Welcome to Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г.Заболотного!

     
 Контакти

Адреса: 03047 м. Київ, просп. Перемоги, 50
Ми на мапі

E-mail: dnabb2004@ukr.net

Телефон: (093) 304 85 32

(044) 456 01 72

(044) 456 31 98 (обслуговування)


 Повідомити про корупційне правопорушення

Повідомити про корупційне правопорушення


  НАШІ ВИДАННЯ

Бібліографічні покажчики

Бюлетень "Будівництво, архітектура та житлово-комунальне господарство"

Бюлетень "Нові надходження до фондів ДНАББ ім. В.Г. Заболотного

Інформаційно-аналітичний огляд діяльності бібліотеки

Бібліотечні рубрики


 Приєднуйтесь до нас:
Приєднуйтесь до нас


Нові надходження

Нові надходження: листопад 2014 р.

Автомобілі. Всеколісне керування : монографія / В. П. Сахно [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. трансп. ун-т. - К. : НТУ, 2013. - 180 с. : граф., іл., табл. - Бібліогр.: с. 168-180.
Про підвищення керованості та стійкості руху автомобілів категорії М1 за рахунок раціонального вибору параметрів всеколісного керування.ДСТУ-Н Б EN 1996-1-1:2010 (EN 1996-1-1:2010). Єврокод 6. Проектування кам"яних конструкцій. Ч. 1-1 : Загальні правила для армованих та неармованих кам"яних конструкцій. - Чинний від 01.07.2013. - К. : Мінрегіон України, 2013. - VII, 152 с. - Текст: укр., англ.ДСТУ-Н Б В.2.6-186:2013. Настанова щодо захисту будівельних конструкцій будівель та споруд від корозії. - Уведено вперше (зі скасуванням на території України СНиП 3.04.03-85) ; чинний від 01.01.2014. - К. : Мінрегіон України, 2013. - III, 26 с.Історико-культурні заповідники. Плани організації територій (Київ, Канів, Батурин) / М-во культури України, НДІ пам"яткоохорон. дослідж. ; за ред. В. В. Вечерського. - К. : СПД Павленко, 2014. - 253 с. : іл. - Бібліогр.: с. 244-249.
Про розробку планів організації територій державних історико-культурних заповідників.


Коропатнік І.М. Адміністративно-правове регулювання в галузі житлових прав громадян, житлово-комунального господарства та благоустрою в Україні : монографія / І. М. Коропатнік, С. С. Ненько, В. О. Шамрай ; Федерація профспілок України, Акад. праці, соц. відносин і туризму. - К. : Сталь, 2014. - 171 с. - Бібліогр.: с. 148-171.
Вміщено інформацію про житлові права громадян, юридичну характеристику правопорушень у галузі житлових прав громадян, основні тенденції розвитку адміністративно-правового регулювання в галузі житлових прав громадян.
Логінова Л.О. Удосконалення методів визначення характеристик опору грунтів в основі паль з урахуванням фактору часу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : (05.23.02) / Л. О. Логінова ; наук. кер. О. В. Новський ; М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури. - Одеса : ОДАБА, 2013. - 20 с. : граф., іл., табл. - Бібліогр.: с. 17-18.
Визначено параметри опору ґрунтів на бічній поверхні і під нижнім кінцем паль та їх зміну в часі, розроблено методику аналітичного визначення граничного навантаження на палю.

Малащенко В.О. Методи графічних розрахунків пружних шпонкових з"єднань : монографія / В. О. Малащенко, В. М. Стрілець, О. Р. Стрілець ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування. - Рівне : НУВГП, 2013. - 78 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр.: с. 69-78.
Наведено методи та приклади визначення основних розмірів і виконання перевірочних розрахунків пружних шпонкових з"єднань за допомогою графіків, діаграм та номограм під час їх проектування та конструювання.
Поморцева О.Є. Комп"ютерні засоби в економіці та підприємництві : лаборатор. практикум : навч. посіб. / О. Є. Поморцева ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х. : ХНУМГ, 2013. - 127 с. : рис. - Бібліогр.: с. 117-118.
На прикладі двох програм (MS Project і Project Expert) показано, як комп"ютерні засоби дозволяють істотно автоматизувати роботу з розробки проектів.

Сіверщина в історії України : зб. наук. пр. / Нац. заповідник "Глухів", Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК. - Глухів : НЗ "Глухів". - 2008. -
Вип. 6. - 2013. - 547 с. : іл. - Бібліогр. в кінці ст.

Вміщено результати наукових досліджень у галузях пам"яткознавства та пам"яткоохоронної справи, музейної справи та історії регіону.


Фурса О.О. Методика проектування фірмового стилю у професійному розвитку майбутніх дизайнерів-графіків : навч. посіб. / О. О. Фурса, А. Б. Максимова ; М-во освіти і науки України, Мистецький ін-т худож. моделювання та дизайну ім. С. Далі. - Львів : Растр-7, 2014. - 267 с. : іл. - Бібліогр.: с. 168-171.
Вміщено дослідження і методику проектування комплексних розробок фірмового/корпоративного стилю у професійному розвитку майбутніх фахівців графічного дизайну. Розглянуто питання історичних передумов виникнення і формування фірмового стилю, структура дизайн-програми, етапи системно-концептуального проектування основних графічних констант та стилеутворювальних елементів тощо.


Прочитано: 1474 раз
Дополнительно на данную тему:
Нові надходження: квітень 2012 р.
Нові надходження
Нові надходження: грудень 2015 р.
Нові надходження: липень 2012 р.
Нові надходження: січень 2010 р.
Нові надходження: лютий 2010 р.
Нові надходження: березень 2010 р.
Нові надходження: грудень 2011 р.
Нові надходження: серпень 2011 р.
Нові надходження: січень 2011 р.

Назад | Начало | Наверх

 Віртуальна довідка

 


 Пошуквислів
будь-яке слово

Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г. Заболотного
знаходиться за адресою: м. Київ, просп. Перемоги 50 (м. "Шулявська").
Тел.: (044) 456-01-72

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Відкриття сторінки: 0.17 секунди
Державна наукова ахітектурно-будівельна бібліотека ім. В.Г. Заболотного.
НазваУточнювання
PHP-Nuke Platform by u$peh --
Warning: include_once(/sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/putslinkshere/mainlink.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 4

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '/sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/putslinkshere/mainlink.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php52/share/pear') in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 4

Fatal error: Class 'MLClient' not found in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 7