Welcome to Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г.Заболотного!

     
 Контакти

Адреса: 03047 м. Київ, просп. Перемоги, 50
Ми на мапі

E-mail: dnabb2004@ukr.net

Телефон: (093) 304 85 32

(044) 456 01 72

(044) 456 31 98 (обслуговування)


 Повідомити про корупційне правопорушення

Повідомити про корупційне правопорушення


  НАШІ ВИДАННЯ

Бібліографічні покажчики

Бюлетень "Будівництво, архітектура та житлово-комунальне господарство"

Бюлетень "Нові надходження до фондів ДНАББ ім. В.Г. Заболотного

Інформаційно-аналітичний огляд діяльності бібліотеки

Бібліотечні рубрики


 Приєднуйтесь до нас:
Приєднуйтесь до нас


Нові надходження

Нові надходження: квітень 2015 р.

Андренко І.Б. Менеджмент готельно-ресторанного господарства : підруч. для студентів вищ. навч. закл. / І. Б. Андренко, О. М. Кравець, І. М. Писаревський ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бекетова. - Х. : ХНУМГ, 2014. - 431 с. - Бібліогр.: с. 426-431.
Систематизовано і викладено основні положення теорії і практики менеджменту туризму.


Будівництво, реконструкція і відновлення будівель міського господарства : матеріали IV міжнар. наук.-техн. інтернет-конф., 25 листоп.-25 груд. 2014 р. / М-во освіти і науки України [та ін.] ; редкол.: В. М. Бабаєв [та ін.]. - Х. : ХНУМГ, 2014. - 148 с. - Текст: укр., рос. - Бібліогр. в кінці ст.
Розглянуто питання будівництва, реконструкції і відновлення будівель та споруд міського господарства: застосування ефективних будівельних конструкцій, технологій і матеріалів, захисту від корозії будівельних матеріалів.
Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України ; редкол.: В. І. Большаков (голов. ред.) [та ін.]. - Дніпропетровськ : ПДАБА. - 1997. - ISSN 2312-2676
№ 3 (192), берез., 2014 р. - 2014.

Вміщено результати наукових досліджень з питань будівельного виробництва, економіки та управління, гуманітарних проблем, зокрема про питання підвищення довговічності підрейкових основ на залізницях України, розмірність простору реальних середовищ тощо.
Давидова О.Ю. Ресторанний менеджмент : підруч. для студентів вищ. навч. закл. / О. Ю. Давидова, А. І. Усіна, І. В. Сегеда. - Х. : ХНУМГ, 2014. - 279 с. : іл. - Бібліогр.: с. 277-279.
Розглянуто основні принципи ресторанного менеджменту, особливості сучасної організації виробництва й обслуговування споживачів у закладах ресторанного господарства.

Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів : міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народж. Т. Шевченка та 250-річчю від дня народж. М. Берлинського, 27 берез. 2014 р. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, Нац. спілка краєзнавців України ; редкол.: О. П. Реєнт [та ін.]. - К. : [б. в.], 2014. - 475 с. - Бібліогр. в кінці ст.
Вміщено доповіді та повідомлення учасників Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 200-річчю від дня народження Т. Шевченка та 250-річчю від дня народження М. Берлинського, що відбулася 27 березня 2014 р. в Київському національному університеті імені Т. Шевченка.Кобзар Валентин Володимирович : біобібліогр. покажч. Вип. 8 / Департамент культури, Виконав. орган Київ. міська держ. адмін., Публічна б-ка ім. Лесі Українки для дорослих (Київ) ; упоряд. Н. Б. Грищенко. - К. : [б. в.], 2014. - 46 с. : іл., кольор. фот. - (Києвознавці).
Вміщено бібліографічну інформацію про життя та діяльність києвознавця, фахового інженера, історика, музейника, громадського діяча Валентина Володимировича Кобзаря.

Мілаш В.С. Перспективи модернізації договірних правовідносин у сфері господарювання : монографія / В. С. Мілаш ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бекетова. - Х. : ХНУМГ, 2014. - 227 с. - Бібліогр.: с. 210-227.
Досліджено договірні відносини, що виникають під час провадження господарської діяльності, визначено подальший розвиток теорії господарського договору, а також запропоновано шляхи оптимізації правового регулювання господарських відносин зв"язків для більш гармонійного врахування приватних і публічних інтересів у сфері господарювання.
Олійник Д.Ю. Розробка технології зведення захищених від корозії шахтних стволів на діючих мережах водовідведення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : (05.23.08) / Д. Ю. Олійник ; наук. керівник Д. Ф. Гончаренко ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури. - Х., 2014. - 24 с. : іл. - Рез.: укр., рос., англ. - Бібліогр.: с. 18-21.
Про розробку технологічних і організаційних рішень, що підвищують ефективність зведення захищених від корозії оглядових шахтних стволів на діючих мережах водовідведення глибокого залягання.
Стадник Г.В. Історія економіки та економічної думки : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / Г. В. Стадник, В. П. Решетило, С. І. Штефан ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бекетова. - Х. : ХНУМГ, 2014. - 230 с. - Бібліогр.: с. 225-230.
Досліджено історичний досвід соціально-економічного розвитку різних країн світу, різноманітні теорії і концепції сучасної економічної науки. Розглянуто теоретичні основи, закономірності й еволюційні етапи розвитку економічної теорії, взаємодію процесів соціально-економічного розвитку та формування певних економічних поглядів, теорій і шкіл, показано логічну послідовність в їхньому розвитку.Толстохатько В.А. Бази даних: проектування та використання для обліку нерухомого майна : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / В. А. Толстохатько, О. Є. Поморцева, І. М. Патракеєв ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бекетова. - Х. : ХНУМГ, 2014. - 174 с. : іл. - Бібліогр.: с. 174.
Розглянуто загальні відомості про бази даних і системи керування базами даних, основні теоретичні поняття та терміни, які розкривають поняття баз даних, основи та принципи проектування реляційних баз даних, прийоми та засоби створення таблиць, форм і звітів баз даних в середовищі MS Access 2010 тощо.
Прочитано: 1532 раз
Дополнительно на данную тему:
Нові надходження: квітень 2012 р.
Нові надходження
Нові надходження: грудень 2015 р.
Нові надходження: липень 2012 р.
Нові надходження: січень 2010 р.
Нові надходження: лютий 2010 р.
Нові надходження: березень 2010 р.
Нові надходження: грудень 2011 р.
Нові надходження: серпень 2011 р.
Нові надходження: січень 2011 р.

Назад | Начало | Наверх

 Віртуальна довідка

 


 Пошуквислів
будь-яке слово

Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г. Заболотного
знаходиться за адресою: м. Київ, просп. Перемоги 50 (м. "Шулявська").
Тел.: (044) 456-01-72

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Відкриття сторінки: 0.17 секунди
Державна наукова ахітектурно-будівельна бібліотека ім. В.Г. Заболотного.
НазваУточнювання
PHP-Nuke Platform by u$peh --
Warning: include_once(/sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/putslinkshere/mainlink.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 4

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '/sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/putslinkshere/mainlink.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php52/share/pear') in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 4

Fatal error: Class 'MLClient' not found in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 7