Welcome to Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г.Заболотного!

     
 Контакти

Адреса: 03047 м. Київ, просп. Перемоги, 50
Ми на мапі

E-mail: dnabb2004@ukr.net

Телефон: (093) 304 85 32

(044) 456 01 72

(044) 456 31 98 (обслуговування)


 Повідомити про корупційне правопорушення

Повідомити про корупційне правопорушення


  НАШІ ВИДАННЯ

Бібліографічні покажчики

Бюлетень "Будівництво, архітектура та житлово-комунальне господарство"

Бюлетень "Нові надходження до фондів ДНАББ ім. В.Г. Заболотного

Інформаційно-аналітичний огляд діяльності бібліотеки

Бібліотечні рубрики


 Приєднуйтесь до нас:
Приєднуйтесь до нас


Нові надходження

Нові надходження: жовтень 2015 р.

Боженко С.Б. Родом з Микільської Слобідки / С. Б. Боженко. - К. : Пульсари, 2015. - 102 с. : фот.
Вміщено інформацію про долю родини Боженків, українських інтелігентів, яким судилося пережити революційні потрясіння, більшовицькі репресії, нацистську окупацію м. Києва, працю в Німеччині, повоєнні табори переміщених осіб, а також пожити в імміграції.


Булгаков Ю.В. Розробка організаційно-технологічних рішень, що підвищують експлуатаційну довговічність каналізаційних тунельних колекторів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : (05.23.08) / Ю. В. Булгаков ; наук. керівник Д. Ф. Гончаренко ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури. - Х. : ХНУБА, 2015. - 21 с. : іл. - Рез.: укр., рос., англ. - Бібліогр.: с. 17-18.
Вміщено наукове обґрунтування і інформацію щодо розробки технічних, технологічних і організаційних рішень, що підвищують експлуатаційну довговічність каналізаційних тунельних колекторів.
Буцька О.Л. Міцність вузла сполучення збірних плит і монолітних ригелів плоского збірно-монолітного перекриття : автореф. дис. ... канд. техн. наук : (05.23.01) / О. Л. Буцька ; наук. керівник М. В. Савицький ; М-во освіти і науки України, Придніпров. держ. акад. буд-ва та архітектури. - Дніпропетровськ : ПДАБА, 2015. - 25 с. : іл.
Про розробку конструктивного рішення і дослідження напружено-деформованого стану вузла сполучення збірних плит і монолітних ригелів плоского збірно-монолітного перекриття із збірних пустотних плит і монолітних ригелів.
ДСТУ-Н Б В.2.5-70:2013 (СН 322-74, MOD). Колекторні тунелі, що споруджуються способом щитової проходки. Настанова з будівництва та приймання робіт. - Уведено вперше (з втратою чинності на території України СН 322-74) ; чинний від 01.01.2014. - К. : Мінрегіон України, 2014. - V, 27 с.


Козак Н.Ф. Система прийняття рішень при формуванні колористики предметно-просторового середовища : автореф. дис. ... канд. техн. наук : (05.01.03) / Н. Ф. Козак ; наук. керівник В. В. Товбич ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - К. : КНУБА, 2015. - 23 с. : іл. - Рез.: укр., рос., англ. - Бібліогр.: с. 19-21.
Про розробку теоретико-методологічних основ для системи прийняття рішень з формування та оцінки колористики предметно-просторового середовища, з урахуванням вимог відеоекології.
Сєріков Я.О. Інформаційні технології у вирішенні завдань забезпечення безпеки життєдіяльності людини, ергономіки, охорони праці і навколишнього середовища : монографія : [в 2 ч.]. Ч. 2 : Вітроелектричні станції / Я. О. Сєріков, В. Е. Лісіцин, О. М. Діденко ; за ред. Я. О. Сєрікова ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бекетова. - Х. : ХНУМГ, 2014. - 183 с. : іл., граф. - Бібліогр.: с. 161-175.
Вміщено аналіз опублікованих досліджень, наведено завдання та отримані авторами результати в галузі забезпечення охорони праці персоналу, навколишнього середовища й ергономіки на вітроелектричних станціях.Таранушенко С.А. Дерев"яна монументальна архітектура Лівобережної України : повна редакція / С. А. Таранушенко ; переднє слово С. І. Білоконь ; передмова, ред. В. В. Вечерський ; упоряд., примітки, покажч. О. О. Савчука. - Х. : Видавець Савчук О. О., 2014. - 895 с. : фот. - (Серія "Слобожанський світ" ; Вип. 8). - Бібліогр. в підрядк. прим. - Алф.-Предм. покажч.: с. 860-878.
Перше повне видання рукопису С. Таранушенка «Дерев"яна монументальна архітектура Лівобережної України» (1967), що вмістило весь ілюстративний ряд (світлини, кресленики, схеми аналізу пропорцій), запланований автором.Тенденції та напрямки розвитку туріндустрії України : монографія / В. В. Абрамов [та ін.] ; за заг. ред. І. М. Писаревського ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бекетова. - Х. : ХНУМГ, 2014. - 261 с. : граф. - Бібліогр.: с. 260-261.
Вміщено дослідження стану, проблем і перспектив розвитку туристської індустрії міста, регіону, країни. Визначено основні фактори, що впливають на розвиток сфери туризму.

Українська академія мистецтва : дослід. та наук.-метод. пр. / М-во культури України, Нац. акад. образотвор. мистецтва і архітектури. ; редкол.: А. В. Чебикін (відп. ред.) [та ін.]. - К. : НАОМА. - 1994
Вип. 23. - 2014. - 188 с. - Бібліогр. в кінці ст. - ISSN 2411-3034.
Вміщено результати наукових досліджень у галузі мистецтва, зокрема щодо композиції пейзажу як фактору ефективного розвитку художньо-образного мислення студентів, одношарових шарнірно-стрижневих моделей тонких пластинок тощо.
Управління розвитком складних систем : [зб. наук. пр.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; голов. ред. П. П. Лізунов ; редкол.: С. Д. Бушуєв [та ін.]. - К. : КНУБА. - 2010.
Вип. 19 : у 2 ч. Ч. 2. - 2014. - 145 с. : іл., граф. - Текст: укр., рос. - Бібліогр. в кінці ст.
Вміщено інформацію щодо управління розвитком в економіці, зокрема щодо кодифікації правил визначення вартості будівництва у порівнянні з нормами податкового законодавства, аналізу інвестицій у реорганізацію систем управління ланцюгами поставок будівельного підприємства тощо.

Прочитано: 1344 раз
Дополнительно на данную тему:
Нові надходження: квітень 2012 р.
Нові надходження
Нові надходження: грудень 2015 р.
Нові надходження: липень 2012 р.
Нові надходження: січень 2010 р.
Нові надходження: лютий 2010 р.
Нові надходження: березень 2010 р.
Нові надходження: грудень 2011 р.
Нові надходження: серпень 2011 р.
Нові надходження: січень 2011 р.

Назад | Начало | Наверх

 Віртуальна довідка

 


 Пошуквислів
будь-яке слово

Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г. Заболотного
знаходиться за адресою: м. Київ, просп. Перемоги 50 (м. "Шулявська").
Тел.: (044) 456-01-72

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Відкриття сторінки: 0.17 секунди
Державна наукова ахітектурно-будівельна бібліотека ім. В.Г. Заболотного.
НазваУточнювання
PHP-Nuke Platform by u$peh --
Warning: include_once(/sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/putslinkshere/mainlink.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 4

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '/sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/putslinkshere/mainlink.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php52/share/pear') in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 4

Fatal error: Class 'MLClient' not found in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 7