Welcome to Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г.Заболотного!

     
 Контакти

Адреса: 03047 м. Київ, просп. Перемоги, 50
Ми на мапі

E-mail: dnabb2004@ukr.net

Телефон: (093) 304 85 32

(044) 456 01 72

(044) 456 31 98 (обслуговування)


 Повідомити про корупційне правопорушення

Повідомити про корупційне правопорушення


  НАШІ ВИДАННЯ

Бібліографічні покажчики

Бюлетень "Будівництво, архітектура та житлово-комунальне господарство"

Бюлетень "Нові надходження до фондів ДНАББ ім. В.Г. Заболотного

Інформаційно-аналітичний огляд діяльності бібліотеки

Бібліотечні рубрики


 Приєднуйтесь до нас:
Приєднуйтесь до нас


Нові надходження

Нові надходження: жовтень 2014 р.

Kiev Otherwhere. Киев которого никогда не было. Киев каким он был. Киев каким он мог бы быть : [сборник] / сост.: Б. Л. Ерофалов, А. Г. Шалыгин. - K. : A+C, 2014. - 396 с. : ил. - Загл. и текст парал.: рус., англ.
Представлено графічні й архітектурні матеріали про м. Київ за дві тисячі років його існування, про будівлі та споруди, яких нині в місті немає.


Будівельні конструкції : міжвідом. наук.-техн. зб. / Держ. наук.-дослід. ін-т буд. конструкцій ; голов. ред. П. І. Кривошеєв ; редкол.: А. М. Бамбура [та ін.]. - К. : ДП НДІБК. - 1965
Вип. 81 : Будівельна наука в системі забезпечення ефективної роботи будівельної галузі : зб. наук. пр. - 2014. - 330 с. : граф., іл., табл. - Текст: укр., рос. - Бібліогр. в кінці ст.

Розглянуто проблеми розвитку будівельної науки, формування нормативної бази, забезпечення надійності та безаварійної експлуатації об"єктів, індустріалізації будівництва, будівництва в складних інженерно-геологічних та сейсмічних умовах, використання енергетичних ресурсів, використання ефективних і інноваційних рішень, збереження архітектурної спадщини тощо.


Будівельні матеріали : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. : у 2-х ч. / Ю. Г. Гасан, Т. М. Пащенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - К. : КНУБА
Ч. 2. - 2013. - 135 с. : іл., табл.

Розглянуто фізико-хімічні процеси та регулювання властивостей органічних, органічно-мінеральних, металевих, композиційних, тепло-, звукоізоляційних і акустичних та лакофарбових матеріалів. Представлено сучасні технології, що дозволяють підвищувати якість і надійність роботи матеріалів за різних умов експлуатації.
Гендерна політика міст: історія і сучасність : матеріали III міжнар. наук.-практ. конф., 23-25 жовт. 2013 р., Харків. Вип. 4 / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бекетова, Харків. обл. орг. Всеукр. жіночого т-ва ім. О. Теліги ; редкол.: О. Л. Рябченко [та ін.]. - Х. : ХНУМГ, 2013. - 257 с.
Вміщено доповіді з проблем гендерної демократії соціополісу, трансформації гендерної культури, проблем і перспектив жінок у економічному середовищі міста, ефективних шляхів реалізації гендерної політики в Україні.
Карелін О.Ф. Вода для Львова : кілька слів про вирішення «вічної» львів. проблеми / О. Карелін. - Львів : Каменяр, 2014. - 31 с. : іл.
Про проблему водопостачання в м. Львові від найдавніших часів до наших днів.Місто. Культура. Цивілізація : матеріали IV міжнар. наук.-теорет. Інтернет-конф., квіт. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Харків. міськвиконком, Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бекетова ; редкол.: В. Ф. Харченко [та ін.]. - Х. : ХНУМГ, 2014. - 228 c. : граф., табл. - Бібліогр. в кінці ст.
Вміщено тексти доповідей, виголошених на конференції, присвячені питанням управління сучасним містом, ролі людини в культурному ландшафті міста.

Проблеми дослідження, збереження і реставрації об"єктів культурної спадщини : зб. наук. пр. каф. реставрації і реконструкції архітектур. комплексів / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Львівська політехніка», Ін-т архітектури ; наук. ред. М. В. Бевз. - Львів : Растр-7, 2014. - 371 с. - Текст: укр., англ., пол. - Бібліогр. в кінці ст.
Висвітлено наукові проблеми в галузі охорони та реставрації культурної спадщини.

Ремізова О.І. Логічні структури композиційної мови архітектури : автореф. дис. ... д-ра архітектури : (18.00.01) / О. І. Ремізова ; наук. конс. В. П. Мироненко ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури. - Х. : ХНУБА, 2013. - 35 с. : іл. - Бібліогр.: с. 30-33.
Охарактеризовано семантичні, морфологічні та синтаксичні особливості побудови архітектурної мови, зафіксовано форми існування архітектурної мови, вибудувано теоретичну модель еволюції композиційного мислення і діяльності архітектора.
Україна: надбання культурної спадщини : матеріали V Всеукр. наук. конф. «Вайнгортівські читання», листоп. 2013 р. / Полтав. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка, Ін-т пробл. сучас. мистецтва Нац. акад. мистецтв України ; уклад.: О. Ю. Бєлявська, Т. О. Бунякіна. - Полтава : Дивосвіт, 2013. - 343 с. : іл. - Текст: укр., рос. - Бібліогр. в кінці ст.
Вміщено тексти доповідей, що стосуються питань організації міського простору, реконструкції навчальних закладів, архітектурного проектування тощо.
Чепелик В.В. Бесіди про українську архітектуру / В. В. Чепелик ; за заг. ред. А. О. Пучкова ; Ін-т проблем сучасного мистецтва Нац. акад. мистецтв України. - К. : Фенікс, 2013. - 223 с. : іл. - Бібліогр.: с. 216-221.
Вміщено цикл бесід академіка Української академії архітектури, лауреата Державної премії України в галузі архітектури, почесного доктора НДІТІАМ, кандидата архітектури, професора В. В. Чепелика про українську архітектуру XIV-XVIII ст.


Прочитано: 1388 раз
Дополнительно на данную тему:
Нові надходження: квітень 2012 р.
Нові надходження
Нові надходження: грудень 2015 р.
Нові надходження: липень 2012 р.
Нові надходження: січень 2010 р.
Нові надходження: лютий 2010 р.
Нові надходження: березень 2010 р.
Нові надходження: грудень 2011 р.
Нові надходження: серпень 2011 р.
Нові надходження: січень 2011 р.

Назад | Начало | Наверх

 Віртуальна довідка

 


 Пошуквислів
будь-яке слово

Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г. Заболотного
знаходиться за адресою: м. Київ, просп. Перемоги 50 (м. "Шулявська").
Тел.: (044) 456-01-72

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Відкриття сторінки: 0.17 секунди
Державна наукова ахітектурно-будівельна бібліотека ім. В.Г. Заболотного.
НазваУточнювання
PHP-Nuke Platform by u$peh --
Warning: include_once(/sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/putslinkshere/mainlink.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 4

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '/sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/putslinkshere/mainlink.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php52/share/pear') in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 4

Fatal error: Class 'MLClient' not found in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 7