Welcome to Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г.Заболотного!

     
 Контакти

Адреса: 03047 м. Київ, просп. Перемоги, 50
Ми на мапі

E-mail: dnabb2004@ukr.net

Телефон: (093) 304 85 32

(044) 456 01 72

(044) 456 31 98 (обслуговування)


 Повідомити про корупційне правопорушення

Повідомити про корупційне правопорушення


  НАШІ ВИДАННЯ

Бібліографічні покажчики

Бюлетень "Будівництво, архітектура та житлово-комунальне господарство"

Бюлетень "Нові надходження до фондів ДНАББ ім. В.Г. Заболотного

Інформаційно-аналітичний огляд діяльності бібліотеки

Бібліотечні рубрики


 Приєднуйтесь до нас:
Приєднуйтесь до нас


Нові надходження

Нові надходження: січень 2016 р.

Андренко І.Б. Діловий туризм : посіб. для студентів вищ. навч. закл. / І. Б. Андренко ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бекетова. - Х. : ХНУМГ, 2014. - 165 с. : граф. - Бібліогр.: с. 163-165.
Систематизовано й викладено основні положення теорії ділового туризму.
 


Бабаєв В.М. Соціальне пізнання і логіка управління : монографія / В. М. Бабаєв, О. С. Пономарьов, С. М. Пазиніч ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бекетова. - Х. : ХНУМГ, 2015. - 182 с. - Бібліогр.: с. 164-173.
Проаналізовано суть і призначення управління соціальними системами у його зв"язку з соціальним пізнанням.


Історія української культури : навч. посіб. / Є. В. Перегуда [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - К. : КНУБА, 2015. - 199 с. - Бібліогр. в кінці розд.
Викладено етапи та закономірності розвитку української культури.Ершова Н.М. Математические методы исследования операций : учеб. пособие / Н. М. Ершова, А. И. Косолап. - Днепропетровск : ПГАСА, 2015. - 255 с. - Библиогр.: с. 242-247.
Наведено основні поняття дослідження операцій, постановка загальної задачі математичного програмування, класифікацію задач математичного програмування, лінійне, цілочислове, нелінійне, стохастичне, динамічне та геометричне програмування, елементи теорії матричних ігор та оптимальне проектування будівельних конструкцій.

Наукові нотатки : міжвуз. зб. (за галузями знань "Технічні науки") / М-во освіти і науки України, Луц. нац. техн. ун-т ; редкол.: В. Д. Рудь (відп. ред.) [та ін.]. - Луцьк : ЛНТУ. - 1995
Вип. 49, 2015. - 2015. - 205 с. : іл. - Рез.: укр., рос., англ. - Бібліогр. в кінці ст.

Вміщено матеріали, рекомендовані до друку Оргкомітетом V Міжнародної науково-практичної конференції «Теоретичні та експериментальні дослідження в технологіях сучасного матеріалознавства і машинобудування», зокрема про небезпеку наноматеріалів і стандартизації методів її оцінки, комплексне насичення вуглецевої сталі бором і міддю тощо.
Новітні технології в електроенергетиці : матеріали V Міжнар. наук.-техн. інтернет-конф., трав., 2015 р. / М-во освіти і науки України [та ін.] ; редкол.: В. Ф. Харченко [та ін.]. - Х. : ХНУМГ, 2015. - 120 с. : іл. - Текст: укр., англ. - Бібліогр. в кінці ст.
Розглянуто питання новітніх технологій у електроенергетиці України, перспективи впровадження когенераційних технологій, охорони праці та інформаційних технологій у енергетиці.

Проектування сейсмостійких конструкцій відповідно до Єврокоду 8 : практ. посіб. Ч. 1 / кол. авт.: Ю. І. Немчинов [та ін.] ; за ред. Ю. І. Немчинова ; М-во регіон. розв., буд-ва та житл.-комун. госп-ва України, Держ. підприємство "Держ. НДІ буд. конструкцій", Ассоц. укр. сейсмостійкого буд-ва. - К. : ДП НДІБК, 2015. - 142 с. : іл. - Бібліогр.: с. 142.
Розглянуто загальні відомості щодо сфери застосування Єврокоду 8, експлуатаційні вимоги та критерії відповідності до сейсмостійких конструкцій, ґрунтові умови і сейсмічний вплив, проектування будівель спеціальні правила для різних будівельних матеріалів тощо.
Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; редкол.: М. М. Дьомін (відп. ред.) [та ін.]. - К. : КНУБА. - 1997.
Вип. 39. - 2015. - 375 с. : іл. - Текст: укр., рос. - Рез.: англ., рос. - Бібліогр. в кінці ст.

Висвітлено актуальні проблеми досліджень у галузі архітектури та містобудування, теорії та історії архітектури, реконструкції наявної забудови.

Чумак О.В. Інноваційна діяльність як чинник розвитку суспільства в умовах глобалізації : автореф. дис. ... канд. філос. наук : (09.00.03) / О. В. Чумак ; наук. керівник Л. Г. Удовик ; Запоріз. нац. ун-т. - Запоріжжя : ЗНУ, 2015. - 16 с. - Рез.: укр., рос., англ. - Бібліогр.: с. 12-14.
Обґрунтовано інноваційну діяльність як чинник розвитку українського суспільства в умовах глобалізації.


Frederick Kiesler. Theatervisionär - Architekt - Künstler : [Album] / Österreichisches theatermuseum, Österreichische Friedrich und Lillian Kiesler-Privatstiftung ; hrsg.: B. Lesak, T. Trabitsch. - Wien : Brandstätter, [2015]. - 256 S.
Вміщено інформацію про життя та діяльність архітектора Ф. Кіслера.


Прочитано: 1665 раз
Дополнительно на данную тему:
Нові надходження: квітень 2012 р.
Нові надходження
Нові надходження: грудень 2015 р.
Нові надходження: липень 2012 р.
Нові надходження: січень 2010 р.
Нові надходження: лютий 2010 р.
Нові надходження: березень 2010 р.
Нові надходження: грудень 2011 р.
Нові надходження: серпень 2011 р.
Нові надходження: січень 2011 р.

Назад | Начало | Наверх

 Віртуальна довідка

 


 Пошуквислів
будь-яке слово

Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г. Заболотного
знаходиться за адресою: м. Київ, просп. Перемоги 50 (м. "Шулявська").
Тел.: (044) 456-01-72

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Відкриття сторінки: 0.17 секунди
Державна наукова ахітектурно-будівельна бібліотека ім. В.Г. Заболотного.
НазваУточнювання
PHP-Nuke Platform by u$peh --
Warning: include_once(/sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/putslinkshere/mainlink.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 4

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '/sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/putslinkshere/mainlink.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php52/share/pear') in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 4

Fatal error: Class 'MLClient' not found in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 7