Welcome to Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г.Заболотного!

     
 Контакти

Адреса: 03047 м. Київ, просп. Перемоги, 50
Ми на мапі

E-mail: dnabb2004@ukr.net

Телефон: (093) 304 85 32

(044) 456 01 72

(044) 456 31 98 (обслуговування)


 Повідомити про корупційне правопорушення

Повідомити про корупційне правопорушення


  НАШІ ВИДАННЯ

Бібліографічні покажчики

Бюлетень "Будівництво, архітектура та житлово-комунальне господарство"

Бюлетень "Нові надходження до фондів ДНАББ ім. В.Г. Заболотного

Інформаційно-аналітичний огляд діяльності бібліотеки

Бібліотечні рубрики


 Приєднуйтесь до нас:
Приєднуйтесь до нас


Нові надходження

Нові надходження: листопад 2015 р.

Гнідець Б.Г. Збірно-монолітні залізобетонні конструкції. Проектування, дослідження і впровадження в будівництво : навч. посіб. / Б. Г. Гнідець ; М-во освіти і науки України [та ін.]. - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2014. - 257 с. : іл. - Бібліогр.: с. 248-255.
Наведено результати проектування, досліджень і впровадження в будівництво на багатьох об"єктах нових збірних і збірно-монолітних статично невизначених залізобетонних конструкцій з напружуваними стиками і регулюванням зусиль. Розглянуто залізобетонні конструкції одноповерхових, багатоповерхових промислових, житлових і громадських будинків, інженерних споруд та прогонових будов мостів із застосуванням попереднього напруження надопорної арматури, різних видів стиків, способів їх виконання і технології монтажу.Кінаш Р.І. Архітектурні конструкції виробничих будівель : навч. посіб. / Р. І. Кінаш, Д. Г. Гладишев ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2015. - 285 с. : іл. - Бібліогр.: с. 254-256.
Описано основні архітектурні конструкції виробничих будівель, висвітлено питання їхнього призначення, проектування, конструктивного рішення з урахуванням фізико-технічних факторів.

Комунальне господарство міст : [наук.-техн. зб.] / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бекетова; відп. ред. В. М. Бабаєв ; редкол.: Л. М. Шутенко [та ін.]. - Х. : ХНАМГ. - 1992. - ISSN 0869-1231
Вип. 120. - 2015. - 112 с. : іл. - (Серія: Технічні науки та архітектура). - Текст: укр., рос. - Бібліогр. в кінці ст.

Розглянуто питання реконструкції та відновлення будівель і споруд міського господарства. Досліджено актуальні проблеми водопостачання та водовідведення, тепло-, енерго- і газопостачання, транспортних систем і логістики, принципи функціонування ергономічних систем.Креативний урбанізм: до століття містобудівної освіти у Львівській політехніці : монографія / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; за заг. ред.: Б. Черкеса, Г. Петришин. - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2014. - 793 с. : іл. - Текст: укр., англ. - Парал. тит. арк.: англ. - Бібліогр. в кінці ст.
Вміщено праці в галузі містобудування широкого профілю: теорія та методи містобудування, просторово-територіальне планування, житлове будівництво, проектування структурних елементів міст, естетика та гармонізація міського середовища, урбаністична реновація та реконструкція, ландшафтна архітектура тощо.
Марчук В.І. Основи метрології та електричні вимірювання: теорія і практикум : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / В. І. Марчук, В. Є. Караченцев ; М-во освіти і науки України, Луц. нац. техн. ун-т. - Луцьк : ЛНТУ, 2014. - 621 с. : іл. - Бібліогр.: с. 619-621.
Розглянуто основні положення та визначення у сфері метрології з урахуванням нових стандартів ДСТУ. Викладено основи теорії вимірювань, теорії похибок і обробки результатів вимірювань. Описано будову, принцип роботи та основні властивості засобів вимірювальної техніки та методи вимірювань електричних величин.
Мистецтво створення споруд : навч. посіб. з укр. мови для студентів-іноземців техн. вишів спец. "Архітектура" і "Буд-во" : рівень В1-В2 / Г. Бойко [та ін.] ; за ред. І. Карого ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2014. - 299 с. : іл. - Бібліогр.: с. 294-299.
Вміщено тексти із завданнями, словники архітектурних і будівельних термінів, призначених для іноземних студентів, які навчаються в українських вишах і пройшли підготовчий етап вивчення української мови.
Наукові нотатки : міжвуз. зб. (за галузями знань "Машинобуд. та металооброб.", "Інж. механіка", "Металургія та матеріалознавство") / М-во освіти і науки України, Луц. нац. техн. ун-т ; редкол.: В. Д. Рудь (відп. ред.) [та ін.]. - Луцьк : ЛНТУ. - 1995
Вип. 48, (січ.-лют.) 2015. - 2015. - 229 с. : іл. - Рез.: укр., рос., англ. - Бібліогр. в кінці ст.

Вміщено матеріали всеукраїнської науково-методичної конференції «Дослідження можливостей використання інформаційних технологій у науковій роботі з прикладної геометрії та навчальному процесі кафедр ВНЗ, що займаються графічною підготовкою студентів», яка відбулася 28-29 квітня 2015 р. на базі Луцького національного технічного університету.
Рутковська І.З. Архітектурні конструкції малоповерхових будівель : навч. посіб. для студентів архітектур., буд. та інж. спец. вищ. навч. закл., коледжів / І. З. Рутковська, Д. Г. Гладишев, Ю. І. Соха. - Вид. 2-ге, доповн. - Львів : Растр-7, 2015. - 149 с. : іл. - Бібліогр.: с. 147-148.
Розглянуто питання проектування мало- та середньоповерхових будівель на основі органічного поєднання технічних, художньо-естетичних, економічних і екологічних вимог.

Строительство, материаловедение, машиностроение : сб. науч. тр. / М-во образования и науки Украины, ГВУЗ Приднепров. гос. акад. стр-ва и архитектуры ; под общ. ред. В. И. Большакова ; редкол.: Н. В. Савицкий [и др.]. - Днепропетровск : ГВУЗ ПГАСА. - 2004
Вып. 80. - 2015. - 379 с. : ил. - (Серия: "Стародубовские чтения 2015"). - Рез.: рус., укр., англ. - Библиогр. в конце ст.

Наведено результати наукових досліджень з технології будівельних матеріалів, покращення їхніх властивостей різними методами обробки; з раціонального використання матеріалів у сучасних будівельних конструкціях будівель і споруд, а також дані для розрахунку та проектування конструкцій та технологічного обладнання для безпечних систем життєдіяльності.Черкес Б.С. Архітектура сучасності. Остання третина XX - початок XXI століть : навч. посіб. / Б. С. Черкес, С. М. Лінда ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". - 2-ге вид. - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2014. - 380 с. : кольор. фот. - Бібліогр.: с. 349.
Наведено загальну картину світового архітектурного процесу останньої третини ХХ - початку ХХІ ст. Проаналізовано стилі та напрями, які формували концептуальний ландшафт архітектурного розвитку останніх десятиліть ХХ ст. на та початку ХХІ ст.

Прочитано: 2113 раз
Дополнительно на данную тему:
Нові надходження: квітень 2012 р.
Нові надходження
Нові надходження: грудень 2015 р.
Нові надходження: липень 2012 р.
Нові надходження: січень 2010 р.
Нові надходження: лютий 2010 р.
Нові надходження: березень 2010 р.
Нові надходження: грудень 2011 р.
Нові надходження: серпень 2011 р.
Нові надходження: січень 2011 р.

Назад | Начало | Наверх

 Віртуальна довідка

 


 Пошуквислів
будь-яке слово

Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г. Заболотного
знаходиться за адресою: м. Київ, просп. Перемоги 50 (м. "Шулявська").
Тел.: (044) 456-01-72

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Відкриття сторінки: 0.18 секунди
Державна наукова ахітектурно-будівельна бібліотека ім. В.Г. Заболотного.
НазваУточнювання
PHP-Nuke Platform by u$peh --
Warning: include_once(/sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/putslinkshere/mainlink.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 4

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '/sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/putslinkshere/mainlink.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php52/share/pear') in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 4

Fatal error: Class 'MLClient' not found in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 7