Welcome to Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г.Заболотного!

     
 Контакти

Адреса: 03047 м. Київ, просп. Перемоги, 50
Ми на мапі

E-mail: dnabb2004@ukr.net

Телефон: (093) 304 85 32

(044) 456 01 72

(044) 456 31 98 (обслуговування)


 Повідомити про корупційне правопорушення

Повідомити про корупційне правопорушення


  НАШІ ВИДАННЯ

Бібліографічні покажчики

Бюлетень "Будівництво, архітектура та житлово-комунальне господарство"

Бюлетень "Нові надходження до фондів ДНАББ ім. В.Г. Заболотного

Інформаційно-аналітичний огляд діяльності бібліотеки

Бібліотечні рубрики


 Приєднуйтесь до нас:
Приєднуйтесь до нас


Нові надходження

Нові надходження: грудень 2015 р.

Андренко І.Б. Аналіз діяльності підприємств туризму : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / І. Б. Андренко ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бекетова. - Х. : ХНУМГ, 2014. - 236 с. - Бібліогр.: с. 209-210.
Систематизовано й викладено основні положення теорії фінансово-економічного аналізу.
 


Бабіч В.І. Математичні методи дослідження операцій у будівництві : навч. посіб. / В. І. Бабіч ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - К. : КНУБА, 2015. - 99 с. : іл. - Бібліогр.: с. 99.
Вміщено теоретичний і практичний матеріал з математичного програмування з використанням дослідження операцій, зокрема у сфері управління будівництвом.

Городжа А.Д. Загальна електротехніка : навч. посіб. для студентів неелектротехн. спец. вищ. навч. закл. / А. Д. Городжа, Л. І. Мазуренко, О. Д. Подольцев ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - К. : КНУБА, 2015. - 223 с. : іл. - Бібліогр.: с. 221.
Розглянуто властивості, методи аналізу та розрахунку електричних кіл постійного і змінного струму, трансформатори й електричні машини, а також основи електроприводу, електропостачання і електробезпеки.
Дьомін М.М. Містобудівні інформаційні системи. Містобудівний кадастр : первинні елементи структури містобудування та територіального планування / М. М. Дьомін, О. І. Сингаївська ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури, Спілка урбаністів України. - К. : Фенікс, 2015. - 215 с. : іл. - Бібліогр.: с. 138-144.
Послідовно розглянуто теоретичні основи формування інформаційної та організаційної структури системи інформаційного забезпечення містобудівної діяльності - містобудівний кадастр, містобудівний банк даних.Ершова Н.М. Оптимизация в управлении проектами : учеб. пособие / Н. М. Ершова, Д. А. Чирин, Т. А. Дементьева ; под ред. Н. М. Ершовой. - Днепропетровск : ПГАСА, 2014. - 158 с. - Библиогр.: с. 149-156.
Наведено основні поняття та положення управління проектами, моделювання життєвих циклів, методи аналізу ризиків проектів, моделі та методи формування оптимального портфелю інвестиційних проектів, застосування теорії ігор під час розподілення ресурсів між проектами, формування команди проекту на основі психологічної сумісності, автоматизації управління проектами.Лепська Л.А. Формування комплектів оснастки для примусових методів монтажу малоповерхових каркасних будівель : автореф. дис. ... канд. техн. наук : (05.23.08) / Л. А. Лепська ; наук. керівник Г. М. Тонкачеєв ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - К. : КНУБА, 2015. - 20 с. : іл. - Рез.: укр., рос., англ. - Бібліогр.: с. 17-18.
Розглянуто питання підвищення ефективності зведення каркасних збірних малоповерхових будівель шляхом формування раціональних комплектів оснастки для примусової посадки, вивірки і закріплення конструкцій на підставі науково-практичної методики формування комплектів монтажної оснастки.
Місто. Культура. Цивілізація : матеріали V міжнар. наук.-теорет. інтернет-конф., квіт., 2015 р. / М-во освіти і науки України, Харків. міськвиконком, Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бекетова ; редкол.: В. Ф. Харченко [та ін.]. - Х. : ХНУМГ, 2015. - 230 с. - Текст: укр., рос. - Бібліогр. в кінці ст.
Вміщено матеріали V Міжнародної науково-теоретичної Інтернет-конференції «Місто. Культура. Цивілізація», що відбулася в квітні 2015 р. в Харківському національному університеті міського господарства імені О. М. Бекетова.
Поляновська О.Є. Зчеплення з бетоном арматури серпоподібного профілю та удосконалення розрахунку її анкерування в згинальних залізобетонних елементах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : (05.23.01) / О. Є. Поляновська ; наук. керівник О. П. Борисюк ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". - Рівне : РВВ НУВГП, 2015. - 21 с. : іл. - Рез.: укр., рос., англ. - Бібліогр.: с. 17-19.
Теоретично та експериментально обґрунтовано розрахункові значення граничних напружень зчеплення з бетоном арматури серпоподібного профілю. Встановлено вплив довжини анкетування стержнів на вільних опорах та стержнів, що обриваються в прольотах, на напружено-деформований стан згинальних залізобетонних елементів.Сєріков Я.О. Безпека життєдіяльності - секюритологія : підруч. для студентів вищ. закл. освіти / Я. О. Сєріков, Л. Ф. Коженевські ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бекетова. - Вид. 2-ге, допов. - Х. : ХНУМГ : ЄАС, 2014. - 348 с. - Бібліогр.: с. 338-348.
Описано правові, соціологічні, філософські, психологічні як теоретичні, так і практичні питання безпеки життєдіяльності - секюритології.

Шумаков І.В. Теоретико-методологічні принципи формування організаційно-технологічних рішень зведення підземних частин цивільних будівель : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : (05.23.08) / І. В. Шумаков ; наук. консультант Д. Ф. Гончаренко ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури. - Х. : ХНУБА, 2015. - 35 с. : граф. - Рез.: укр., рос., англ. - Бібліогр.: с. 27-32.
Науково обґрунтовано та розроблено теоретико-методологічні принципи формування організаційно-технологічних рішень зведення підземних частин цивільних будівель.

Прочитано: 1562 раз
Дополнительно на данную тему:
Нові надходження: квітень 2012 р.
Нові надходження
Нові надходження: липень 2012 р.
Нові надходження: січень 2010 р.
Нові надходження: лютий 2010 р.
Нові надходження: березень 2010 р.
Нові надходження: грудень 2011 р.
Нові надходження: серпень 2011 р.
Нові надходження: січень 2011 р.
Нові надходження: квітень 2010 р.

Назад | Начало | Наверх

 Віртуальна довідка

 


 Пошуквислів
будь-яке слово

Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г. Заболотного
знаходиться за адресою: м. Київ, просп. Перемоги 50 (м. "Шулявська").
Тел.: (044) 456-01-72

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Відкриття сторінки: 0.18 секунди
Державна наукова ахітектурно-будівельна бібліотека ім. В.Г. Заболотного.
НазваУточнювання
PHP-Nuke Platform by u$peh --
Warning: include_once(/sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/putslinkshere/mainlink.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 4

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '/sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/putslinkshere/mainlink.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php52/share/pear') in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 4

Fatal error: Class 'MLClient' not found in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 7