Welcome to Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г.Заболотного!

     
 Контакти

Адреса: 03047 м. Київ, просп. Перемоги, 50
Ми на мапі

E-mail: dnabb2004@ukr.net

Телефон: (093) 304 85 32

(044) 456 01 72

(044) 456 31 98 (обслуговування)


 Повідомити про корупційне правопорушення

Повідомити про корупційне правопорушення


  НАШІ ВИДАННЯ

Бібліографічні покажчики

Бюлетень "Будівництво, архітектура та житлово-комунальне господарство"

Бюлетень "Нові надходження до фондів ДНАББ ім. В.Г. Заболотного

Інформаційно-аналітичний огляд діяльності бібліотеки

Бібліотечні рубрики


 Приєднуйтесь до нас:
Приєднуйтесь до нас


Ми пишемо
Публікації працівників бібліотеки імені В.Г.Заболотного

Ми пишемо - 2015

 Публікації працівників ДНАББ ім. В. Г. Заболотного – 2015 р.1. Бібліотека Заболотного. Будівлі українських бібліотек // YouTube.Ua. – 2015. – 1 жовт. – Режим доступу: https://www.youtube.com/channel/UC2i9Bhi5PsTgyeVudkl_WxQю. – Назва з екрана.
До Всеукраїнського дня бібліотек працівники ДНАББ ім. В. Г. Заболотного презентують соціально-бібліотечний проект бібліотеки «Будівлі українських бібліотек».

2. Борисенко А. В. Досвід автоматизації бібліотечних технологій у Державній науковій архітектурно-будівельній бібліотеці імені В. Г. Заболотного / Антон Володимирович Борисенко // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 6–8 жовт. 2015 р.) : у 2 ч. Ч. 2 / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів б-к та інформ. центрів акад. наук – членів МААН. – К., 2015. – С. 6–7.
Текст доповіді працівника ДНАББ ім. В. Г. Заболотного на Міжнародній науковій конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація» у НБУ ім. В. І. Вернадського в жовтні 2015 р.

3. Борисенко А. В. Досвід автоматизації бібліотечних технологій у Державній науковій архітектурно-будівельній бібліотеці імені В. Г. Заболотного : тези доповіді / Антон Володимирович Борисенко // Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. – 2015. – Режим доступу: http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/614. – Назва з екрана.
Вміщено тези доповіді працівника ДНАББ ім. В. Г. Заболотного до Міжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація», що відбудеться у жовтні 2015 р. у НБУ ім. В. І. Вернадського.

4. Борисенко А.Створення електронних ілюстративних баз даних негативів з метою збереження галузевої іконографії: з досвіду роботи Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки ім. В. Г. Заболотного/ Антон Борисенко, Вікторія Поночовна // Короленківські читання – 2014. «Бібліотеки, архіви, музеї: формування цифрового регіонального простору» : матеріали ХVІІ міжнар. наук.-практ. конф. м. Харків, 8 жовт. 2014 р.) / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.» ; уклад. О. П. Куніч ; редкол.: В. Д. Ракитянська (голова) та ін. – Харків, 2015. – С. 148–154.
Доповідь працівників ДНАББ ім. В. Г. Заболотного на Короленківські читання в ХДНБ ім. В. Г. Короленка у жовтні 2014 р.

5. Будівництво, архітектура та житлово-комунальне господарство : бюл. анот. бібліогр. інформації / ДНАББ ім. В. Г. Заболотного ; уклад.: І. В. Захарова, А. Ю. Ігнатенко, Д. О. Мироненко, С. М. Смирнова. – К., 2001. – 2015. – № 1–52.
Щотижнева анотована інформація, що міститься в періодичних виданнях та збірниках.

6. Войцехівська Г. Архітектурна бібліотека відкриває двері / Галина Войцехівська // А+С: Art + Construction. – 2015. – № 1–2. – С. 90 : іл.
Про нову будівлю ДНАББ ім. В. Г. Заболотного та її функціональні можливості.

7. Гребінь А. А. Соціальні мережі – сучасне середовище спілкування з користувачами (нотатки координатора бібліотечного сайту) : тези доповіді / Анна Андріївна Гребінь // Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. – 2015. – Режим доступу: http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/615. – Назва з екрана.
Вміщено тези доповіді працівника ДНАББ ім. В. Г. Заболотного до Міжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація», що відбудеться у жовтні 2015 р. у НБУ ім. В. І. Вернадського.

8. Кучерява О. Ф. Методичний фонд Науково-дослідного інституту теорії та історії архітектури і містобудування (НДІТІАМ) – основа галузевих досліджень / Олена Федорівна Кучерява // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 6–8 жовт. 2015 р.) : у 2 ч. Ч. 2 / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів б-к та інформ. центрів академій наук – членів МААН. – К., 2015. – С.110–111.
Текст доповіді працівника ДНАББ ім. В. Г. Заболотного на Міжнародній науковій конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація» у НБУ ім. В. І. Вернадського в жовтні 2015 р.

9. Кучерява О. Ф. Методичний фонд Науково-дослідного інституту теорії та історії архітектури і містобудування (НДІТІАМ) – основа галузевих досліджень : тези доповіді / Олена Федорівна Кучерява // Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. – 2015. – Режим доступу: http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/613. – Назва з екрана.
Вміщено тези доповіді працівника ДНАББ ім. В. Г. Заболотного до Міжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація», що відбудеться у жовтні 2015 р. у НБУ ім. В. І. Вернадського.

10. Мироненко Д. Архітектор з офіцерської родини / Дмитро Мироненко // Будівництво України. – 2015. – № 1. – С. 47–48 : іл.
Про життя і діяльність видатного архітектора, педагога, члена Петербурзької спілки архітекторів О. В. Кобелєва (1860–1942).

11. [Мироненко Д.] Він з" єднував береги: до 145-річчя від дня народження Євгена Оскаровича Патона (1870–1953) / [Дмитро Мироненко] // Будівництво України. – 2015. – № 2–3. – С. 52–54.
Про життєвий і творчий шлях українського інженера-будівельника, вченого в галузях мостобудування й електрозварювання, основоположника вітчизняної школи зварювання металів, дійсного члена Всеукраїнської академії наук, віце-президента Академії наук УРСР, заслуженого діяча науки і техніки, Героя Соціалістичної Праці, Лауреата Державної премії СРСР Євгена Патона.

12. Мироненко Д.Григорій Володимирович Головко (1900–1982) / Дмитро Мироненко // Будівництво України. – 2015. – № 6. – С. 44–45.
Про життя і діяльність українського архітектора, мистецтвознавця, члена-кореспондента Академії архітектури УРСР, академіка Академії будівництва і архітектури УРСР Г. В. Головка.

13. Мироненко Д. Київській «летючій дорозі» 110 років/ Дмитро Мироненко // Будівництво України. – 2015. – № 4. – С. 44–45.
Висвітлено історію київського фунікулеру, досліджену працівниками ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

14. Мироненко Д. Краща пропозиція / Дмитро Мироненко // Бібліотека КНУБА. – 2015. – Режим доступу: http://library.knuba.edu.ua/best–books/2015. – Назва з екрана.
Про бібліографічний покажчик «Будівлі бібліотек: проектування, будівництво, реконструкція», складений працівниками ДНАББ ім. В. Г. Заболотного на матеріалах бібліотечного фонду.

15. Мироненко Д. О. Розділ «Видатні особистості» на сайті Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В. Г. Заболотного як джерело біографічних знань про архітекторів, інженерів-будівельників, митців / Дмитро Олександрович Мироненко // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 6–8 жовт. 2015 р.) : у 2 ч. Ч. 2 / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів б-к та інформ. центрів академій наук – членів МААН. – К., 2015. – С. 204–205.
Текст доповіді працівника ДНАББ ім. В. Г. Заболотного на Міжнародній науковій конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація» у НБУ ім. В. І. Вернадського в жовтні 2015 р.

16. Мироненко Д. О. Розділ «Видатні особистості» на сайті Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В. Г. Заболотного як джерело біографічних знань про архітекторів, інженерів-будівельників, митців : тези доповіді / Дмитро Олександрович Мироненко // Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. – 2015. – Режим доступу: http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/631. – Назва з екрана.
Вміщено тези доповіді працівника ДНАББ ім. В. Г. Заболотного до Міжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація», що відбудеться у жовтні 2015 р. у НБУ ім. В. І. Вернадського.

17. Мироненко Д. Працівник бібліотеки як журналіст (на прикладі роботи сайта Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки ім. В. Г. Заболотного) / Дмитро Мироненко // Короленківські читання – 2014. «Бібліотеки, архіви, музеї: формування цифрового регіонального простору» : матеріали ХVІІ міжнар. наук.-практ. конф. м. Харків, 8 жовт. 2014 р.) / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.» ; уклад. О. П. Куніч ; редкол.: В. Д. Ракитянська (голова) та ін. – Харків, 2015. – С. 154–159.
Доповідь працівника ДНАББ ім. В. Г. Заболотного на Короленківські читання в ХДНБ ім. В. Г. Короленка в жовтні 2014 р.

18. Мироненко Д.«Царські» прогулянки для киян і гостей столиці / Дмитро Мироненко // Будівництво України. – 2015. – № 5. – С. 43–45.
Висвітлено історію створення та функціонування парків у центрі Києва, що досліджені на базі бібліотечного фонду ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

19. На книжкових полицях ДНАББ ім. В. Г. Заболотного : [бібл. рубрика / уклад. Д. Мироненко] ; ДНАББ ім. В. Г. Заболотного // Буд-во України. – 2005. – 2015. – № 1. – 3 с. обкл. ; – № 2–3. – С. 55–56 ; – № 4. – 3 с. обкл. ; № 6. – С. 46.
Про нові надходження літератури з архітектури, будівництва й житлово-комунального господарства до фонду ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

20. Нові надходження ДНАББ ім. В. Г. Заболотного : [щоміс. бюл.] / ДНАББ ім. В. Г. Заболотного ; уклад. Р. Г. Дідик. – К., 1998. – 2015. – Вип. 1–12.
Щомісячна інформація про книги, брошури, монографії, альбоми, нормативні документи, що надійшли до бібліотеки.

21. П" яскіна В. До питання благоустрою міського середовища на столичній Шулявці / Віра П"яскіна // Будівництво України. – 2015. – № 4. – С. 46–48 : іл.
Висвітлено питання облаштування громадського простору біля будівлі ДНАББ ім. В. Г. Заболотного. Також вміщено інформацію про захист студентських робіт з благоустрою території бібліотеки, що відбувся 11 червня 2015 р.

22. Смирнова С. М. Бібліографічні покажчики Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В. Г. Заболотного як підґрунтя для наукових досліджень користувачів / Світлана Миколаївна Смирнова // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 6–8 жовт. 2015 р.) : у 2 ч. Ч. 2 / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів б-к та інформ. центрів академій наук – членів МААН. – К., 2015. – С. 267–269.
Текст доповіді працівника ДНАББ ім. В. Г. Заболотного на Міжнародной науковій конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація»у НБУ ім. В. І. Вернадського в жовтні 2015 р.

23. Смирнова С. М. Бібліографічні покажчики Державної наукової архітектурно–будівельної бібліотеки імені В. Г. Заболотного як підґрунтя для наукових досліджень користувачів : тези доповіді / Світлана Миколаївна Смирнова // Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. – 2015. – Режим доступу: http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/612. – Назва з екрана.
Вміщено тези доповіді працівника ДНАББ ім. В. Г. Заболотного до Міжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація», що відбудеться у жовтні 2015 р. у НБУ ім. В. І. Вернадського.

24. Таранушенко С. Дерев"яна монументальна архітектура Лівобережної України : повна редакція / С. А. Таранушенко ; переднє слово С. І. Білоконя ; передм., наук. ред., додатки В. В. Вечерського ; упоряд., прим. О. О. Савчука. – Х. : Видавець Савчук О. О., 2014. – 896 с. : 1033 іл. – (Слобожанський світ ; вип. 8).
Рец.: О. Жидецька // А+С: Art + Construction. – 2015. – № 1–2. – С. 92 : іл. (Дерев
"яна архітектура від Таранушенка).
Рецензія на книгу.

25. Хлівненко Н. А. Збереження бібліотечних фондів: традиції, інновації, перспективи (на прикладі роботи Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В. Г. Заболотного) / Наталія Анатоліївна Хлівненко // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 6–8 жовт. 2015 р.) : у 2 ч. Ч. 2 / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів б-к та інформ. центрів академій наук – членів МААН. – К., 2015. – С. 234–236.
Текст доповіді працівника ДНАББ ім. В. Г. Заболотного на Міжнародній науковій конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація» у НБУ ім. В. І. Вернадського в жовтні 2015 р.

26. Хлівненко Н. А. Збереження бібліотечних фондів: традиції, інновації, перспективи (на прикладі роботи Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В. Г. Заболотного) : тези доповіді / Наталія Анатоліївна Хлівненко // Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. – 2015. – Режим доступу: http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/630. – Назва з екрана.
Вміщено тези доповіді працівника ДНАББ ім. В. Г. Заболотного до Міжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація», що відбудеться у жовтні 2015 р. у НБУ ім. В. І. Вернадського.

 

Публікації минулих років, виявлені у 2015 р.

1. Войцехівська Г. А. Пріоритетні напрями наукових досліджень архітектурно-будівельної тематики (на прикладі Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В. Г. Заболотного) / Галина Анатоліївна Войцехівська // Науково-дослідна діяльність спеціальних бібліотек України – важлива складова розвитку сучасного бібліотекознавства [Електронний ресурс] : матеріали всеукр. наук.-практ. семінару / Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; редкол.: Артемов Ю. [та ін.]. – Електрон. дані. – К., 2009. – Режим доступу: dnpb.gov.ua/datas/upload/files/806885970.doc?PHPSESSID. – Назва з екрана.
На с. 38–43 вміщено статтю, в якій розглянуто результати науково-дослідної діяльності ДНАББ ім. В. Г. Заболотного за період з 1946 р. по 2009 р. та їх значення для розвитку архітектурно-будівельної галузі української економіки.

2. Войцехівська Г. До питання спорудження будівель бібліотек / Г. Войцехівська // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2010. – Вип. 28. – С. 118–124. – Бібліогр.: 8 назв. – Режим доступу: http://irbis–nbuv.gov.ua/cgi–bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/npnbuimviшолгv_2010_28_12.pdf. – Назва з екрана.
Розкрито особливості спорудження бібліотечних будівель як одного з типів громадських споруд. Подано інформацію про партнерську співпрацю архітектурної та бібліотечної громадськості, спрямовану на розроблення засад сучасної бібліотеки, спорудження нового типу будівель бібліотек в Україні.

3. Звіт про науково-дослідну роботу від 27.10.2011 р. № Н–10/141–11 «Дослідження суспільно-географічних аспектів міст України та його інтеграція у світовий інформаційний простір (на прикладі Донецької, Київської, Львівської і Харківської областей)» (заключний) / М-во регіон. розвитку, буд-ва та житл.-комун. госп-ва України, Держ. наук. архітектур.-буд. б-ка ім. В. Г. Заболотного ; кер. Г. А. Войцехівська // Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. – 2011. – Режим доступу: http://www.minregion.gov.ua/attachments/files/bydivnitstvo/texnichne–regulyuvannya/naukovo–tehnichnyy–rozvytok/Zvitu%202011%20rik/1.pdf. – Назва з екрана.
Вміщено звіт про виконану науково-дослідну роботу фахівцями ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

4. Звіт про науково-дослідну роботу від 27.08.2012 р. № Н–10/235–2012 «Проведення досліджень суспільно-географічних аспектів малих міст Волинської, Івано–Франківської, Луганської, Сумської і Чернівецької областей України» (заключний) / М-во регіон. розвитку, буд-ва та житл.-комун. госп-ва України, Держ. наук. архітектур.-буд. б-ка ім. В. Г. Заболотного ; кер. Г. А. Войцехівська // Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. – 2012. – Режим доступу: http://www.minregion.gov.ua/attachments/files/bydivnitstvo/texnichne–regulyuvannya/naukovo–tehnichnyy–rozvytok/Zvity%202012%20rik/35.pdf. – Назва з екрана.
Вміщено звіт про виконану науково-дослідну роботу фахівцями ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.


Прочитано: 1211 раз
Дополнительно на данную тему:
Ми пишемо - 2002
Ми пишемо - 2006
Ми пишемо - 2003
Ми пишемо - 2004
Ми пишемо - 2005
Ми пишемо - 2007
Ми пишемо - 2008
Ми пишемо – 2009
Ми пишемо – 2010
Ми пишемо – 2011

Назад | Начало | Наверх

 Віртуальна довідка

 


 Пошуквислів
будь-яке слово

Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г. Заболотного
знаходиться за адресою: м. Київ, просп. Перемоги 50 (м. "Шулявська").
Тел.: (044) 456-01-72

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Відкриття сторінки: 0.17 секунди
Державна наукова ахітектурно-будівельна бібліотека ім. В.Г. Заболотного.
НазваУточнювання
PHP-Nuke Platform by u$peh --
Warning: include_once(/sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/putslinkshere/mainlink.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 4

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '/sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/putslinkshere/mainlink.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php52/share/pear') in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 4

Fatal error: Class 'MLClient' not found in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 7