас:
Приєднуйтесь до нас


Нові надходження

Нові надходження: травень 2014 р.

Архітектурний вісник КНУБА : [наук.-вироб. зб.] / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков ; редкол.: О. С. Слєпцов [та ін.]. - К. : КНУБА. - 2013
Вип. 1. - 2013. - 412 с. : іл. - Текст: укр., рос., англ. - Бібліогр. в кінці ст.

Висвітлено результати наукових досліджень та вивчення актуальних проблем у галузі архітектури та містобудування, теорії та історії архітектури, реконструкції наявної забудови та інших аспектів комплексного впровадження принципів формування подальшого розвитку архітектури.


Бабак О. Академічний триптих, 2011-2012 = Academic Triptych, 2011-2012 : [каталог] / О. Бабак. - К. : Адеф-Україна, 2013. - 69 с. : іл., фотогр. - Текст парал.: англ.
Вміщено репродукції робіт українського художника О. Бабака.
Вісник інституту УкрНДІпроектреставрація : зб. наук. пр. / М-во регіон. розв., буд-ва та житл.-комун. госп-ва України. - К. : Софія. - 2003
№ 7-8. - 2013. - 211 с. : іл. - Текст: укр., рос. - Бібліогр. в кінці ст.
Вміщено статті, присвячені історії, методичним засадам і сучасним проблемам архітектурної реставрації та збереження містобудівної спадщини, історичних ландшафтів України та країн Східної Європи.


Гутаревич Ю.Ф. Випробування двигунів внутрішнього згоряння : навч. посіб. / Ю. Ф. Гутаревич, А. О. Корпач, А. Г. Говорун ; М-во освіти і науки України, Нац. трансп. ун-т. - 2-е вид., переробл. і допов. - К. : НТУ, 2013. - 252 с. - Библиогр.: с. 247.
Викладено загальні положення з випробування двигунів внутрішнього згоряння, описано методи та методики проведення випробувань, визначення характеристик поршневих двигунів внутрішнього згоряння.


ДБН В.2.5-76:2014. Автоматизовані системи раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення. - Уведено вперше ; чинні з 01.01.2014. - К. : Мінрегіон України, 2014. - V, 38 с. - Бібліогр.: с. 36-37.
ДСТУ Б Д.1.2-1:2013. Нормативи витрат труда для визначення вартості науково-дослідних робіт у будівництві. - Чинний з 01.01.2014. - К. : Мінрегіон України, 2013. - IV, 21 с.

Матеріалознавство. Сучасні будівельні матеріали та вироби з деревини : конспект лекцій для студ., які навч. за напрямом підготов. 6.060102 "Архіт." / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; уклад.: К. К. Пушкарьова, М. О. Кочевих, О. П. Бондаренко. - К. : КНУБА, 2013. - 25 с. : рис. - Бібліогр.: с. 23.
Розглянуто загальні відомості про сучасні матеріали та вироби з деревини, а також їхню класифікацію за різними ознаками, основні властивості цих матеріалів, особливості отримання та використання в екстер"єрі та інтер"єрі.


Палеха Ю.М. Регіональне планування : конспект лекцій для студ. спец. 7, 8.06010202 "Містобудування" / Ю. М. Палеха ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - К. : КНУБА, 2013. - 21 с. - Бібліогр.: с. 20-21.
Розглянуто основні етапи розвитку регіонального планування в ХХ столітті, ієрархічні рівні містобудівного та регіонального планування території України, схеми планування територій окремих областей.


Сєріков Я.О. Інформаційні технології у вирішенні завдань забезпечення безпеки життєдіяльності людини, ергономіки, охорони праці і навколишнього середовища : монографія : у 2 ч. / Я. О. Сєріков, Д. С. Таланін, С. Я. Сєріков ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х. : ХНАМГ. - 2013. - ISBN 978-966-695-296-0
Ч. 1 : Автомобільний транспорт, трактори, самохідні машини й механізми / за ред. Я. О. Сєрікова . - 2013. - 223 с. : іл., граф. - Бібліогр.: с. 212-221.

Наведено аналіз опублікованих досліджень, описано завдання й одержані результати в галузі забезпечення охорони праці персоналу, ергономіки при експлуатації машин і механізмів. Описано вібродіагностичні інформаційні системи для контролю технічного стану розгляду вальних механічних систем з позицій вирішення завдань забезпечення охорони праці.
Хто є хто в будівництві та архітектурі : [довідник]. Вип. 6 / Укр. конфедерація журналістів, Ін-т біогр. дослідж., Укр. академія геральдики, товарного знаку та логотипу ; авт.- упоряд. В. В. Болгов. - К. : Укр. конфедерація журналістів, 2013. - 174 с. : кольор. іл., фотогр.
Вміщено інформацію про визначні імена в будівельній галузі України, а також про поточні проблеми будівельної галузі та можливі шляхи їхнього вирішення, запропоновані Академією будівництва України, Українською академією архітектури, Будівельної палатою України. Представлено понад 200 установ, підприємств та організацій, очолюваних відомими науковцями та спеціалістами.
Прочитано: 1390 раз
Дополнительно на данную тему:
Нові надходження: квітень 2012 р.
Нові надходження
Нові надходження: грудень 2015 р.
Нові надходження: липень 2012 р.
Нові надходження: січень 2010 р.
Нові надходження: лютий 2010 р.
Нові надходження: березень 2010 р.
Нові надходження: грудень 2011 р.
Нові надходження: серпень 2011 р.
Нові надходження: січень 2011 р.

Назад | Начало | Наверх

 Віртуальна довідка

 


 Пошуквислів
будь-яке слово

Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г. Заболотного
знаходиться за адресою: м. Київ, просп. Перемоги 50 (м. "Шулявська").
Тел.: (044) 456-01-72

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Відкриття сторінки: 0.18 секунди
Державна наукова ахітектурно-будівельна бібліотека ім. В.Г. Заболотного.
НазваУточнювання
PHP-Nuke Platform by u$peh --
Warning: include_once(/sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/putslinkshere/mainlink.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 4

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '/sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/putslinkshere/mainlink.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php52/share/pear') in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 4

Fatal error: Class 'MLClient' not found in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 7