Welcome to Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г.Заболотного!

     
 Контакти

Адреса: 03047 м. Київ, просп. Перемоги, 50
Ми на мапі

E-mail: dnabb2004@ukr.net

Телефон: (093) 304 85 32

(044) 456 01 72

(044) 456 31 98 (обслуговування)


 Повідомити про корупційне правопорушення

Повідомити про корупційне правопорушення


  НАШІ ВИДАННЯ

Бібліографічні покажчики

Бюлетень "Будівництво, архітектура та житлово-комунальне господарство"

Бюлетень "Нові надходження до фондів ДНАББ ім. В.Г. Заболотного

Інформаційно-аналітичний огляд діяльності бібліотеки

Бібліотечні рубрики


 Приєднуйтесь до нас:
Приєднуйтесь до нас


Нові надходження

Нові надходження: липень 2015 р.

Бобровська О.Ю. Корпоративне управління соціальним розвитком територіальних громад : монографія / О. Ю. Бобровська, І. В. Шумік ; Нац. акад. держ. управління при Президентові України. - Дніпропетровськ : ДРіДУ НАДУ, 2014. - 231 с. : табл. - Бібліогр.: с. 206-224.
Обґрунтовано організаційні засади корпоративного управління соціальним розвитком територіальних громад, наведено практичні рекомендації щодо запровадження інноваційних форм його реалізації.

Вільгельм Котарбінський (1848-1921) : [альбом]. - К. : Укр. письменник ; К. : Укр. пропілеї, 2014. - 592 с. : кольор. іл. - Рез.: англ. - Бібліогр.: с. 585-589.
Вміщено інформацію про життєвий і творчий шлях В. Котарбінського, а також його репродуковані твори.

Документознавство та інформаційна діяльність : хрестоматія : [у 2 ч.] / М-во культури України [та ін.] ; [уклад.: М. С. Слободяник, О. М. Збанацька, В. В. Добровольська]. - К. : НАКККіМ. - 2014
Ч. 1. вип. 1 / [відп. за вип. О. І. Бугайова]. - 2014. - 227 с. - Бібліогр. в підрядк. прим.

Розглянуто закони України щодо документознавства й інформаційної діяльності, вміщено типову інструкцію з діловодства.
Жирнов А.Д. Лінійний рисунок : лекція та практ. завдання з дисципліни "Основи візуал. проектування" для студентів спец. 8.020210 "Дизайн" / А. Д. Жирнов ; М-во культури і туризму України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв, Ін-т дизайну і ландшафт. мистецтва. - К. : НАКККіМ, 2014. - 66 с. : іл. - Бібліогр.: с. 48.
Розглянуто історію становлення лінійної графіки, техніку роботи, інструменти й матеріали лінійної графіки тощо.

Клименюк Т.М. Ілюстрований словник архітектурних термінів / Т. М. Клименюк, В. І. Проскуряков, Х. І. Ковальчук ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". - 2-ге вид., доповн. і переробл. - Львів : Львівська політехніка, 2014. - 180 с. : іл. - Бібліогр.: с. 168. - Предм. покажч.: с. 169-177.
Вміщено 850 статей з архітектури і мистецтва, тлумачення термінів і понять відображають історію і традицію в розвитку архітектури, подано їхнє походження й різні довідкові дані.
МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія : зб. наук. пр. з мистецтвознавства і культурології / Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучасного мистецтва ; редкол.: О. О. Роготченко (голов. ред.) [та ін.]. - К. : Фенікс. - 2003. - ISSN 2309-7752
Вип. 10. - 2014. - 272 с. - Текст: укр., рос. - Бібліогр. в кінці ст.

Вміщено індивідуальні бачення сучасних мистецьких проблем.

Нарисна геометрія. Перспектива : метод. рек. до виконання розрахунково-граф. робіт студентами заоч. форми навчання Ін-ту дизайну і ландшафт. мистецтва / М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв ; уклад. О. М. Кущ. - К. : НАКККіМ, 2014. - 76 с. : іл. - Бібліогр.: с. 76.
Призначено до виконання розрахунково-графічних робіт студентами заочної форми навчання.
Сахарук В. Анатолій Сумар : каталог творів / авт.-упоряд. В. Сахарук ; Ін-т проблем сучасного мистецтва НАМ України, Нац. худож. музей України. - К. : Адеф-Україна, 2014. - 175 с. : кольор. іл. - Текст: укр., англ. - Парал. тит. арк.: англ. - Бібліогр.: с. 170-171.
Вміщено інформацію про творчість А. Сумара, а також репродукції творів художника, більшість з яких публікується вперше.

Шармаков Є.Л. Міцність і деформації анкерування сталевого профільованого настилу до залізобетонної плити : автореф. дис. ... канд. техн. наук : (05.23.01) / Є. Л. Шармаков ; наук. керівник А. Я. Барашиков ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - К., 2015. - 22 с. : іл. - Рез.: рос., англ. - Бібліогр.: с. 20-21.
Експериментально-теоретичним шляхом визначено параметри міцності, деформативність та надійність залізобетонних плит перекриття по сталевому профільованому настилу із додатковими анкеруючими засобами у прольоті.
Янковська Л.Є. Комп"ютерне моделювання сферичних об"єктів дизайну на перспективних зображеннях за лініями обрису : автореф. дис. ... канд. техн. наук : (05.01.03) / Л. Є. Янковська ; наук. керівник К. О. Сазонов ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - К. : КНУБА, 2015. - 24 с. - Рез.: англ., рос.
Розроблено теоретичні основи проектування сферичних поверхонь та їхніх відсіків на основі перспективної лінії обрису для об"єктів дизайну та архітектури.


Прочитано: 1799 раз
Дополнительно на данную тему:
Нові надходження: квітень 2012 р.
Нові надходження
Нові надходження: грудень 2015 р.
Нові надходження: липень 2012 р.
Нові надходження: січень 2010 р.
Нові надходження: лютий 2010 р.
Нові надходження: березень 2010 р.
Нові надходження: грудень 2011 р.
Нові надходження: серпень 2011 р.
Нові надходження: січень 2011 р.

Назад | Начало | Наверх

 Віртуальна довідка

 


 Пошуквислів
будь-яке слово

Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г. Заболотного
знаходиться за адресою: м. Київ, просп. Перемоги 50 (м. "Шулявська").
Тел.: (044) 456-01-72

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Відкриття сторінки: 0.19 секунди
Державна наукова ахітектурно-будівельна бібліотека ім. В.Г. Заболотного.
НазваУточнювання
PHP-Nuke Platform by u$peh --
Warning: include_once(/sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/putslinkshere/mainlink.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 4

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '/sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/putslinkshere/mainlink.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php52/share/pear') in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 4

Fatal error: Class 'MLClient' not found in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 7