Welcome to Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г.Заболотного!

 Меню
Loading Flash Menu

 Контакти

Адреса: 03047 м. Київ, просп. Перемоги, 50
Ми на мапі

E-mail: dnabb2004@ukr.net

Телефон: (044) 456 01 72


 До Всеукраїнського дня бібліотек


Урядова гаряча линія

  НАШІ ВИДАННЯ

Бібліографічні покажчики

Бюлетень "Будівництво, архітектура та житлово-комунальне господарство"

Бюлетень "Нові надходження до фондів ДНАББ ім. В.Г. Заболотного

Інформаційно-аналітичний огляд діяльності бібліотеки

Бібліотечні рубрики


  Категорії змісту
 Фокус-семінар «Медіаграмотність: сучасні виміри»
 Крізь віки. Київ в образотворчому мистецтві
 Інтелектуальна власність в інформаційній сфері
 Шановні користувачі!
 Археологічні дослідження київського Гостиного двору

  Сторінки змісту
Публікації про бібліотеку
Про бібліотеку
Ресурси бібліотеки
Державні Закупівлі
Подорожуючи містами
Видатні Особистості
Дарувальники
Заходи бібліотеки
Проекти бібліотеки

  Топ Новин
Немає змісту для цього блоку.

 Приєднуйтесь до нас:
Приєднуйтесь до нас


Нові надходження

Нові надходження: квітень 2017 р.
Водотика С. Г. Нарис історії Херсонщини. Давній час : [монографія] / С. Г. Водотика. - Київ : Філюк О., 2016. - 234 с. : іл. - Бібліогр.: с. 229-234. Висвітлено давню історію Херсонщини від початку її заселення людиною в часи верхнього палеоліту до початку Великого переселення народів (30 тис. років тому - кінець IV ст. н. е.).
Дата публикации: 25/04/2017
Прочитано: 12 раз
Нові надходження: березень 2017 р.
Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки: теорія, практика, перспективи : монографія / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бекетова ; за заг. ред. О. В. Димченко. - Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. - 342 с. - Бібліогр. в кінці гл. Розглянуто теоретичні основи бізнес-адміністрування та його особливості в умовах невизначеності навколишнього середовища. Досліджено структурні компоненти та особливості бізнес-адміністрування в різних галузях економіки.
Дата публикации: 06/03/2017
Прочитано: 230 раз
Нові надходження: лютий 2017 р.
Архітектура будівель та споруд. Промислова будівля : навч. посіб. / [В. О. Плоский [та ін.] ; під. заг. ред. Г. В. Гетун] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ : КНУБА, 2016. - 178 с. : іл. - Бібліогр.: с. 125.Розглянуто та вміщено кресленики об"ємно-планувальних та конструктивних рішень одноповерхових промислових і багатоповерхових адміністративно-побутових будівель.    
Дата публикации: 23/02/2017
Прочитано: 88 раз
Нові надходження: січень 2017 р.
Вакуленко К. Є. Управління міським пасажирським транспортом : навч. посіб. / К. Є. Вакуленко, К. В. Доля ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бекетова. - Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. - 259 с. : граф., табл. - Бібліогр.: с. 247-259. Розглянуто аспекти управління міським пасажирським транспортом, питання організації та планування роботи пасажирського транспорту. Особливу увагу приділено вдосконаленню тарифної системи в управлінні міським пасажирським транспортом, формуванню соціально-орієнтованого тарифу, організації міських пасажирських перевезень, що забезпечить мінімальне транспортне стомлення пасажирів.  
Дата публикации: 31/01/2017
Прочитано: 107 раз
Нові надходження: грудень 2016 р.
Археологічні дослідження у київському Гостиному дворі : [монографія] / М. Сергєєва [та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т археології НАН України, Центр археології ІА НАН України. - К., 2014. - 100 с. : іл. - Бібліогр.: с. 88-92. Представлено результати археологічного дослідження території київського Гостиного двору в 2013 р. Зафіксовані культурні нашарування коливаються в межах ХІІ-ХІХ ст.    
Дата публикации: 05/12/2016
Прочитано: 112 раз
Нові надходження: листопад 2016 р.
Вовк Ф. К. Студії з української етнографії та антропології / Ф. К. Вовк ; авт. передм. О. Г. Таран. - Нова ред. - Х. : Савчук О. О., 2015. - 464 с, [8] арк. : іл. - Бібліогр. в підрядк. прим. - Покажч.: с. 438-463. Вміщено праці видатного українського етнографа та антрополога Ф. Вовка, що супроводжуються примітками сучасних фахівців. Збережено оригінальні ілюстрації, бібліографію вивірено та уточнено.    
Дата публикации: 14/11/2016
Прочитано: 131 раз
Нові надходження: жовтень 2016 р.
Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Придніпров. держ. акад. буд-ва та архітектури" ; редкол.: В. І. Большаков (голов. ред.) [та ін.]. - Дніпропетровськ : ПДАБА. - 1997.№ 11 (212), листоп. 2015 р. - 2015. - 91 с. : іл., граф., табл.). - Тит. арк.: укр., рос., англ. - Бібліогр. в кінці ст.Вміщено результати наукових досліджень у галузях будівництва, економіки та управління, архітектури, зокрема про дослідження особливостей лазерного борування поршневих кілець, проектування інформаційного забезпечення тощо.  
Дата публикации: 17/10/2016
Прочитано: 174 раз
Нові надходження: вересень 2016 р.
Голышев А. Б. Теория и расчет железобетонных конструкций с учетом длительных процессов : монография / А. Б. Голышев, В. И. Колчунов. - К. : Талком, 2016. - 263 с. : граф., ил., табл. - Библиогр.: с. 218-220. Розглянуто природу тривалих процесів, що протікають в бетоні, теорії повзучості бетону, викладено їх аналіз.
Дата публикации: 05/09/2016
Прочитано: 194 раз
Нові надходження: серпень 2016 р.
Байлик С. І. Організація готельного господарства : підручник / С. І. Байлик, І. М. Писаревський ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. - Х. : ХНУМГ, 2015. - 329 с. - Бібліогр.: с. 274-281. Розглянуто теоретичні та практичні питання щодо організації готельного господарства.
Дата публикации: 03/08/2016
Прочитано: 225 раз
Нові надходження: липень 2016 р.
Абрамюк І. Г. Генеза та розвиток архітектури житла міста Луцька : [монографія] / І. Г. Абрамюк. - Луцьк : Гадяк Ж. В., 2015. - 116 с. : іл. - Бібліогр.: с. 98-115. Розглянуто проблему зародження та розвитку архітектури житла в м. Луцьку в XVII - на початку XXI ст. На основі аналізу широкої бази документальних, картографічних та іконографічних матеріалів, а також натурного обстеження збережених будівель Луцька XVII - початку XX ст. створено багаторівневу типологічну класифікацію житлових об"єктів, подано багатосторонню характеристику архітектури житла, виявлено містобудівні, об"ємно-планувальні, композиційні, стилістичні тенденції розвитку, що сформувалися під впливом комплексу різноманітних факторів.
Дата публикации: 07/07/2016
Прочитано: 230 раз
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Назад | Начало | Наверх

 Віртуальна довідка

 


 Пошуквислів
будь-яке слово


 
Погода в Киеве
НБУ курс доллара
 Порекомендувати
Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г. Заболотного
знаходиться за адресою: м. Київ, просп. Перемоги 50 (м. "Шулявська").
Тел.: (044) 456-01-72

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Відкриття сторінки: 0.15 секунди
Державна наукова ахітектурно-будівельна бібліотека ім. В.Г. Заболотного.
НазваУточнювання
PHP-Nuke Platform by u$peh -- //